Facebook Twitter E-mail
1. ledna 2017

Vánoční Hláškoviny

Vítáme vás při dalším vánočním hláškovinovém speciálu. Jelikož se toho v těchto dnech moc nevysílá, zaměřili jsme se na starší seriálové kousky a již ukončené seriály, abychom si připomněli epizody, které by jinak nedostaly příležitost podívat se do naší rubriky. Můžete se tak těšit na různé zajímavé seriály, jež by neměly být postupem času opomíjeny.

Doufáme, že se vám výběr bude líbit a čtení si užijete. Nezapomeňte se pak v komentářích podělit o další skvělé hlášky z vašich oblíbenců, kteří se zde třeba vůbec neobjevili. :-)

Friends

7×12 – The One Where They're Up All Night
stanice
NBC
vysílání
11. 1. 2001
Friends

česky:
(Joey a Ross uvíznou na střeše.)
Joey: Oba víme, co udělat, abysme se dostali dolů.
Ross: Jo, nemáme na vybranou. (Začne křičet.) Tady jsme, pomozte nám, uvízli jsme na střeše a nemůžeme dolů!
Joey: Rossi, já myslel sejít po požárním schodišti.
Ross: Já vím, ještě jsem neskončil. (Křičí.) Ale nebojte, sejdem po požárním schodišti!

originál:
Joey: All right, well, I guess we know what we have to do to get down.
Ross: Yeah, I guess we don't have a choice. Help us! Please, help us! We're stuck up on the roof, and we can't get down!
Joey: Ross. I was thinking we'd just go down the fire escape.
Ross: I know. I wasn't finished. But don't worry! We're gonna go down the fire escape!

(Lill)

Fringe

1×01 – Pilot
stanice
Fox
vysílání
9. 9. 2008
Fringe

česky:
Walter: Jediná věc lepší než kráva je člověk. Pokud tedy nepotřebujete mléko – to je lepší kráva.

originál:
Walter: The only thing better than a cow is a human. Unless you need milk. Then you really need a cow.

(24ron24)

Gilmore Girls

1×02 – The Lorelais' First Day at Chilton
stanice
The WB
vysílání
12. 10. 2000
GilmoreGirls

česky:
(Rory vypráví matce o svém prvním dnu na Chiltonu.)
Rory: Jedna holka mě už nesnáší. Kluci jsou divní.
Lorelai: Víc než ostatní?
Rory: Jo. Říkali mi Mary.
Lorelai: To snad ne. Teda, nevěřím, že se to ještě říká.
Rory: Co to znamená?
Lorelai: Mary. Jako Panenka Marie. Že vypadáš jako hodná holka.
Rory: Opravdu?
Lorelai: Ano.
Rory: Co by říkali, kdybych vypadala jako coura?
Lorelai: No, tak by k tomu přidali ještě „Magdalena“.

originál:
Rory: One of the girls already hates me. The guys are weird.
Lorelai: Weirder than other guys?
Rory: Yeah, they kept calling me Mary.
Lorelai: You're kidding me. Wow, I can't believe they still say that.
Rory: Why? What does it mean?
Lorelai: Mary, like Virgin Mary. It means they think you look like a goody-goody.
Rory: You're kidding.
Lorelai: No.
Rory: Well, what would they have called me if they thought I looked like a slut?
Lorelai: Well, they might have added a Magdalene to it.

(Kahlan)

IT Crowd

3×01 – From Hell
stanice
Channel 4
vysílání
21. 11. 2008
ITCrowd

česky:
(Douglas a Nolan se baví o penzích zaměstnanců a možných problémech s akcionáři.)
Douglas: Hele, akcionářů se nebojte, ty už já zmáknu.
Nolan: Za sedm týdnů jste nebyl ani na jednom jednání s nimi. Kde jste byl minule?
Douglas: Budete se zlobit, ale chtěl jsem si udělat volno. Tak jsem vzal prachy z banky, z penzijního fondu, a přišel o ně na koních. Jo.
Nolan: Vy jste prosázel penze zaměstnanců?
Douglas: Prosázel? Ne, ne, ne, ne, ne. Já jsem jel na koni a vypadly mi z kapsy.

originál:
Douglas: Anyway, don't worry about the shareholders, I can handle them.
Nolan: But you've missed every single meeting with them for the last seven weeks. Where were you last time?
Douglas: You're going to hate me for this, but I fancied the day off, so, er, I took some of the pension money out of the bank, and I lost it on a horse! Yes.
Nolan: You were gambling with our employees' pensions?
Douglas: Gambling? No, no, no, no. I was riding a horse and it fell out of my pocket.

(inekafe)

Lost Girl

1×06 – Food for Thought
stanice
Showcase
vysílání
24. 10. 2010
LostGirl

česky:
(Bo se snaží svést člena ochranky).
muž: Paní, tady být nemůžete.
Bo: (Flirtuje.) Já vím, ale miluju muže v uniformě.
muž: Zlato, tak to jsme dva.
Bo: Do řiti.

originál:
guard: You aren't cleared to be here, ma'am.
Bo: Oh, I know, but I just love a man in uniform.
guard: Honey, that makes two of us.
Bo: Oh, shit.

(Gabik.029)

Nanny, The

3×03 – Dope Diamond
stanice
CBS
vysílání
25. 9. 1995
TheNanny

česky:
(Fran, Sylvia a babička Yetta sedí u terapeutky.)
terapeutka: Takže, dámy, co vás přivádí na terapii?
Fran: Přišla jsem, protože moje matka je posedlá tím, abych se vdala.
Sylvia: Přišla jsem, protože moje dcera má mylnou představu, že jsem něčím posedlá.
Yetta: Přišla jsem, protože mě sem přivedli, a já nevím, jak se odsud dostanu domů.

originál:
therapist: So, ladies, what brings you to therapy?
Fran: I came because my mother has an obsession with me getting married.
Sylvia: I came because my daughter has a delusion that I have an obsession.
Yetta: I came because they brought me and I don't know how to get home from here.

(phoboska)

Red Dwarf

7×05 – Blue
stanice
BBC
vysílání
14. 2. 1997
RedDwarf

česky:
(Rimmer se vrátil za posádkou z dobrodružství, na kterých zachraňoval světy jako Eso Rimmer. Když se baví s Listerem, neodpustí si tak trochu posmutnělé vyptávání na nového člena posádky – Kristine Kochanskou.)
Rimmer: Ale je to kočka, nemám pravdu?
Lister: Jo? Nevšiml jsem si. O takovou ani nezakopneš. S ní je to jako s jídlem, cákneš si ho na triko a nevíš o tom. Přesně taková je.
Rimmer: Takže není tak přitažlivá jako já?
Lister: Nebuď jako malej. Tobě nesahá ani po kotníky.
Rimmer: Ale to říkáš jen tak.
Lister: To teda ne! Mně se… po tobě stejskalo.
Rimmer: A mně se stýskalo po tobě.
Lister: Arnoldíčku.
Rimmer: Dave! (Obejmou se.)
Lister: Už nás nikdy neopouštěj!
Rimmer: Nikdy! Nikdy!
Lister: Slibuješ?
Rimmer: Listy!
Lister: Rimsy! (Vášnivě se políbí. Poté se Lister probudí.)

originál:
Rimmer: She's pretty attractive though, isn't she?
Lister: Is she? I hadn't noticed. She's the type you don't really notice. You know when you spill soup on your shirt and you don't notice it? She's like that.
Rimmer: So she's… not as attractive as me, then?
Lister: Don't be daft. She couldn't hold a candle to you, man.
Rimmer: Nah, you're just saying that.
Lister: I'm not. I've, um… I missed you, man.
Rimmer: And I've missed you, too, Listy.
Lister: Oh, Arnold, man.
Rimmer: Dave!
Lister: Don't ever leave us again!
Rimmer: I won't! I won't!
Lister: You promise?
Rimmer: Oh, Listy!
Lister: Oh, Rimsy!

(Drunk_Queen)

Stargate SG-1

6×22 – Full Circle
stanice
Sci-Fi Channel
vysílání
19. 2. 2003
StargateSG-1

česky:
(Jack jede výtahem. V tom se náhle objeví Daniel, který žádá pomoc při ochraně Abydosu před Anúbisem.)
Jack: A já myslel, že to byl aspirin, co ráno beru.
Daniel: Jacku, jsem to opravdu já! Musíš najít Raovo oko dřív než Anúbis. Schovej ho, znič ho, to je jedno! Nemáme moc času!
Jack: Ahoj, Danieli! Je to dlouho. Jak se máš? Jak je ve vyšších sférách?
Daniel: (podrážděně) Ahoj, Jacku! Jak se daří tobě?
Jack: Mám se dobře.
Daniel: Kolena? Záda?
Jack: To záleží na počasí.
Daniel: Jo, jo, jo. Něco nového?
Jack: Vlastně se mi dnes něco přihodilo. Jedu výtahem a vtom se objeví jeden přítel, co nikdy nezavolá, nikdy nenapíše, a vypráví mi o nějaké důležité a evidentně naléhavé misi, která vyžaduje mou pozornost.
Daniel: A pomůžeš jim, nebo…
Jack: Počkej, dořeknu to. Fakt dobrý. Víš, ten můj kamarád, přítel, kumpán se povznesl na úplně jinou úroveň existence. Chápeš tu ironii? Žádá o pomoc mě, a přitom je takovou skvělou a mocnou bytostí.
Daniel: Tohle už jsme probrali. Ve skutečnosti nemůžu nic.
Jack: Pořád mi to není jasné.
Daniel: Už tím, že jsem tu s tebou, porušuji pravidla.
Jack: Něco jako špatné parkování, nebo…

originál:
Jack: I was sure that was an aspirin I took this morning.
Daniel: Jack, it’s really me. It’s me, you have to help, you have to find the Eye of Ra before Anubis does. Keep it, hide it, destroy it, whatever, it doesn’t matter, we don’t have much time!
Jack: Hey, Daniel, how you doing? Long time. How are things on the higher planes?
Daniel: Hey, Jack, long time no see. How you doing?
Jack: Fine, just fine.
Daniel: How are the knees, the back?
Jack: Oh, you know, kind of weather contingent actually.
Daniel: So, what’s new?
Jack: Ah, actually a funny thing happened to me today. I’m riding an elevator and an old friend of mine, someone who never calls, never writes, just shows up and tells me all about this very important and apparently urgent mission that needs my attention.
Daniel: You gonna help or…?
Jack: Wait, let me tell it, it’s good. You see this buddy of mine, this pal, this chum, has ascended to a whole new level of existence. Do you see the irony? He’s asking for my help and he’s this great and powerful being.
Daniel: Jack, we’ve already been through this. I can’t actually do anything.
Jack: See, I'm still not clear on that.
Daniel: The Others have rules; just talking to you is a violation.
Jack: What like jay walking, double parking, what?

(La.Volpe)

Supernatural

1×01 – Pilot
stanice
The WB
vysílání
13. 9. 2005
Supernatural

česky:
(Kluci diskutují o výběru muziky v autě.)
Sam: Chlape, přísahám, že musíš obnovit svoji sbírku kazet.
Dean: Proč?
Sam: No, zaprvé, jsou to kazety, a zadruhé… (Vytáhne pár kazet.) Black Sabbath? Motorhead? Metallica? To jsou výběry toho nejlepšího z mullet rocku.
Dean: (Sebere Samovi kazetu a dá ji do rádia.) Pravidla auta, Sammy. Řidič vybírá hudbu, spolujezdec zavírá hubu.

originál:
Sam: I swear man; you gotta update your cassette tape collection.
Dean: Why?
Sam: Well for one they are cassette tapes, and two… Black Sabbath? Motorhead? Metallica? It’s the greatest hits of mullet rock.
Dean: House rules, Sammy. Driver picks the music, shotgun shuts his cake hole.

(Pajky)

Twin Peaks

2×12 – The Black Widow
stanice
ABC
vysílání
12. 1. 1991
TwinPeaks

česky:
(Cooper mluví do záznamníku.)
Cooper: Diano, je 6:40. Přibližně. Zdálo se mi, že žvýkám želatinový bonbón bez chuti. A po probuzení jsem zjistil, že úporně přežvykuji jednu ochrannou ušní ucpávku. Proto bez chuti.

originál:
Cooper: Diane, it's 6:42 a.m. Rough sleep. l had dream l was eating a large, tasteless gumdrop. l awoke to realize that l was aggressively munching on one of my Air-Pillow silicone earplugs. Hence the tastelessness.

(A.R.G.U.S.)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (právě čteš)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to ukaž ostatním!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

carolos
před 158 týdny
Nedávno som si dal maratón IT Crowd. Ten seriál je plný úžasných hlášok :)
milosh
před 158 týdny
Fran Fine a její rodinka nikdy nezklamou. Kde jsou ty časy, kdy jsem ten seriál...
inekafe
před 158 týdny
Nemôžem než súhlasiť. :) Minulý rok som si dal maratón tak cca 10 až...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY