Myšlenky zločince

Myšlenky zločince (Criminal Minds) — 12. série
Chceš seriál do oblíbených? Tak se přihlas!
Facebook Twitter

Citáty slavných na rozcestník zajímavostí

"Představivost je důležitější než vědomosti. Vědomosti jsou omezené, zatímco představivost zahrnuje celý svět." - Albert Einstein
"Na místě činu bývají mnohokrát stopy, které se svou podstatou nedají posbírat a zkoumat. Jak posbíráte lásku a hněv, nenávist a strach? Učíme se po tom pátrat." - James Reese
"Nenamáhejte se být lepší než vaši současníci, nebo předchůdci. Snažte se být lepší, než jste." - William Faulkner
"Téměř veškeré absurdní chování vzniká nápodobou těch autorit, kterým se nepodobáme ani za mák." - Samuel Johnson
"Ptáci si po bouřce zpívají. Proč se lidé necítí volní a neradují se z toho, kolik slunce jim zbývá." - Rose Kennedyová
"Nezapomeňte, že sám sebe nemohu vidět. Omezuje mne, že jsem sobě tím, kdo mě sleduje v zrcadle." - Jacques Rigaut

"Ptáci našeho pohlaví mají nejhezčí peří, protože samci musejí ospravedlnit svou existenci." - Orson Welles
"Když ubližují hodnému člověku, musí to trápit všechny dobré lidi." - Eurípides
"Přemíra lásky nepropůjčuje člověku počestnost a důstojnost." - Euripidés
"Iracionalita věcí není argumentem proti nim, ale spíš podmínkou jejich existence." - Friedrich Nietzsche
"Není všeobecnější touha než-li ta vyniknout." - William Shakespeare
"S liškami musíme jednat lišácky." - Dr. Thomas Fuller
"Není nad lov na člověka. Ten, kdo nějaký čas lovil ozbrojené lidi a zalíbilo se mu to, se nespokojí s lovem na něco jiného." - Ernest Hemingway
"Zdravý člověk lidi nemučí. Mučiteli se většinou stávají ti, kteří byli mučeni." - Carl Gustav Jung
"Otázka trápí mě nocí i dnem, zda lidstvo či mé já blázen je." - Albert Einstein
"Za přemíru tvůrčích snů bohužel platíme větším sklonem k nočním děsům." - Sir Peter Ustinov
"Ideologie nás rozdělují, sny a úzkost nás všechny spojují." - Eugene Ionesco
"Nad hroby roníme nejtrpčí slzy pro nevyřčená slova a nevykonané činy." - Harriet Beecher Stowe
"Zlo je vždycky nepohledné a vždycky lidské. Sdílí s námi postel a jí u našeho stolu." - W. H. Auden
"Nechval dne před večerem, ani nedokončenou práci." - Elizabeth Barrett Browningová
"Co je pro někoho potravou, je pro jiného trpkým jedem. " - Lucretius
Vložila: Paxl
"Když se vydáš na cestu pomsty, vykopej dva hroby." - Confucius
Vložila: Paxl
"Měli bychom vědět, kdo z těch, s nimiž žijeme a které milujeme, nám nerozumí." -Norman McLaren
Vložila: Paxl
"Aby světlo jasně zářilo, musí přispět tma." - Sir Francis Bacon
Vložila: Paxl
"Nezáleží na tom, kolik let člověk žije, ale jak ta léta prožil." - Abraham Lincoln
Vložila: Paxl
"Jedinec musel odjakživa bojovat, aby ho nepohltil kmen." - Friedrich Nietzsche
"Vražda je specifická v tom, že ničí i postiženou společnost. Proto se musí společnost postavit na stranu oběti a dožadovat se trestu, neboť jen tak se s ní vyrovná." - W. H. Auden
"Lepší je jednat násilně, pokud máme násilí v srdci, než pláštíkem nenásilí krýt nemohoucnost." - Gándhí
"Neschvaluji násilí, protože když se jím prosadí dobro, je dobro jen dočasné." - Gándhí
"Fotografie je tajemství o tajemství. Čím víc vám prozradí, tím míň víte." - Diane Arbus
"Američan nemá smysl pro soukromí, neví, co to znamená. Něco takového se v této zemi nenajde." - George Bernard Shaw
"Leccos nás může změnit, ale začínáme a končíme v rodině." - Antnohy Brand
"Dům nestojí na zemi, ale na ženě." - mexické přísloví
"Jsou tací, kteří používají slov k tomu, aby zamaskovali své myšlenky." - Voltaire
"Přivykli jsme už natolik přestrojování, že nakonec nepoznáme sami sebe." - Francoise de La Rochefoucauld
"Kdokoliv si míní osobovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů." - Albert Einstein
"Vyslovit pravdu v epoše všeobecného podvádění je revoluční čin." - George Orwell
"Nikdo nepotřebuje dovolenou víc než ten, kdo se z ní právě vrátil." - Elbert Hubbard
"Poruchy a selhání mysli jsou jako zranění těla, přes veškerou péči, aby se zhojily, zůstane po nich jizva. Vždy ta jediná přetrvá." - François de la Rochefoucauld
"Říká se, čas hojí všechny rány, nesouhlasím. Rány přetrvávají, čas a rozum chrání duševní zdraví. Rány zakrývají jizvy a bolest ustupuje, ale nikdy nezmizí." - Rose Kennedyová
"Testem morálky společnosti je to, co dělá pro své děti." - Dietrich Bonhoeffer
"Ze všech živočichů je krutý jen člověk. On jediný působí bolest, jen proto, že mu to činí potěšení." - Mark Twain
"Utrpení utváří nejsilnější duše, nejpevnější charaktery jsou ocejchovány jizvami." -Chalíl Džibrán
"Člověk je nejmíň sám sebou, když mluví za sebe. Dejte mu masku a řekne vám pravdu." - Oscar Wilde
"Stud nepramení z nějakého našeho osobního pochybení, ale z toho, že někdo to potupné může vidět." - Milan Kundera
"Ačkoliv je svět plný utrpení, je také plný vítězstvím nad ním." - Helen Kellerová
"Snadno odpustíme dítěti, které se bojí tmy. Opravdovou životní tragédií je, když se lidé bojí světla." - Platón
"Není tak důležité, kdo zahájí utkání, ale kdo ho vyhraje." - John Wooden
"Nejzazší volba člověku daná proto, aby přesáhl sebe sama zní: buď tvořit nebo ničit. Milovat nebo nenávidět." - Erich Fromm
"Zločin masakruje nevinnost aby získal kořist, ale nevinnost bojuje ze všech sil proti pokusům zločinu." - Robespierre
"Nejlépe se poučíme z dřívějších omylů, chyba v minulosti je moudrostí do budoucna." - Dale Turner
"Aby se člověk poučil o všem podstatném pro život, musí denně překonávat strach." - Ralph Waldo Emerson
"Mezi myšlenku a skutečnost, mezi pohnutku a čin, padá stín." - T. S. Eliot
"Mezi touhu a ukojení, mezi potenci a existenci, mezi podstatu a tvar, padá stín, tak končí svět." - T. S. Eliot
"Všechna tajemství se přísně střeží. Všechna tajemství se stávají temnými. Taková je povaha tajemství." - Cory Doctorow
"Zlo usmiřuje znesvářené lidi." - Aristoteles
Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit. - odsouzený vrah Perry Smith
Vášnivá touha se často mění v nejhlubší nenávist. - Sokrates
Život mrtvých se přenáší do paměti živých. - Cicero
Jestli má nastat soužení, ať nastane za mých dnů. Ale mé děti ať žijí v míru. -Thomas Paine
Náš život je utvářen smrtí těch druhých. - Leonardo Da Vinci
Tragédie je pro žijící lidi zdrojem moudrosti. Ale vůbec ne vodítkem pro život.
- Robert Kennedy
„Žij, jako bys měl umřít zítra. Užij si, jako bys měl žít věčně.“ - Gándhí
Muka špatného svědomí jsou peklem živé duše. - Jean Calvin
Není dobra beze zla. - ruské přísloví
"Šťastné rodiny se se sobě podobají.Každá nešťastná rodina je nešťastná po svém." - Lev Nikolajevič Tolstoj
"Zvířata nikdy nezabíjejí pro zábavu. Jedině člověk se mučením a umíráním jemu podobných bytostí baví." - James Anthony Froude
"Nejabsurdnějším projevem arogance je kritika chudých ze strany dobře živených, v teple a pohodlí žijících lidí." - Herman Melville
"Zavraždil jsem jen děvky. Ty hnusný prostitutky zaneřádily ulice. Jen jsem trochu uklidil." - Peter Sutcliffe
"V tomhle zvráceném světě není nic trvalého, ani naše trápení." - Charlie Chaplin
"Přátele si vybírám pro jejich krásu, známé pro jejich charakter, nepřátele pro jejich inteligenci." - Oscar Wilde
"Ať vaše srdce soucítí s neštěstím a utrpením každého občana." - George Washington
"Ten, kdo ovládá jiné je mocný, ale kdo ovládá sebe sama je mocnější." - Lao-c'
"V centru měst se zločin obecně zaměřuje na třídy a rasy. Na předměstí k němu podněcují niterné psychologické motivy, nelze tam generalizovat. Pramení z tajů jedincovy duše." - Barbara Ehrenreich
"Není nic snazšího než odsoudit zločince a není nic těžšího, než pochopit ho." - Fjodor Michajlovič Dostojevskij
"Pohádky neříkají dětem, že existují draci. Děti vědí, že draci existují. Pohádky dětem říkají, že draka lze zabít." - G. K. Chesterton
"Co jiného je celý život smrtelníků, než komedie, kde různí herci v různých kostýmech a maskách hrají své role, dokud je impresário neodvolá ze scény." - Erasmus
"Pozemské království nemůže existovat bez nerovnosti mezi lidmi. Někdo musí být svobodný, někdo nevolník, někdo vládce, někdo ujařmen." - Martin Luther
"Fantazie nespoutaná rozumem vytváří neuvěřitelné nestvůrnosti." - Francisco Goya
"Bůh posílá maso, ďábel posílá kuchaře." - Thomas Deloney
"Miluj, trochu věř, neubližuj." - William Shakespeare
"Superman je konec konců mimozemskou formou života, je to prostě přijatelná podoba invaze odjinud." - Clive Barker
"Černý hrdina je rytíř v zakrváceném brnění. Neustále se všemožně snaží popřít skutečnost, že je hrdina každým coulem." - Frank Miller
"Nezáleží na tom, kým byl můj otec, záleží na tom, jak si ho pamatuju." - Ann Sexton
"Prosté dítě, jak lehce dýchá a cítí život v celém těle. Jak by mohlo vědět o smrti?" - William Wordsworth
"Žádný muž nebo žena, kteří tak či onak usilují o nějaký ideál, nezůstane bez nepřátel." - Daisy Bates
"Moudrý je otec, který zná své dítě." - William Shakespeare
"Dobře vím, co zlého mám v úmyslu, ale silnější než rozvaha je má zběsilost. Zběsilost je pro nás smrtelníky největším zlem." - Euripides
"Chcete, aby lidi nebyli jako já? Nepalte Salingera Kdo chytá v žitě, ale porno." - Ted Bundy
"Za všechno co v tomto světě dostáváme nebo si bereme, platíme. Ambice se cení vysoko, ale naplnit je si vybírá svou daň." - Lucy Maud Montgomeryová
"V jádru každého z nás je dítě, jímž jsme byli. V dítěti je základ toho, čím jsme se stali, jací jsme a čím se jednou staneme." - Dr. Rhawn Joseph
"Na úspěch není recept, jedině snad bezpodmínečné přijetí života a všeho, co přináší." - Arthur Rubinstein
"Není úniku před doznáním kromě sebevraždy a sebevražda je přiznání." - Daniel Webster
"To, co je nám nejvlastnější, je naše vůle tvořit, nepodlehnout, vydržet, překonávat se, milovat a být silnější než naše utrpení." - Ben Okri
"Smutek v duši může zabít rychleji, mnohem rychleji než bakterie." - John Steinbeck
"Přecházíme mosty, když k nim dorazíme a pálíme je za sebou, neodnášíme si s sebou nic než vzpomínku na pach kouře a nejasný pocit, že kdysi naše oči slzely." - Tom Stoppard
"Žádná tajemství nejsou lépe střežená, než tajemství, která se tuší." - George Bradshaw
"Co víc potěší, než když navzájem poznáváme svá sladká tajemství." - John Churton Collins
"Žádný člověk není šťastný bez určité míry sebeklamu. Sebeklam je nezbytný k našemu štěstí stejně jako realita." - Christian Nestell Bovee
"Žena nesmí být závislá na mužově ochraně, musí se naučit ochránit se sama." - Susan B. Anthonyová
"Všechno se mění i to nejvytouženější, melancholie je všudypřítomná. To co necháváme za sebou je kus nás samotných. Jeden život v nás musí zemřít, abychom mohli začít jiný." - Anatole France
"Až nic ty chvíle nenavrátí nám, ta krása květin loukou vládne dál, smutku ustaň na nové dílo sílu hledám." - William Wordsworth
"Člověk obdařený extázemi a vizemi, který považuje sny za skutečnost je fantasta. Člověk, který ztvrzuje svou pošetilost vražděním je fanatik." - Voltaire
„Nemyslete si, že válka, byť je nezbytná, byť je oprávněná, není zločin.“ - Ernest Hemingway
„Všichni zemřeme. Cílem není žít věčně. Cílem je, aby naše dílo pokračovalo.“ - Chuck Palahniuk
„Minulost nás vymezuje, možná jí chceme z dobrých důvodů uniknout nebo uniknout tomu, co je v ní špatné, ale unikneme jí, jen když k ní přidáme něco lepšího.“ - Wendell Berry
„Zvou nás barbary neb chování naše se liší od jejich.“ - Benjamin Franklin
„Bůh pomůže těm, kteří si pomohou sami.“ - Benjamin Franklin
„Kdo se dá vést pouze vírou, toho vede zaslepenost.“ - Benjamin Franklin
„Rozum není samozřejmost. Ti, kdo to popírají, nemohou jím vládnout.“ - Ayn Rand
„Bláznův ráj je pro moudrého člověka peklem.“ - Thomas Fuller
„Věci nejsou vždycky tím, čím se zdají být. První dojem mnohdy klame. Rozum nemnohých rozezná, co bývá pečlivě skryto.“ - Phaedrus
„Hojnost sedí na místě. Hlad je kočovník.“ - zulské přísloví
„Na východě svítá, na západě moře se vlní. Boty mám toulavé a jsem jak na trní.“ - Gerald Gould
„Kdo se táže instinktů, táže se hlubin lidského vědomí a dostává nejpohotovější odpověď.“ - Amos Bronson Alcott
„Nevědomí je klíč k usilování.“ - Carl G. Jung
„Myslím, že opravdu ryzí jsou ty sny, jejichž podstatu nemůže nic narušit.“ - Bob Dylan
„Co mlčí v otci, promlouvá v synovi. Často jsem nalezl v synovi klíč k tajemství otce.“ - Friedrich Nietzsche
„Před pamětí a výčitkami svědomí není na tomto světě úniku. Přízraky našich bláhových činů nás pronásledují, ať se kajeme či nikoli.“ - Gilbert Parker
„Vezměme v úvahu, že jsme všichni duševně choří. Lépe se tak navzájem pochopíme. Vysvětlí se mnohé záhady.“ - Mark Twain
„Člověk musí přistupovat ke všem mezilidským konfliktům bez pomstychtivosti, agresivity a revančizmu. Základem takového přístupu je láska.“ - Martin Luther King Jr.
„Ve chvíli kdy se lidé zamilují, stávají se lháři.“ - Harlan Ellison
„Čistota nabírá na důležitosti, když klesá zbožnost.“ - P. J. O’Rourke
„V hloubi srdce jsme všichni bratři a já jsem připravena obnažovat lidstvo, abych to dokázala.“ - Ayn Randová
„Kdo dnes prolije svou krev s mou, stane se mým bratrem.“ - William Shakespeare
„Každý normální muž má občas cukání plivnout si do dlaní, vztyčit pirátskou vlajku a podřezávat krky.“ - H. L. Mencken
„Není v životě větší tragédie než smrt dítěte. Nic se nevrátí, nic nebude jako dřív.“ - Dwight Eisenhower
„Žádný smrtelník nezachová tajemství. Pokud mlčí jeho rty, promlouvají jeho konečky prstů. Prozrazení z něj prýští každým pórem.“ - Sigmund Freud
„Odklad je nejhroznější formou odmítnutí.“ - C. Northcote Parkinson
„Je nepochybné, že právě v rodině a domově se utvářejí, sílí a utvrzují největší cnosti lidské společnosti.“ - Winston Churchill
„Síla rodiny, tak jako síla armády, pramení z oddanosti.“ - Mario Puzo
„Spočívám na břehu, naslouchám přílivu. Miláčku, nevěsto, tobě po boku. Pohřbený se svým mořem hoře, v její hrobce u moře.“ - Edgar Allan Poe
„Ti, kdo věří, nepotřebují důkaz. Ti, kdo nevěří, nepřesvědčí žádný důkaz.“ - Stuart Chase
„Neučím své žáky, jen se pokouším vytvářet jim předpoklady, aby se mohli učit.“ - Albert Einstein
„V mládí se učíme, ve stáří chápeme.“ - Marie von Ebner-Eschenbach
„Prostitutka není, jak tvrdí feministky, obětí mužů, ale spíš dobyvatelkou, která podkopává sexuální propojení mezi živočišností a kulturou.“ - Camille Paglia
„Ten, kdo netrestá ďábla, zahrává si s životem.“ - Leonardo Da Vinci
„Žádné kacířství nebo filozofie není neslučitelnější s církví než sám člověk.“ - James Joyce
„Osud se nespokojí s jedinou pohromou.“ - Publilius Syrus
„Lidé kupí v životě omyly a vytvářejí monstrum, které nazývají osud.“ - John Hobbes
„Všichni žijeme v hořícím domě, hasiči nejedou, východisko není.“ - Tennessee Williams
„Milovala jsem na hranici šílenství. To, co se nazývá šílenstvím, je pro mne jediná smysluplná podoba lásky.“ - Francoise Saganová
"Světlo se prý pohybuje ze všeho nejrychleji, ale to je omyl, ať se světlo pohybuje seberychleji, tak je tma na místě vždycky první a čeká." - Terry Pratchett
"Netvoři jsou skuteční a skuteční jsou i duchové, žijí v nás a někdy vyhrávají." - Stephen King
"Ztratit dítě, znamená ztratit kus sebe sama." - Dr. Burton Grebin
"Bez rodiny, člověk sám ve světě širém se třese chladem." - Andre Maurois
"Aby jasně zářilo světlo, musí existovat tma." - Francis Bacon
"Ať je chvíle sebetemnější, láska a naděje ji mohou prozářit." - George Chakiris
"Ohledně automobilů si nejsem jist. I když se ženou vpřed, znamenají možná pro civilizaci krok zpět." - Booth Tarkington
"Lidský hlas nikdy nedolehne tak daleko, jako hlas svědomí." - Mahátma Gándhí
"Bezpečí je převážně pověra, neexistuje v přírodě a ani děti si ho moc neužijí." - Helen Kellerová
"Kdyby nebylo pekla byli bychom jako zvířata. Bez pekla není důstojnost." - Flennery O'Connor
"Slabý člověk pochybuje před rozhodnutím, silný člověk až po něm." - Carl Kraus
"Aby se stal člověk štvancem, nemusí žít ve strašidelném zámku, ani v takovém domě. Do mozku vede víc chodbiček než je na něm místa." - Emily Dickinsonová
"Není strašnějšího svědka, není úděsnějšího žalobce, než svědomí, které přebývá v každém člověku." - Polybios
"Právo bez síly je bezmocné. Síla bez práva je tyranská." - Blaise Pascal
"Stále zjišťuji, že shovívavost nese bohatší ovoce než přísná spravedlnost." - Abraham Lincoln
"Násilí neskýtá trvalou naději, jen dočasně uleví od beznaděje." - Kingman Brewster, ml.
"Rozkoš z násilí, násilím končí." - William Shakespeare
"Neporozumíte lidské přirozenosti, pokud nepochopíte, proč dítě na kolotoči při každé otáčce zamává rodičům, a proč rodiče vždy zamávání opětují." - novinář William D. Tammeus
"Přebývej v míru v domově vlastního bytí a posel smrti tě mine" - Guru Nanak
"Na nejtemnějších stránkách neblahého nadpřirozena nenalezneme nic strašnějšího než upíra, vyděděnce mezi démony." - spisovatel Montague Summers
"Lepší je psát si pro sebe a nemít čtenáře, než psát pro čtenáře a ztratit sám sebe." - spisovatel Cyril Connolly
"Člověk obvykle nerad přiznává chytrost i někomu jinému, natož nepříteli." - Albert Einstein
"Kdo bojuje s netvory, měl by si dát pozor, aby se sám nestal netvorem. Když dlouho hledíte do propasti, propast se zahledí do vás." - Fridrich Nietzsche
"Mnohé z toho nejlepšího v nás je spjato s naší láskou k rodině. To ona je měřítkem naší zralosti, neboť poměřuje náš smysl pro věrnost." - Haniel Long
"Láska roztáčí svět." - W. S. Gilbert
"Kde je láska, je i domov. Domov mohou opustit naše nohy, ale ne naše srdce." - Oliver Wendell Holmes
"To, co je za námi, a co před námi jsou drobnosti, ve srovnání s tím, co je v nás." - Ralph Waldo Emerson
"Lidé oplácejí spíš rány než dobrodiní, protože dobrosrdečnost je břemenem a pomsta rozkoší." - Tacitus
"Slzy jsou posvátné, nejsou známkou slabosti ale síly. Jsou poslové nesmírného žalu a výslovné lásky." - Washington Irving
"Člověk se stává posedlým po všem, čeho se nedokázal zříci, i když to dosloužilo svému účelu. A v tomto materialistickém věku jsou mnozí z nás posedlí svou posedlostí." - Mildred Lisette Norman
"V životě, na rozdíl od šachu, partie pokračuje i po šach matu." - Isaac Asimov
"Život je hra, hraj jí. Jenže život je příliš cenný, neznič ho." - Matka Tereza
"Zkušenost je drastická, ale poučíš se. Bože, poučíš se." - C. S. Lewis
"Jestliže jsem tím, co mám a jestliže ztratím, to co mám, čím potom budu?" - Erich Fromm
"Ach, jakou to spřádáme síť, když snujeme pod vodu nit." - Sir Walter Scott
"Ukažte mi hrdinu a napíši vám tragédii." - Francis Scott Fitzgerald
"Když otec obdarovává syna, oba se smějí. Když syn obdarovává otce, oba pláčou." - William Shakespeare
"Naděje je nejhorší zlo, prodlužuje lidská muka." - Friedrich Nietzsche
Naděje je pírko, které se tetelí v duši, pěje píseň beze slov a nikdy nepřestane." - Emily Dickinson
"Všichni jsme odsouzeni k doživotní samovazbě ve vlastním těle." - Tennessee Williams
"Rodina je v bezcitném světě útočištěm." - Christopher Lasch
"Objevila jsem paradox: když člověk miluje, až to bolí, nešíří bolest ale lásku." - Matka Tereza
"Lev pracuje jen, když má hlad, jakmile se nasytí, predátor a kořist žijí mírumilovně spolu." - Chuck Jones
"Řada lidí se mýlí v tom, jak lze dosáhnout opravdového štěstí. Nespočívá v sebeuspokojení, ale v oddanosti správné věci." - Helen Kellerová
"Opravdový umělec se snaží vytvořit něco, co je samo o sobě živou věcí." - William Dobell
"Znám děti, které úspěšně překonaly zlé dědictví. Důležité je, aby se nedílnou součástí duše stala ušlechtilost." - Mahátma Gándhí
"Příroda je ve své úžasné a oslnivé kráse jen pozadím a scénou tragédie lidstva." - John Morley
"Nic není silnější než šlechetnost a nic není šlechtenější než opravdová síla." - Ralph Washington Sockman
"Vůbec největším problémem komunikace je iluze, že se uskutečňuje." - George Bernard Shaw
"Internet je první věcí, kterou lidstvo vytvořilo a nerozumí jí. Je největším experimentem v anarchii, který jsme podnikli." - Eric Schmidt
"Z temnot přírody noří se ruce a formují lidstvo." - Lord Alfred Tennyson
"Rodina je prostor, v němž se duše jednoho stýká s dušemi ostatních, tedy pokud se jejich duše milují, jejich domov bude krásný jako rozkvetlá zahrada. Pokud duše ztratí svou vzájemnou harmonii, pak zahrada bude vypadat jakoby ji poničila bouře." - Buddha
"V tragédii se nemusí objevit krev a smrt, stačí když oplývá majestátním smutkem, jenž je prožitkem tragédie." - Jean Racine
"Vzpomínka na věci minulé nemusí nutně být vzpomínkou na to, jak se věci udály." - Marcel Proust
"Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, ať se to stalo nebo ne. Ale mé schopnosti teď upadají a brzy na tom budu tak, že si nebudu pamatovat nic, kromě věcí, které se nestaly. Je smutné rozložit se takhle na kousky, ale čeká o každého z nás." - Mark Twain
"Cokoliv děláš, buď v tom dobrý." - Abraham Lincoln
"Všichni nosíme masky a přijde čas, kdy je nedokážeme sundat, aniž bychom se zbavili vlastní kůže." - André Berthiaume
"Veškeré lidstvo je jedna nerozdělená a nerozdělitelná rodina. Nemohu zapomenout ani na tu nejpodlejší duši." - Mahátma Gándhí
"Já však slib jsem dal a kráčím dál, než složím hlavu svou a kráčím dál, než složím hlavu svou." - Robert Frost
"Pokud je nutné člověku ublížit, mělo by jeho zranění být tak vážné, aby nebylo třeba bát se jeho pomsty." - Niccolo Machiavelli
"Láska nezná žádné břímě, nic jí není na obtíž. Snaží se o to, co je nad její sílu, nevymlouvá se na nemožné. Věří, že vše je oprávněné a vše je možné" - Thomas Kent
"Davy vyhledávají velké muže, ne pro ně samé ale pro jejich vliv. A velcí muži se lidu ujímají pro svou ješitnost či potřebu." - Napoleon Bonaparte
"Bez hrdinů jsme všichni jen obyčejní lidé a nevíme, jak daleko dokážeme jít." - Bernard Malamud
"Sláva projde kolem a sbohem, je po ní. Pokaždé, když kolem mě projde uvědomím si, že je nestálá, tak to já cítím. Ale svět, kde žiji, je jiný." - Marilyn Monroe
"Abyste věděli, jsem neviditelný, jen protože mě lidé odmítají vidět." - Ralph Ellison
S06E09 - Do lesů
Vložila: Paxl
"Zlo ustojí jen chvilkový nával a pak po sobě nechá jen vyhořelou schránku" - Elise Cabot
S06E09 - Do lesů
Vložila: Paxl
"Když jsme byli děti, věřili jsme, že až vyrosteme, už nebudeme zranitelní. Ale dospět znamená smířit se se zranitelností. Žít znamená zranitelný být." - spisovatelka Madeleine L'Engle
S06E10 - Co se děje doma
Vložila: Paxl
"Děti nejdříve své rodiče milují. Postupem času je začínají odsuzovat. Sem tam jim i odpustí." - Oscar Wilde
S06E10 - Co se děje doma
Vložila: Paxl
"Částečná svoboda neexistuje." - Nelson Mandela
S06E11 - Dvacet pět let až doživotí
Vložila: Paxl
"Veškerou pravdu je snadné pochopit, jakmile ji člověk objeví. Jenom ji objevit." - Galileo Galilei
S06E11 - Dvacet pět let až doživotí
Vložila: Paxl
"Nikdo se nerozhodne pro zlo kvůli zlu samému. Jen si je plete se štěstím, s dobrem které hledá." - Mary Wollstonecraft Shelley
S06E12 - Srdce
Vložila: Paxl
"Nejlepší a nejkrásnější věci v životě nejsou vidět, ani nejsou hmatatelné. Je třeba je cítit srdcem." - Helen Keller
S06E12 - Srdce
Vložila: Paxl
"Co na utrpení pobuřuje, není ani tak utrpení samo o sobě, ale hlavně nesmyslnost utrpení." - Friedrich Nietzsche
S06E13 - Třináctý krok
Vložila: Paxl
"To, co se stalo v minulosti, se výrazně týká toho, jací jsme dnes." - William Glaser
S06E13 - Třináctý krok
Vložila: Paxl
"Lov není sport. Ve sportu by obě strany měly vědět, že se účastní hry." - Paul Rodriguez
S06E14 - Smyslová paměť
Vložila: Paxl
"Nic nepřipomene minulost tak, jako vůně, která s ní byla spojená." - spisovatel Vladimir Nabokov
S06E14 - Smyslová paměť
Vložila: Paxl
"Je těžké bojovat s nepřítelem, který má základy ve vaší hlavě." - Sally Kempton
S06E15 - Dnes udělám
Vložila: Paxl
"Není žádná naděje, žádný osud, žádná vyšší moc, která by mohla zbrzdit rozhodnutí odhodlané duše." - Ella Wheeler Wilcox
S06E15 - Dnes udělám
Vložila: Paxl
"Zítra si slíbíte, že budete jiní, ovšem zítřek je příliš často opakováním dneška." - spisovatel James T. McCay
S06E16 - Skok na konec
Vložila: Paxl
"Většina mužů činů má sklon k fatalismu a většina mužů myšlenky, tak ta věří na prozřetelnost." - Honoré de Balzac
S06E16 - Skok na konec
Vložila: Paxl
"Když upustím od toho, kdo jsem, stane se ze mě ten, kým bych mohl být." - Lao-c'
S06E17 - Valhalla
Vložila: Paxl
"Přiznání je vždycky slabost, důstojná duše si zachová své tajemství a mlčky přijme svůj trest." - novinářka Dorothy Dix
S06E17 - Valhalla
Vložila: Paxl
"Chcete-li, aby vám lež prošla, musíte jí upřímně a ze srdce věřit. To platí ještě víc, když lžete sami sobě, než když lžete jiným." - spisovatelka Elizabeth Bearová
S06E18 - Lauren
Vložila: Paxl
"Lidé uvěří velké lži dřív, než lži malé a pokud ji budete dost často opakovat, lidé ji dříve či později přijmou." - psychoanalytik Walter Lang
S06E18 - Lauren
Vložila: Paxl
"Stařičká víra zapaluje svíce, ale projde kolem nich statná pravda a uhasí je." - Lizette Reese
S06E19 - Halucinace
Vložila: Paxl
"Není to nepřítel nebo protivník, kdo láká nás na cestu zla." - Siddhártha Gautama řečený Buddha
S06E19 - Halucinace
Vložila: Paxl
"Ten, kdo netruchlí, jako by nebyl. " - básník Antonio Porchia
S06E20 - Pomsta
Vložila: Paxl
"I na lidských místech se někdy narodí nelidská monstra." - Stephen King
S06E21 - Cizinec
Vložila: Paxl
"Každou cestu do minulosti komplikují přeludy, falešné vzpomínky, chybně pojmenované události." - Adrienne Rich
S06E21 - Cizinec
Vložila: Paxl
"O to jediné i bůh je ochuzen, není v jeho moci stvořit to, co už nikdy stvořeno být nemůže." - Agathon
S06E22 - Mučitel
Vložila: Paxl
"Vzpomeň na minulost, jedině když na ní chceš stavět." - Doménico Estrada
S06E22 - Mučitel
Vložila: Paxl
"Moře nikdy nebylo k člověku přátelské, nanejvýš má svůj podíl na lidském neklidu." - Joseph Conrad
S06E23 - Tajemství mořského dna
Vložila: Paxl
"Všichni jsme s oceánem spjatí, a když se k němu vracíme, ať už se po něm chceme plavit, nebo se jen dívat, vracíme se na místo, odkud jsme vzešli." - John F. Kennedy
S06E23 - Tajemství mořského dna
Vložila: Paxl
"A přeci každé zlo překoná, zlo ještě větší." - Thomas Hardy
S06E24 - Zákon nabídky a poptávky
Vložila: Paxl
"Co jsi schopen vykonat, jsi také schopen nedělat." - Aristoteles
S06E24 - Zákon nabídky a poptávky
Vložila: Paxl
"Minulost nelze vyléčit." - Alžběta I.
S07E01 - It Takes A Village
Vložila: Paxl
"Je-li to zázrak, odpovědí je jakýkoliv důkaz. Ale pokud je to fakt je nutné ho dokazovat." - Mark Twain
S07E02 - Proof
Vložila: Paxl
"Nic neinspiruje odpuštění, tak jako pomsta." - Scott Adams
S07E02 - Proof
Vložila: Paxl
"Lidé nejsou vězni osudu, ale vězni své vlastní mysli." - Franklin Delano Roosevelt
S07E03 - Dorado Falls
Vložila: Paxl
"Rodíme se osamoceni, žijeme osamoceni i tak umíráme. Jen skrze lásku a přátelství si vytváříme chvilkovou iluzi, že osamoceni nejsme." - Orson Welles
S07E03 - Dorado Falls
Vložila: Paxl
"Ze školy sice můžete odejít, ale navždy ve vás zůstane." - Andy Partridge
S07E04 - Painless
Vložila: Paxl
"Vaše bolest je rozlomením ulity v níž se skrývá vaše pochopení." - Khalil Gibran
S07E04 - Painless
Vložila: Paxl
"Od dětských chvil já jiný byl než ostatní. Co oni zří, já nespatřil." - Edgar Allan Poe
S07E05 - From Childhood's Hour
Vložila: Paxl
"Veškerá podlost začíná nevinností." - Ernest Hemingway
S07E05 - From Childhood's Hour
Vložila: Paxl
"Umírání je bolestně hořké, ale představa, že musíme zemřít, aniž bychom žili, je nesnesitelná." - Erich Fromm
S07E06 - Epilogue
Vložila: Paxl
"Čas smrti, tak jako konec příběhu mění smysl toho, co jí předcházelo." - Mary Catherine Bateson
S07E06 - Epilogue
Vložila: Paxl
"Pro člověka tělesně schopného a vyrovnané mysli, neexistuje nic takového, jako nepřízeň počasí. Každý den je svým způsobem krásný a bouře, která bičuje do krve, jen zrychluje pulz." - George Gissing
S07E07 - There's No Place Like Home
Vložila: Paxl
"Neštěstí je jako silný vítr, serve z nás všechno, mimo toho, co se nedá oddělit. Takže vidíme sebe sami takové, jací opravdu jsme." - Arthur Golden
S07E07 - There's No Place Like Home
Vložila: Paxl
"Naděje je víra, která ti podává ruku v temnotách." - Joseph Campbell
S07E08 - Hope
Vložila: Paxl
"Všichni jdeme svou vlastní cestou, každý z nás má své vlastní dobrodružství, setkává se s nejrůznějšími výzvami a volby, které přitom uděláme, nás dotvářejí. Každá volba je výzva, zkouší a tlačí nás až na okraj našich možností. A díky tomu jsme silnější, než jsme tušili že můžeme být." - Aamnah Akram
S07E08 - Hope
Vložila: Paxl
"Najdi si uvnitř místo, kde je radost a tato radost vypálí bolest." - Joseph Campbell
S07E08 - Hope
Vložila: Paxl
"Věci se nemění, to my se měníme." - Henry David Thoreau
S07E09 - Self-Fulfilling Prophecy
Vložila: Paxl
"Bratrství je tou nejzákladnější podmínkou lidského přežití." - Carlos Romulo
S07E09 - Self-Fulfilling Prophecy
Vložila: Paxl
"Vyvarujte se toho, abyste v životě lidi posuzovali podle toho, jak vypadají" - Jean de La Fontaine
S07E09 - Self-Fulfilling Prophecy
Vložila: Paxl
"Všichni by chtěli do nebe, ale zemřít nikdo nechce." - Joe Louis
S07E10 - The Bittersweet Science
Vložila: Paxl
"Někteří z nás si myslí, že když vytrváme, budeme silní, ale někdy je lepší povolit." - Hermann Hesse
S07E10 - The Bittersweet Science
Vložila: Paxl
"Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví." - Benjamin Franklin
S07E11 - True Genius
Vložila: Paxl
"Není větších bolestí, než v nouzi přemítat o dobách šťastných." - Dante Alighieri
S07E11 - True Genius
Vložila: Paxl
"Kvůli šoku, který nám trauma způsobilo netrpíme, ale uděláme z něho to, co vyhovuje našemu záměru." - Alfred Adler
S07E12 - Unknown Subject
Vložila: Paxl
"Umění života spočívá v tom, že člověk ví, kdy se má něčeho držet, a kdy má zapomenout." - Hanry Ellis
S07E12 - Unknown Subject
Vložila: Paxl
"Nedůvěřuj člověku, jenž tvůj slib zradil." - William Shakespeare
S07E14 - Closing Time
Vložila: Paxl
"Můžete být oklamáni pokud moc důvěřujete, ale budete trpět pokud nebudete věřit dost." - Frank Crane
S07E14 - Closing Time
Vložila: Paxl
"Je možné, že rovnost je naše právo, ale není na světě síly, která by je dokázala naplnit." - Honoré de Balzac
S07E15 - A Thin Line
Vložila: Paxl
"Stojím za pravdou a je mi jedno, kdo ji říká. Stojím za spravedlností a je mi jedno proti komu nebo pro koho pracuje." - Malcolm X
S07E15 - A Thin Line
Vložila: Paxl
"Kde je zloba, tam se za ní vždy skrývá bolest." - Eckhart Tolle
S07E16 - A Family Affair
Vložila: Paxl
"V životě je to tak, že když děti myslí na slušnost a poctivost, myslí na vás." - H. Jackson Brown Jr.
S07E16 - A Family Affair
Vložila: Paxl
"Láska znamená, dát někomu možnost zničit vás, ale věříte, že to neudělá." - Neznámý
S07E17 - I Love You, Tommy Brown
Vložila: Paxl
"U každého dobrého důvodu, proč lhát, existuje lepší, proč říct pravdu." - Bo Bennett
S07E17 - I Love You, Tommy Brown
Vložila: Paxl
"Paměť je komplikovaná věc, příbuzná pravdy, ale nikoliv její dvojče." - Barbara Kingsolver
S07E18 - Foundation
Vložila: Paxl
"Každý jsme sám sobě ďáblem a sami si děláme z tohoto světa peklo." - Oscar Wilde
S07E19 - Heathridge Manor
Vložila: Paxl
"Vše, co vidíme a čemu naše oko věří, je jen sen ve snu ukrytý." - Edgar Allan Poe
S07E19 - Heathridge Manor
Vložila: Paxl
"Horší než říct lež, je strávit život tím, že si za ní stojíme." - Robert Brault
S07E19 - Heathridge Manor
Vložila: Paxl
"Spíš zabijete neviňátko v kolébce, než abyste hýčkali neuskutečněná přání." - William Blake
S07E21 - Divining Rod
Vložila: Paxl
"Jen v lásce a zabíjení zůstáváme opravdoví." - Fridrich Dürrenmatt
S07E21 - Divining Rod
Vložila: Paxl
"Každé semínko i to špatné nevyroste, dokud ho někdo nezalije." - Neznámý
S07E21 - Divining Rod
Vložila: Paxl
"K živým jsme povinováni úctou, ale mrtvým dlužíme jen pravdu." - Voltaire
S07E22 - Profiling 101
Vložila: Paxl
"Jediné, co zlo potřebuje k vítězství je, když dobří nejdou proti." - Edmund Burke
S07E22 - Profiling 101
Vložila: Paxl
"Strach doprovází a ničí odvaha." - James F. Bell
S07E23 - Hit
Vložila: Paxl
"Jak stárnu, tak méně poslouchám, co lidé říkají. Raději sleduji, co dělají." - Andrew Carnegie
"Člověk se pozná podle toho, jak umí mlčet." - Oliver Herford
"Zlo přináší další a další utrpení a využívá při tom neodbytnou potřebu člověka se mstít." - Ralph Steadman
S08E02 - The Pact
Vložila: Paxl
"Když vyhraješ neříkej nic, když prohraješ řekni ještě míň." - Paul Brown
S08E02 - The Pact
Vložila: Paxl
"Chování je zrcadlo, v němž se každý popravdě zrcadlí." - Johann Wolfgang von Goethe
S08E03 - Through the Looking Glass
Vložila: Paxl
"Jedno z velkých tajemství života je, že vše co má nějakou cenu, děláme pro jiné." - Lewis Carroll
S08E03 - Through the Looking Glass
Vložila: Paxl
"Když se lékař dá na cestu zla, stane se tím největším zločincem ze všech. Má odvahu a má vědomosti." - Sir Arthur Conan Doyle
S08E04 - God Complex
Vložila: Paxl
"Tělo a duše se nedají za účelem léčby oddělit, jelikož jedno jsou. Nemocná mysl se musí léčit stejně, jako nemocné tělo." - Dr. Jeff Miller
S08E04 - God Complex
Vložila: Paxl
"Zešílel jsem s dlouhými intervaly příšerného duševního zdraví." - Edgar Allan Poe
S08E05 - The Good Earth
Vložila: Paxl
"Ukaž mi svou zahradu a já ti povím, jaký jsi." - Alfred Austin
S08E05 - The Good Earth
Vložila: Paxl
"Největší dobro neprokážete druhému tím, že se s ním podělíte o své bohatství, ale že mu ukážete, jaké bohatství má on sám." - Benjamin Disraeli
S08E06 - The Apprenticeship
Vložila: Paxl
"Nikdy sám sebe nepoznáš, dokud si nepřiznáš pravdu." - Pearl Baileyová
S08E07 - The Fallen
Vložila: Paxl
"Nemám zájem o to, že jste padli, mám zájem o to, že jste povstali." - Abraham Lincoln
S08E07 - The Fallen
Vložila: Paxl
"Nebojím se smrti. Je to sázka, kterou člověk musí vsadit, aby mohl hrát hru života." - Jean Giraudoux
S08E08 - The Wheels on the Bus
Vložila: Paxl
"Je jednodušší vychovat silné děti, než napravit zlomené muže." - Frederick Douglass
S08E08 - The Wheels on the Bus
Vložila: Paxl
"Značné množství talentů světu unikne, kvůli nedostatku odvahy." - Sydney Smith
S08E09 - Magnificent Light
Vložila: Paxl
"Záhadou lidské existence není jak přežít, ale jak najít někoho pro koho žít." - Fjodor Michajlovič Dostojevskij
S08E09 - Magnificent Light
Vložila: Paxl
"Láska ne očima však rozumem se dívá." - William Shakespeare
S08E10 - The Lesson
Vložila: Paxl
"Láska je náš pravý osud, smysl života nenajdeme sami, najdeme je spolu s někým dalším." - Thomas Merton
S08E10 - The Lesson
Vložila: Paxl
"Nikdy jsem neslyšel o vrahovi, který by se nebál duchů." - John Philpot Curran
S08E11 - Perrenials
Vložila: Paxl
"Doktrína o nesmrtelnosti duše znamená spíše hrozbu než útěchu." - Mason Cooley
S08E11 - Perrenials
Vložila: Paxl
"Být někým milován nám dává sílu, zatímco hluboká láska nám dodává odvahu." - Lao-c'
S08E12 - Zugzwang
Vložila: Paxl
"Již zbývá jen má krev, tak berte, však nenechte mne trpět dlouho." - Marie Antoineta
S08E13 - Magnum Opus
Vložila: Paxl
"Občas není nejtěžší zapomenout, ale naučit se začít znovu." - Nicole Sobonová
S08E13 - Magnum Opus
Vložila: Paxl
"Láska neumírá přirozenou smrtí, umírá na slepotu, na chyby a zradu. Umírá únavou, sesycháním, opotřebováním." - Anaïs Nin
S08E14 - All That Remains
Vložila: Paxl
"Tragédií tohoto světa je, že nikdo není šťastný. A to ať zažívá bolest či radost." - Alan Lightman
S08E14 - All That Remains
Vložila: Paxl
"Svět zlomí každého a mnozí z nás jsou pak v místě zlomu silnější." - Ernest Hemingway
S08E15 - Broken
Vložila: Paxl
"Napodobování je nejupřímnější forma pochlebování." - Charles Caleb Colton
S08E16 - Carbon Copy
Vložila: Paxl
"Každý čin, který se na světě odehraje, začíná ve fantazii." - Barbra Grizzuti Harrison
S08E17 - The Gathering
Vložila: Paxl
"Odolám čemukoliv, kromě pokušení." - Oscar Wilde
S08E17 - The Gathering
Vložila: Paxl
"Jsem mrtvý. Jen touha po pomstě mne může přivést zpět." - Terry Goodkind
S08E18 - Restoration
Vložila: Paxl
"Temnota napraví to, co světlo zpravit nedokáže." - Josif Brodskij
S08E18 - Restoration
Vložila: Paxl
"Vzpomínka je, to co zbude, když se něco stane, ale neodejde to zcela." - Edward de Bono
S08E19 - Pay It Forward
Vložila: Paxl
"Neexistuje přítomnost ani budoucnost, jen minulost a ta se odehrává znovu a znovu dokola." - Eugene O'Neill
S08E19 - Pay It Forward
Vložila: Paxl
"Sny jsou pravdivé, dokud trvají. A cožpak nežijeme ve snech?" - Alfred Lord Tennyson
S08E20 - Alchemy
Vložila: Paxl
"Nebudu říkat neplakej, jelikož ne všechny slzy jsou zlé." - J. R. R. Tolkien
S08E20 - Alchemy
Vložila: Paxl
"Dospělí vychovávají děti příkladem, ale ne tím, co a jak jim říkají." - Carl Jung
S08E21 - Nanny Dearest
Vložila: Paxl
"Sám jenom sám. Nikdo, vůbec nikdo, tu nepřežije sám." - Maya Angelou
S08E21 - Nanny Dearest
Vložila: Paxl
"Nejsme stejní jako před rokem, ani my, ani ti, které milujeme. Je jen šťastná náhoda, že i my, měnící se, dál milujeme toho, kdo se změnil." - William Somerset Maugham
S08E22 - #6
Vložila: Paxl
"Málokdy vyrostou členové stejné rodiny pod stejnou střechou." - Richard Bach
S08E23 - Brothers Hotchner
Vložila: Paxl
"Kruté jsou sváry bratrů." - Aristoteles
S08E23 - Brothers Hotchner
Vložila: Paxl
"Utrpení k nám nepřichází proto, abychom byli smutní, ale abychom vystřízlivěli. Ne proto, abychom litovali, ale abychom zmoudřeli." - H. G. Wells
S08E24 - The Replicator
Vložila: Paxl
"Pouto, které svazuje skutečnou rodinu není pouto pokrevní, ale pouto úcty a radosti ze společného života." - Richard Bach
S08E24 - The Replicator
Vložila: Paxl
"Zůstal jsem tak dlouho vězet uvnitř své hlavy, až jsem nakonec přišel o rozum." - Edgar Alan Poe
"To, že je všechno jiné, neznamená, že se něco změnilo." - Irene Peter
"Čím dále do minulosti jste schopni dohlédnout, tím vzdálenější budoucnost můžete vidět." - Winston Churchill
"Vydržet a nepovolit není tak náročné, jako se od něčeho osvobodit." - J.C. Watts
"Kdyby záře tisíce sluncí náhle rozzářila nebe, podobalo by se to nádheře Všemohoucího." - Z hinduistické posvátné knihy Bhagavadgíta
"Věděli jsme, že svět už nikdy nebude stejný. Někteří lidé se smáli. Několik jich plakalo. Většinou jen mlčeli." - J.Robert Oppenheimer
"Co jest, vy chátro buřičská, jež drbe malomoc svých rozumů, až sami z toho oprašivíte." - William Shakespeare
"Zbavíme-li se falešných představ, zmoudříme víc, než když zjistíme pravdu." - Ludwig Borne.
"Na Halloweenu není nic legračního. Tato jízlivá slavnost více než cokoli jiného odráží ďábelskou touhu dětí, pomstít se světu dospělých." - Jean Baudrillard
"Vždycky dejte svým dětem pusu na dobrou noc, i v případě, že už spí." - H. Jackson Brown, Jr.
"Nemilosrdná pomsta se rodí z hlubokého mlčení." - Vittorio Alfieri
"Dar fantazie pro mne znamenal víc než veškeré nadání pro pozitivní a abstraktní myšlení." - Albert Einstein
"Naivita dospělých bývá často okouzlující. Když je však spojena s marnivostí, je k nerozeznání od hlouposti." - Eric Hoffer
"Existuje společenství, které poskytuje víc ticha než samota, a které, správně pochopeno, je dokonalou samotou." - Robert Louis Stevenson
"Jak s vámi lidé jednají, je jejich věc. Jak na ně reagujete, ovlivní vás." - Wayne Dyer
"Naše morální povinnost nespočívá v zastavení budoucnosti, ale v jejím zformování. Je třeba směrovat náš osud v lidsky přijatelných mezích a usnadnit přechodný proces." - Alvin Toffler
"Změna je zákonem života. Ti, kteří se upínají jen k minulosti nebo k přítomnosti, zcela jistě propásnou budoucnost." - John F. Kennedy
"Pokud jde o život, oráme svou vlastní brázdu. A nakonec skončíme přesně tam, kde jsme měli být." - Julia Glass
"Zbav mně hříchu a budu čistý. Umyj mě a budu bělejší nad sníh." - Žalm 51, Bible
"Duše, která jednou zplodila podlost, už v sobě nemůže mít dobro." - Sofoklés
"Každý člověk má své utajované trápení, o němž nikdo neví. Často tak něčí smutek pokládáme za bezcitnost." Henry Wadsworth Longfellow
"Smrt je jediným bohem, který přijde, když ho zavoláš." - Robert Zelazny
"Jak život běží, na cestě přibývají nové neznámé tváře. Ke konci se milníky mění v náhrobky a pod každým z nich je přítel." - James Russell Lowell
"Nejtrpčí slzy nad hrobem proléváme za nevyřčená slova a nedokonané činy." - Harriet Beecher Stowe
"Když se ublíží dobrému člověku, všichni, kdo chtějí být považováni za dobré, musí trpět s ním." - Eurípidés
"Nejhrdinštější slovo ve všech jazycích je revoluce." - Eugene Debs
"Skutečné hrdinství je pozoruhodně věcné a nijak dramatické. Skutečný hrdina nepotřebuje za každou cenu všechny překonat, ale za každou cenu posloužit ostatním." - Arthur Ashe
"Lidé často v hněvu dělají to, co chtějí rozumem." - William R. Alger
"Nic nedokáže dohnat k šílenství víc, než neodbytné vzpomínky, které odmítají zemřít." - Darnella Ford
"Až otevřou se brány vězení, vyletí skutečný drak." - Ho Či Min
"Jestli chcete naprosté bezpečí, jděte do vězení. Tam vás nasytí, obléknou, ošetří a postarají se o vás. Bude vám chybět jen svoboda." - Dwight D. Eisenhower
"Stěží se najde někdo, jehož sexuální život by nevyvolal děs a překvapení, pokud by se vysílal živě." - W. Somerset Maugham
"Děti jsou jako vlhký beton. Cokoliv na ně dopadne, zanechá otisk." - Haim Ginott
"Pravda je málokdy naprosto čistá a nikdy není jednoduchá." - Oscar Wilde
"Bez ohledu na to, jak rychle se světlo šíří, temnota je vždy rychlejší." - Terry Pratchett
"Dát se dohromady, je začátek. Vydržet pohromadě, je pokrok. Spolupracovat, je úspěch." - Henry Ford
"Kdo nemá dobrého otce, musí si ho stvořit." - Friedrich Nietzsche
"Nezmoudříme vzpomínkami na svou minulost, ale zodpovědností za naši budoucnost." - George Bernard Shaw
"Vaše paměť je obludné monstrum. Vrací vám věci do vědomí o své vlastní vůli. Představujete si, že máte paměť, ale ona má vás." John Irving
"Je to jen vlastní mysl člověka, nikoliv nepřítel či oponent, kdo svádí ho na scestí." - Buddha
"Realita je pouhá iluze, i když velmi vytrvalá." - Albert Einstein
"Svět nezničí ti, co páchají zlo, ale ti, co tomu nečinně přihlíží." - Albert Einstein
"Život je o možnosti volby. Něčeho litujeme, na něco jsme pyšní. Jsme to, co si zvolíme." - Graham Brown
„Je-li základním zákonem kosmu zvyšování entropie, základním zákonem života je naopak boj proti entropii.“ - Václav Havel
S11E11 - Entropy
Vložila: Kei-chan

Filtr epizod

SPECIÁLNÍ KATEGORIE