18. 3. 2018

Hláškoviny

Vítáme vás u naší pravidelné rubriky, která se dnes pyšní neuvěřitelným 150. vydáním! Během těchto 150 vydání jste si měli možnost přečíst přesně 1500 hlášek z 341 různých seriálů. Velké poděkování patří všem Hláškovinářům, bez kterých by se tato rubrika neobešla, a také samozřejmě vám čtenářům, kteří se k nám každé nedělní odpoledne vrací. Snad se vám Hláškoviny líbí a budete se u nich bavit i nadále. :-)

Z epizod vysílaných uplynulý týden (9. březen – 15. březen 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

5×12 – The Real Deal
stanice
ABC
vysílání
9. 3. 2018
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Fitz s Simmonsová mají svatbu.)
Coulson: Nyní vás z moci, která mi byla svěřena vámi dvěma, s radostí prohlašuji za muže a ženu. Můžeš políbit nevěstu.

originál:
Coulson: Now, by the powers vested in me by… well, by the two of you, I am so happy to pronounce you husband and wife. You may kiss the bride.

(mv1998)

Blindspot

3×14 – Everlasting
stanice
NBC
vysílání
9. 3. 2018
Blindspot

česky:
(Pattersonová je v bezvědomí a představuje si různé verze svých vzpomínek. V této verzi se ji Tasha snaží přemluvit, aby šla na rande s Davidem.)
Tasha: Jsi slepá? David je moc hezkej a moc chytrej.
Pattersonová: A moc mrtvej.
Tasha: Ty si vždycky něco najdeš. Už žádný trapný výmluvy.
Pattersonová: Jasně, jo, to fakt dává smysl.

originál:
Tasha: Are you blind? David is super cute and super smart.
Patterson: And super dead.
Tasha: It's always something with you. No more lame excuses.
Patterson: Sure, okay, that makes zero sense.

(Gabik.029)

Dynasty

1×14 – The Gospel According to Blake Carrington
stanice
The CW
vysílání
9. 3. 2018
Dynasty

česky:
(Steven se potřebuje dostat do Tedova pokoje, jenže ho tam nechtějí pustit, protože není člen rodiny. Blake se mu rozhodne vypomoct.)
Blake: (zvýšeným hlasem) Cože, tak protože jsi partnerem, který je stejného pohlaví, tak nejsi považován za rodinu?
sestřička: Musíte se ztišit, pane, jinak Vás budu muset požádat, abyste odešli.
Blake: Jsme snad v roce 1952? Můj syn nemůže utěšit umírajícího muže, lásku svého života, a to kvůli sexuální orientaci? To je neomluvitelné. Nemluvě o tom, že i neuctivé vůči všem homosexuálům. Celé LTBZ komunitě.

originál:
Blake: What, so just because you're a same-sex partner, you're not considered family?
Nurse: Sir, you need to keep your voice down, or you'll be asked to leave.
Blake: What is this, 1952? My son can't comfort a dying man, the love of his life, because of his sexual orientation? This is inexcusable. Not to mention disrespectful to all the gays. The whole LTBZ community.

(Kahlan)

Harrow

1×01 – Actus Reus
stanice
ABC
vysílání
9. 3. 2018
Harrow

česky:
(Daniel se snaží přihlásit do Fairlyho účtu, aby získal pitevní zprávu.)
Daniel: (Simon ťuká do počítače) Jsi přihlášený jako Fairly?
Simon: Ne, pod sebou, proč?
Daniel: Pokoušel jsem se přihlásit jako on, ale nešlo mi to.
Simon: Fairly si změnil heslo.
Daniel: Taková nedůvěra. Jaké je jeho heslo?
Simon: Nevím. A i kdybych věděl, tak ty tu už nepracuješ.
Daniel: Ty ses zamiloval do Fairlyho.
Simon: Víš ty co? Jsem jeho asistent teprve od rána a už mi pochválil mou práci. Víš, kolikrát jsi to udělal ty? Dvakrát.
Daniel: Za jeden týden?
Simon: Za čtyři roky.

originál:
Daniel: Are you signed in as Fairly?
Simon: No, as me, why?
Daniel: I tried logging in as him, but I couldn't.
Simon: Fairly changed his passwords.
Daniel: So untrusting. What is his password?
Simon: I don't know. And even if I did know, you don't work here anymore.
Daniel: You've fallen in love with Fairly.
Simon: You know what? I assisted him for one morning and he's already complimented me on my work. You know how many times you did that? Twice.
Daniel: In one week?
Simon: In four years.

(phoboska)

How to Get Away with Murder

4×15 – Nobody Else is Dying
stanice
ABC
vysílání
15. 3. 2018
HowtoGetAwaywithMurder

česky:
Annalise: Jako děti jsme učeni, že existuje dobro a zlo. Dobří jsou hrdinové, kteří zachraňují svět, a špatní jsou zločinci za mřížemi. Ale to prostě není realita. Být odsouzený neznamená, že jste špatný. Když navštívíte věznici, dozvíte se, že tito takzvaní zločinci jsou jen lidé, kteří si prošli peklem. A až do teď se náš soudní systém zabýval těmito lidmi tak, že je nechal projít ještě větším peklem. Ale díky tomuto rozhodnutí soudu se nyní mohou se svými případy odvolat. A pro mnohé z nich je to jediná druhá šance, kterou kdy dostali.
reportérka: Jaká je vaše reakce na kritiky, kteří říkají, že tito zločinci si nezaslouží druhou šanci?
Annalise: Jakému úspěšnému člověku v životě nebyla dána druhá šance? Dokonce i ti nejvíce zkažení lidé v naší společnosti mohou obrátit svůj život k lepšímu. Potřebují jen pomoc. A když nedáte lidem šanci, abyste se zlepšili, pak je zbavujete jejich rodin, jejich budoucnosti a jakékoliv naděje. A jakmile ztratíte naději, ztratíte svou vůli žít.
reportérka: Takže jste se postavila před nejvyšší soud v zemi a vyhrála. Co bude dál?
Annalise: Upřímně… Nevím.

originál:
Annalise: As kids, we're taught that there's good and evil. And the good guys are the heroes that save the day, and the bad guys are the criminals behind bars. But that's just not reality. Being a convict doesn't mean that you're bad. When you visit a prison, you learn that the so-called criminals are just poeple who've been put through hell. And untill now, our justice system has dealt with these people by putting them through even more hell. But due to this court's ruling, they can now appeal their cases. And for many of them, it is only second chance they've ever been given.
Reporter: What's your response to critics who say these criminals don't deserve a second chance?
Annalise: What successful person in life has not been given a second chance? Even the most vilified people in our society can turn their lives around. They just need help. And when you don't give people a chance to get better, then you rob them of their families, their futures, and any ounce of hope. And once you lose hope, you lose your will to live.
Reporter: So, you've argued in front of the highest court in the land and won. What's next?
Annalise: Well, honestly… I don't know.

(San.)

Lucifer

3×17 – Let Pinhead Sing!
stanice
Fox
vysílání
12. 3. 2018
Lucifer

česky:
(Axara svalí Lucifera na postel.)
Lucifer: Axaro. Miluju sex.
Axara: To je ale náhodička, já taky.
Lucifer: Ale, a toto bude zřejmě poprvé, nemám na něj náladu.
Axara: Víš ty co? Mně se zdá, že mě nemáš rád.
Lucifer: (ironicky) Opravdu? Jak jsi na to přišla?
Axara: Jenže mě má každý rád.
Lucifer: Kromě té osoby, která se tě snažila usmažit raketou.

originál:
Lucifer: Miss Axara. I love sex.
Axara: What a coincidence. Me, too.
Lucifer: But, and this may be a first, I'm really not in the mood.
Axara: You know what? I don't think you like me.
Lucifer: Really? Whatever gave you that impression?
Axara: But… but everybody likes me.
Lucifer: Apart from the person who tried to rocket you into a bloody red glare.

(phoboska)

Royals, The

4×01 – How Prodigal The Soul
stanice
E!
vysílání
11. 3. 2018
TheRoyals

česky:
(Cyrus má na dveřích díru po kulce, kterou omylem vystřelil, když za ním do pokoje přišel Liam.)
Liam: Za tři měsíce ty dveře ještě nespravili?
Cyrus: Řekl jsem, ať to nedělají. Líbí se mi to. Připomíná mi to to naši misi. Vyvrtat díru do tohoto falešného impéria.

originál:
Liam: Three months and they haven't fixed that bloody door?
Cyrus: I told them not to. I like it like this. It reminds me of our mission. To blow a hole in this goddamn fake empire.

(Kahlan)

Timeless

2×01 – The War to End All Wars
stanice
NBC
vysílání
11. 3. 2018
Timeless

česky:
Connor: Než byl náš systém funkční, navštívila mateřská loď v předchozích 6 týdnech 10 různých míst.
Lucy: O tom mi matka neřekla.
Wyatt: To nemohlo být kvůli Amy.
Denise: Minulost se mohla změnit a my bychom to ani nevěděli.
Wyatt: Dobře, co na těch místech dělali?
Rufus: Četl jsem jejich plány. Vůbec nejsou jako Flynn a jeho střelby. Mají tlakové body.
Denise: Tlakové body?
Rufus: Klíčové chvíle v historii, které změní současnost. Převážně jde o kopu šílených nápadů, jak stvořit perfektní svět, něco mezi Hunger Games a Příběhem služebnice.

originál:
Connor: Ah, so, um, before our system was operational, the Mothership visited ten different destinations in the previous six weeks.
Lucy: My mother never told me about that.
Wyatt: All those trips couldn't have been about Amy.
Denise: History could've changed, and we wouldn't even know it.
Wyatt: Okay, so what the hell were they doing in all these places?
Rufus: I've been reading these plans they have. They're nothing like Flynn's old run and gun. It's about pressure points.
Denise: Pressure points?
Rufus: Key moments in history to change the present. Mostly a bunch of crazy ideas on how to make a perfect world somewhere between „Hunger Games“ and „Handmaid's Tale.“

(Kahlan)

Walking Dead, The

8×11 – Dead or Alive Or
stanice
AMC
vysílání
11. 3. 2018
TheWalkingDead

česky:
Tara: Měl jsi zůstat se Spasiteli.
Dwight: Nenávidím je. Nenávidím Negana.
Tara: To je mi jedno. Nemůžeš prostě změnit stranu, když se ti to hodí.
Dwight: Já vím. Však ne. Ale zabít mně tady takhle… K čemu ti to bude?
Tara: Budu se pak cítit sakra dobře.

originál:
Tara: You should have stayed with the Saviors.
Dwight: I hate ‚em. I hate Negan.
Tara: Don‘t care. You don't get to switch sides and make it okay.
Dwight: I know. I don't. But killing me right now, like this…What's that gonna do?
Tara: It's gonna make me feel a hell of a lot better.

(San.)

Workin' Moms

2×09 – Spirit Animal
stanice
CBC
vysílání
13. 3. 2018
WorkinMoms

česky:
(Anne si poslouchá hlasovou zprávu od Kate.)
Kate: Ahoj, to jsem já. Nevím, jak jinak ti to říct, ale tvojí dceři u mě doma teče krev… Z vagíny. Dostala měsíčky.

originál:
Kate: Hey, it's me. I don't know how else to say this but your daughter is bleeding in my house… from her vagina. She's having her period.

(Gabik.029)

Další díly seriálu
Líbilo se? Tak nebuď labuť a sdílej! 
Gabik.029

Gabik.029

Autor si zatím nevyplnil svoje mikrobio.
Poslední komentáře9zobraz všech 9 příspěvků
Rašík

Rašík

Gratuluju! :D Jen tak dál, bez Hláškovin by nebyla ta pravá neděle. Díky
před 100 týdny
Kahlan

Kahlan

tá nemala chybu =D
před 100 týdny
Kahlan

Kahlan

sme radi, že Vám robíme radosť a našou prácou spríjemňujeme nedeľu...rovnako nás teší aj Vaša odozva na to...
před 100 týdny
Další články k tématu