Facebook Twitter E-mail
5. listopadu 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (27. říjen – 2. listopad 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Big Bang Theory, The

11×06 – The Proton Regeneration
stanice
CBS
vysílání
2.11. 2017
TheBigBangTheory

česky:
Sheldon: Chystají se obnovit pořad Profesora Protona.
Leonard: Už za něj našli náhradu?
Sheldon: Ještě ne. Nebude to snadné. Arthur Jeffries byl vynikající vědec.
Rajesh: Víte, kdo by byl skvělý Profesor Proton? Meryl Streep.
Howard: Ona není vědec.
Rajesh: Tak mi vysvětli, jak to, že u ní funguje chemie doslova s každým.
Amy: Bylo by hezké, kdyby obsadili ženu.
Sheldon: Už jste dostaly Pána času a Krotitele duchů. Nechte nám něco.

originál:
Sheldon: They're going to start making Professor Proton's science show again.
Leonard: Have they found anyone to replace him?
Sheldon: No, not yet, and it won't be easy. Arthur Jeffries was an accomplished scientist.
Rajesh: You know who'd make a great Professor Proton? Meryl Streep.
Howard: She's not a scientist.
Rajesh: Uh, then explain to me why she has chemistry with literally everyone.
Amy: It would be nice if they cast a woman.
Sheldon: Oh, you've already got Doctor Who and the Ghostbusters. Leave us something.

(San.)

Blindspot

3×01 – Back to the Grind
stanice
NBC
vysílání
27. 10. 2017
Blindspot

česky:
Weller: Co Romanův telefon? Už jste ho odblokovali?
Stuart: Vlastně ano, odblokoval jsem ho. Bylo potřeba trochu…
Rich: Ano, mladý Stuart byl schopný rozluštit jeho překvapivě snadný kód, a dobrá zpráva! Roman nelhal. Prodal Pattersonovou, Reada a Zapatovou do otroctví. (zarazí se) Nevím, proč jsem řekl, že to je dobrá zpráva, když je očividně hrozná.

originál:
Weller: What about Roman's phone? You unlocked it yet?
Stuart: Actually, yes, I have. It took a little doing b…
Rich: Yes, but young Stuart was able to crack the phone's surpri­singly simple encryption, and good news! Roman was telling the truth. He sold Patterson, Reade, and Zapata into slavery. I don't know why I said that's good news, that's obviously terrible news.

(Gabik.029)

Dirk Gently's Holistic Detective Agency

2×03 – Two Broken Fingers
stanice
BBC America
vysílání
28. 10. 2017
DirkGentlysHolisticDetectiveAgency

česky:
(Na policejní stanici se objevila Bart v zakrvácených šatech a šerif Hobbs ji zavřel do cely.)
Todd: Čí krev to máš na sobě?
Bart: Dobře, když jsem spadla z kola, pozabíjela jsem pak lidi nedaleko odsud. Všichni jsou mrtví, ale byla tam jedna ženská, která křičela a plakala, a tak jsem jí řekla: „Nezabiju tě.“ Ona vzala hůlku, vystřelila do vzduchu tvary a bum. Spadla jsem do té díry. Co to jako bylo, že? Nezabila jsem ji a ona na mě bezdůvodně zaútočila. Zaútočili jste už na někoho jen tak bez důvodu?
Dirk: Pokusila ses mě zabít.
Bart: Dirku, už jsem tě nezabila dvakrát. Když počítáme i to teď, tak už třikrát. Prakticky jsme nejlepší přátelé.

originál:
Todd: Whose blood is on you right now?
Bart: Okay, so I was killing people down by this hole after I fell off my bike. They're all dead, but there's this woman there, and she's screaming and crying, and so I says to her, „I will not kill you.“ She picks up this stick, and she shoots these shapes into the air, and then bam! I go down into this big hole! I mean, what's that about, right? Well, I didn't even kill her, and she attacked me for no reason. Have you ever had somebody attack you for no reason?
Dirk: Y-You tried to kill me!
Bart: Dirk, I did not kill you two times. Right now, it makes three times I'm not killing you. I mean, we're practically best friends.

(Kahlan)

How to Get Away with Murder

4×06 – Stay Strong, Mama
stanice
ABC
vysílání
2. 11. 2017
HowtoGetAwaywithMurder

česky:
Annalise: Celý svět mě vždy nutí mít pocit, že je se mnou něco špatně. Sam chtěl, abych byla matkou, moji klienti chtějí, abych byla hrdinkou. Nemůžu být všechny tyhle věci! Nemůžu být pořád silná! (po chvilce) Řekněte něco.
Dr. Isaac: Myslím, že jste silnější, než by byl kdokoliv jiný ve vaší kůži.

originál:
Annalise: The whole world always makes me feel I'm not right the way I am. Sam wanting me to be the mother, my clients wanting me to be a hero. I can't be all those things! I can't be strong all the time! Now say something.
Dr. Isaac: I think you're stronger than anyone else would be in your shoes.

(San.)

Lucifer

3×05 – Welcome Back, Charlotte Richards
stanice
Fox
vysílání
30. 10. 2017
Lucifer

česky:
(Oběť byla nalezena ve velkém hrnci plném bílého pudinku.)
Dan: Oběť se jmenuje Simon Fisher, 42 let. Hlavní chemik u Performance Pudding Plus.
Lucifer: A podle všeho velmi nemotorný.
Chloe: To nebyla náhoda. Nepravidelné skvrny ukazují na boj. Ella zjišťuje příčinu smrti.
Lucifer: Očividně se utopil v nádrži spermatu.
Chloe: To je pudink, Lucifere.
Lucifer: Jistě. Každý tomu říká jinak.

originál:
Dan: Victim's name is Simon Fisher, 42. Senior food chemist for Performance Pudding Plus.
Lucifer: And apparently a very clumsy one.
Chloe: This wasn't an accident. The irregular scuff marks, those indicate a struggle. Ella's working on cause of death.
Lucifer: Well, he obviously drowned in this vat of semen.
Chloe: It's pudding, Lucifer.
Lucifer: Sure, I've heard it called that, too.

(24ron24)

Mom

5×01 – Twinkle Lights and Grandma Shoes
stanice
CBS
vysílání
2. 11. 2017
Mom

česky:
(Christy se učí na zkoušky a Bonnie ji neustále vyrušuje.)
Bonnie: Už jdu, ale kdybys něco potřebovala, tak dej vědět. Jsem moc pyšná.
Christy: Čtyřicet let na mě kašleš a najednou jsou z nás Gilmorky.

originál:
Bonnie: I'm leaving now, but if you need anything, let me know. So proud.
Christy: Didn't support me for 40 years. All of a sudden, we're the Gilmore Girls.

(Gabik.029)

Outlander

3×07 – Crème de Menthe
stanice
Starz
vysílání
29. 10. 2017
Outlander

česky:
Claire: Musím ještě za jedním pacientem. Nebudu pryč dlouho.
Jamie: Pacientem? A kdo by to měl být?
Claire: Margaret Campbellová. Potkala jsem u Haugha jejího bratra a nabídla jsem mu, že ji vyšetřím.
Jamie: Vždyť ty lidi vůbec neznáš. Nemůžeš jít sama. Fergus tě doprovodí.
Claire: Jak jsi sám řekl, ušla jsem tisíce mil a dvě stě let. Jistě se zvládnu sama dostat přes město.

originál:
Claire: I have another patient to see. I won't be long.
Jamie: Patient? And who might that be?
Claire: Margaret Campbell. I met her brother at Haugh's, and I offered to examine her.
Jamie: Ye dinna ken who these people are. Ye canna go alone. Fergus will escort you.
Claire: As you said, I've traveled thousands of miles and 200 years. I can certainly manage to get across town alone.

(Kahlan)

Stranger Things

2×03 – Chapter Three: The Pollywog
stanice
Netflix
vysílání
27. 10. 2017
StrangerThings

česky:
(Šerif Hopper nařídil podřízeným, aby zjistili, kde všude uhnívá úroda.)
Powell: Našli jsme něco taky u Gilbertovy farmy.
Callahan: Bylo to opravdu hnusné a lepilo to.
Hopper: Dobře, kde ještě?
Powell: To je všechno, šerife.
Hopper: To je všechno, nebo se vám nechtělo dál hledat?
Powell: Stmívalo se.
Callahan: Jo, začínala být děsná tma.
Hopper: Existuje něco jako baterky, idioti.

originál:
Powell: And we found some more by Gilbert's farm.
Callahan: Some real nasty stuff. It was sticky.
Hopper: All right. Where else?
Powell: That was it, Chief.
Hopper: That was it, or you just get tired of looking.
Powell: It was getting dark.
Callahan: I mean, it was really dark.
Hopper: They are called flaslights, you dipshits.

(phoboska)

Stranger Things

2×09 – Chapter Nine: The Gate
stanice
Netflix
vysílání
27. 10. 2017
StrangerThings

česky:
Dustin: Ti Demo-psi mají společnou mysl. Když utekli od toho autobusu, někdo je zavolal.
Lucas: Když upoutáme jejich pozornost…
Max: Mohli bychom je odlákat od laboratoře.
Mike: A uvolnit cestu k bráně.
Steve: Jo, a potom všichni zemřeme.
Dustin: To je jeden úhel pohledu.
Steve: Ne, to není úhel pohledu. To je fakt.

originál:
Dustin: I mean, these Demo-dogs, they have a hive mind. When they ran away from the bus, they were called away.
Lucas: If we get their attention…
Max: Maybe we can draw them from the lab.
Mike: Clear a path to the gate.
Steve: Yeah, and then we all die.
Dustin: That's one point of view.
Steve: No, that's not a point of view, man. That's a fact.

(24ron24)

Walking Dead, The

8×02 – The Damned
stanice
AMC
vysílání
29. 10. 2017
TheWalkingDead

česky:
Morales: Nazdar, Ricku.
Rick: Ty jsi… Morales. Byl jsi v Atlantě.
Morales: To už je hrozně dávno.

originál:
Morales: Hi, Rick.
Rick: Your name… Is Morales. You were in Atlanta.
Morales: That was a long time ago.

(San.)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Za každej like dostane autor bonbón!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

verca.sotek
před 114 týdny
Koukám že v Teorii nezahálejí a už si stihli udělat "srandu"...
Nira
před 114 týdny
S Hláškovinama je to pondělní vstávání mnohem lepší - díky všem za skvělý výběr...
Kahlan
před 114 týdny
nz. radi sme ti ho spríjemnili =D ale aj ostatným, akúkoľvek časť dňa =D

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY