plakát seriálu

Sindibádova dobrodružství

(The Adventures of Sinbad)

Epizoda 1×20 – Píseň sirény (Siren's Song, The)
96 %
Pro odškrtnutí/hodnocení epizody se přihlas.

Sindibádova posádka zachrání na moři tři hledače pokladů, kteří se při hledání pokladů dostali do strašné bouřky a jejich loď se potopila. Na Sindibádově lodi se brzy začnou dít zvláštní věci a zachránění muži začnou za záhadných okolností umírat. Ukáže se, že si muži znepřátelili samého boha moří Poseidona a ten je hodlá všechny potrestat...

Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů

Sindibádova loď se dostala do strašlivé bouře a hrozí jí potopení. Maeve se snaží bouři zastavit svými kouzly, Firouz užívá vodní pumpu, aby odčerpávala do lodi natékající vodu. Nakonec ale uspěje Maeve a zažene bouři. Záhy se z moře ozve volání o pomoc. K lodi doplavali tři muži. Sindibád a ostatní jim pomohou nahoru. Muži mají ještě společníka Hakmeta na člunu, který je od lodi dál. Muž se k nim snaží dopádlovat, ale nemůže se hnout z místa. Rongar obrací na Sindibádův rozkaz loď. Než se ale k muži dostanou, vylezou z moře podivná zelená chapadla, obtočí nebožáka na člunu a stáhnou ho ke dnu.

Sindibád nechá připravit pro zachráněné malý oběd. Muži jim vyprávějí svůj příběh. Jako hledači pokladů měli políčeno na posvátný trojzubec boha moří Poseidona a při hledání se dostali do nebezpečných vod, kde je zaskočila bouře. Posádka nepřežila, zachránili se jen kapitán Fontassel a jeho důstojníci – Tallow, Marouf a Hakmet. Ve člunu strávili víc než týden. Sindibádova posádka je odvolána jedním námořníkem ke zvláštnímu jevu – v jednom sudu se najednou objevilo obrovské množství krys. Podle Maeve je to znamení něčeho neblahého, co je nyní na palubě a ohrožuje jejich životy. Sindibád nařizuje napnout plachty, aby se dostali co nejdál.

Fontassel, Tallow a Marouf tráví noc v jedné kajutě. Ani jeden z nich nemůže spát. Z jejich rozhovoru plyne, že Sindibádově posádce značnou část svého příběhu zamlčeli. Tallow soudí, že by měli říct celou pravdu, ale Fontassel je proti. Marouf se do jejich debaty radši nezapojuje, ale je na něm vidět velká nervozita, která vyvrcholí jeho útěkem z kajuty na palubu. Ani zbytek osazenstva lodi nemůže spát. Maeve s Dermottem hlídkují na palubě, Sindibád hraje karty s Doubarem a Firouzem. Sindibád se rozhodne promluvit s Maroufem a opouští hru. Nic kloudného z něj ovšem nedostane. Marouf je silně vystrašený a odmítá mluvit o hrůzách, které prožil. Jako další záhada se přímo u lodi objeví jejich člun, přestože pluli pod napnutými plachtami. Když Sindibád vidí, že s ním nic nepořídí, opouští i s Maeve palubu. Na palubě zůstal jen Marouf s Dermottem. Najednou se ozve podivný zvuk a tajemná modrá postava se blíží k Maroufovi. Zvuk je čím dál silnější. Marouf bytost prosí o milost s tím, že on to nebyl. Zvuk slyší i Tallow s Fontasselem. Když jde posádka později na palubu, nachází Maroufa mrtvého.

Firouz ohledá tělo mrtvého Maroufa. Celé to vypadá velmi podivně. Má jasné známky utonutí, ale nikdo nechápe, jak se mohl utopit na palubě během několika vteřin. Navíc podle jeho vzhledu to vypadá, že je mrtvý víc než týden. Navíc přestane foukat vítr a loď zůstává uprostřed těchto nebezpečných vod. Sindibád a Doubar jdou navštívit Maroufovy přátele a snaží se z nich dostat, co se tu děje. Fontassel odmítá mluvit, i když Sindibád pohrozí jejich vysazením na širé moře. Sindibád si nechá zavolat Maeve s Dermottem a žádá ji, zda by Dermott neřekl, co se stalo na palubě. Nedozví se však nic, co by už nevěděl.

Ráno se konečně zvedne vítr. Sindibád nařídí namířit k nejbližšímu přístavu, aby tam vysadili Tallowa s Fontasselem a vrátili se k původnímu kurzu. Maeve a Rongar na jeho rozkaz mají na oba muže dávat pozor.

Mezi Tallowem a Fontasselem dojde k hádce. Hádka přeroste ve rvačku. Maeve a Rongar je od sebe odtrhnou, ale Tallow vytáhne nůž a vyhání všechny ven. Maeve se ho snaží přesvědčit, že všechno bude dobré, ale on říká, že už je všechno ztraceno. Maeve, Rongar i Fontassel opouštějí kajutu. Tallow se zamkne a vzápětí se objeví onen modrý přízrak. Maeve o všem říká Sindibádovi. Ten jde s Doubarem a Rongarem do kajuty, aby s Tallowem promluvili. Dveře jsou však zamčené a zevnitř se ozývá zoufalý Tallowův křik. Doubar se snaží dveře vyrazit, ale nemá štěstí. Ve stejnou dobu stojí Firouz u kormidla a všimne si oněch podivných chapadel, které předchozího dne zabily Hakmeta a nyní vylézají na palubu. Během chvilky je ovinut a chapadla se ho snaží stáhnout do hlubin. Rongar se mezitím snaží rozbít dveře sekerou. Maeve přiběhne Firouzovi na pomoc a odřízne chapadla. Z kajuty se už neozývá žádný křik a dveře se najednou otevřou. Vevnitř leží mrtvý Tallow a je ve stejném stavu jako Marouf.

Sindibád a ostatní vyslýchají Fontassela. Ten nyní mluví celou pravdu. Od jednoho námořníka v krčmě se dověděl o tom, že má mapu místa, kde Poseidon odkládá svůj zlatý trojzubec. Tallow mapu ukradl a námořníka zabil. Vyrazili za pokladem, dopluli do oněch míst a dál pokračovali ve člunu. Pak uviděli trojzubec ležet na kameni. Snažili se tam doplout, ale z moře se vynořil delfín a bránil jim se k trojzubci dostat. Podle Maeve muselo jít o Eourinomé – Poseidonovu sirénu, která námořníkům pomáhá nebo v něčem brání. Fontassel delfína zabil, aby se dostali k pokladu. Jeho poslední výkřik zněl jako ženský. Vzápětí vypukla bouřka a osádka člunu se vrátila na loď. V té strašné bouřce bylo slyšet kvílení ženského hlasu a posádka jakoby úplně ztratila rozum. Fontassel a jeho důstojníci nechali zbytek posádky napospas osudu a zachránili se na člunu. I nyní jde Fontasselovi jen o to, jak získat trojzubec. Sindibád a Doubar navrhují ho svázat a nechat ho na nejbližším ostrově. Fontassel vytáhne nůž a použije Maeve jako rukojmí. Sindibáda, Doubara a Firouze nechá jít do kajuty, kde byl ubytován, aby zde byli pro případ, že se Eourinomé vrátí a bude se chtít mstít. Rongar za muži zatarasí dveře. On sám má na Fontasselův rozkaz jít se zbytkem posádky hledat a přivést trojzubec. Pokud neuspěje do západu Slunce, stanou se dvě věci – Maeve zemře a Rongar se zbytkem posádky zůstanou na otevřeném moři.

Sindibád a ostatní se snaží dostat z kajuty. Fontassel přivazuje Maeve ke stěžni. Rongar nastupuje s posádkou do člunu. Maeve se pomocí kouzel zbaví pout a utíká vysvobodit Sindibáda, Doubara a Firouze. To se jí povede. V kajutě se vzápětí objeví Eourinomé, jde jí ale jen o potrestání Fontassela. Maeve ji ujišťuje, že si s ním poradí sami. Sindibád na palubě svede zápas s Fontasselem. Rongar a zbytek posádky se vrací na palubu. Sindibád nakonec Fontassela probodne, ale on nezemře. Podle něj on i jeho důstojníci jsou chráněni temnou přísahou, která je měla vždy chránit a ochrání ho i teď. Z hlubin moře pak vystoupí sám bůh moří Poseidon a osobně Fontassela ztrestá. Ten nemá šanci proti silám Boha a končí na mořském dně. Poseidon se vrací zpět do moře. Je po všem. Posádka pokračuje v plavbě...

Hlášky z epizodyvložit další hlášku
(Posádka nahlíží do sudu plného krys.)
Maeve: Je to znamení.
Firouz: Ale podle čeho tak soudíš?
Maeve: Vytáhni jednu.
(Firouz poodstoupí od sudu.)
Firouz: (se zhnuseným výrazem) Každý přece ví, jak rychle se krysy množí.
Doubar: Kdybych já strávil týden ve člunu, spal bych jako kámen.
Firouz: Ale kameny nemají vědomí, chápeš? Takže nemůžou přece usnout.
Hlavní postavy
Sindibád
Vedlejší postavy
Captain Fontassel
Poseidon
Režie
Scénář
Informace k epizoděIMDb
Český názevPíseň sirény
Původní názevSiren's Song, The
Rok natočení1997
Premiéra18. května 1997
Typ epizodyStandardní epizoda
Délka45 minut
Autoři profilu epizody