plakát seriálu

Sherlock Holmes: Jak prosté

(Elementary)

Narážky na jiné seriály
Joan: "Zajdu tam zítra a budu co nejlépe imitovat Columba." ("I'm gonna pop in tomorrow and do my best Columbo impression.")
Patolog přirovnává oběť k Omarovi z The Wire.
Narážky na Sherlock Holmes: Jak prosté v jiných seriálech
Jake se přirovnává k Sherlockovi a ve větě použije název tohoto seriálu, na který klade mimořádný důraz.
Seriál je mezi mnoha na obrazovkách v kanceláři korporátního ředitele.