Facebook Twitter E-mail
25. září 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (16. – 22. září 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×01 – The Ghost
stanice
ABC
vysílání
20. 9. 2016
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
Mack: Dáš si pivo?
Coulson: Je šest hodin ráno. Co jsi zač, Hemingway?

originál:
Mack: Want a beer?
Coulson: It's 6:00 in the morning. What are you, Hemingway?

(Gabik.029)

Doktor Martin

2×05 – Už tě nechci vidět
stanice
Česká televize
vysílání
18. 9. 2016
DoktorMartin

originál:
(během pauzy na koncertě)
Lída: Vůbec nikoho tady neznám.
Martin: Já taky ne, ale brzo asi poznám, když vidím, co tady do sebe ládujou.

(La.Volpe)

Good Place, The

1×01 – Pilot
stanice
NBC
vysílání
19. 9. 2016
TheGoodPlace

česky:
(Eleanor v noci uklízí smetí na náměstí. Chidi se jí ptá, proč to dělá.)
Eleanor: Fajn, cítila jsem se zle kvůli blbýmu Gunnarovi a ještě blbějšímu Antoniovi a celému sousedství. Cítila jsem se zle kvůli tomu, co jsem udělala. Byl to divný pocit. Nejsem na něj zvyklá. Nelíbil se mi.
Chidi: Cítit výčitky kvůli něčemu, co jsi udělala zle, není tak dobré, jako jen udělat něco správně, ale je to začátek. Myslím, že jsi schopná změny. A já ti pomůžu.
Eleanor: Páni, díky. Přísahám, že tě nezklamu.
Janet: (Zničehonic se objeví.) Ahojky. Posbírala jsem ten nejhůř zapáchající odpad, který jsem našla. Pořád chceš, abych to vysypala dovnitř Antoniova domu?
Eleanor: (Neví, jak se má tvářit.) Coo? Né-é. Nic takového jsem neříkala. Děvče, ty jsi šílená. (Otočí se k Chidimu.) Dobře, tak tě nezklamu odteď.

originál:
Eleanor: Okay, yeah, fine, I felt bad for stupid Gunnar and stupider Antonio and the whole neighborhood. I felt bad about what I did. It was a weird feeling. Not used to it. Didn't love it.
Chidi: Well, feeling remorse about being wrong isn't as good as just doing something right, but it's a start. Look, I think you're capable of change. And I will help you try.
Eleanor: Oh, wow, man, I swear I won't let you down.
Janet: Hi there. I've collected the worst-smelling garbage that I could find. Do you still want me to dump it inside of Antonio's house?
Eleanor: What? No. I did not tell you to do that. You are loco, girlfriend. Okay, I won't let you down starting now.

(Lill)

Gotham

3×01 – Mad City: Better to Reign in Hell…
stanice
FOX
vysílání
19. 9. 2016
Gotham

česky:
(James sedí v baru a přijde za ním reportérka Valerie.)
Valerie: Byl jste té noci v Indian Hill.
James: Nebudu to komentovat.
Valerie: A co skutečnost, že kromě Huga Strange a jeho asistentky nebyl nikdo zatčen? Nebo to, že i když vše ukazuje na Wayne Enterprises, zdá se, že neprobíhá žádné vyšetřování.
James: Jste v Gothamu nová, že?
Valerie: Teď mi řeknete, že to tu chodí jinak? Nejsem z Gothamu, ale můj táta a mí bratři jsou poldové. Všude to chodí stejně.
James: Ne, chtěl jsem říct, že najít ve městě tichý bar je těžké. Chodím sem rád. Nenuťte mě hledat jiný.

originál:
Valerie: You were there that night, at Indian Hill.
James: I got nothing to say.
Valerie: What about the fact that besides Hugo Strange and his assistant, no one else has been arrested? Or that despite everything ponting to Wayne Enterprises, there seems to be zero investigation.
James: You're new to Gotham, aren't you?
Valerie: Okay, this is where you tell me things work differently here? I'm not from Gotham, but my dad's a cop. My brothers are cops. And things work the same everywhere.
James: I was going to say it's hard to find a quiet bar in the city. I like coming here. Please don't make me find another.

(24ron24)

česky:
(Penguin jde navštívit Nygmu do Arkhamu a stěžuje si, že neví, co Fish Mooney chystá.)
Nygma: Nehledě na to, co plánuje, nezapomeň… Tučňáci jedí ryby.

originál:
Nygma: See, no matter what she is planning, just remember… Penguins eat fish.

(A.R.G.U.S.)

Law & Order: Special Victims Unit

18×01 – Terrorized
stanice
NBC
vysílání
21. 9. 2016
Law&Order:SpecialVictimsUnit

česky:
soudkyně: Lid versus Ana Kapicová. Vražda prvního stupně a pokus o čtyřnásobnou vraždu. Jak se cítí obžalovaná?
Calhounová: Nevinná, Vaše ctihodnosti.
soudkyně: Pane Barbo, chcete stanovit kauci?
Barba: Vzhledem k závažnosti obvinění a možnému napojení na organizovanou zločineckou skupinu žádáme o setrvání obžalované ve vazbě. Je bosenské národnosti a je tu na studentské vízum. Nemá žádné vazby na místní komunitu, a hrozí tak obrovské riziko útěku.
soudkyně: Paní Calhounová?
Calhounová: Navzdory tomuto vášnivému, patriotickému a xenofóbnímu projevu pana Barby…
soudkyně: Přejděte k věci.

originál:
judge: People versus Ana Kapic. One count murder in the first degree, four counts attempted murder. How does the defendant plead?
Calhoun: Not guilty, Your Honor.
judge: Mr. Barba, bail?
Barba: Given the gravity of the charge and her possible connections to organized terrorist groups, we request remand. She's a Bosnian national here on a student visa. She has no significant ties to the community and represents a major flight risk.
judge: Ms. Calhoun?
Calhoun: Despite Mr. Barba's impas­sioned, patriotic, and xenophobic speech…
judge: Get to it.

(inekafe)

Lucifer

2×01 – Everything's Coming Up Lucifer
stanice
Fox
vysílání
19. 9. 2016
Lucifer

česky:
Lucifer: Myslím si, že detektivka mi konečně uvěří, že jsem ďábel, takže na zdraví! Luciferovi všechno vychází.
Amenadiel: Co jsi udělal?
Lucifer: Já nic neudělal. Chystá se otestovat mou krev.
Amenadiel: Cože chce?!
Lucifer: Vzrušující, že?
Amenadiel: Lidé nemůžou mít důkaz o božstvech!
Lucifer: Jenom detektivka, nevidím na tom nic špatného.
Amenadiel: Jasně. Chci říct, co by se asi tak mohlo stát, kdyby se andělská krev objevila ve forenzní databázi policejního oddělení?
Lucifer: Promiň. Mám ti na to odpovědět?

originál:
Lucifer: I think the detective's gonna finally believe me about who I am soon, so cheers! Everything's coming up Lucifer.
Amenadiel: What did you do?
Lucifer: I didn't do anything. She's going to test my blood.
Amenadiel: She's what?!
Lucifer: Exciting, isn't it?
Amenadiel: Humans can't have proof of divinity!
Lucifer: Just the detective. I don't see the harm.
Amenadiel: Sure. I mean, what could possibly go wrong if angel blood enters the police department's fo­rensic database?
Lucifer: I'm sorry. Am I supposed to answer that?

(phoboska)

Masters of Sex

4×02 – Inventory
stanice
Showtime
vysílání
18. 9. 2016
MastersofSex

česky:
(Lester přijde za Betty na recepci.)
Lester: Kam zmizely ty skořicové rolky? Ten tác byl před dvaceti minutami plný.
Betty: Co ti na to mám říct? Jím teď za dva.
Lester: Těhotná je přece Helen, ne ty. (pozn. red. Helen je Bettyina partnerka)
Betty: Jo, ale když na mě zrovna neřve, zvrací jako amina. Barton při kontrole říkal, že tak hroznou nevolnost nikdy neviděl, takže si to za ni musím odbýt já.
Lester: Nejsem si jistý, že to takhle funguje.
Betty: Lestere, blíž k pocitu, jaký je bejt zbouchnutá, už nebudu, tak mi to prosím nekaž.

originál:
Lester: What– what happened to the cinnamon rolls? That plate was full 20 minutes ago.
Betty: What do you want me to say? I'm eating for two now.
Lester: You're not pregnant; Helen is.
Betty: Yeah, but when she isn't screaming at me, she's puking her guts out. We went in for a check-up, Barton said he's never seen nausea so bad, so I have to, you know, pick up the slack.
Lester: I'm not sure that's how that works.
Betty: Lester, this is as close as I'm gonna get to being knocked up, so please, do not ruin this for me.

(Kahlan)

Red Dwarf

11×01 – Twentica
stanice
Dave
vysílání
22. 9. 2016
RedDwarf

česky:
(Posádku kontaktovali bojoví droidi, aby s ní provedli výměnný obchod. Za Kronos, který má v držení posádka, chtějí vyměnit rukojmího – Rimmera.)
Rimmer: Co se to děje? To jsem já?! Jak bych to mohl být já? Vždyť jsem tady!
Kryten: Existuje hned několik možností, pane. Všechny vás zahrnují a všechny znějí hodně špatně.
Kocour: Jsem jedno ucho!
Kryten: Možná je ta osoba, kterou jsme viděli, jinou verzí pana Rimmera z alternativní dimenze.
Rimmer: Takže když umře, nic se neděje.
Kryten: Nebo je to možná klon pana Rimmera, nějak vytvořený z jeho DNA.
Rimmer: Opět – když umře, nic se neděje.
Kryten: Nebo jste to možná vy, pane. Zajat v budoucnosti a přenesen do minulosti.
Kocour: Opět – když umře, nic se neděje!

originál:
Rimmer: What's going on here? Is that me?!? How can it be me? I'm here!
Kryten: There are a number of options, Sir. All involving you, and all extremely bad.
Cat: I'm all ears!
Kryten: Perhaps that person we saw, is a different version of Mr. Rimmer from an alternative dimension.
Rimmer: So if he dies, not the end of the world.
Kryten: Or, perhaps he's a clone of Mr. Rimmer, produced, somehow, from his D.N.A.
Rimmer: Again, if he dies, not the end of the world.
Kryten: Or perhaps that man is you, Sir – A „you“ seized from the future, and taken back into the past.
Cat: Again, if he dies – not the end of the world!

(Drunk_Queen)

Scream Queens

2×01 – Scream Again
stanice
Fox
vysílání
20. 9. 2016
ScreamQueens

česky:
(Na kliniku přijde dívka s vlkodlačím syndromem.)
Dr. Block Holt: Vaše srst je tak hebká. Jaký kondicionér používáte?
Catherine: Kiehl's. Vím, že je drahý, ale stojí to za to.
Dr. Block Holt: To ano.

originál:
Dr. Block Holt: Your hair is so soft. What conditioner do you use?
Katherine: It's Kiehl's. I know it's expensive, but so worth it.
Dr. Block Holt: So worth it.

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak zmáčkni nějakej ten čudlík!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

verunkabrožová
před 173 týdny
Lucifer je zpět....paráda.
alesanko
před 172 týdny
Nič z TBBT? A to mám pocit, že 10. séria má skvelý začiatok
Drunk_Queen
před 172 týdny
Však sem něco můžeš nahodit ty :).

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY