Facebook Twitter E-mail
6. května 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (27. duben – 3. květen 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

5×19 – Option Two
stanice
ABC
vysílání
27. 4. 2018
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Agenti jsou v Majáku napadeni mimozemskou lodí. Rick Stoner, hologram generála, který stál za vybudováním Majáku, je však uklidňuje, že jim nehrozí žádné nebezpečí.)
Rick: Prosím, odeberte se k hlavnímu počítači a vyberte z následujících možností. Jestli je Maják vystaven vlivu extrémního počasí, stiskněte 1. Jestli zažíváte nukleární útok, stiskněte 2.
Coulson: Do háje s tím. (zmáčkne 2)
Rick: (pokračuje) Pro mimozemskou invazi, stiskněte 3. Vybrali jste nukleární útok. V zájmu vašeho zdraví, bezpečnosti a ochrany před radiací zůstanou všechny venkovní dveře uzamčeny na 15 let.
Mayová: Řekl 15 let?
Coulson: Jak jsem měl vědět, že tu bude možnost „mimozemská invaze“?
Mayová: Vždycky si máš poslechnout celou nabídku. Vždycky!

originál:
Rick: Please go to the main computer terminal and choose from the following options. If the Lighthouse is experiencing an extrene-weather event, press 1. If you’re experiencing a nuclear attack, press 2.
Coulson: Screw it.
Rick: For an alien invasion, press 3. You have selected nuclear attack. For your own health, safety, and radiation protection, all outer doors will remain sealed for 15 years.
May: Did he just say 15 years?
Coulson: How was I supposed to know there would be an „alien invasion“ option?
May: You always listen to the whole menu. Always!

(mv1998)

Brooklyn Nine-Nine

5×19 – Bachelor/ette Party
stanice
Fox
vysílání
29. 4. 2018
BrooklynNine-Nine

česky:
(pozn. red. Reginald VelJohnson hrál jednu z hlavních postav ve filmové sérii Smrtonosná past; je to Jakeova nejoblíbenější série filmů.)
Charles: Nemůžu uvěřit, žes naštval Reginalda VelJohnsona jen proto, abys mě našel.
Jake: Ale prosím tě. On to překousne.
Reginald VelJohnson: Ne, nepřekousnu. Udělal sis věčného nepřítele. A Brucei Willisovi řeknu, že seš blbeček.
Jake: (snaží se předstírat, že mu to nevadí, ale moc mu to nejde) V pohodě. Nevadí mi to. Je to v cajku. (na Charlese) Důležité je, že jsme se usmířili, můj nejlepší příteli. Ne Bruce Willis.

originál:
Charles: I can't believe you pissed off Reginald VelJohnson just to find me.
Jake: Oh, please. He'll get over it.
Reginald VelJohnson: No, I won't. You've made an enemy for life. And I'm telling Bruce Willis you suck.
Jake: That's fine. I'm fine with that. It's good. What's important is that we made up, my best friend. Not Bruce Willis.

(inekafe)

Colony

3×01 – Maquis
stanice
USA Network
vysílání
2. 5. 2018
Colony

česky:
(Nedaleko havarovala vesmírná loď a Will se Snyderem se k ní vydávají, aby zjistili více informací.)
Snyder: Z vlastní zkušenosti vím, že se nemusíš tak snažit, abys narazil na problémy. Ty si tě většinou najdou samy.
Will: Nekecej a přidej.
Snyder: Já se snažím. Ale tvoje nohy jsou děsně dlouhý.

originál:
Snyder: You know, in my experience, you don't have to work so hard to find problems. They usually come and find you.
Will: Less talking, more walking.
Snyder: I'm doing my best. Your legs are, like, nine feet long.

(Gabik.029)

Deception

1×08 – Multiple Outs
stanice
ABC
vysílání
29. 4. 2018
Deception

česky:
(Camerona unesla Záhadná žena a potřebuje ho dostat na přísně střeženou aukci.)
Záhadná žena: Naštěstí je na seznamu muž, který je zhruba stejně vysoký jako ty. Takže ho zabijeme, vezmeme mu otisky…
Cameron: Tak počkat. Nikoho zabíjet nebudeme.
Záhadná žena: A co chceš jako udělat? Omráčit ho a doufat, že nezavolá policii až se probudí?
Cameron: Uděláme to trochu víc sofistikovaně, ale jinak jo, žádný zabíjení.
Záhadná žena: Svět toho muže zná jako investora, ale ve skutečnosti je to jeden z nejkrutějších pašeráků drog ve Francii.
Cameron: Bezva. Dobrý vědět. Stejně ho ale nezabijeme.
Záhadná žena: Loví žirafy.
Cameron: Počkat, jako fakt?
Záhadná žena: Když řeknu, že jo, můžeme ho zabít?

originál:
Mystery Woman: Luckily, there is a man on the list who's right about your height. So kill him, take his fingerprints…
Cameron: Whoa, whoa. We're not killing anybody.
Mystery Woman: What do you want to do, knock him out, hope he doesn't call the police when he wakes up?
Cameron: Well, we're going to get a little fancier than that, but, yeah, we're not killing him.
Mystery Woman: This guy… he is known to the world as an investor, but he is one of the most ruthless drug smugglers in France.
Cameron: All right. Good to know. We're still not killing him.
Mystery Woman: He hunts giraffes.
Cameron: Wait, is that true?
Mystery Woman: If I say „yes“, can he die?

(Gabik.029)

Family Guy

16×17 – Switch the Flip
stanice
Fox
vysílání
29. 4. 2018
FamilyGuy

česky:
(Brian mluví na inteligentní bezdrátový reproduktor.)
Brian: Možná jsi užitečný. Ale vsadím se, že nebudeš vědět odpověď na tuhle otázku. Brandee, co je to láska?
Brandee: John Lennon řekl, že láska je odpověď. Ale taky řekl: „Ne, díky, všechny sexy ženy, já si vezmu tu, která vylézá ze studny z Kruhu a nikdo z mých přátel ji nemá rád.“

originál:
Brian: Maybe you are useful. But I bet you can't answer this question: Brandee, what is love?
Brandee: John Lennon said, „Love is the answer.“ He also said, „No, thanks, every hot woman, I'll take this woman crawling out of the well from The Ring who none of my friends like.“

(San.)

Lucifer

3×22 – All Hands on Decker
stanice
Fox
vysílání
30. 4. 2018
Lucifer

česky:
(Chloe si vybírá dovolenou a vraždu proto řeší Dan s Luciferem.)
Ella: Oběť je Francis Hoffman. Čas smrti kolem deváté ráno. Manžel je na cestě sem.
Lucifer: Dobře. (Danovi) Nezeptáš se na podezřelé otisky tlapek? Detektivka by se určitě zeptala.
Ella: Otisky patří Cornelii, vítězný mastif, patřící oběti. Aktuálně nezvěstná.
Lucifer: Jasně, psí vrah. (podívá se na Dana) Zřejmě ti nevěří natolik, aby ti svěřili opravdovou vraždu, Danieli.

originál:
Ella: Vic is Francis Hoffman. Time of death roughly 9:00 a.m. Husband's on his way now.
Lucifer: Right. Well, aren't you gonna ask about these suspicious paw prints? The detective certainly would.
Ella: The prints belong to Cornelia, the vic's prizewinning Mastiff. Currently AWOL, though.
Lucifer: Ah, right. A canine killer. Seems they can't trust you with a real homicide, Daniel.

(phoboska)

New Girl

7×04 – Where the Road Goes
stanice
Fox
vysílání
1. 5. 2018
NewGirl

česky:
(Winstonovi zemřel jeho kocour.)
Jess: Mluvila jsem s kočičím médiem. Řekla mi, že mu nic neschází. Ale taky mi řekla, že je s tím kocourem ze Sabriny, mladé čarodějnice a já vím, že on byl jen loutka. Takže nevím, jestli se jí dá věřit.

originál:
Jess: I talked to a cat psychic, she said he's in a good place. But then she also said he's with the cat from Sabrina the Teenage Witch, and I know that cat's a puppet. So I don't know how reliable she is.

(Gabik.029)

Royals, The

4×08 – In the Dead Vast and Middle of the Night
stanice
E!
vysílání
29. 4. 2018
TheRoyals

česky:
(Helena chce, aby se Eleanor postarala o Willow, kterou zdrogovali.)
Helena: Můžeš s ní zůstat.
Eleanor: Já?
Helena: O drogách toho víš víc než lékárnice.
Eleanor: Pravda.
Helena: Takže se postaráš o to, aby byla v bezpečí. Diskrétně.
Eleanor: A?
Helena: A postaráš se o přítelkyni a o milovanou osobu svého bratra.
Eleanor: A?
Helena: Nový kůň.
Eleanor: Dohodnuto.
Helena: Dobře. Ty malý spratku. Ať je v bezpečí.

originál:
Helena: You can stay with her.
Eleanor: Me?
Helena: You know more about drugs than a chemist.
Eleanor: True.
Helena: So you can keep her safe. Discreetly.
Eleanor: And?
Helena: And… you'll care for a friend and help your brother's beloved.
Eleanor: And?
Helena: A new horse.
Eleanor: Done.
Helena: Fine. Little brat. Keep her safe.

(Kahlan)

Simpsons, The

29×18 – Forgive and Regret
stanice
Fox
vysílání
29. 4. 2018
TheSimpsons

česky:
děda: Jde o to, že přiznání vám opravdu nepomůže se cítit líp, protože to neodčiní tu špatnou věc, kterou jste udělali. Takže jdu odčinit, co jsem udělal, i kdyby to měla být poslední věc, kterou udělám.
Marge: Ale ne. Míří na útes hledat ty recepty.
Homer: Jdu ho najít, zachránit a říct mu, že už se nemůžu dočkat dne, kdy umře.

originál:
Grampa: The point is, confessing don't really make you feel better, ‚cos it don‘t redo the bad thing you did. So I'm gonna undo what I done if it's the last thing I do.
Marge: Oh, no. He's heading for that cliff to look fot those recipes.
Homer: I'm gonna find him, save him, and tell him I can't wait till he dies.

(San.)

Timeless

2×07 – Mrs. Sherlock Holmes
stanice
NBC
vysílání
29. 4. 2018
Timeless

česky:
(Tým si myslí, že se chystá atentát na prezidenta Wilsona. Když dorazí do hotelu, kde bydlí, uslyší výstřel.)
Wyatt: (obrátí se na novináře) Koho střelili?
novinář: Senátora Wadswortha. Kulka do hlavy. Už zatkli nějakou militantní sufražetku. Alice Paulovou.
Wyatt: Kdo je Alice Paulová?
Lucy: Kdo je Alice Paulová? Alice Paulová byla jedna z nejvlivnějších žen v americké historii.
Rufus: Víc než Beyoncé?

originál:
Wyatt: Who'd they shoot?
Journalist: Senator Wadsworth. Bullet to the head. They already arrested some militant suffragette. Alice Paul.
Wyatt: Huh. Who's Alice Paul?
Lucy: Alice Paul was only one of the most influential women in American history.
Rufus: More than Beyoncé?

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak si to nenech jen pro sebe!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

juli
před 90 týdny
za mňa tento týždeň vyhrala hláška zo Superstore: Amy a Jonah pred tým ako...
Nira
před 90 týdny
Moc hezky jste to vybrali - v článku i v komentářích! Tradičně...
Kahlan
před 90 týdny
radi sme zase urobili radosť =D

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY