Profil osobnosti

Jestliže se pustíte do doplňování profilů osobností, respektujte prosím následující pravidla.

Základní údaje

kfilmu.net ID kontrolujte (jestliže na to máte práva), musí existovat! Pokud neexistuje, nevyplňujte ho!

Rodné jméno pište vždy celé, včetně kompletního prostředního jména (vyplňujte i u mužů), nepřechylujte! Netipujte, koukejte ověřovat!

  • Příklad: John Christopher Depp II.

Místo a datum narození / úmrtí

Datum narození vyplňujte ideálně celé, minimálně alespoň rok, formát je předepsaný.

  • Příklad: 1961–12–24 (tzn. zleva, RRRR-MM-DD)

Datum úmrtí stejná pravidla jako datum narození.

Místo narození pište co nejvíce podrobně, stát je minimum (nezkracujte názvy zemí!!! – výjimkou jsou USA, SSSR a podobně) a to ve tvaru, který platil v danou dobu (Rakousko-Uhersko x Československo x Česká republika). Tvar (město, země) v případě cizích zemí pište české ekvivalenty (tzn. nepište sem nic v azbuce a podobně, příkladem může mýt Munich = Mnichov a tak dále), jen proboha nepřekládejte například americká města.

Podrobné příklady

USA

Ve spojených státech se nachází celkem 50 států. Překládáme jenom 12 z nich:

Alaska → Aljaška California → Kalifornie Georgia → Georgie Hawaii → Havaj New Mexico → Nové Mexiko North Carolina → Severní Karolína North Dakota → Severní Dakota Pennsylvania → Pensylvánie South Carolina → Jižní Karolína South Dakota → Jižní Dakota Virginia → Virginie West Virginia → Západní Virginie

Města se vůbec nepřekládají, ale existuje i výjimka: Philadelphia → Filadelfie Město New York City je tvořeno pěti městskými částmi: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island

Příklad: Filadelfie, Pensylvánie, USA; Los Angeles, Kalifornie, USA; Bronx, New York City, New York, USA

KANADA

Kanada se skládá z celkem 13 provincií. Překládáme 5 z nich. Ostatní nepřekládejte. Města se vůbec nepřekládají.

British Colombia → Britská Kolumbie Nova Scotia → Nové Skotsko New Brunswick → Nový Brunšvik Prince Edward Island → Ostrov prince Edwarda Northwest Territories → Severozápadní teritoria

Příklad: Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada; Halifax, Nové Skotsko, Kanada

EVROPA

Všechny státy mají české ekvivalenty. To platí i u některých měst. V některých zemích dokonce můžete před státem uvést autonomní území. Minimum je však uvést stát. Wikipedie nebo Google jsou v tomto ohledu skvělí kamarádi. Věnujte pozornost i časovým obdobím jednotlivých zemí. Česká republika se uvádí až od roku 1993. Předtím je země uváděna jako Československo. Sovětský svaz platí jen do roku 1991 včetně, poté jako Rusko.

Příklad: Londýn, Anglie, Spojené království; Mnichov, Bavorsko, Německo; Barcelona, Katalánsko, Španělsko

Příklad 2: Paříž, Francie; Kodaň, Dánsko; Vídeň, Rakousko; Moskva, Rusko

Příklad 3: Praha, Rakousko-Uhersko, Gottwaldov, Československo, Plzeň, Česká republika, Moskva, Sovětský svaz

ASIE, AFRIKA, STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

Drtivá většina měst a států má české ekvivalenty, nepočítáme-li města z Ameriky. Wikipedie nebo Google jsou v tomto směru opět dobří pomocníci.

U tvarů pro korejská místa je třeba občas více zapátrat. Města i provincie jsou často přechylována do češtiny. Názvy země: do roku 1910 Čosun, mezi lety 1910–1945 je to Korea pod japonskou nadvládou (nebo Japonskem okupovaná Korea), od roku 1945 je země rozdělena, uvádějte Severní Korea nebo Jižní Korea. Doporučené zdroje:

Příklad – Afrika: Káhira, Egypt; Sáfí, Maroko; Abidžan, Pobřeží Slonoviny; Chartúm, Súdán

Příklad – Asie: Soul, Jižní Korea; Peking, Čína; Tokio, Japonsko; Tchaj-pej, Tchaj-wan, Čína

Příklad – Amerika: Rio de Janeiro, Brazílie; Havana, Kuba; Kingston, Jamajka

Odkazy

Odkazy se vyplňují tak jak je předepsáno po klepnutí na ikonku, schválený seznam linků:

IMDb.com (včetně .com!)
TV.com
Wikipedia (anglická)
Wikipedia (česká)
Twitter (pouze oficiální!)
Facebook (pouze oficiální!)
Oficiální stránky (pouze česky nebo anglicky)
Oficiální fanweb (pouze česky nebo anglicky)

Nedávejte jiné jazykové mutace zmíněných webů (max se dá uznat Wikipedia (Slovenská), pokud jde o Slovenské osobnosti). Jiné odkazy nepřidávejte!