plakát seriálu

Myšlenky zločince

(Criminal Minds)

Citáty slavných

01×02 Pokušení

"Představivost je důležitější než vědomosti. Vědomosti jsou omezené, zatímco představivost zahrnuje celý svět." - Albert Einstein

01×02 Pokušení

"Na místě činu bývají mnohokrát stopy, které se svou podstatou nedají posbírat a zkoumat. Jak posbíráte lásku a hněv, nenávist a strach? Učíme se po tom pátrat." - James Reese

01×02 Pokušení

"Nenamáhejte se být lepší než vaši současníci, nebo předchůdci. Snažte se být lepší, než jste." - William Faulkner

01×03 Znovu se nesplést

"Téměř veškeré absurdní chování vzniká nápodobou těch autorit, kterým se nepodobáme ani za mák." - Samuel Johnson

01×04 Jednoduchý pohled

"Ptáci si po bouřce zpívají. Proč se lidé necítí volní a neradují se z toho, kolik slunce jim zbývá." - Rose Kennedyová

01×04 Jednoduchý pohled

"Nezapomeňte, že sám sebe nemohu vidět. Omezuje mne, že jsem sobě tím, kdo mě sleduje v zrcadle." - Jacques Rigaut

01×04 Jednoduchý pohled

"Ptáci našeho pohlaví mají nejhezčí peří, protože samci musejí ospravedlnit svou existenci." - Orson Welles

01×05 Rozbité zrcadlo

"Když ubližují hodnému člověku, musí to trápit všechny dobré lidi." - Eurípides

01×05 Rozbité zrcadlo

"Přemíra lásky nepropůjčuje člověku počestnost a důstojnost." - Euripidés

01×06 L.D.S.K.

"Iracionalita věcí není argumentem proti nim, ale spíš podmínkou jejich existence." - Friedrich Nietzsche

01×06 L.D.S.K.

"Není všeobecnější touha než-li ta vyniknout." - William Shakespeare

01×07 Liška

"S liškami musíme jednat lišácky." - Dr. Thomas Fuller

01×08 Takoví normální zabijáci

"Není nad lov na člověka. Ten, kdo nějaký čas lovil ozbrojené lidi a zalíbilo se mu to, se nespokojí s lovem na něco jiného." - Ernest Hemingway

01×08 Takoví normální zabijáci

"Zdravý člověk lidi nemučí. Mučiteli se většinou stávají ti, kteří byli mučeni." - Carl Gustav Jung

01×09 Vyšinutý

"Otázka trápí mě nocí i dnem, zda lidstvo či mé já blázen je." - Albert Einstein

01×10 Populární děti

"Za přemíru tvůrčích snů bohužel platíme větším sklonem k nočním děsům." - Sir Peter Ustinov

01×10 Populární děti

"Ideologie nás rozdělují, sny a úzkost nás všechny spojují." - Eugene Ionesco

01×11 Krvavý hlad

"Nad hroby roníme nejtrpčí slzy pro nevyřčená slova a nevykonané činy." - Harriet Beecher Stowe

01×12 Co za peklo?

"Zlo je vždycky nepohledné a vždycky lidské. Sdílí s námi postel a jí u našeho stolu." - W. H. Auden

01×12 Co za peklo?

"Nechval dne před večerem, ani nedokončenou práci." - Elizabeth Barrett Browningová

01×13 Jed

"Co je pro někoho potravou, je pro jiného trpkým jedem. " - Lucretius

01×13 Jed

"Když se vydáš na cestu pomsty, vykopej dva hroby." - Confucius

01×15 Max

"Měli bychom vědět, kdo z těch, s nimiž žijeme a které milujeme, nám nerozumí." -Norman McLaren

01×15 Max

"Aby světlo jasně zářilo, musí přispět tma." - Sir Francis Bacon

01×15 Max

"Nezáleží na tom, kolik let člověk žije, ale jak ta léta prožil." - Abraham Lincoln

01×16 Kmen

"Jedinec musel odjakživa bojovat, aby ho nepohltil kmen." - Friedrich Nietzsche

01×17 Skutečný déšť

"Vražda je specifická v tom, že ničí i postiženou společnost. Proto se musí společnost postavit na stranu oběti a dožadovat se trestu, neboť jen tak se s ní vyrovná." - W. H. Auden

01×17 Skutečný déšť

"Lepší je jednat násilně, pokud máme násilí v srdci, než pláštíkem nenásilí krýt nemohoucnost." - Gándhí

01×17 Skutečný déšť

"Neschvaluji násilí, protože když se jím prosadí dobro, je dobro jen dočasné." - Gándhí

01×18 Někdo se dívá

"Fotografie je tajemství o tajemství. Čím víc vám prozradí, tím míň víte." - Diane Arbus

01×18 Někdo se dívá

"Američan nemá smysl pro soukromí, neví, co to znamená. Něco takového se v této zemi nenajde." - George Bernard Shaw

01×19 Machismo

"Leccos nás může změnit, ale začínáme a končíme v rodině." - Antnohy Brand

01×19 Machismo

"Dům nestojí na zemi, ale na ženě." - mexické přísloví

01×20 Půvab a zlo

"Jsou tací, kteří používají slov k tomu, aby zamaskovali své myšlenky." - Voltaire

01×20 Půvab a zlo

"Přivykli jsme už natolik přestrojování, že nakonec nepoznáme sami sebe." - Francoise de La Rochefoucauld

01×21 Tajemství a lži

"Kdokoliv si míní osobovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů." - Albert Einstein

01×21 Tajemství a lži

"Vyslovit pravdu v epoše všeobecného podvádění je revoluční čin." - George Orwell

01×22 Král rybářů: První část

"Nikdo nepotřebuje dovolenou víc než ten, kdo se z ní právě vrátil." - Elbert Hubbard

02×01 Král rybářů: Druhá část

"Poruchy a selhání mysli jsou jako zranění těla, přes veškerou péči, aby se zhojily, zůstane po nich jizva. Vždy ta jediná přetrvá." - François de la Rochefoucauld

02×01 Král rybářů: Druhá část

"Říká se, čas hojí všechny rány, nesouhlasím. Rány přetrvávají, čas a rozum chrání duševní zdraví. Rány zakrývají jizvy a bolest ustupuje, ale nikdy nezmizí." - Rose Kennedyová

02×02 P911

"Testem morálky společnosti je to, co dělá pro své děti." - Dietrich Bonhoeffer

02×03 Dokonalá bouře

"Ze všech živočichů je krutý jen člověk. On jediný působí bolest, jen proto, že mu to činí potěšení." - Mark Twain

02×03 Dokonalá bouře

"Utrpení utváří nejsilnější duše, nejpevnější charaktery jsou ocejchovány jizvami." -Chalíl Džibrán

02×04 Psychodrama

"Člověk je nejmíň sám sebou, když mluví za sebe. Dejte mu masku a řekne vám pravdu." - Oscar Wilde

02×04 Psychodrama

"Stud nepramení z nějakého našeho osobního pochybení, ale z toho, že někdo to potupné může vidět." - Milan Kundera

02×05 Následky

"Ačkoliv je svět plný utrpení, je také plný vítězstvím nad ním." - Helen Kellerová

02×06 Jedna musí z kola ven

"Snadno odpustíme dítěti, které se bojí tmy. Opravdovou životní tragédií je, když se lidé bojí světla." - Platón

02×07 North Mammon

"Není tak důležité, kdo zahájí utkání, ale kdo ho vyhraje." - John Wooden

02×07 North Mammon

"Nejzazší volba člověku daná proto, aby přesáhl sebe sama zní: buď tvořit nebo ničit. Milovat nebo nenávidět." - Erich Fromm

02×08 Pustá planeta

"Zločin masakruje nevinnost aby získal kořist, ale nevinnost bojuje ze všech sil proti pokusům zločinu." - Robespierre

02×10 Poučné lekce

"Nejlépe se poučíme z dřívějších omylů, chyba v minulosti je moudrostí do budoucna." - Dale Turner

02×10 Poučné lekce

"Aby se člověk poučil o všem podstatném pro život, musí denně překonávat strach." - Ralph Waldo Emerson

02×11 Sex, narození, smrt

"Mezi myšlenku a skutečnost, mezi pohnutku a čin, padá stín." - T. S. Eliot

02×11 Sex, narození, smrt

"Mezi touhu a ukojení, mezi potenci a existenci, mezi podstatu a tvar, padá stín, tak končí svět." - T. S. Eliot

02×12 Profilování profilera

"Všechna tajemství se přísně střeží. Všechna tajemství se stávají temnými. Taková je povaha tajemství." - Cory Doctorow

02×13 Není cesty ven (1. část)

"Zlo usmiřuje znesvářené lidi." - Aristoteles

02×15 Odhalení

Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit. - odsouzený vrah Perry Smith

02×16 Strach a odpor

Vášnivá touha se často mění v nejhlubší nenávist. - Sokrates

02×16 Strach a odpor

Život mrtvých se přenáší do paměti živých. - Cicero

02×17 Strach

Jestli má nastat soužení, ať nastane za mých dnů. Ale mé děti ať žijí v míru. -Thomas Paine

02×17 Strach

Náš život je utvářen smrtí těch druhých. - Leonardo Da Vinci

02×18 Jones

Tragédie je pro žijící lidi zdrojem moudrosti. Ale vůbec ne vodítkem pro život.
- Robert Kennedy

02×19 Popel a prach

„Žij, jako bys měl umřít zítra. Užij si, jako bys měl žít věčně.“ - Gándhí

02×19 Popel a prach

Muka špatného svědomí jsou peklem živé duše. - Jean Calvin

02×20 Zlodějská čest

Není dobra beze zla. - ruské přísloví

02×20 Zlodějská čest

"Šťastné rodiny se se sobě podobají.Každá nešťastná rodina je nešťastná po svém." - Lev Nikolajevič Tolstoj

02×21 Lovecká sezóna

"Zvířata nikdy nezabíjejí pro zábavu. Jedině člověk se mučením a umíráním jemu podobných bytostí baví." - James Anthony Froude

02×22 Dědictví

"Nejabsurdnějším projevem arogance je kritika chudých ze strany dobře živených, v teple a pohodlí žijících lidí." - Herman Melville

02×22 Dědictví

"Zavraždil jsem jen děvky. Ty hnusný prostitutky zaneřádily ulice. Jen jsem trochu uklidil." - Peter Sutcliffe

02×22 Dědictví

"V tomhle zvráceném světě není nic trvalého, ani naše trápení." - Charlie Chaplin

02×23 Není cesty ven (2. část)

"Přátele si vybírám pro jejich krásu, známé pro jejich charakter, nepřátele pro jejich inteligenci." - Oscar Wilde

03×02 Ve jménu krve

"Ať vaše srdce soucítí s neštěstím a utrpením každého občana." - George Washington

03×03 Vystrašen k smrti

"Ten, kdo ovládá jiné je mocný, ale kdo ovládá sebe sama je mocnější." - Lao-c'

03×04 Děti temnoty

"V centru měst se zločin obecně zaměřuje na třídy a rasy. Na předměstí k němu podněcují niterné psychologické motivy, nelze tam generalizovat. Pramení z tajů jedincovy duše." - Barbara Ehrenreich

03×05 Sedm sekund

"Není nic snazšího než odsoudit zločince a není nic těžšího, než pochopit ho." - Fjodor Michajlovič Dostojevskij

03×05 Sedm sekund

"Pohádky neříkají dětem, že existují draci. Děti vědí, že draci existují. Pohádky dětem říkají, že draka lze zabít." - G. K. Chesterton

03×06 Obličeje

"Co jiného je celý život smrtelníků, než komedie, kde různí herci v různých kostýmech a maskách hrají své role, dokud je impresário neodvolá ze scény." - Erasmus

03×07 Identita

"Pozemské království nemůže existovat bez nerovnosti mezi lidmi. Někdo musí být svobodný, někdo nevolník, někdo vládce, někdo ujařmen." - Martin Luther

03×08 Lucky

"Fantazie nespoutaná rozumem vytváří neuvěřitelné nestvůrnosti." - Francisco Goya

03×08 Lucky

"Bůh posílá maso, ďábel posílá kuchaře." - Thomas Deloney

03×09 Penelope

"Miluj, trochu věř, neubližuj." - William Shakespeare

03×10 Pravá noc

"Superman je konec konců mimozemskou formou života, je to prostě přijatelná podoba invaze odjinud." - Clive Barker

03×10 Pravá noc

"Černý hrdina je rytíř v zakrváceném brnění. Neustále se všemožně snaží popřít skutečnost, že je hrdina každým coulem." - Frank Miller

03×11 Prvorozenstvím

"Nezáleží na tom, kým byl můj otec, záleží na tom, jak si ho pamatuju." - Ann Sexton

03×11 Prvorozenstvím

"Prosté dítě, jak lehce dýchá a cítí život v celém těle. Jak by mohlo vědět o smrti?" - William Wordsworth

03×12 3. život

"Žádný muž nebo žena, kteří tak či onak usilují o nějaký ideál, nezůstane bez nepřátel." - Daisy Bates

03×12 3. život

"Moudrý je otec, který zná své dítě." - William Shakespeare

03×13 Limelight

"Dobře vím, co zlého mám v úmyslu, ale silnější než rozvaha je má zběsilost. Zběsilost je pro nás smrtelníky největším zlem." - Euripides

03×13 Limelight

"Chcete, aby lidi nebyli jako já? Nepalte Salingera Kdo chytá v žitě, ale porno." - Ted Bundy

03×13 Limelight

"Za všechno co v tomto světě dostáváme nebo si bereme, platíme. Ambice se cení vysoko, ale naplnit je si vybírá svou daň." - Lucy Maud Montgomeryová

03×14 Poškozený

"V jádru každého z nás je dítě, jímž jsme byli. V dítěti je základ toho, čím jsme se stali, jací jsme a čím se jednou staneme." - Dr. Rhawn Joseph

03×14 Poškozený

"Na úspěch není recept, jedině snad bezpodmínečné přijetí života a všeho, co přináší." - Arthur Rubinstein

03×15 Vyšší výkon

"Není úniku před doznáním kromě sebevraždy a sebevražda je přiznání." - Daniel Webster

03×15 Vyšší výkon

"To, co je nám nejvlastnější, je naše vůle tvořit, nepodlehnout, vydržet, překonávat se, milovat a být silnější než naše utrpení." - Ben Okri

03×16 Sloní paměť

"Smutek v duši může zabít rychleji, mnohem rychleji než bakterie." - John Steinbeck

03×16 Sloní paměť

"Přecházíme mosty, když k nim dorazíme a pálíme je za sebou, neodnášíme si s sebou nic než vzpomínku na pach kouře a nejasný pocit, že kdysi naše oči slzely." - Tom Stoppard

03×17 Teplo

"Žádná tajemství nejsou lépe střežená, než tajemství, která se tuší." - George Bradshaw

03×17 Teplo

"Co víc potěší, než když navzájem poznáváme svá sladká tajemství." - John Churton Collins

03×18 Křižovatka

"Žádný člověk není šťastný bez určité míry sebeklamu. Sebeklam je nezbytný k našemu štěstí stejně jako realita." - Christian Nestell Bovee

03×18 Křižovatka

"Žena nesmí být závislá na mužově ochraně, musí se naučit ochránit se sama." - Susan B. Anthonyová

03×19 Tabula Rasa

"Všechno se mění i to nejvytouženější, melancholie je všudypřítomná. To co necháváme za sebou je kus nás samotných. Jeden život v nás musí zemřít, abychom mohli začít jiný." - Anatole France

03×19 Tabula Rasa

"Až nic ty chvíle nenavrátí nám, ta krása květin loukou vládne dál, smutku ustaň na nové dílo sílu hledám." - William Wordsworth

03×20 Lo-Fi

"Člověk obdařený extázemi a vizemi, který považuje sny za skutečnost je fantasta. Člověk, který ztvrzuje svou pošetilost vražděním je fanatik." - Voltaire

04×01 Chaos

„Nemyslete si, že válka, byť je nezbytná, byť je oprávněná, není zločin.“ - Ernest Hemingway

04×02 Vykupitel

„Všichni zemřeme. Cílem není žít věčně. Cílem je, aby naše dílo pokračovalo.“ - Chuck Palahniuk

04×02 Vykupitel

„Minulost nás vymezuje, možná jí chceme z dobrých důvodů uniknout nebo uniknout tomu, co je v ní špatné, ale unikneme jí, jen když k ní přidáme něco lepšího.“ - Wendell Berry

04×03 Minimální ztráta

„Zvou nás barbary neb chování naše se liší od jejich.“ - Benjamin Franklin

04×03 Minimální ztráta

„Bůh pomůže těm, kteří si pomohou sami.“ - Benjamin Franklin

04×03 Minimální ztráta

„Kdo se dá vést pouze vírou, toho vede zaslepenost.“ - Benjamin Franklin

04×03 Minimální ztráta

„Rozum není samozřejmost. Ti, kdo to popírají, nemohou jím vládnout.“ - Ayn Rand

04×04 Cestou do ráje

„Bláznův ráj je pro moudrého člověka peklem.“ - Thomas Fuller

04×04 Cestou do ráje

„Věci nejsou vždycky tím, čím se zdají být. První dojem mnohdy klame. Rozum nemnohých rozezná, co bývá pečlivě skryto.“ - Phaedrus

04×05 Na trati

„Hojnost sedí na místě. Hlad je kočovník.“ - zulské přísloví

04×05 Na trati

„Na východě svítá, na západě moře se vlní. Boty mám toulavé a jsem jak na trní.“ - Gerald Gould

04×06 Instinkty

„Kdo se táže instinktů, táže se hlubin lidského vědomí a dostává nejpohotovější odpověď.“ - Amos Bronson Alcott

04×06 Instinkty

„Nevědomí je klíč k usilování.“ - Carl G. Jung

04×06 Instinkty

„Myslím, že opravdu ryzí jsou ty sny, jejichž podstatu nemůže nic narušit.“ - Bob Dylan

04×07 Vzpomínka

„Co mlčí v otci, promlouvá v synovi. Často jsem nalezl v synovi klíč k tajemství otce.“ - Friedrich Nietzsche

04×07 Vzpomínka

„Před pamětí a výčitkami svědomí není na tomto světě úniku. Přízraky našich bláhových činů nás pronásledují, ať se kajeme či nikoli.“ - Gilbert Parker

04×08 Mistrovské dílo

„Vezměme v úvahu, že jsme všichni duševně choří. Lépe se tak navzájem pochopíme. Vysvětlí se mnohé záhady.“ - Mark Twain

04×08 Mistrovské dílo

„Člověk musí přistupovat ke všem mezilidským konfliktům bez pomstychtivosti, agresivity a revančizmu. Základem takového přístupu je láska.“ - Martin Luther King Jr.

04×09 Svůdce

„Ve chvíli kdy se lidé zamilují, stávají se lháři.“ - Harlan Ellison

04×09 Svůdce

„Čistota nabírá na důležitosti, když klesá zbožnost.“ - P. J. O’Rourke

04×10 Bratrstvo ve zbrani

„V hloubi srdce jsme všichni bratři a já jsem připravena obnažovat lidstvo, abych to dokázala.“ - Ayn Randová

04×10 Bratrstvo ve zbrani

„Kdo dnes prolije svou krev s mou, stane se mým bratrem.“ - William Shakespeare

04×11 Vlastně normální

„Každý normální muž má občas cukání plivnout si do dlaní, vztyčit pirátskou vlajku a podřezávat krky.“ - H. L. Mencken

04×11 Vlastně normální

„Není v životě větší tragédie než smrt dítěte. Nic se nevrátí, nic nebude jako dřív.“ - Dwight Eisenhower

04×12 Spřízněné duše

„Žádný smrtelník nezachová tajemství. Pokud mlčí jeho rty, promlouvají jeho konečky prstů. Prozrazení z něj prýští každým pórem.“ - Sigmund Freud

04×12 Spřízněné duše

„Odklad je nejhroznější formou odmítnutí.“ - C. Northcote Parkinson

04×13 Síla tradice

„Je nepochybné, že právě v rodině a domově se utvářejí, sílí a utvrzují největší cnosti lidské společnosti.“ - Winston Churchill

04×13 Síla tradice

„Síla rodiny, tak jako síla armády, pramení z oddanosti.“ - Mario Puzo

04×14 Mrazivé uspokojení

„Spočívám na břehu, naslouchám přílivu. Miláčku, nevěsto, tobě po boku. Pohřbený se svým mořem hoře, v její hrobce u moře.“ - Edgar Allan Poe

04×14 Mrazivé uspokojení

„Ti, kdo věří, nepotřebují důkaz. Ti, kdo nevěří, nepřesvědčí žádný důkaz.“ - Stuart Chase

04×15 Smutná repríza

„Neučím své žáky, jen se pokouším vytvářet jim předpoklady, aby se mohli učit.“ - Albert Einstein

04×15 Smutná repríza

„V mládí se učíme, ve stáří chápeme.“ - Marie von Ebner-Eschenbach

04×16 Rozkoš je mým řemeslem

„Prostitutka není, jak tvrdí feministky, obětí mužů, ale spíš dobyvatelkou, která podkopává sexuální propojení mezi živočišností a kulturou.“ - Camille Paglia

04×17 Smrtící rituál

„Ten, kdo netrestá ďábla, zahrává si s životem.“ - Leonardo Da Vinci

04×17 Smrtící rituál

„Žádné kacířství nebo filozofie není neslučitelnější s církví než sám člověk.“ - James Joyce

04×18 Bostonský smrťák

„Osud se nespokojí s jedinou pohromou.“ - Publilius Syrus

04×18 Bostonský smrťák

„Lidé kupí v životě omyly a vytvářejí monstrum, které nazývají osud.“ - John Hobbes

04×19 Dům v plamenech

„Všichni žijeme v hořícím domě, hasiči nejedou, východisko není.“ - Tennessee Williams

04×19 Dům v plamenech

„Milovala jsem na hranici šílenství. To, co se nazývá šílenstvím, je pro mne jediná smysluplná podoba lásky.“ - Francoise Saganová

04×20 Rozštěpení

"Světlo se prý pohybuje ze všeho nejrychleji, ale to je omyl, ať se světlo pohybuje seberychleji, tak je tma na místě vždycky první a čeká." - Terry Pratchett

04×20 Rozštěpení

"Netvoři jsou skuteční a skuteční jsou i duchové, žijí v nás a někdy vyhrávají." - Stephen King

04×21 Šedý stín

"Ztratit dítě, znamená ztratit kus sebe sama." - Dr. Burton Grebin

04×21 Šedý stín

"Bez rodiny, člověk sám ve světě širém se třese chladem." - Andre Maurois

04×22 Ďáblovo kolo

"Aby jasně zářilo světlo, musí existovat tma." - Francis Bacon

04×22 Ďáblovo kolo

"Ať je chvíle sebetemnější, láska a naděje ji mohou prozářit." - George Chakiris

04×23 Usmrcení na silnici

"Ohledně automobilů si nejsem jist. I když se ženou vpřed, znamenají možná pro civilizaci krok zpět." - Booth Tarkington

04×23 Usmrcení na silnici

"Lidský hlas nikdy nedolehne tak daleko, jako hlas svědomí." - Mahátma Gándhí

04×24 Zamoření

"Bezpečí je převážně pověra, neexistuje v přírodě a ani děti si ho moc neužijí." - Helen Kellerová

04×25 Do pekla... a zpět 1/2

"Kdyby nebylo pekla byli bychom jako zvířata. Bez pekla není důstojnost." - Flennery O'Connor

05×01 Vyděrač

"Slabý člověk pochybuje před rozhodnutím, silný člověk až po něm." - Carl Kraus

05×02 Syn vraha

"Aby se stal člověk štvancem, nemusí žít ve strašidelném zámku, ani v takovém domě. Do mozku vede víc chodbiček než je na něm místa." - Emily Dickinsonová

05×02 Syn vraha

"Není strašnějšího svědka, není úděsnějšího žalobce, než svědomí, které přebývá v každém člověku." - Polybios

05×03 Vraždy na zakázku

"Právo bez síly je bezmocné. Síla bez práva je tyranská." - Blaise Pascal

05×03 Vraždy na zakázku

"Stále zjišťuji, že shovívavost nese bohatší ovoce než přísná spravedlnost." - Abraham Lincoln

05×04 Bezmoc

"Násilí neskýtá trvalou naději, jen dočasně uleví od beznaděje." - Kingman Brewster, ml.

05×04 Bezmoc

"Rozkoš z násilí, násilím končí." - William Shakespeare

05×05 Od kolébky do hrobu

"Neporozumíte lidské přirozenosti, pokud nepochopíte, proč dítě na kolotoči při každé otáčce zamává rodičům, a proč rodiče vždy zamávání opětují." - novinář William D. Tammeus

05×06 Prázdný pohled

"Přebývej v míru v domově vlastního bytí a posel smrti tě mine" - Guru Nanak

05×07 Fanynka až za hrob

"Na nejtemnějších stránkách neblahého nadpřirozena nenalezneme nic strašnějšího než upíra, vyděděnce mezi démony." - spisovatel Montague Summers

05×07 Fanynka až za hrob

"Lepší je psát si pro sebe a nemít čtenáře, než psát pro čtenáře a ztratit sám sebe." - spisovatel Cyril Connolly

05×08 Napodobitel

"Člověk obvykle nerad přiznává chytrost i někomu jinému, natož nepříteli." - Albert Einstein

05×09 Ochrana svědků

"Kdo bojuje s netvory, měl by si dát pozor, aby se sám nestal netvorem. Když dlouho hledíte do propasti, propast se zahledí do vás." - Fridrich Nietzsche

05×09 Ochrana svědků

"Mnohé z toho nejlepšího v nás je spjato s naší láskou k rodině. To ona je měřítkem naší zralosti, neboť poměřuje náš smysl pro věrnost." - Haniel Long

05×09 Ochrana svědků

"Láska roztáčí svět." - W. S. Gilbert

05×10 V lepší společnosti

"Kde je láska, je i domov. Domov mohou opustit naše nohy, ale ne naše srdce." - Oliver Wendell Holmes

05×10 V lepší společnosti

"To, co je za námi, a co před námi jsou drobnosti, ve srovnání s tím, co je v nás." - Ralph Waldo Emerson

05×11 Odplata

"Lidé oplácejí spíš rány než dobrodiní, protože dobrosrdečnost je břemenem a pomsta rozkoší." - Tacitus

05×11 Odplata

"Slzy jsou posvátné, nejsou známkou slabosti ale síly. Jsou poslové nesmírného žalu a výslovné lásky." - Washington Irving

05×12 Šílená sběratelka

"Člověk se stává posedlým po všem, čeho se nedokázal zříci, i když to dosloužilo svému účelu. A v tomto materialistickém věku jsou mnozí z nás posedlí svou posedlostí." - Mildred Lisette Norman

05×12 Šílená sběratelka

"V životě, na rozdíl od šachu, partie pokračuje i po šach matu." - Isaac Asimov

05×13 Riskantní podnik

"Život je hra, hraj jí. Jenže život je příliš cenný, neznič ho." - Matka Tereza

05×13 Riskantní podnik

"Zkušenost je drastická, ale poučíš se. Bože, poučíš se." - C. S. Lewis

05×14 Parazit

"Jestliže jsem tím, co mám a jestliže ztratím, to co mám, čím potom budu?" - Erich Fromm

05×14 Parazit

"Ach, jakou to spřádáme síť, když snujeme pod vodu nit." - Sir Walter Scott

05×15 Veřejný nepřítel

"Ukažte mi hrdinu a napíši vám tragédii." - Francis Scott Fitzgerald

05×15 Veřejný nepřítel

"Když otec obdarovává syna, oba se smějí. Když syn obdarovává otce, oba pláčou." - William Shakespeare

05×16 Záhadná zmizení

"Naděje je nejhorší zlo, prodlužuje lidská muka." - Friedrich Nietzsche

05×16 Záhadná zmizení

Naděje je pírko, které se tetelí v duši, pěje píseň beze slov a nikdy nepřestane." - Emily Dickinson

05×17 Samotář

"Všichni jsme odsouzeni k doživotní samovazbě ve vlastním těle." - Tennessee Williams

05×17 Samotář

"Rodina je v bezcitném světě útočištěm." - Christopher Lasch

05×18 Na život a na smrt

"Objevila jsem paradox: když člověk miluje, až to bolí, nešíří bolest ale lásku." - Matka Tereza

05×19 Svatá smrt

"Lev pracuje jen, když má hlad, jakmile se nasytí, predátor a kořist žijí mírumilovně spolu." - Chuck Jones

05×19 Svatá smrt

"Řada lidí se mýlí v tom, jak lze dosáhnout opravdového štěstí. Nespočívá v sebeuspokojení, ale v oddanosti správné věci." - Helen Kellerová

05×20 Tetovaný

"Opravdový umělec se snaží vytvořit něco, co je samo o sobě živou věcí." - William Dobell

05×20 Tetovaný

"Znám děti, které úspěšně překonaly zlé dědictví. Důležité je, aby se nedílnou součástí duše stala ušlechtilost." - Mahátma Gándhí

05×21 Opuštěný

"Příroda je ve své úžasné a oslnivé kráse jen pozadím a scénou tragédie lidstva." - John Morley

05×21 Opuštěný

"Nic není silnější než šlechetnost a nic není šlechtenější než opravdová síla." - Ralph Washington Sockman

05×22 Internet je věčný

"Vůbec největším problémem komunikace je iluze, že se uskutečňuje." - George Bernard Shaw

05×22 Internet je věčný

"Internet je první věcí, kterou lidstvo vytvořilo a nerozumí jí. Je největším experimentem v anarchii, který jsme podnikli." - Eric Schmidt

05×23 Černá hodinka

"Z temnot přírody noří se ruce a formují lidstvo." - Lord Alfred Tennyson

06×01 Nejdelší noc

"Rodina je prostor, v němž se duše jednoho stýká s dušemi ostatních, tedy pokud se jejich duše milují, jejich domov bude krásný jako rozkvetlá zahrada. Pokud duše ztratí svou vzájemnou harmonii, pak zahrada bude vypadat jakoby ji poničila bouře." - Buddha

06×02 12 hodin

"V tragédii se nemusí objevit krev a smrt, stačí když oplývá majestátním smutkem, jenž je prožitkem tragédie." - Jean Racine

06×03 Řezník se vrací

"Vzpomínka na věci minulé nemusí nutně být vzpomínkou na to, jak se věci udály." - Marcel Proust

06×03 Řezník se vrací

"Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, ať se to stalo nebo ne. Ale mé schopnosti teď upadají a brzy na tom budu tak, že si nebudu pamatovat nic, kromě věcí, které se nestaly. Je smutné rozložit se takhle na kousky, ale čeká o každého z nás." - Mark Twain

06×04 Srovnávání pozic

"Cokoliv děláš, buď v tom dobrý." - Abraham Lincoln

06×04 Srovnávání pozic

"Všichni nosíme masky a přijde čas, kdy je nedokážeme sundat, aniž bychom se zbavili vlastní kůže." - André Berthiaume

06×05 Útočiště

"Veškeré lidstvo je jedna nerozdělená a nerozdělitelná rodina. Nemohu zapomenout ani na tu nejpodlejší duši." - Mahátma Gándhí

06×05 Útočiště

"Já však slib jsem dal a kráčím dál, než složím hlavu svou a kráčím dál, než složím hlavu svou." - Robert Frost

06×06 Ďáblova noc

"Pokud je nutné člověku ublížit, mělo by jeho zranění být tak vážné, aby nebylo třeba bát se jeho pomsty." - Niccolo Machiavelli

06×06 Ďáblova noc

"Láska nezná žádné břímě, nic jí není na obtíž. Snaží se o to, co je nad její sílu, nevymlouvá se na nemožné. Věří, že vše je oprávněné a vše je možné" - Thomas Kent

06×07 Prostřední muž

"Davy vyhledávají velké muže, ne pro ně samé ale pro jejich vliv. A velcí muži se lidu ujímají pro svou ješitnost či potřebu." - Napoleon Bonaparte

06×07 Prostřední muž

"Bez hrdinů jsme všichni jen obyčejní lidé a nevíme, jak daleko dokážeme jít." - Bernard Malamud

06×08 Odraz tužeb

"Sláva projde kolem a sbohem, je po ní. Pokaždé, když kolem mě projde uvědomím si, že je nestálá, tak to já cítím. Ale svět, kde žiji, je jiný." - Marilyn Monroe

06×09 Do lesů

"Abyste věděli, jsem neviditelný, jen protože mě lidé odmítají vidět." - Ralph Ellison

06×09 Do lesů

"Zlo ustojí jen chvilkový nával a pak po sobě nechá jen vyhořelou schránku" - Elise Cabot

06×10 Co se děje doma

"Když jsme byli děti, věřili jsme, že až vyrosteme, už nebudeme zranitelní. Ale dospět znamená smířit se se zranitelností. Žít znamená zranitelný být." - spisovatelka Madeleine L'Engle

06×10 Co se děje doma

"Děti nejdříve své rodiče milují. Postupem času je začínají odsuzovat. Sem tam jim i odpustí." - Oscar Wilde

06×11 Nevinný

"Částečná svoboda neexistuje." - Nelson Mandela

06×11 Nevinný

"Veškerou pravdu je snadné pochopit, jakmile ji člověk objeví. Jenom ji objevit." - Galileo Galilei

06×12 Srdce

"Nikdo se nerozhodne pro zlo kvůli zlu samému. Jen si je plete se štěstím, s dobrem které hledá." - Mary Wollstonecraft Shelley

06×12 Srdce

"Nejlepší a nejkrásnější věci v životě nejsou vidět, ani nejsou hmatatelné. Je třeba je cítit srdcem." - Helen Keller

06×13 Třináctý krok

"Co na utrpení pobuřuje, není ani tak utrpení samo o sobě, ale hlavně nesmyslnost utrpení." - Friedrich Nietzsche

06×13 Třináctý krok

"To, co se stalo v minulosti, se výrazně týká toho, jací jsme dnes." - William Glaser

06×14 Smyslová paměť

"Lov není sport. Ve sportu by obě strany měly vědět, že se účastní hry." - Paul Rodriguez

06×14 Smyslová paměť

"Nic nepřipomene minulost tak, jako vůně, která s ní byla spojená." - spisovatel Vladimir Nabokov

06×15 Dnes udělám

"Je těžké bojovat s nepřítelem, který má základy ve vaší hlavě." - Sally Kempton

06×15 Dnes udělám

"Není žádná naděje, žádný osud, žádná vyšší moc, která by mohla zbrzdit rozhodnutí odhodlané duše." - Ella Wheeler Wilcox

06×16 Němý svědek

"Zítra si slíbíte, že budete jiní, ovšem zítřek je příliš často opakováním dneška." - spisovatel James T. McCay

06×16 Němý svědek

"Většina mužů činů má sklon k fatalismu a většina mužů myšlenky, tak ta věří na prozřetelnost." - Honoré de Balzac

06×17 Skutečný déšť

"Když upustím od toho, kdo jsem, stane se ze mě ten, kým bych mohl být." - Lao-c'

06×17 Skutečný déšť

"Přiznání je vždycky slabost, důstojná duše si zachová své tajemství a mlčky přijme svůj trest." - novinářka Dorothy Dix

06×18 Lauren

"Chcete-li, aby vám lež prošla, musíte jí upřímně a ze srdce věřit. To platí ještě víc, když lžete sami sobě, než když lžete jiným." - spisovatelka Elizabeth Bearová

06×18 Lauren

"Lidé uvěří velké lži dřív, než lži malé a pokud ji budete dost často opakovat, lidé ji dříve či později přijmou." - psychoanalytik Walter Lang

06×19 Halucinace

"Stařičká víra zapaluje svíce, ale projde kolem nich statná pravda a uhasí je." - Lizette Reese

06×19 Halucinace

"Není to nepřítel nebo protivník, kdo láká nás na cestu zla." - Siddhártha Gautama řečený Buddha

06×20 Pomsta

"Ten, kdo netruchlí, jako by nebyl. " - básník Antonio Porchia

06×21 Cizinec

"I na lidských místech se někdy narodí nelidská monstra." - Stephen King

06×21 Cizinec

"Každou cestu do minulosti komplikují přeludy, falešné vzpomínky, chybně pojmenované události." - Adrienne Rich

06×22 Mučitel

"O to jediné i bůh je ochuzen, není v jeho moci stvořit to, co už nikdy stvořeno být nemůže." - Agathon

06×22 Mučitel

"Vzpomeň na minulost, jedině když na ní chceš stavět." - Doménico Estrada

06×23 Tajemství mořského dna

"Moře nikdy nebylo k člověku přátelské, nanejvýš má svůj podíl na lidském neklidu." - Joseph Conrad

06×23 Tajemství mořského dna

"Všichni jsme s oceánem spjatí, a když se k němu vracíme, ať už se po něm chceme plavit, nebo se jen dívat, vracíme se na místo, odkud jsme vzešli." - John F. Kennedy

06×24 Zákon nabídky a poptávky

"A přeci každé zlo překoná, zlo ještě větší." - Thomas Hardy

06×24 Zákon nabídky a poptávky

"Co jsi schopen vykonat, jsi také schopen nedělat." - Aristoteles

07×01 Zvláštní útvar

"Minulost nelze vyléčit." - Alžběta I.

07×02 Proof

"Je-li to zázrak, odpovědí je jakýkoliv důkaz. Ale pokud je to fakt je nutné ho dokazovat." - Mark Twain

07×02 Proof

"Nic neinspiruje odpuštění, tak jako pomsta." - Scott Adams

07×03 Dorado Falls

"Lidé nejsou vězni osudu, ale vězni své vlastní mysli." - Franklin Delano Roosevelt

07×03 Dorado Falls

"Rodíme se osamoceni, žijeme osamoceni i tak umíráme. Jen skrze lásku a přátelství si vytváříme chvilkovou iluzi, že osamoceni nejsme." - Orson Welles

07×04 Painless

"Ze školy sice můžete odejít, ale navždy ve vás zůstane." - Andy Partridge

07×04 Painless

"Vaše bolest je rozlomením ulity v níž se skrývá vaše pochopení." - Khalil Gibran

07×05 From Childhood's Hour

"Od dětských chvil já jiný byl než ostatní. Co oni zří, já nespatřil." - Edgar Allan Poe

07×05 From Childhood's Hour

"Veškerá podlost začíná nevinností." - Ernest Hemingway

07×06 Epilogue

"Umírání je bolestně hořké, ale představa, že musíme zemřít, aniž bychom žili, je nesnesitelná." - Erich Fromm

07×06 Epilogue

"Čas smrti, tak jako konec příběhu mění smysl toho, co jí předcházelo." - Mary Catherine Bateson

07×07 There's No Place Like Home

"Pro člověka tělesně schopného a vyrovnané mysli, neexistuje nic takového, jako nepřízeň počasí. Každý den je svým způsobem krásný a bouře, která bičuje do krve, jen zrychluje pulz." - George Gissing

07×07 There's No Place Like Home

"Neštěstí je jako silný vítr, serve z nás všechno, mimo toho, co se nedá oddělit. Takže vidíme sebe sami takové, jací opravdu jsme." - Arthur Golden

07×08 Hope

"Naděje je víra, která ti podává ruku v temnotách." - Joseph Campbell

07×08 Hope

"Všichni jdeme svou vlastní cestou, každý z nás má své vlastní dobrodružství, setkává se s nejrůznějšími výzvami a volby, které přitom uděláme, nás dotvářejí. Každá volba je výzva, zkouší a tlačí nás až na okraj našich možností. A díky tomu jsme silnější, než jsme tušili že můžeme být." - Aamnah Akram

07×08 Hope

"Najdi si uvnitř místo, kde je radost a tato radost vypálí bolest." - Joseph Campbell

07×09 Self Fulfilling Prophecy

"Věci se nemění, to my se měníme." - Henry David Thoreau

07×09 Self Fulfilling Prophecy

"Bratrství je tou nejzákladnější podmínkou lidského přežití." - Carlos Romulo

07×09 Self Fulfilling Prophecy

"Vyvarujte se toho, abyste v životě lidi posuzovali podle toho, jak vypadají" - Jean de La Fontaine

07×10 The Bittersweet Science

"Všichni by chtěli do nebe, ale zemřít nikdo nechce." - Joe Louis

07×10 The Bittersweet Science

"Někteří z nás si myslí, že když vytrváme, budeme silní, ale někdy je lepší povolit." - Hermann Hesse

07×11 True Genius

"Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví." - Benjamin Franklin

07×11 True Genius

"Není větších bolestí, než v nouzi přemítat o dobách šťastných." - Dante Alighieri

07×12 Unknown Subject

"Kvůli šoku, který nám trauma způsobilo netrpíme, ale uděláme z něho to, co vyhovuje našemu záměru." - Alfred Adler

07×12 Unknown Subject

"Umění života spočívá v tom, že člověk ví, kdy se má něčeho držet, a kdy má zapomenout." - Hanry Ellis

07×14 Closing Time

"Nedůvěřuj člověku, jenž tvůj slib zradil." - William Shakespeare

07×14 Closing Time

"Můžete být oklamáni pokud moc důvěřujete, ale budete trpět pokud nebudete věřit dost." - Frank Crane

07×15 A Thin Line

"Je možné, že rovnost je naše právo, ale není na světě síly, která by je dokázala naplnit." - Honoré de Balzac

07×15 A Thin Line

"Stojím za pravdou a je mi jedno, kdo ji říká. Stojím za spravedlností a je mi jedno proti komu nebo pro koho pracuje." - Malcolm X

07×16 A Family Affair

"Kde je zloba, tam se za ní vždy skrývá bolest." - Eckhart Tolle

07×16 A Family Affair

"V životě je to tak, že když děti myslí na slušnost a poctivost, myslí na vás." - H. Jackson Brown Jr.

07×17 I Love You, Tommy Brown

"Láska znamená, dát někomu možnost zničit vás, ale věříte, že to neudělá." - Neznámý

07×17 I Love You, Tommy Brown

"U každého dobrého důvodu, proč lhát, existuje lepší, proč říct pravdu." - Bo Bennett

07×18 Foundation

"Paměť je komplikovaná věc, příbuzná pravdy, ale nikoliv její dvojče." - Barbara Kingsolver

07×19 Heathridge Manor

"Každý jsme sám sobě ďáblem a sami si děláme z tohoto světa peklo." - Oscar Wilde

07×19 Heathridge Manor

"Vše, co vidíme a čemu naše oko věří, je jen sen ve snu ukrytý." - Edgar Allan Poe

07×19 Heathridge Manor

"Horší než říct lež, je strávit život tím, že si za ní stojíme." - Robert Brault

07×21 Divining Rod

"Spíš zabijete neviňátko v kolébce, než abyste hýčkali neuskutečněná přání." - William Blake

07×21 Divining Rod

"Jen v lásce a zabíjení zůstáváme opravdoví." - Fridrich Dürrenmatt

07×21 Divining Rod

"Každé semínko i to špatné nevyroste, dokud ho někdo nezalije." - Neznámý

07×22 Profiling 101

"K živým jsme povinováni úctou, ale mrtvým dlužíme jen pravdu." - Voltaire

07×22 Profiling 101

"Jediné, co zlo potřebuje k vítězství je, když dobří nejdou proti." - Edmund Burke

07×23 Hit

"Strach doprovází a ničí odvaha." - James F. Bell

08×01 The Silencer

"Jak stárnu, tak méně poslouchám, co lidé říkají. Raději sleduji, co dělají." - Andrew Carnegie

08×01 The Silencer

"Člověk se pozná podle toho, jak umí mlčet." - Oliver Herford

08×02 The Pact

"Zlo přináší další a další utrpení a využívá při tom neodbytnou potřebu člověka se mstít." - Ralph Steadman

08×02 The Pact

"Když vyhraješ neříkej nic, když prohraješ řekni ještě míň." - Paul Brown

08×03 Through the Looking Glass

"Chování je zrcadlo, v němž se každý popravdě zrcadlí." - Johann Wolfgang von Goethe

08×03 Through the Looking Glass

"Jedno z velkých tajemství života je, že vše co má nějakou cenu, děláme pro jiné." - Lewis Carroll

08×04 God Complex

"Když se lékař dá na cestu zla, stane se tím největším zločincem ze všech. Má odvahu a má vědomosti." - Sir Arthur Conan Doyle

08×04 God Complex

"Tělo a duše se nedají za účelem léčby oddělit, jelikož jedno jsou. Nemocná mysl se musí léčit stejně, jako nemocné tělo." - Dr. Jeff Miller

08×05 The Good Earth

"Zešílel jsem s dlouhými intervaly příšerného duševního zdraví." - Edgar Allan Poe

08×05 The Good Earth

"Ukaž mi svou zahradu a já ti povím, jaký jsi." - Alfred Austin

08×06 The Apprenticeship

"Největší dobro neprokážete druhému tím, že se s ním podělíte o své bohatství, ale že mu ukážete, jaké bohatství má on sám." - Benjamin Disraeli

08×07 The Fallen

"Nikdy sám sebe nepoznáš, dokud si nepřiznáš pravdu." - Pearl Baileyová

08×07 The Fallen

"Nemám zájem o to, že jste padli, mám zájem o to, že jste povstali." - Abraham Lincoln

08×08 The Wheels on the Bus...

"Nebojím se smrti. Je to sázka, kterou člověk musí vsadit, aby mohl hrát hru života." - Jean Giraudoux

08×08 The Wheels on the Bus...

"Je jednodušší vychovat silné děti, než napravit zlomené muže." - Frederick Douglass

08×09 Magnificent Light

"Značné množství talentů světu unikne, kvůli nedostatku odvahy." - Sydney Smith

08×09 Magnificent Light

"Záhadou lidské existence není jak přežít, ale jak najít někoho pro koho žít." - Fjodor Michajlovič Dostojevskij

08×10 The Lesson

"Láska ne očima však rozumem se dívá." - William Shakespeare

08×10 The Lesson

"Láska je náš pravý osud, smysl života nenajdeme sami, najdeme je spolu s někým dalším." - Thomas Merton

08×11 Perennials

"Nikdy jsem neslyšel o vrahovi, který by se nebál duchů." - John Philpot Curran

08×11 Perennials

"Doktrína o nesmrtelnosti duše znamená spíše hrozbu než útěchu." - Mason Cooley

08×12 Zugzwang

"Být někým milován nám dává sílu, zatímco hluboká láska nám dodává odvahu." - Lao-c'

08×13 Magnum Opus

"Již zbývá jen má krev, tak berte, však nenechte mne trpět dlouho." - Marie Antoineta

08×13 Magnum Opus

"Občas není nejtěžší zapomenout, ale naučit se začít znovu." - Nicole Sobonová

08×14 All That Remains

"Láska neumírá přirozenou smrtí, umírá na slepotu, na chyby a zradu. Umírá únavou, sesycháním, opotřebováním." - Anaïs Nin

08×14 All That Remains

"Tragédií tohoto světa je, že nikdo není šťastný. A to ať zažívá bolest či radost." - Alan Lightman

08×15 Broken

"Svět zlomí každého a mnozí z nás jsou pak v místě zlomu silnější." - Ernest Hemingway

08×16 Carbon Copy

"Napodobování je nejupřímnější forma pochlebování." - Charles Caleb Colton

08×17 The Gathering

"Každý čin, který se na světě odehraje, začíná ve fantazii." - Barbra Grizzuti Harrison

08×17 The Gathering

"Odolám čemukoliv, kromě pokušení." - Oscar Wilde

08×18 Restoration

"Jsem mrtvý. Jen touha po pomstě mne může přivést zpět." - Terry Goodkind

08×18 Restoration

"Temnota napraví to, co světlo zpravit nedokáže." - Josif Brodskij

08×19 Pay It Forward

"Vzpomínka je, to co zbude, když se něco stane, ale neodejde to zcela." - Edward de Bono

08×19 Pay It Forward

"Neexistuje přítomnost ani budoucnost, jen minulost a ta se odehrává znovu a znovu dokola." - Eugene O'Neill

08×20 Alchemy

"Sny jsou pravdivé, dokud trvají. A cožpak nežijeme ve snech?" - Alfred Lord Tennyson

08×20 Alchemy

"Nebudu říkat neplakej, jelikož ne všechny slzy jsou zlé." - J. R. R. Tolkien

08×21 Nanny Dearest

"Dospělí vychovávají děti příkladem, ale ne tím, co a jak jim říkají." - Carl Jung

08×21 Nanny Dearest

"Sám jenom sám. Nikdo, vůbec nikdo, tu nepřežije sám." - Maya Angelou

08×22 #6

"Nejsme stejní jako před rokem, ani my, ani ti, které milujeme. Je jen šťastná náhoda, že i my, měnící se, dál milujeme toho, kdo se změnil." - William Somerset Maugham

08×23 Brothers Hotchner

"Málokdy vyrostou členové stejné rodiny pod stejnou střechou." - Richard Bach

08×23 Brothers Hotchner

"Kruté jsou sváry bratrů." - Aristoteles

08×24 The Replicator

"Utrpení k nám nepřichází proto, abychom byli smutní, ale abychom vystřízlivěli. Ne proto, abychom litovali, ale abychom zmoudřeli." - H. G. Wells

08×24 The Replicator

"Pouto, které svazuje skutečnou rodinu není pouto pokrevní, ale pouto úcty a radosti ze společného života." - Richard Bach

10×01 X

"Zůstal jsem tak dlouho vězet uvnitř své hlavy, až jsem nakonec přišel o rozum." - Edgar Alan Poe

10×01 X

"To, že je všechno jiné, neznamená, že se něco změnilo." - Irene Peter

10×02 Burn

"Čím dále do minulosti jste schopni dohlédnout, tím vzdálenější budoucnost můžete vidět." - Winston Churchill

10×02 Burn

"Vydržet a nepovolit není tak náročné, jako se od něčeho osvobodit." - J.C. Watts

10×03 A Thousand Suns

"Kdyby záře tisíce sluncí náhle rozzářila nebe, podobalo by se to nádheře Všemohoucího." - Z hinduistické posvátné knihy Bhagavadgíta

10×03 A Thousand Suns

"Věděli jsme, že svět už nikdy nebude stejný. Někteří lidé se smáli. Několik jich plakalo. Většinou jen mlčeli." - J.Robert Oppenheimer

10×04 The Itch

"Co jest, vy chátro buřičská, jež drbe malomoc svých rozumů, až sami z toho oprašivíte." - William Shakespeare

10×04 The Itch

"Zbavíme-li se falešných představ, zmoudříme víc, než když zjistíme pravdu." - Ludwig Borne.

10×05 Boxed In

"Na Halloweenu není nic legračního. Tato jízlivá slavnost více než cokoli jiného odráží ďábelskou touhu dětí, pomstít se světu dospělých." - Jean Baudrillard

10×05 Boxed In

"Vždycky dejte svým dětem pusu na dobrou noc, i v případě, že už spí." - H. Jackson Brown, Jr.

10×06 If the Shoe Fits

"Nemilosrdná pomsta se rodí z hlubokého mlčení." - Vittorio Alfieri

10×06 If the Shoe Fits

"Dar fantazie pro mne znamenal víc než veškeré nadání pro pozitivní a abstraktní myšlení." - Albert Einstein

10×07 Hashtag

"Naivita dospělých bývá často okouzlující. Když je však spojena s marnivostí, je k nerozeznání od hlouposti." - Eric Hoffer

10×07 Hashtag

"Existuje společenství, které poskytuje víc ticha než samota, a které, správně pochopeno, je dokonalou samotou." - Robert Louis Stevenson

10×08 The Boys of Sudworth Place

"Jak s vámi lidé jednají, je jejich věc. Jak na ně reagujete, ovlivní vás." - Wayne Dyer

10×08 The Boys of Sudworth Place

"Naše morální povinnost nespočívá v zastavení budoucnosti, ale v jejím zformování. Je třeba směrovat náš osud v lidsky přijatelných mezích a usnadnit přechodný proces." - Alvin Toffler

10×09 Fate

"Změna je zákonem života. Ti, kteří se upínají jen k minulosti nebo k přítomnosti, zcela jistě propásnou budoucnost." - John F. Kennedy

10×09 Fate

"Pokud jde o život, oráme svou vlastní brázdu. A nakonec skončíme přesně tam, kde jsme měli být." - Julia Glass

10×10 Amelia Porter

"Zbav mně hříchu a budu čistý. Umyj mě a budu bělejší nad sníh." - Žalm 51, Bible

10×10 Amelia Porter

"Duše, která jednou zplodila podlost, už v sobě nemůže mít dobro." - Sofoklés

10×11 The Forever People

"Každý člověk má své utajované trápení, o němž nikdo neví. Často tak něčí smutek pokládáme za bezcitnost." Henry Wadsworth Longfellow

10×12 Anonymous

"Smrt je jediným bohem, který přijde, když ho zavoláš." - Robert Zelazny

10×12 Anonymous

"Jak život běží, na cestě přibývají nové neznámé tváře. Ke konci se milníky mění v náhrobky a pod každým z nich je přítel." - James Russell Lowell

10×13 Nelson's Sparrow

"Nejtrpčí slzy nad hrobem proléváme za nevyřčená slova a nedokonané činy." - Harriet Beecher Stowe

10×13 Nelson's Sparrow

"Když se ublíží dobrému člověku, všichni, kdo chtějí být považováni za dobré, musí trpět s ním." - Eurípidés

10×14 Hero Worship

"Nejhrdinštější slovo ve všech jazycích je revoluce." - Eugene Debs

10×14 Hero Worship

"Skutečné hrdinství je pozoruhodně věcné a nijak dramatické. Skutečný hrdina nepotřebuje za každou cenu všechny překonat, ale za každou cenu posloužit ostatním." - Arthur Ashe

10×15 Scream

"Lidé často v hněvu dělají to, co chtějí rozumem." - William R. Alger

10×15 Scream

"Nic nedokáže dohnat k šílenství víc, než neodbytné vzpomínky, které odmítají zemřít." - Darnella Ford

10×16 Lockdown

"Až otevřou se brány vězení, vyletí skutečný drak." - Ho Či Min

10×16 Lockdown

"Jestli chcete naprosté bezpečí, jděte do vězení. Tam vás nasytí, obléknou, ošetří a postarají se o vás. Bude vám chybět jen svoboda." - Dwight D. Eisenhower

10×17 Breath Play

"Stěží se najde někdo, jehož sexuální život by nevyvolal děs a překvapení, pokud by se vysílal živě." - W. Somerset Maugham

10×17 Breath Play

"Děti jsou jako vlhký beton. Cokoliv na ně dopadne, zanechá otisk." - Haim Ginott

10×18 Rock Creek Park

"Pravda je málokdy naprosto čistá a nikdy není jednoduchá." - Oscar Wilde

10×19 Beyond Borders

"Bez ohledu na to, jak rychle se světlo šíří, temnota je vždy rychlejší." - Terry Pratchett

10×19 Beyond Borders

"Dát se dohromady, je začátek. Vydržet pohromadě, je pokrok. Spolupracovat, je úspěch." - Henry Ford

10×20 A Place at the Table

"Kdo nemá dobrého otce, musí si ho stvořit." - Friedrich Nietzsche

10×20 A Place at the Table

"Nezmoudříme vzpomínkami na svou minulost, ale zodpovědností za naši budoucnost." - George Bernard Shaw

10×21 Mr. Scratch

"Vaše paměť je obludné monstrum. Vrací vám věci do vědomí o své vlastní vůli. Představujete si, že máte paměť, ale ona má vás." John Irving

10×22 Protection

"Je to jen vlastní mysl člověka, nikoliv nepřítel či oponent, kdo svádí ho na scestí." - Buddha

10×22 Protection

"Realita je pouhá iluze, i když velmi vytrvalá." - Albert Einstein

10×23 The Hunt

"Svět nezničí ti, co páchají zlo, ale ti, co tomu nečinně přihlíží." - Albert Einstein

10×23 The Hunt

"Život je o možnosti volby. Něčeho litujeme, na něco jsme pyšní. Jsme to, co si zvolíme." - Graham Brown

11×11 Entropy

„Je-li základním zákonem kosmu zvyšování entropie, základním zákonem života je naopak boj proti entropii.“ - Václav Havel