Facebook Twitter E-mail
24. září 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (15. září – 21. září 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Horror Story

7×03 – Neighbors From Hell
stanice
FX
vysílání
19. 9. 2017
AmericanHorrorStory

česky:
Kai: Teď mi řekni, bojíš se toho, že je ti 40 a nemáš děti? Bojíš se, že umřeš nikdy nemilovaná? Bojíš se, že už nikdy nebudeš spát s žádným mužem?
Meadow: Ano. To všechno. Bojím se, že muž, kterého miluju, se obrací proti mně.
Kai: To dělá. Já bych to taky udělal. Jsi k*revsky otravná.

originál:
Kai: Now tell me, are you afraid that you're 40 and childless? Are you afraid that you will die unloved? Are you afraid that you will never be penetrated by a man again?
Meadow: Yes. All of it. I'm afraid the man I love is turning against me.
Kai: He is. I would. You're so fucking irritating.

(San.)

Good Place, The

2×01 – Everything is Great! Pt 1
stanice
NBC
vysílání
20. 9. 2017
TheGoodPlace

česky:
Michael: Tvoje situace se spřízněnou duší je poněkud neobvyklá.
Chidi: Ale ne. Žádnou nemám, že ne? To nevadí. Kdo potřebuje spřízněnou duši? Mou spřízněnou duší budou knihy.
Michael: Ne, ne, nejde o to, že bys neměl žádnou spřízněnou duši, jde o to, že jich máš víc. (zobrazí tabuli s vysvětlivkou) Tady. Normálně náš vševědoucí systém dokonale zanalyzuje profil člověka a přiřadí mu nebo jí jinou osobu. Ale v tvém případě ti systém přiřadil hned dvě osoby. Je to vzácný úkaz, jako dvojitá duha nebo jako když někdo na internetu řekne: „Víš ty co? Přesvěčil jsi mě, že jsem se zmýlil.“

originál:
Michael: Your soul-mate situation is a little unusual.
Chidi: Oh, no. I don't have one, do I? That's fine. I mean, who needs a soul mate, anyway? My soul mate will be… books.
Michael: No, no, it's not that you don't have a soul mate, it's that you have multiple soul mates. Here. Now, normally, our omniscient system perfectly analyzes each person's profile, and then matches him or her with another person. But in your case, the system matched you with two other people. It's a rare occurrence, like… like a double rainbow, or someone on the Internet saying, „You know what? You've convinced me I was wrong.“

(Gabik.029)

Gotham

4×01 – A Dark Knight: Pax Penguina
stanice
Fox
vysílání
21. 9. 2017
Gotham

česky:
James: Jak se ty oběti chovaly, ta hrůza, co je jímala, mi připomnělo Craneův recept.
Harvey: Myslíš, že někdo používá tu šťávu strachu? On určitě ne, je mrtvej. Ne že by to v tomhle městě byla nějaká překážka.

originál:
James: The victims, the way they're acting, their terror reminds me of Crane's formula.
Harvey: You think someone's using the fear juice? It ain't him. He's dead, remember? Not that that matters much in this town anymore.

(24ron24)

Orville, The

1×02 – Command Performance
stanice
Fox
vysílání
17. 9. 2017
TheOrville

česky:
Alara: Jakmile budeme na planetě, stane se Isaac klíčovým. Jak rád všem připomíná, jeho domovský svět Kaylon je nám ostatním technologicky nadřazen.
Isaac: I intelektuálně, pane.
Alara: Jistě. Díky. Kaylon je srovnatelný s Calivonem, což znamená, že dokud bude s námi, měli by s námi mluvit.
John: Bílej může do Comptonu, když se za něj černoch zaručí.
Alara: Netuším, co to znamená, ale ano.

originál:
Alara: Now, once we reach the planet, Isaac becomes key. As he loves to remind everyone, his home world of Kaylon is technologically superior to the rest of us.
Isaac: Intellectually as well, sir.
Alara: Right. Thanks. Kaylon is comparable in that area to the Calivon themselves, which means they should be willing to talk to us as long as he's with us.
John: White dude can go to Compton as long as the black guy says it's cool.
Alara: I have no idea what that means, but yes.

(24ron24)

Orville, The

1×03 – About a Girl
stanice
Fox
vysílání
21. 9. 2017
TheOrville

česky:
(Bortusovi a Klydenovi se narodila dcera, což je pro jejich rasu velmi netradiční. Klyden chce, aby byla přeoperována na chlapce, a proto povolal kapitána Voraka. Ostatní si myslí, že je to neetické.)
Vorak: Dítě převezeme na Moclus, kde podstoupí korektivní operaci.
Kelly: Ještě s tím rozdáváním penisů počkejte, kapitáne Voraku. Rodiče se neshodli, co je pro dítě nejlepší.
Vorak: V takovém případě je stát Moclan eticky zavázán přiklonit se na stranu rodiče, který chce tuto nemoc zvrátit.
Kelly: (naštve se) „Nemoc“. Takže pro vás je být ženou jako trpět chronickým průjmem.
Ed: Hele, Kel, měli bychom se soustředit na…
Kelly: (sarkasticky) Poslyšte, doktorko, není mi moc dobře. Celý den mě trápí prsa.

originál:
Vorak: The child will be taken to Moclus, where she will undergo the corrective procedure.
Kelly: Don't start passing out penises just yet, Captain Vorak. The parents are in disagreement about what's best for the child.
Vorak: In such an instance, the Moclan state is ethically bound to side with the parent in favor of correcting the condition.
Kelly: „Condition“. So to you people, being a woman is like having chronic diarrhea.
Ed: Look, Kel, I think we should focus on…
Kelly: Hey, Doc, I'm not feeling well. I've had the tits all day.

(Gabik.029)

Philip K. Dick's Electric Dreams

1×01 – The Hood Maker
stanice
Channel 4
vysílání
17. 9. 2017
PhilipKDicksElectricDreams

česky:
(Ve městě se začínají objevovat masky, díky kterým telepati nejsou schopni číst lidem myšlenky. Ross je na stopě muže, který je vyrábí.)
Cutter: Pamatuji si, jak jsme si ve starém světě dělali starosti ohledně počítačů a webu. Dostupné informace o všech a všem. Vytvořili jsme si proto firewally a zašifrovali si životy. Vždycky jsem si myslel, že je to přehnaná reakce. Stačilo přeci vytáhnout zástrčku a bylo to.
Ross: Telepati nemají zástrčku.
Cutter: Přesně. Unie chtěla nějakou pojistku a tu jsem taky vyráběl. Chtěli tenhle firewall jenom pro sebe, ale je to mnohem důležitější. Ochrana by měla být dostupná každému, tak jako vzdělání.
Ross: A co moc? Protože tyhle věci v sobě nesou moc. Takovou moc nemůžete nikomu dát.
Cutter: Proč ne? Před příchodem telepatů byly naše myšlenky nedotknutelné. Naše mysli jsou jediným nezávislým státem v existenci lidstva.
Ross: Už tomu rozumím. Vidíte v telepatech invazivní sílu a chcete vyvolat válku.
Cutter: Ne, evoluci.

originál:
Cutter: In the old world, I remember how we fretted over the computers, the Web. The information on everyone and everything. We built firewalls and encrypted our lives. I always thought it was an overreaction. There was a plug. Pull it out. Poof.
Ross: Teeps don't have a plug.
Cutter: Exactly. The Union wanted a safeguard, which is what I was developing. They wanted this firewall for themselves, but it's too important. Protection should be democratic. So should knowledge.
Ross: And what about power? ‚Cause these things are power. You can‘t hand that kind of power to anyone.
Cutter: Why not? We had the sanctity of our own thoughts before the Teeps. Our minds are the only free independent states in existence.
Ross: I get it. You see the Teeps as an invading force, and now you want a war.
Cutter: No, an evolution.

(phoboska)

Rick and Morty

3×08 – Morty's Mind Blowers
stanice
Adult Swim
vysílání
17. 9. 2017
RickandMorty

česky:
Morty: Tak co?
ředitel: To s Měsícem popřel, ale takoví holt pedofilové jsou. Vždycky všecko popřou.
Morty: Pedofil?
ředitel: Nemyslíš? Já myslel, že to s Měsícem byl kód.
Morty: Ne, on fakt žije na Měsíci!
ředitel: No, ať už jo nebo ne, má rád mladší maso.

originál:
Morty: What did he say?
Principal: Denied the moon stuff, but that's what pedophiles do, they deny, it's their bread and butter.
Morty: Pedophile?
Principal: You don't think so? I thought the moon thing might have been code.
Morty: No, he's literally from the moon!
Principal: Well, you saw him react. Moon or not, that dude likes 'em young.

(San.)

Strike

1×05 – The Silkworm: Part 2
stanice
BBC One
vysílání
17. 9. 2017
Strike

česky:
(Robin a Cormoran sedí v hospodě.)
Robin: Všechno nejlepší.
Cormoran: Jak to víš?
Robin: Znám nazpaměť i číslo tvého pasu. Hodně štěstí a zdraví, pane Cormorane Blue Strikeu. Povíš mi, kde jsi k tomu přišel?
Cormoran: Ne.

originál:
Robin: Happy birthday.
Cormoran: How did you know?
Robin: I know your passport number by heart as well. Many happy returns, Mr Cormoran Blue Strike. Are you going to tell me where that's from?
Cormoran: Nope.

(Kahlan)

Strain, The

4×10 – The Last Stand
stanice
FX
vysílání
17. 9. 2017
TheStrain

česky:
Fet: Nějakým způsobem tu hlavici odpálil u kamenného podloží města. A bylo po Mistrovi. Pořád tu byly milióny strigoiů po celém světě. Ale bez Mistrovy centrální inteligence to byla jen hloupá a hladová verbež, která šla lehce zabít. Po pěti letech se atmosféra pomalu léčí. Denně máme dokonce šest, někdy i sedm hodin slunečního svitu a roste to. Strigoiové nejsou úplně vyhlazeni. Prozatímní vláda se rozhodla uzavřít pár kousků tý verbeže uvnitř stejného zařízení jako neštovice. Tedy čtvrté úrovně biozátěže, mezi ostatními agresivními viry. Protože co by se mohlo pokazit. Roman pokračoval ve svém plánu vrátit se k Federálnímu rezervnímu systému a stal se z něj jeden z největších vlastníků nemovitostí na Manhattanu. Hnací síla za obnovením města. Gus odmítl být Romanovým partnerem. Místo toho se vydal na venkov, aby pomohl stovkám uprchlických rodin vrátit se domů. A doufá, že jednoho dne se mu cesta zkříží s určitou ženou, kterou kdysi znal. A Dutch, ta pracuje s několika bývalými hackery na tom, aby dostali internet zpátky na nohy. Na místě výbuchu není žádný památník ani pamětní deska. Jenom hrstka z nás ví, co se doopravdy stalo. A když se i krysy vrátily, tak jsem věděl, že město bude v pořádku. Neuteče ani den, kdybychom si nevzpomněli na ty, kteří už s námi nejsou. Ti, kteří učinili největší oběť. Mistr využil pouta, které dokáže vytvořit lidská láska jako prostředníka pro zhoubný kmen. Pokusil se nás zničit, ale nikdy jí nerozuměl. Lásce. A nakonec to byla právě láska, která nás zachránila a vrátila nám svět. Náš svět.

originál:
Fet: Somehow, some way, he detonated the warhead beneath the bedrock of the city, and the Master was no more. There were still millions of strigoi worldwide, but without the Master's central intelligence, they were dumb, hungry munchers easily slain. Five years later, the atmosphere is healing. Six, sometimes seven hours of sunlight, and growing. The strigoi are all but eradicated now. The interim government decided to keep a few munchers on lockdown inside the same Biosafety Level 4 facility as smallpox and other hemorrhagic viruses, because what could go wrong? Roman followed through on his plan to go back to the Federal Reserve and emerged as one of Manhattan's biggest property owners, a driving force in the city's renewal. Gus declined to partner with Roman, instead setting off into the countryside to help the hundreds of thousands of refugees return to their homes… hoping one day to cross paths with a certain young woman he once knew. And Dutch, she went to work with a bunch of ex-hackers to get the Internet back up on its feet. No monument exists at the blast site, no plaque. Only a handful of us know what really happened. When the rats returned, I knew the city was gonna be OK. Not a day goes by that we don't remember those no longer with us, those who made the ultimate sacrifice. The Master used the bonds of human love as a conduit for the Strain. He tried to destroy us, but he never understood it… love. And in the end, it was love that saved us all and gave us the world, our world, back.

(Kahlan)

Teen Wolf

6×18 – Genotype
stanice
MTV
vysílání
17. 9. 2017
TeenWolf

česky:
(Lydia a Malia jsou v nemocnici a potřebují kontaktovat mrtvé tělo. Proto chtějí Lydiu dostat do bezvědomí a Malia na to chce použít doktorské kladívko.)
Malia: Mám tě omráčit, že?
Lydia: Uvést do bezvědomí. Ideálně nebolestivě. (chvilku přemýšlí) Tak fajn, uděláme to takhle. Pořádně zatlačíš na můj hrudník a omezíš průchod krve a kyslíku do mozku. Sníží to můj krevní tlak a uvede mě to do bezvědomí.
Malia: To zní dost nebezpečně.
Lydia: Extrémně.

originál:
Malia: You want me to knock you out, right?
Lydia: Render unconscious. Preferably without pain. Okay, this is what we're gonna do. You're going to press against my chest hard, constricting the flow of blood and oxygen to my brain. It'll drop my blood pressure and render me unconscious.
Malia: That sounds totally unsafe.
Lydia: Oh, extremely.

(24ron24)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to ó náš nejdražší čtenáři moc děkujeme za podporu.
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Kahlan
před 121 týdny
nápodobne. vedela som, že chcem z neho niečo vybrať, mala som...
Kahlan
před 121 týdny
HALT AND CATCH FIRE 4x5 (Tom príde za Cam, aby podpísala rozvodové papiere.)...
Tesa.
před 121 týdny
Vďaka za hlášky :)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY