Facebook Twitter E-mail
30. května 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (20. – 26. května 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

12 Monkeys

2×06 – Immortal
stanice
Syfy
vysílání
23. 5. 2016
12Monkeys

česky:
(Cole a Ramse jsou posláni do roku 1975.)
Cole: Ten pohled znám.
Ramse: Jakej pohled?
Cole: Ten pohled, že to, že jsi táta, změní minulost. Jen se nezaplétejme s místními, ano?
Ramse: Ty tu tomu velíš?

originál:
Cole: I know that look.
Ramse: What look?
Cole: The look that says you're about to father another child and change the course of history. Let's not get involved with the locals, okay?
Ramse: You're the authority?

(Kahlan)

Archer

7×09 – Deadly Velvet: Part I
stanice
FX
vysílání
26. 5. 2016
Archer

česky:
Malory: Tak jo, Cyrile. Jestli Crane opravdu stojí za těmi nehodami, otázkou je, jak ho chytíme?
Cyril: (po krátké odmlce) Aha, vy se mě ptáte. Pardon. Myslel jsem, že je to řečnická otázka.
Malory: Proč bych pokládala řečnickou otázku?
Cyril: Prot…
Malory: Tato byla.

originál:
Malory: All right, Cyril. So if Crane really is behind all these accidents, the question is how do we catch him?
Cyril: Oh, you're asking me. Sorry. I thought that was rhetorical.
Malory: Why would I be asking rhetorical questions?
Cyril: Bec…
Malory: That one was.

(inekafe)

Banshee

4×08 – Requiem
stanice
Cinemax
vysílání
20. 5. 2016
Banshee

česky:
(Lucas říká, že vrahem nebyl Proctor, ale jeho pravá ruka, Burton.)
Lucas: Tak nakonec to vlastně nebyl on. Byl to Burton.
Veronica: Burton?
Lucas: Ten chlapík s brýlemi. Jeho komorník nebo co.

originál:
Lucas: It turns out it wasn't actually him. It was Burton.
Veronica: Burton?
Lucas: Guy with the glasses. His butler or whatever.

(La.Volpe)

česky:
(Job stojí u dveří a chystá se odjet z města.)
Job: Banshee, Pensylvánie… Vyliž mi!

originál:
Job: Banshee, Pennsylvania… Suck my tit!

(lukascoolarik)

Blindspot

1×23 – Why Await Life's End
stanice
NBC
vysílání
23. 5. 2016
Blindspot

česky:
(Pattersonová, Zapatová a Reade hledají nápovědy, aby mohli rozlousknout kód k otevření sejfu.)
Reade: Hele, lidi, pojďte se na něco podívat. (Ukáže na obrázky zvířat.) Nepřipomíná vám to něco?
Zapatová: Had, pes, vepř a myš.
Reade: Ne, to je krysa.
Zapatová: Myš, krysa. Jaký je v tom rozdíl?
Reade: Jsou to znamení čínského zvěrokruhu.
Pattersonová: Máš úplnou pravdu! Weller je had, já jsem pes, Reade je krysa. A Zapatová, ty jsi vepř. (Reade se začne smát.)
Zapatová: (na Readea) Sklapni.
Reade: Já nic neřekl, to zvěrokruh. A žebírka máš ráda.

originál:
Reade: Hey, guys, come take a look at this. Do these mean anything to either of you?
Zapata: A snake, a dog, a pig, and a mouse.
Reade: No, it's a rat.
Zapata: A mouse, a rat. What is the difference?
Reade: They're Chinese Zodiac signs.
Patterson: Oh, you're totally right! Weller's the snake, I'm the dog, Reade's the rat. And Zapata, you're the pig.
Zapata: Shut up.
Reade: I didn't say it, the Zodiac did. You do like ribs.

(Gabik.029)

Flash, The

2×23 – The Race of His Life
stanice
The CW
vysílání
24. 5. 2016
TheFlash

česky:
Barry: Vyhráli jsme. Porazili jsme Zooma. Proč se cítím, jako bych prohrál?
Iris: Protože jsi přišel o hodně ve svém životě, Barry, víc než dost. Ale… Možná ty a já uvidíme, jak to bude pokračovat, možná nám to dá možnost na změnu.
Barry: To jsem od tebe vždy chtěl slyšet. A přál bych si, abych byl na místě, kde bych to s tebou mohl zkusit. Ale teď se cítím uvnitř tak prázdný. Cítím se víc zlomený, než jsem se kdy ve svém životě cítil. Kdybych pro tebe měl někdy něco znamenat, musím napravit, co se mnou je. Musím najít nějaký… klid.
Iris: Barry, poslouchej mě. Čekal jsi na mě několik let. Umožnil jsi mi dostat se na místo, kde tohle bylo možné. Takže ti říkám, to samé udělám i já pro tebe. Kamkoliv budeš muset jít, cokoliv budeš muset udělat, udělej to. A až se vrátíš, budu tady.

originál:
Barry: We just won. We just beat Zoom. Why does it feel like I just lost?
Iris: Because you've lost a lot in your life, Barry, more than most. But… Maybe you and me seeing where this thing goes, maybe that can give you something for a change.
Barry: That's all I've ever wanted to hear you say. And I wish that I was in a place where I could try that with you. But I feel so hollowed out inside right now. I feel more broken than I've ever felt in my life. If I'm ever gonna be worth anything to you, I need to fix what's wrong with me. I need to find some… Some peace.
Iris: Barry, listen to me. You waited for me for years. You let me get to a place where this was possible. So I am telling you I am gonna do the same thing for you. Wherever you need to go, whatever you need to do, do it. And when you get back, I'll be here.

(Kahlan)

Game of Thrones

6×05 – The Door
stanice
HBO
vysílání
22. 5. 2016
GameofThrones

česky:
Sansa: Co tady chceš?
Petyr: S rytíři z Údolí ti jedu na pomoc. Zatímco hovoříme, utábořili se v Moleově městečku.
Sansa: Pomoci mi? Věděl jsi to o Ramsaym? Pokud jsi to nevěděl, tak jsi idiot, pokud jsi to věděl, jsi nepřítel. Chtěl bys vědět o naší svatební noci? Obličeje se nikdy nedotkl. Potřeboval můj obličej, obličej Starkovy dcery. Ale ten zbytek… Se zbytkem si dělal, cokoliv si zamanul. Dokud mu budu stále schopna počít dědice.

originál:
Sansa: What are you doing here?
Petyr: I rode north with the Knights of the Vale to come to your aid. They're encamped at Moat Cailin as we speak.
Sansa: To come to my aid? Did you know about Ramsay? If you didn't know, you're an idiot. If you did know, you're my enemy. Would you like to hear about our wedding night? He never hurt my face. He needed my face, the face of Ned Stark's daughter. But the rest of me, he did what he liked with the rest of me as long as I could still give him an heir.

(Kahlan)

Outlander

2×07 – Faith
stanice
Starz
vysílání
21. 5. 2016
Outlander

česky:
(Claire se narodilo mrtvé dítě.)
Claire: Kde je teď?
Matka Hildegarda: Pokřtila jsem ji. A pojmenovala. Faith. Musíte pochopit, že je to nezákonné, pokud je dítě mrtvé. Ale chtěla jsem, aby byla pohřbená v posvěcené zemi. Tohle, má drahá, zůstane mezi vámi, mnou a Bohem.

originál:
Claire: Where is she now?
Mother Hildegarde: I baptized her. And gave her a name. Faith. You must understand, it is illegal unless the child is living. But I wanted her to be buried in hallowed ground. This, ma chere, will stay between you, me, and God.

(Kahlan)

Penny Dreadful

3×04 – A Blade of Grass
stanice
Showtime
vysílání
22. 5. 2016
PennyDreadful

česky:
(Lucifer a Dracula se snaží svést Vanessu.)
Vanessa: Dva bratři padlí v nemilost. Duch a zvíře. Ty chceš mou duši. Ty mé tělo. Oboje je však zaslíbené jinému. Jemu, jenž vás oba porazil. Jemu, mému ochránci, jenž u mě stojí dokonce i teď.
Dracula: Dítě, neumíš si představit, jaká utrpení na tebe sešlu.
Vanessa: Sešli je.
Lucifer: A nemáš ani ponětí o hrůzách, co na tebe vypustím.
Vanessa: Vypusť je.
Dracula: Žádný krok nebude bezpečný.
Lucifer: Žádný sen klidný.
Dracula: Bitvy, které přichystám.
Lucifer: Věštby, které odkryji.
Dracula: Kdo jsi, že mi odporuješ?
Vanessa: Nejsem nikdo. Nejsem víc než stéblo trávy. Ale existuju. Myslíte si, že znáte zlo? Stojí před vámi.

originál:
Vanessa: Two brothers fallen from grace. The spirit and the animal. You seek my soul. You my body. But both are promised to another. He who vanquished you. He who is my protector and who stands with me even now.
Dracula: Child, you have no sense of the terrors I will bring unto you.
Vanessa: Then do it.
Lucifer: And no hint of the horrors I can unleash unto you.
Vanessa: Unleash them.
Dracula: No step you take: will be safe.
Lucifer: No dream untroubled.
Dracula: Battles I shall plan.
Lucifer: Prophesies I shall unveil.
Dracula: Who are you to defy me?
Vanessa: I am nothing. I am no more than a blade of grass. But I am. You think you know evil? Here it stands.

(phoboska)

Preacher

1×01 – Pilot
stanice
AMC
vysílání
22. 5. 2016
Preacher

česky:
(zprávy v televizi)
reportérka: Tom Cruise zemřel. Tyto záběry pochází z mše scientologické církve, kterou vedl Cruise, když v tom… a detaily se pořád vynořují… spontánně explodoval.

originál:
reporter: Tom Cruise has died. This footage just coming in from a Church of Scientology service Cruise was presiding over when apparently… and details are still coming in… he spontaneously exploded.

(inekafe)


Pozor, pozor! Hledají se noví hláškovináři!
Sleduješ epizody svých oblíbených seriálů v týdnu, kdy byly odvysílány? Baví tě hlášky některého z hrdinů tak moc, že se s nimi toužíš podělit s ostatními i u nás na SerialZone? Nebo jen chceš více upozornit na opomíjené klenoty? Jestli umíš výborně česky a anglicky (důležité kvůli překladu), pak neváhej kontaktovat soukromou zprávou uživatele inekafe, ten už ti všechno vysvětlí :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak si to nenech jen pro sebe!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Pipa22
před 190 týdny
dnes hlaska z Blindspot :-) ...
sarhod79
před 190 týdny
super, děkuji za všechny
Kolombo
před 190 týdny
Hláška z Preachera byla geniální :-) Doufám, že v tomhle duchu...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY