Borgiové

Borgiové (Borgias, The) — 3. série
Chceš seriál do oblíbených? Tak se přihlas!
Facebook Twitter

S02E09 - Svět zázraků

Cesare Borgia: My jsme Borgiové. My nikdy neodpouštíme.
Hlášku vložila: vjera

S03E03 - Sourozenci

Lucrezia Borgia: Očividně jen Borgia může skutečně milovat Borgiu.
Hlášku vložila: vjera

S02E06 - Popeleční středa

Rodrigo Borgia: Náš syn Cesare byl poslán na sever s jistou diplomatickou misí a měl nešťastnou nehodu.
Vanozza Cattaneo: Cesare?
Rodrigo Borgia: Ne, Giovanni Sforza. Spadl na nůž, který čirou náhodou držel Cesare.
Vanozza Cattaneo: Kdybych byla u toho, pomohla bych mu s postrčením proti čepeli.
Hlášku vložila: vjera

S02E06 - Popeleční středa

kardinál Versucci: Co ještě mohou udělat?
kardinál Ascanio Sforza: Kdo ví? Jsou to ženy. Ženy jsou nebezpečné.
Hlášku vložila: vjera

S02E06 - Popeleční středa

Rodrigo Borgia: (o Savonarolovi) Musí být umlčen. Pověřuji tě tímto úkolem. Bude vyžadovat tvou veškerou trpělivost. Odjedeš do Florencie a zakážeš mu šíření božího slova.
Cesare Borgia: Vysměje se mi do obličeje.
Rodrigo Borgia: Samozřejmě. Pak ho obviníme z kacířství.
Cesare Borgia: Vysměje se do obličeje tobě.
Rodrigo Borgia: Samozřejmě. Pak ho exkomunikujeme.
Cesare Borgia: Popře tvé právo to udělat.
Rodrigo Borgia: Samozřejmě. A pak... ho upálíme. (Cesare se usměje.) Pomsta, jak vidíš, může počkat. Klidně i celý život.
Hlášku vložila: vjera

S02E06 - Popeleční středa

Micheletto: Byl jsem zrozen ve stínu a myslím, že by to tak mělo zůstat.
Hlášku vložila: vjera

S02E06 - Popeleční středa

Cesare Borgia: Věřte mi. Jmenuji se Borgia.
Hlášku vložila: vjera

S02E06 - Popeleční středa

Piero de Medici: (o Savonarolovi) Myslíte, že může být utišen?
Rodrigo Borgia: Pokud ne, bude hořet.
Hlášku vložila: vjera

S02E07 - Obléhání Forli

(Juan se vrátil z cesty do Španělska a přináší dary.)
Rodrigo Borgia: Co to tady máme? (Hledí do darované truhlice.) Hovna? Ty jsi podnikl celou tu cestu do domova našich předků a zpátky, abys nám přinesl hovna?
Juan Borgia: Přičichni k nim.
Rodrigo Borgia: Proč bychom měli čichat k hovnu?
Juan Borgia: Říká se jim doutníky. Jsou to exotické výtvory z Nového světa. Rád demonstruji pro klid Tvojí Svatosti.
Hlášku vložila: vjera

S02E07 - Obléhání Forli

Vanozza Cattaneo: Manželství je civilizovaná dohoda vzájemného prospěchu, ne nějaký trh s dobytkem.
Lucrezia Borgia: Ale já myslela, že to je dobytčí trh. Ty mi dáš peníze, já tobě ovci. Jenom tentokrát jsem ta ovce já.
Hlášku vložila: vjera

S02E07 - Obléhání Forli

Lucrezia Borgia: (k otci ohledně svého sňatku) Co se dá ještě říct? Prodej mě nejvyšší nabídce.
Hlášku vložila: vjera

S02E07 - Obléhání Forli

(Juan vyhrožuje zabitím syna Cateriny, pokud se nevzdá a nepoklekne před papežem.)
Caterina Sforza: Bůh bude mým soudcem, ale já nikdy, nikdy neohnu koleno před tím římským kurevníkem!
Juan Borgia: To je tvá odpověď?
Caterina Sforza: Tohle je má odpověď. Můžeš si vzít mého syna, ale vidíš? Tady! (Nadzvedne sukni a drží si ruku v rozkroku.) Mám v úmyslu zplodit deset dalších synů! A ti tě budou honit a pošlou tě do hrobu!
Hlášku vložila: vjera

S02E09 - Svět zázraků

(Papež se hněvá na svou dceru, která si chce vzít nesprávného nápadníka.)
Lucrezia Borgia: Vdala bych se za Calvina Pallaviciniho, jak jsi chtěl, drahý otče. Ale kdybych se řídila svým srdcem, pochybuji, že bych si vzala kteréhokoliv z nich.
Rodrigo Borgia: Aha, takže budoucnost této rodiny je otrokem tvého srdce?
Lucrezia Borgia: Pokud je, potřebuje vyléčit. Jako moje srdce.
Hlášku vložila: vjera

S02E09 - Svět zázraků

Juan Borgia: Proč trvalo tak dlouho toho bastarda pokřtít?
Vanozza Cattaneo: Sám jsi bastard, Juane Borgio.
Juan Borgia: Díky tobě, svatá matko.
Hlášku vložila: vjera

S02E09 - Svět zázraků

Vanozza Cattaneo: Co se to s tebou stalo, Juane? Býval jsi tak milé dítě.
Hlášku vložila: vjera

S02E09 - Svět zázraků

Juan Borgia: Vše, co dělám, dělám pro dobro rodiny. Nebýt náklonnosti našeho otce k tomu bastardovi, hodil bych to sele do Tibery hned, jak se narodilo. To je jediný křest, který si zaslouží.
Lucrezia Borgia: Všichni jsme bastardi. Ty, já, naši bratři. Všichni jsme bastardi.
Juan Borgia: Ano. Snad. Ale jsme Borgiovi bastardi.
Hlášku vložila: vjera

S02E09 - Svět zázraků

Juan Borgia: Trpěl jsem celý svůj život, Cesare. A ty, ty trpíš, bratře. Cítím to.
Cesare Borgia: Ano. Trpím.
Juan Borgia: (Obejme Cesareho.) Ukončil bys své trápení?
Cesare Borgia: Ano. A ukončil bych tvé. (Bodne Juana nožem.)
Hlášku vložila: vjera

S02E09 - Svět zázraků

Micheletto: (Poté, co Cesare zabil svého bratra.) Jsem v úžasu, Vaše Eminence.
Cesare Borgia: Zabil jsi svého otce.
Micheletto: Přesto jsem v úžasu.
Hlášku vložila: vjera

S02E10 - Zpověď

Rodrigo Borgia: (o mrtvém Juanovi) Taky jsi ho chtěla mrtvého?
Vanozza Cattaneo: Ne. Ne, byl to náš syn. Ale byly chvíle, mnoho chvil, kdy jsem si přála, aby se nikdy nenarodil.
Hlášku vložila: vjera

S02E10 - Zpověď

(Cesare se zpovídá otci ze zabití svého bratra Juana.)
Cesare Borgia: Jedná se o to, že jsem vzal na svou zodpovědnost čin, který se nikdo neodvážil spáchat, přesto jeho spáchání vyhovuje všem.
Hlášku vložila: vjera

S02E10 - Zpověď

Rodrigo Borgia: (k Cesaremu) Jsi příliš jako já. Člověk cítí méně náklonnosti ke svému odrazu.
Hlášku vložila: vjera

S03E05 - Vlk a beránek

Lucrezia Borgia: Tak toto je Neapol.
Alfonso Aragonský: Musíš ji nazývat domovem.
Lucrezia Borgia: Udělá to z ní domov?
Hlášku vložila: vjera

S03E05 - Vlk a beránek

(Charlotte a Cesare při tanci.)
Charlotte D'Albret: A co si slibujete od manželství, Cesare Borgio?
Cesare Borgia: Titul. Dědice. Věno.
Charlotte D'Albret: A co věčná láska?
Cesare Borgia: Samozřejmě. Tu taky. Jak jsem na to mohl zapomenout? Co si od toho slibujete vy, Charlotte D'Albret?
Charlotte D'Albret: Dítě. Chci manžela, jehož postava slibuje, že je pohledný.
Cesare Borgia: A co věčná láska?
Charlotte D'Albret: (Usměje se.) Děkuji, že jste mi to připomněl. Tu taky.
Hlášku vložila: vjera

S03E05 - Vlk a beránek

francouzská královna: Vy! Přišel jste jako Řek, s těmi svými dary! (Dá Cesaremu facku.) Kéž vás ta mrcha, kterou si budete brát, zadusí svou žlučí. (Další facka.) Kéž vám porodí trpaslíka, sukubu. A kéž shnijete v tom kruhu pekla, který je vyhrazený rodu Borgiů! (Chystá se znovu uhodit, ale Cesare její ruku zachytí.)
Cesare Borgia: Žádné peklo není. Ani nebe. Tenhle svět je takový, jaký si jej uděláme. (Královna odchází.) Odpusťte, pokud mým cílem tady bylo připomenout vám to. (Hladí si tvář.) Mrcha.
Hlášku vložila: vjera

S02E10 - Zpověď

Cesare Borgia: Co jsi dělal s rukama, otče?
Rodrigo Borgia: (Dívá se na své ruce špinavé od hlíny.) Pohřbili jsme našeho syna. A teď si uvědomujeme, že si za to můžeme sami.
Cesare Borgia: Otče?
Rodrigo Borgia: Ty jsi naše dílo. To, co jsi udělal, je také naše práce. Donutili jsme tě k tomu.
Hlášku vložila: vjera
Předchozí

Filtr epizod