Facebook Twitter E-mail
6. srpna 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (28. července – 3. srpna 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Dark Matter

3×09 – Isn't That a Paradox?
stanice
Syfy
vysílání
28. 7. 2017
DarkMatter

česky:
(Členové posádky omylem cestovali o 600 let zpátky do minulosti do roku 2017 a jejich sousedé je pozvali na oslavu.)
Debra: (otevře dveře, kde stojí celá posádka) Ahoj, stihli jste to.
Android: Upekli jsme sušenky. Kolik hostů čekáte?
Debra: Asi čtyřicet.
Android: Tak to dělá 1,67 sušenky na osobu. Prosím, dávkujte dle toho.

originál:
Debra: Hey, you made it.
Android: We baked cookies for the occasion. How many guests are you expecting?
Debra: Oh, um, maybe 40.
Android: That's 1.67 cookies per guest. Please apportion accordingly.

(24ron24)

Game of Thrones

7×03 – The Queen's Justice
stanice
HBO
vysílání
30. 7. 2017
GameofThrones

česky:
(Ser Davos se snaží přesvědčit Daenerys, že je nutné veřit Jonovi a pomoct mu při boji s Bílými chodci.)
Ser Davos: Nevěříte mu. Chápu to. Zní to jako nesmysl. Ale pokud osud přivedl Daenerys Targaryenovou k našim břehům, udělal také Jona Sněha králem Severu. Byla jsi první, kdo přivedl Dothraky do Západozemí? On je první, kdo udělal spojence z divokých a Seveřanů. Byl jmenován lordem velitelem Noční hlídky a králem Severu. Ne kvůli jeho rodnému právu. Žádné nemá, je to obyčejný bastard. Všichni ti tvrdí zku***synové si ho zvolili za svého vůdce, protože v něj věří. Všechny ty věci, kterým nevěříš, on těm věcem čelil. Bojoval s těmi věcmi pro dobro svých lidí. Riskoval svůj život, byl bodnut do srdce pro své lidi, položil svůj vlastní (Jon se na něj podívá) Pokud neodložíme svou nenávist a nespojíme se, tak zemřeme. A pak už nebude záležet na tom, čí kostra sedí na Železném trůně.

originál:
Ser Davos: You don't believe him. I understand that. It sounds like nonsense. But if destiny has brought Daenerys Targaryen back to our shores, it has also made Jon Snow King in the North. You were the first to bring Dothraki to Westeros? He is the first to make allies of wildlings and Northmen. He was named Lord Commander of the Night's Watch. He was named King in the North. Not because of his birthright. He has no birthright. He's a damn bastard. All those hard sons of bitches chose him as their leader because they believe in him. All those things you don't believe in, he faced those things. He fought those things for the good of his people. He risked his life for his people. He took a knife in the heart for his people. He gave his own… If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne.

(phoboska)

Killjoys

3×05 – Attack the Rack
stanice
Syfy
vysílání
28. 7. 2017
Killjoys

česky:
Cardiff: Nebudu dělat, že jste se mi někdy zamlouval, Turine, ale neměl jsem vás za zrádce.
Turin: To je dobrý, Cardiffe. Já vás měl vždycky za pitomce.

originál:
Cardiff: I'm not gonna pretend that I ever liked you, Turin, but I never took you for a traitor.
Turin: It's okay, Cardiff. I always took you for a moron.

(Gabik.029)

Orphan Black

5×08 – Guillotines Decide
stanice
BBC America
vysílání
29. 7. 2017
OrphanBlack

česky:
(Felix má vernisáž své nové výstavy obrazů.)
Felix: Víte, my jsme se sestrou sirotci. Mohli jsme skončit kdekoliv, v jakékoliv jiné rodině. A kdyby se to stalo, byli bychom jinými lidmi. Ale moje máma Siobhan, která je přímo tady… (snaží se ji vytáhnout k němu a Sarah na pódium) No tak, pojď. Tahle žena si nás vybrala. Jsme takoví, protože dva malé londýnské zmetky odvezla do Kanady. Viděl jsem ji vychovávat mou sestru. A tu jsem viděl vychovávat její dceru. A navíc jsem našel svou biologickou sestru, což je šílené. Naučilo mě to, že jsme všichni záhadným produktem náhody. Vybíráme si mezi přirozeností a výchovou. Takže bych své galaxii žen rád poděkoval za tu výchovu.

originál:
Felix: My sister and I are orphans, you see, and, uh, we could have ended up anywhere. We could have ended up in any family. And if we had, we would have been entirely different people. But my mom, Siobhan. This woman… Come on! This woman… she chose us as her own. We are who we are because she carried two little London urchins on her wings to Canada. Watching her raise my sister, watching my sister raise her own daughter… finding my biological sister, it's quite mad. It's taught me that we are all… mysterious works of chance. A choice of nature versus nurture. So, to my galaxy of women, thank you for the nurture.

(Kahlan)

Rick and Morty

3×02 – Rickmancing the Stone
stanice
Adult Swim
vysílání
30. 7. 2017
RickandMorty

česky:
Krvák: Já jsem Krvák. Zbavili jste nás těch slabších a tím nás posílili. Můžeme naše síly spojit a pustošit slabé společně.
Rick: Co to krucinál mele?
Summer: Nebudou nás zabíjet, když se k nim přidáme. Prostě parta sralbotků.

originál:
Hemorrhage: I am Hemorrhage. You have removed weak blood from us and made us stronger. We can combine our strenght and feast on the weak together.
Rick: What in the hell are you saying?
Summer: They don't have to keep trying to kill us if we join them. They're basically pussies.

(San.)

Saving Hope

5×18 – Hope Never Dies
stanice
CTV
vysílání
3. 8. 2017
SavingHope

česky:
(Alex se po smrti Charlieho baví s Danou a uvědomuje si, že jejich vztah nebyl prokletý, jak si myslela.)
Alex: (vděčně) Měli jsme pět let.
Dana: Jo.
Alex: A dvě překrásné děti.
Dana: Jo.
Alex: Nebyli jsme odsouzeni k záhubě.
Dana: Ne.
Alex: Měli jsme štěstí.
Dana: Jo.
Alex: Nebyli jsme proktetí. Byli jsme požehnáni.

originál:
Alex: We had five years.
Dana: Yeah.
Alex: And two beautiful children.
Dana: Yeah.
Alex: It wasn't doomed.
Dana: No.
Alex: It was luck.
Dana: Yeah.
Alex: We weren't cursed. We were blessed.

(Gabik.029)

Strain, The

4×03 – One Shot
stanice
FX
vysílání
30. 7. 2017
TheStrain

česky:
Pán: Po tisíciletí byla lidská mysl ve válce sama se sebou. Náboženství, marxismus, fašismus, kapitalismus. Zvučné teoretické myšlenky, ale každá z nich byla poražena zásadní chybou v lidské psychice.
Zack: Jakou chybou?
Pán: Lidskou sobeckostí a marnivostí, které jsou v nich hluboce zakořeněny.

originál:
Master: For thousands of years the human mind has been at war with itself: Religion, Marxism, fascism, capitalism. Sound ideas in theory, but each defeated by an essential flaw in the human psyche.
Zack: What flaw?
Master: Human selfishness and vanity are ingrained, indelible.

(Kahlan)

Teen Wolf

6×11 – Said the Spider to the Fly
stanice
MTV
vysílání
30. 7. 2017
TeenWolf

česky:
(Scott působí na škole jako asistent trénera a pomáhá na tréninku.)
Finstock: (uvidí jednoho žáka) Takhle se hraje lakros, McCalle! Co je to za kluka? Je vynikající!
Scott: To je přece Liam.
Finstock: Jak je mám sakra rozeznat? Mají stejné oblečení.
Scott: Mají na dresech čísla, trenére.

originál:
Finstock: Now, that's how you play lacrosse, McCall! Who is that kid? He's spectacular.
Scott: That's just Liam.
Finstock: Well, how the hell am I supposed to tell them apart? They're all wearing the same thing.
Scott: They've got numbers on their jerseys, Coach.

(Kahlan)

Wynonna Earp

2×08 – No Future in the Past
stanice
Syfy
vysílání
28. 7. 2017
WynonnaEarp

česky:
(Bobo umírá jako člověk a dozvídá se od Wynonny, která jako duch cestovala pomocí kouzla do minulosti, že se z něj stane démon.)
Bobo: (zoufale) Co se ze mě stane?
Wynonna: Zkus si pamatovat, kým jsi byl. Pamatuj si, jak moc jsi měl rád Wyatta Earpa.
Bobo: (Wynonna začíná ztrácet vědomí, protože se v přítomnosti dusí) Ne! Ne, ne, ne! Umíráš. Umíráš mou vinou.
Wynonna: Věř mi. Znovu se setkáme.
Bobo: Jestli jsi anděl, budeme na opačných stranách.
Wynonna: (stále ztrácí vědomí) Musím procitnout.
Bobo: Slibuji, že ti nikdy neublížím. Ať už se ze mě stane cokoliv, to ti přísahám. Dobře? Přísahám, že ti nikdy neublížím! Jak se můj anděl jmenuje?
Wynonna: (řekne místo sebe jméno své sestry) Waverly.

originál:
Bobo: What shall I become?
Wynonna: Try… try to remember who you were. Remember how much you loved Wyatt Earp.
Bobo: Oh no! No, no, no! You're dying. You're dying because of me! No!
Wynonna: Trust me. We'll meet again.
Bobo: If you're an angel, we're gonna be on different sides.
Wynonna: I need to wake up.
Bobo: I promise I will never hurt you. No matter what form I take, I swear it. Alright? I swear I will never hurt you! What's my angel's name?
Wynonna: Waverly.

(Gabik.029)

Younger

4×06 – A Close Shave
stanice
TV Land
vysílání
2. 8. 2017
Younger

česky:
(Maggie vypráví Lize o ženě, která se jí líbí, jenže má knírek, což Maggie odpuzuje.)
Liza: Každá máme menší chmýří jako broskev.
Maggie: Tohle není jako broskev. Je to jako kokosový ořech.
Liza: A nemůžeš se přes to přenést?
Maggie: Jak? Je to knírek. A nechává si ho na obličeji.

originál:
Liza: Everybody's got a little peach fuzz.
Maggie: This is not a peach. This is a coconut.
Liza: Well, can you look past it?
Maggie: How? It's a mustache. And she keeps it on her face.

(Gabik.029)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak šiř tuto zprávu do světa!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Adelai
před 128 týdny
Ještě bych přidala z teen wolf Coach: If you don't get Dunbar out here...
zip
před 128 týdny
Android z dark matter nikdy v hláškách nezklame;-)
Kahlan
před 128 týdny
a ten jej nevinný výraz k tomu =D

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY