4. 6. 2017

Hláškoviny

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (26. května – 1. června 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Dad!

13×12 – Bazooka Steve
stanice
TBS
vysílání
29. 5. 2017
AmericanDad!

česky:
(Steve přemluvil nejlepšího fotbalistu, aby šel do důchodu, jelikož mu otřesy mozku způsobovaly vážné problémy. Lidé jsou za to na něj naštvaní, tak se rozhodne jít do sportovního rádia a všechno vysvětlit.)
moderátor: Vítejte zpátky u langleyského sportovního rádia The Fist, kde se ke mně připojil Steve Smith, ten malý parchant, co přemluvil Johnnyho Hlavotřeska k důchodu.
Steve: Cože?!
moderátor: Mohl bys upřesnit, kdy přesně jsi se rozhodl, že zničíš největší skálu naší komunity?
Steve: Nic jsem zničit nechtěl. Jenom blouznil kolem, jako by byl pod vlivem.
moderátor: Protože jsi ho nadrogoval.
Steve: Ne! Žádné drogy jsem mu nedal!
moderátor: Protože jsi je všechny potřeboval pro sebe. Jestli jste si nás zrovna naladili, je tady Steve Smith a je sjetý drogami, které plánoval dát Johnnymu Hlavotřeskovi.

originál:
anchor: Welcome back to The Fist, Langley's home for sports radio, where I'm joined by Steve Smith, the little bastard who tricked Johnny Concussion into retiring.
Steve: Oh, what?!
anchor: Can you pinpoint the exact moment you decided to destroy the very fabric of this community?
Steve: I wasn't trying to destroy anything. He was wandering around in a daze.
anchor: Because you drugged him.
Steve: No! I didn't give Johnny any drugs!
anchor: Because you needed them all for yourself. If you're just joining us, Steve Smith is here, and he's high on the drugs he was planning to use on Johnny Concussion.

(inekafe)

American Gods

1×05 – Lemon Scented You
stanice
Starz
vysílání
28. 5. 2017
AmericanGods

česky:
(Stína a pána Středu zatknou policajti a vyslýchají je.)
Cambro: Co jste dělal v Chicagu?
pán Středa: Nevěřil byste mi.
Cambro: Zkuste to.
pán Středa: Chicago. Budu upřímný.
Cambro: Pokud to půjde.
pán Středa: Boží slib. Nabíral jsem unaveného, ale smrtonosného boha smrti, do války s novými bohy, kteří se ho právem bojí, stejně jako by se měli bát mě, což se ještě neděje.

originál:
Cambro: What were you doing in Chicago?
Mr. Wednesday: You wouldn't believe me if I told you.
Cambro: Try me.
Mr. Wednesday: Chicago. Honest answers only.
Cambro: If you can manage.
Mr. Wednesday: God's honest. I was recruiting a tired but still vital god of death into a war against the new gods who very rightly fear him as much as they should fear me but don't yet.

(Kahlan)

Broken

1×01 – Episode #1.1
stanice
BBC
vysílání
30. 5. 2017
Broken

česky:
(Otec Kerrigan navrhuje, aby se snížili výdaje pro rodiče na 1. sv. přijímaní tím, že děti přijdou oblečené ve školních uniformách.)
otec Kerrigan: Žádné obleky, žádné luxusní šatečky.
žena: Pauline?
Pauline: Lidé by s tím souhlasili?
otec Kerrigan: Možná ano.
Pauline: Jenže, to by vypadalo jako normální mše. Ničím by se to neodlišovalo od… Podívejte se, otče, vy říkáte „luxusní šatečky“, ale oni nejsou jen luxusní, že? Jsou bílé. Jsou symbolem čistoty.
otec Kerrigan: Je jim osm let. Oblečte je do hader a pořád budou stejně čisté.

originál:
Father Kerrigan: No suits, no fancy frocks.
woman: Pauline?
Pauline: Would people want that?
Father Kerrigan: Yeah, perhaps.
Pauline: But it would look like an ordinary Mass. There would be nothing you could do to make it any different from a… Look, Father, you say „fancy frocks“ but they're not just fancy, are they? They're white. They're symbols of purity.
Father Kerrigan: They're eight years old. Dress them in rags, they'd still be pure.

(phoboska)

Doctor Who

10×07 – The Pyramid at the End of the World
stanice
BBC
vysílání
27. 5. 2017
DoctorWho

česky:
(Doctor přistane s TARDIS v laboratoři.)
Erica: Bože můj!
Doctor: Ne, já jsem Doctor, ale je snadné si nás splést, to je tím obočím.
Erica: Jak jsi to udělal? Co je ta věc? (ukáže směrem za Doctora)
Doctor: To je Nardole… on není moje vina. (Nardolovi) Zpět do TARDIS, tohle místo je toxické.
Nardole: Já nejsem člověk.
Doctor: Jsi dost lidský, dostal jsem tvé plíce levně.
Nardole: Teď mi to říká…!
Doctor: Zaparkuj ji blízko a kontroluj mě. A ukliď si svůj pokoj.

originál:
Erica: Oh, my God!
Doctor: No, I'm the Doctor, but it's an easy mistake to make, the eyebrows.
Erica: How did you do that? What is that thing?
Doctor: It's Nardole… he's not my fault. Back to the TARDIS, this place is toxic.
Nardole: I'm not human.
Doctor: You're human enough, I got your lungs cheap.
Nardole: Oh, now he tells me…!
Doctor: Park her close, monitor me. Oh, tidy up your room.

(Kahlan)

Gotham

3×20 – Heroes Rise: Pretty Hate Machine
stanice
Fox
vysílání
29. 5. 2017
Gotham

česky:
Oswald: Za starých časů loajalita něco znamenala. Don Falcone, Maroni, dokonce i Fish. Měli svoje chyby, ale žili podle kodexu. Ed Nygma, Barbara Keanová… Těm by ani nedovolili sedět u stejného stolu jako Don Falcone. A přesto tady sedím, donucen ponížit se k tomu, abych s nimi bojoval.
Ivy: Jo, lidi jsou hloupí. Kytky jsou lepší. Těm můžeš věřit.

originál:
Oswald: In the old days, loyalty meant something. Don Falcone, Maroni, even Fish. They had their faults, but they lived by codes. Ed Nygma, Barbara Kean… they wouldn't even be allowed to sit at the same table as Don Falcone. And yet, here I am, forced to demean myself to do battle with them.
Ivy: Yeah, people are dumb. Plants are better. You can trust them.

(Kahlan)

House of Cards

5×01 – Chapter 53
stanice
Netflix
vysílání
30. 5. 2017
HouseofCards

česky:
(Claire natáčí příspěvek do TV.)
Claire: Chtěla jsem vám říci něco důležitého. Je to děsivé, že? Máme na vás s prezidentem prosbu. Řekněte nám, co vidíte. Pokud se ve vašem okolí stane něco zvláštního, zavolejte nám. Ať už je to balíček nebo člověk, který tam nemá co dělat. Budeme rádi, když nám to dáte vědět. V dnešní době totiž panuje velký rozruch. Novináři se pořád chtějí hrabat v minulosti a neřeší současnost. Chceme vás s manželem chránit. Za dva týdny půjdete k volebním urnám a rozhodnete, v jaké zemi chcete žít. Je to důležitá volba. Ale ať vyhraje kdokoliv, musíme i nadále spolupracovat, navzájem na sebe dávat pozor a ano, také se pozorovat, aby byli všichni v bezpečí. Řekněte nám, co vidíte. Jmenuji se Claire Underwoodová a schvaluji tuto zprávu.

originál:
Claire: I've been meaning to talk with you. It's terrifying, isn't it? The president and I have a simple request. Tell us what you see. If anything in your environment strikes you as a bit odd, a bit off, pick up the phone. Whether it's a package or a person that seems out of place, we'd love you to let us know. Because there's a lot of noise out there these days. A noisy press that's choosing to dwell on the past instead of what's happening right now. My husband and I want to protect you. In two weeks' time, you will be heading to the ballot box to decide what kind of country you want to live in. It's a profound choice. But no matter who wins this election, we're going to need to work together, watch out for each other, and, yes, watch each other, to keep us all safe and sound. Tell us what you see. My name is Claire Underwood, and I approve this message.

(Kahlan)

House of Cards

5×09 – Chapter 61
stanice
Netflix
vysílání
30. 5. 2017
HouseofCards

česky:
(Frank skládá inaugurační slib. Tentokrát jako zvolený prezident.)
Frank: Ano, znovu jsme zde. Státní tajemník. To jsem chtěl. To je vše, co jsem chtěl. To je to, co mi bylo slíbeno. A teď jsem tu jako prezident těchto Spojených států. Takto sis ustlala, Ameriko. Hlasovali jste za mě. Jste zmatení? Bojíte se? Protože to, co jste si mysleli, že chcete, je tu. A tady jste, koukáte s otevřenými ústy, zmateni přemýšlíte, jestli je to to, co jste chtěli. Tato demokracie, vaše demokracie, si mě vybrala. A pokud si myslíte, že je těžké dostat se sem, začínáte chápat, co jsem ochoten udělat, abych tu zůstal. Dívám se na dav, který se zde dnes shromáždil a vím, že to nejsou mí příznivci. Dívám se na lidí, kteří tady stojí, s úsměvem na tváři, dokud se nedostanou na řadu. A nejhorší mezi nimi jsou ti, kteří se usmívají a tleskají nejvíc.

originál:
Frank: Yes, here we go again. Secretary of State. That's what I wanted. That's all I wanted. That's what I was promised. And now, here I am, President of these United States. You made this bed, America. You voted for me. Are you confused? Are you afraid? Because what you thought you wanted is now here. And there you are, staring back, slack-jawed, bewildered, wondering if this is what you actually asked for. This democracy, your democracy, elected me. And if you think it was hard getting here, you're beginning to understand what I'm willing to do to stay. I look across at this crowd gathered today and I know that these are not my supporters. I'm looking at people who are waiting, with a smile on their face, for their turn. And the most vicious among them are the ones who are smiling and clapping the hardest.

(Kahlan)

Lucifer

2×18 – The Good, the Bad, and the Crispy
stanice
Fox
vysílání
29. 5. 2017
Lucifer

česky:
(Charlotte chce, aby jí Lucifer dal plamenný meč a ona se tak mohla dostat zpátky do nebe. Lucifer se tam ale nechce vrátit a proto jím prosekne díru do nicoty.)
Lucifer: No sakra, ono to fungovalo. Hádám, že to projde čímkoliv, dokonce i samotným světem.
Charlotte: Co to je?
Lucifer: Je to nicota. Alespoň pro teď. Tohle je skutečný způsob, jak se pohnout vpřed, mami. Vytvořit úplně nový svět, tvůj svět, bez otce.
Charlotte: Ale co ty? Amenadiel. Moje děti?
Lucifer: Víš, že pokud se vrátíme do nebe, začne tam válka. A válka vždy přináší oběti.
Charlotte: Ublížit mým dětem, je tou poslední věcí, co chci.
Lucifer: Já vím. Takže, prosím řekni, „Budiž světlo“.

originál:
Lucifer: Bloody hell, it worked. I guess it can cut through anything, even the world itself.
Charlotte: What is that?
Lucifer: It's-it's nothing. At least, for now. This is the real way to move forward, Mum. To create a whole new world, your own world, without Father.
Charlotte: But what about you? Amenadiel? My children?
Lucifer: You know that if we go back to Heaven, then there will be a war. And in war, there are always casualties.
Charlotte: The last thing I want is to hurt my children.
Lucifer: I know. So, please, let there be light.

(phoboska)

Prison Break

5×09 – Behind the Eyes
stanice
Fox
vysílání
30. 5. 2017
PrisonBreak

česky:
T-Bag: Zabíjení není správné.
Whip: Jo, četl jsem Bibli.
T-Bag: Fakt?
Whip: Jo, jednou na pokoji v hotelu. Nezabíjej nikoho, leda si to zaslouží.
T-Bag: Jasně, Starej zákon. Oko za oko, zub za zub. Jen chci říct, že nějaký zmetky občas musíš vymýtit. Bez nich bude svět lepší.
Whip: Jako Abú Ramal.
T-Bag: Jinak je ale zabíjení špatný.
Whip: Jo, rozhodně. Kromě Poseidona.
T-Bag: Jo, ten musí jít taky.
Whip: Musí jít.
T-Bag: Jen nechci, aby sis o mně udělal špatnej obrázek.

originál:
T-Bag: Killing ain't right.
Whip: Yeah, I read the Bible.
T-Bag: You did?
Whip: Well, what you gonna do? Don't kill anybody unless they really deserve it.
T-Bag: Yeah, you must've read the Old Testament part. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yeah, I'm just saying, sometimes, certain… Certain sons of bitches, they just need to be plain old eradicated. World's just better minus them.
Whip: Like Abu Ramal.
T-Bag: But for the most part, you know, killing's just bad.
Whip: Yeah, absolutely. Except Poseidon.
T-Bag: Yeah, he's got to go, too.
Whip: Got to go.
T-Bag: I just don't want you to get the wrong idea about me, okay?

(Kahlan)

White Gold

1×02 – Sexy Rollercoaster
stanice
BBC
vysílání
31. 5. 2017
WhiteGold

česky:
(Vincent odešel z práce, protože mu jeho šéf odmítl dát firemní auto.)
Sam: Takže, tys odešel z práce, bez toho, abys to se mnou probral, protože ti nechtěl dát auto. Vždyť už máme dvě auta.
Vincent: Firemní auto, Sam, mluvíme tu o firemním autu.
Sam: Přestaň mlet o firemním autu, jakoby to byl nějakej zk*rvenej létající koberec. Pořád je to to stejný zatracený auto, který nepotřebujeme. Na rozdíl od jídla, oblečení a střechy nad hlavou.
Vincent: Mohla by ses uklidnit? Toto není jako tehdy, když jsem dal výpověď v rafinerii.
Sam: Z té zatracené rafinerie tě vyhodili! Nedal jsi výpověď!
Vincent: Výpověď, vyhazov, to je to samé.

originál:
Sam: So, you quit your job, without consulting me, because he wouldn't give you a car when we've already got two cars.
Vincent: Company car, Sam, we're talking about a company car.
Sam: Stop saying company car like it's a flying f*cking carpet. It's still a bloody car we don't need. Unlike, er, food, clothes, a roof over our heads.
Vincent: Will you just calm down? This isn't like when I resigned from the refinery.
Sam: You were sacked from the bloody refinery! You didn't resign!
Vincent: Potato, pot-ato. Walked, sacked, it's all the same.

(phoboska)

Další díly seriálu
Líbilo se? Tak to ukaž ostatním! 
inekafe

inekafe

Autor si zatím nevyplnil svoje mikrobio.
Poslední komentáře7zobraz všech 7 příspěvků
Nira

Nira

Díky za nabídku, bohužel jsem sice spolehlivý pravidelný čtenář, ale velmi nespolehlivý nepravidelný divák...
před 141 týdny
verca.sotek

verca.sotek

Doctor opět nezklamal. :D
před 141 týdny
darbak

darbak

Za mě rozhodně House of Cards 05x09, kde Frank říká Tomovi: "Nepodváděj moji ženu" ("Don't...
před 139 týdny
Další články k tématu