Facebook Twitter E-mail
14. srpna 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (5. – 11. srpna 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Ballers

2×04 – World of Hurt
stanice
HBO
vysílání
7. 8. 2016
Ballers

česky:
(Vernon, Reggie a Big Nate s napětím sledují zprávy, ve kterých říkají, že se bude zanedlouho rozhodovat o Vernonově osudu v týmu.)
Big Nate: Měli bychom spálit trochu kopálu tmavého. Jihoamerické posvátné dřevo. Očistí tě od smůly.
Reggie: Tak to abychom spálili celý zatracený les.

originál:
Big Nate: We should burn some palo santo. South American holy wood. It cleanses misfortune, man.
Reggie: Well, we better burn the whole f*cking forest.

(inekafe)

BrainDead

česky:
Laurel: Jsem Larel Healyová. A… Myslím, že jsem šílená.
Gareth: No, když už jsme tak upřímní, proč „šílená“?
Laurel: Protože si myslím, že brouci jedí mozky lidí a dělají z nich hlupáky.

originál:
Laurel: I'm Laurel Healy. And… I think I'm going insane.
Gareth: Hmm. Well, if we're being honest, why „insane“?
Laurel: Because I think bugs are eating people's brains and turning them stupid.

(Kahlan)

Killjoys

2×06 – I Love Lucy
stanice
Syfy
vysílání
5. 8. 2016
Killjoys

česky:
John: Jak daleko je kontrolní místnost?
Lucy: Třináct metrů.
D’avin: Díkybohu.
Lucy: Můžete se provrtat skrz tuhle stěnu. Pokud máte xenonový laser se čtyřmetrovým průměrem.
D’avin: Sakra, svůj xenonový laser jsem nechal v druhých kalhotách.

originál:
John: How far is the control room?
Lucy: 13 meters.
D’avin: Oh, thank the gods.
Lucy: You can bore through this rock wall. If you have a xenon laser with a 4-meter aperture.
D’avin: Damn, I left my xenon laser in my other pants.

(A.R.G.U.S.)

Mr. Robot

2×06 – eps2.4_m4ster-s1ave.aes
stanice
USA Network
vysílání
10. 8. 2016
Mr.Robot

česky:
pan Robot: Pravda je často bolestivá a lež je jediným lékem, protože příliš pravdy a upřímnosti tě zabije.

originál:
Mr. Robot: When the truth is painful, son, and it often is, a lie is the only remedy. ‘Cause too much truth, too much honesty, that'll kill ya.

(lukascoolarik)

česky:
(Aldersonovi jedou autem.)
Elliot: Co se to děje? Kam jedeme?
Darlene: Bože, Elliote. Co ti zas je?
otec: V klidu, Darlene. Víš, že tvůj bratr občas potřebuje pomoc.
matka: Ten náš chlapec… Určitě nejsme příbuzní?
otec: To, kam jedeme, Elliote, je překvapení. Víc neřeknu. Ale můžu ti říct, že ti tam bude líp. To místo tě změní.
matka: Kéž bych měla to štěstí.
otec: Něco mi říká, že až tam budeme, poděkuješ mi.
Elliot: Proč?
otec: Jak proč? Tohle je tradiční výlet klanu Aldersonů. Proto. Vyrážíme spolu do světa. Co by se mohlo pokazit?
Elliot: (Z kufru se ozve huhlání a klepání.) Co je to za zvuk?
otec: Pověz mi, Elliote, jak to jde s tou holkou? Je milá. Angela Mossová.
Darlene: Bože, zabte mě někdo.
Elliot: S Angelou jsme přátelé.
otec: Už chápu. Věčně nás budete tahat za nos. Elliot a Angela, budou spolu, nebo ne?
matka: (Otec zakašle.) Zní to tak, že ta rakovina se vrací.
otec: (Ukáže ruku od krve.) Vypadá to tak.
Elliot: (Ozve se smích jako v sitcomu.) Co je to? Ten smích.
Darlene: Mami, Elliot slyší hlasy.
matka: Řekni mi něco, co nevím.
Darlene: Dej si majzla, jinak tě táta zase strčí z okna.
otec: No tak, Darlene. Dokud žiju, budeš ke mně mít respekt. Jsem tvůj otec.
Darlene: Ne na dlouho.

originál:
Elliot: What's happening? Where are we going?
Darlene: God, Elliot, what's your damage?
father: Cool it, Darlene. You know your brother needs our help sometimes.
mother: That boy of ours. You sure we're not first cousins?
father: Where we're going, Elliot, is a surprise. Can't say much else. What I can tell you is, it's a place that makes everything better, a place that changes you.
mother: I should be so lucky.
father: I have a hunch that you just might thank me once we get there.
Elliot: Why?
father: What do you mean, why? This is the annual Alderson family road trip, that's why. With all of us together, taking on the world, what could possibly go wrong?
Elliot: What's that sound?
father: Say, Elliot, what's going on with you and that girl? I always liked her. Angela Moss.
Darlene: Oh, brother, kill me now.
Elliot: Me and Angela, we're friends.
father: Ah, I see how it is. You two are just gonna keep stringing us along. Elliot and Angela, a regular will-they-won't-they couple.
mother: Uh-oh, sounds like that cancer's acting up again.
father: Looks like it too.
Elliot: What is that? That laughing?
Darlene: Mom, Elliot's hearing voices.
mother: What else is new?
Darlene: If you're not careful, Dad's gonna push you out a window again.
father: Pipe down, Darlene. While I'm alive, you need to treat me with respect. I'm your father.
Darlene: Not for long.

(MountainLionet)

Ray Donovan

4×07 – Norman Saves the World
stanice
Showtime
vysílání
7. 8. 2016
RayDonovan

česky:
(Cochran přijde se složkou.)
Cochran: Čerstvé ze sklepa FBI. Fiona Millerová. Pamatuješ si ji?
Ray: Ne.
Cochran: Hrála holku z kavárny v seriálu Norman zachraňuje svět. Neříkej mi, že nesleduješ sitcom Shermana Radleyho. Rayi, přicházíš o nejlepší seriál. On je úspěšným otcem dvou dětí, ale pak jeho máma umře, tak se začne oblíkat jako ona, protože nemá to srdce říct dětem, že babička umřela. Zní to celkem stupidně, když to řeknu nahlas, ale je to opravdu legrační. Ty zřejmě nesleduješ televizi, co? Máš skutečný život.

originál:
Cochran: Fresh from the FBI basement. Fiona Miller. You remember her?
Ray: No.
Cochran: She played Coffee Shop Girl on Norman Saves the World. Oh, don't tell me you don't watch Sherman Radley's sitcom. Ray, you're missing the best show on television. He's a successful father of two, but then his mom dies, so he starts to dress up like her, you know, as you do, because he can't break it to the kids that grandma's dead. Sounds kind of stupid when you say it out loud, but it… it's genuinely hilarious. Yeah, you probably don't watch much TV, do you? You have an actual life.

(inekafe)

Rush Hour

1×11 – O Hostage! My Hostage!
stanice
CBS
vysílání
6. 8. 2016
RushHour

česky:
(Carter ohrnuje nos nad připraveným čínským jídlem. Na pomoc přichází bratranec Gerald.)
Gerald: Když to nesní on, já jo.
Carter: Myslím, že jsme právě našli jméno pro tvou autobiografii.
Gerald: Mám jen hlad, to je všechno.
Carter: A máme jméno pro pokračování.

originál:
Gerald: If he don't eat it, I will.
Carter: I think we just found a title for your autobiography.
Gerald: I'm just hungry, is all.
Carter: And we got the name for the sequel.

(Drunk_Queen)

Suits

6×05 – Trust
stanice
USA Network
vysílání
10. 8. 2016
Suits

česky:
(Poté, co Jessica odmítne Louisův návrh na přestavbu kanceláří, se Louis rozhodne najmout Taru pro svůj dům v Hamptons. Ten ale, jak vidno, nemá.)
Louis: Ať už děláš cokoliv, nech to být. Potřebuju, abys mi pomohla sehnat dům v Hamptons.
Donna: Cože to?
Louis: Řekl jsem, že potřebuju velký drahý dům v Hamptons, pokud možno u vody.
Donna: Louisi, nechci ti do toho mluvit, ale proč chceš koupit dům na léto, když se teď firma teprve staví zpět na nohy?
Louis: Protože jsem řekl Taře Messerové, že tam mám dům, a najal jsem ji, aby ho zrekonstruovala.
Donna: Dobře, jen abych si to ujasnila… Chceš utratit jmění za dům, abys pak mohl utratit další jmění za jeho přestavbu?
Louis: Je to jediný logický způsob, jak s ní můžu trávit čas.
Donna: Fakt?
Louis: Ano. Jaký jiný způsob by mohl být?
Donna: Mohl bys ji pozvat na rande.
Louis: To neudělám.
Donna: Proč ne?
Louis: Protože prostě ne.
Donna: Louisi.
Louis: Ježišikriste, proč se mi snažíš sabotovat vztah?
Donna: Ty ale nemáš žádný vztah.
Louis: To se ti celou dobu snažím říct. Nemám žádný vztah. Jsem sám.

originál:
Louis: Whatever it is you're doing, I want you to drop it and help me buy a house in the Hamptons.
Donna: Excuse me?
Louis: I said I need a large, expensive home in the Hamptons, preferably on the water.
Donna: Louis, I don't mean to be your business manager, but why are you buying a vacation home when the firm's just getting back on its feet?
Louis: Because I told Tara Messer that I have a property out there, and I hired her to remodel it for me.
Donna: Okay, let me get this straight. You want to spend a fortune buying a home so that you can spend another fortune remodeling it?
Louis: It's the only logical way that I can spend time with her.
Donna: Is it?
Louis: Yes. What other way could there possibly be?
Donna: You could just ask her out.
Louis: Well, I'm not gonna do that.
Donna: Why not?
Louis: Because I'm not.
Donna: Louis.
Louis: Jesus Christ, why are you trying to sabotage my relationship?
Donna: You have no relationship.
Louis: That's what I'm trying to tell you. I have no relationship. I'm all alone.

(HonZajs000)

česky:
(Louis přichází k Donně.)
Louis: Ježišikriste, tady jsi. Jak to jde s hledáním domu?
Donna: Makám na tom, Louisi.
Louis: Nevypadáš, že bys na tom makala. Spíš to vypadá, že si užíváš hrnek kafe.
Donna: Možná jsem byla na internetu celou noc a snažila se ti najít ten dům, protože vím, že nic by nesplňovalo tvé šílené požadavky.
Louis: Je to pravda?
Donna: Ani náhodou.

originál:
Louis: Jesus Christ, there you are. What's going on with the house hunt?
Donna: I am on top of it, Louis.
Louis: Well, it doesn't look like you're on top of it. It looks like you're drinking a goddamn cup of coffee.
Donna: Maybe that's because I was on the Internet all night trying to find houses for you because I knew that nothing would ever meet your insane specifications.
Louis: Is that true?
Donna: Not one word.

(inekafe)

Zoo

2×08 – Zero Sum
stanice
CBS
vysílání
9. 8. 2016
Zoo

česky:
(Do letadla vnikne komando, které se snaží unést Jacksona Oze.)
Mitch: Zdravím.
voják: Na kolena. Hned.
Mitch: Fungovala ta hláška vůbec někdy? (Je sražen na kolena.)
voják: Kde je Oz?
Mitch: Oz? Copak vám to Munchkinové u vchodu neřekli?

originál:
Mitch: Oh, hello.
soldier: Down on your knees, now.
Mitch: Does that line ever really work for you?
soldier: Where is Oz?
Mitch: Oz? Oh, the Munchkins out front didn't tell you?

(phoboska)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nám o tom dej vědět!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

verunkabrožová
před 173 týdny
Zoo je poslední dobou lepší a lepší.
sarhod79
před 173 týdny
děkuji za článeček, zasmála jsem se všem, ale nejvíc opět perlili Suit
24ron24
před 171 týdny
Tak aj ja sa ozvem, nebol čas olympiáda :D Víťaz je jasný Suits, tu nebolo...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY