Facebook Twitter E-mail
28. října 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (19. říjen – 25. říjen 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Horror Story

8×07 – Traitor
stanice
FX
vysílání
24. 10. 2018
AmericanHorrorStory

česky:
(Čarodějnice se snaží oživit Johna Henryho, Zoe tedy shromáždí veškerý popel, který z něj zbyl.)
Zoe: John Henry. To, co z něj zbylo.
Myrtle: Pamatuju si ho vyššího.

originál:
Zoe: John Henry. What’s left of him.
Myrtle: I remember him being taller.

(mv1998)

Big Bang Theory, The

12×06 – The Imitation Perturbation
stanice
CBS
vysílání
25. 10. 2018
TheBigBangTheory

česky:
(Howard prosí Amy a Sheldona, aby se omluvili Bernadette, i když se ona Sheldonovi omluvit nechtěla.)
Amy: Nemyslíš, že je nesmyslné, aby po nás chtěla to, co ona pro nás odmítá udělat?
Howard: Ano. Tak kdy byste se mohli stavit?
Sheldon: Já to nechápu, když je to nesmyslné, tak proč bychom to měli dělat?
Howard: Dobře a co tohle? Víš, jak ve Star Wars R2 a Chewbacca hrají hološachy?
Amy: Vážně? Star Wars?
Sheldon: Amy, neskač mu do řeči.
Howard: No, Chewbacca prohrával a začínal se rozčilovat a…
Sheldon: Počkat. Chceš říct, že máme nechat Wookieeho vyhrát?
Howard: Hej, tady mluvíš o mé manželce. Ale ano, nech Wookieeho vyhrát.

originál:
Amy: Don't you think it's unreasonable for her to ask us to do something she refused to do?
Howard: Yes. So when can you stop by?
Sheldon: I don't understand. If it's unreasonable, why should we do it?
Howard: Okay, how about this? You know in Star Wars when R2 and Chewbacca were playing holochess?
Amy: Really? Star Wars?
Sheldon: Amy, let the man speak.
Howard: Well, Chewbacca was losing and getting angry and…
Sheldon: Wait. Are you saying we should let the Wookiee win?
Howard: Hey, that's my wife you're talking about. But yes, let the Wookiee win.

(Gabik.029)

Daredevil

3×01 – Resurrection
stanice
Netflix
vysílání
19. 10. 2018
Daredevil

česky:
(Po událostech v Midland Circle se Matt ukrývá v kostele a premýšlí nad svým místem v Hell's Kitchen.)
sestra Maggie: Co to hučení?
Matt: Nelepší se.
sestra Maggie: Dej tomu čas. Po té nakládačce máš všechno oteklé. Možná, že se ti sluch vrátí, až otok v uchu splaskne. Nebo se ti vrátí, až si tu svou hlavu vyndáš z toho zadku.
Matt: Kolik takových fórků ještě máte?
sestra Maggie: Říkal jsi… že bys raději zemřel jako Ďábel, než žil jako Matt Murdock… Chci, abys věděl, že si myslím, že jsi hrdina. Když se tady tak skrýváš a lituješ se. Vždyť hned tady za rohem je sirotčinec plný dětí, které přišly o všechno a o všechny. Některé z nich jsou postižené a jsou na tom hůř, než jsi kdy byl ty. A přesto se pořád snaží vytřískat ze života co nejvíc.
Matt: No dobře. Jasně.
sestra Maggie: A ty tu sedíš se všemi těmi dary, které jsi od Boha dostal. Jsi pohledný a chytrý právník s přáteli, kterým na tobě záleží. A statečně se tady vzdáváš.
Matt: No jo, děkuju vám… za všechnu tu tvrdou lásku, sestro. A za váš půvabně zjednodušený pohled na Boha a na svět. Opravdu si vážím toho, co jste pro mě udělala, ale nemyslete si, že mě znáte nebo že víte, jaký vedu život.
sestra Maggie: Už třicet let jsem jeptiškou. Vím, jak vypadá sebelítost.

originál:
Sister Maggie: How's the buzzing?
Matt: Not getting better.
Sister Maggie: Give it time. After the beating you took, everything's swo­llen. Maybe your hearing will come back when it goes down. Or maybe it'll come back when you take your head out of your ass.
Matt: How many of these did you have?
Sister Maggie: What you said… about rather dying as the Devil than living as Matt Murdock… I just want you to know that I think you're a hero. Hiding down here, feeling sorry for yourself. I mean, just out back, there's an orphanage full of kids who've lost everything and everyone. Some of them are disabled, much worse off than you ever were. And they're still trying to make the most out of life, the little cowards.
Matt: Okay. All right.
Sister Maggie: And here you are, with all the gifts God gave you. Handsome, smart, a law degree, and people who care about you. And you're bravely giving up.
Matt: Well, you know, thank you… for the tough love, Sister. And your charmingly simplistic view of God and the world. I appreciate everything you've done for me, I do, but don't for a second think you know anything about me or my life.
Sister Maggie: I've been a nun for 30 years. I know self-pity when I hear it.

(Kahlan)

Discovery of Witches, A

1×06 – Episode 6
stanice
Sky 1
vysílání
19. 10. 2018
ADiscoveryOfWitches

česky:
(Diana se ráno poté, co se Satu pokusila odhalit její kouzelnou moc, cítí osvobozená.)
Matthew: Myslíme si, že tě někdo ochromil. Víš, co to znamená?
Diana: Ano, ale…
Matthew: A to, co se ti stalo v La Pierre, tvá kouzla osvobodilo.
Marthe: Diano. Víš, kdo by ti něco takového mohl udělat?
Diana: Ne, ale já tomu nerozumím. Ochromené bývají jenom čarodějnice, které se zbláznily. Čarodějnice, které ubližovaly lidem. (postaví se před zrcadlo) Co jsem zač?

originál:
Matthew: We believe that you may have been spellbound. Do you know what that is?
Diana: Yes, but…
Matthew: And what happened to you at La Pierre freed your magic.
Marthe: Diana. Do you know who could have done such a thing to you?
Diana: No, but I don't understand. Only witches who were mad were ever spellbound. Witches who hurt people. What am I?

(phoboska)

Doctor Who

11×03 – Rosa
stanice
BBC
vysílání
21. 10. 2018
DoctorWho

česky:
Doctor: Dobrá, co si pamatujete o Rose ze školy? (začne psát fixem na zeď jméno Rosa)
Graham: Co to děláš? To je vandalismus. Budeme to muset zaplatit.
Doctor: Neboj, speciální pero.
Graham: Ne, schovej to. Nejsi Banksy.
Doctor: Co ty víš?

originál:
Doctor: Right. What do you remember about Rosa from school?
Graham: Oi! Whoa, whoa. What are you doing? That is vandalism. We’ll have to pay for that
Doctor: Don’t worry. Special pen.
Graham: No. Pack it in. You ain’t Banksy.
Doctor: Or am I?

(mv1998)

FBI

1×05 – Doomsday
stanice
CBS
vysílání
23. 10. 2018
FBI

česky:
(FBI vyšetřuje vraždu Cameron Porterové.)
OA: Co o Cameron víme?
Jubal: Kris nám to zrovna chtěla říct. Do toho.
Kristen: Sedmatřicetiletá workoholička. Žila sama a objednávala si čínský jídlo z donášky.
OA: (k Maggie) Nepřipomíná ti to někoho?
Maggie: Já mám radši mexický.

originál:
OA: So what do we know about Cameron?
Jubal: Kris was about to bring us up to speed. Go.
Kristen: 37-year-old workaholic. Lived alone, lot of Chinese takeout.
OA: Sound familiar?
Maggie: I prefer Mexican.

(Gabik.029)

Good Place, The

3×06 – The Ballad of Donkey Doug
stanice
NBC
vysílání
25. 10. 2018
TheGoodPlace

česky:
(Janet, Chidi a Eleanor se rozhodují, komu pomůžou.)
Chidi: Než s něčím začneme, musím se rozejít se Simone. Pokud se přeřeknu a ona se dozví o onom světě, mohla by být navždy zatracená. Společnému rozhovoru jsem se vyhýbal tak dlouho, že si začala myslet, že mám zánět hrtanu a už to zašlo tak daleko, že jsem začal brát antibiotika.

originál:
Chidi: Before we do anything, I have to break things off with Simone. If I slip up and tell her about the universe, it could doom her for eternity, and I've avoided talking to her for so long, she assumed I had laryngitis, and it went too far and now I'm on antibiotics.

(phoboska)

Legends of Tomorrow

4×01 – The Virgin Gary
stanice
The CW
vysílání
22. 10. 2018
LegendsofTomorrow

česky:
Rory: Čtyři roky děláme furt to samý.
Zari: Jo, začínám si říkat, že Wally na to kápl… Vzal si volno, aby si pročistil hlavu, procestoval svět.
Nate: Když už je řeč o tom samým, neudělal přesně tohle i loni? Hele, Constantine nám slíbil nová a tajemná monstra, tak kde se skrývají?
Sara: Já to nechápu. Copak nejsme rádi, že tam byl jen jeden drak? Nechceme přece bojovat proti vlkodlakům v Alamu.
Ray: No, bylo by to dobrý pro ratingy.
Zari: Jaký ratingy?
Ray: Ty to nevíš? Úřad času hodnotí všechny své zaměstnance. Ale nebojte se, máme pár oddaných fanoušků.

originál:
Rory: Four years doing the same old crap.
Zari: Yeah, I'm beginning to think Wally had the right idea… Taking time off, clearing his head, traveling the world.
Nate: Speaking of the same old crap, isn't that what he did last year? Look, all I know is, Constantine promised us new, mysterious monsters, so where they all hiding?
Sara: I'm confused. We are all happy that there was only one dragon, right? We don't want to be fighting werewolves in the Alamo.
Ray: Well, it would be good for our ratings.
Zari: What ratings?
Ray: Oh, you don't know? The Time Bureau rates all their employees. But don't worry. We have a few dedicated fans.

(Gabik.029)

New Amsterdam

1×05 – Cavitation
stanice
NBC
vysílání
23. 10. 2018
NewAmsterdam

česky:
(Max má rakovinu a čerstvě začal mít nakřáplý hlas.)
Hana: Kdy se vám to s hlasem stalo?
Max: Během dne volna. To mám za to. Nemyslíte si, že se „Nutella“ šíří dál, že ne?
Hana: Doufám, že nečekáte, že tomu tak budu říkat.
Max: Proč ne? Všichni mají rádi Nutellu.
Hana: Udělám vám laryngoskopii a uvidíme, co se děje s… Nutellou.
Max: Vidíte? Je to chytlavé.

originál:
Hana: When did that happen to your voice?
Max: On my day off. That'll teach me. You don't think the, uh, „Nutella“ is spreading, do you?
Hana: I hope you don't expect me to call it that.
Max: Why? Everyone loves Nutella.
Hana: Let me do a laryngoscopy and see what's going on with the, uh… Nutella.
Max: See? It's catchy.

(Kahlan)

Simpsons, The

30×04 – Treehouse of Horror XXIX
stanice
Fox
vysílání
21. 10. 2018
TheSimpsons

česky:
Líza: Barte, dystopické filmy mě naučily dvě věci: Za prvé, z třídílné knihy můžeš udělat čtyřdílný film, a za druhé, neexistuje žádná naděje.

originál:
Lisa: Bart, dystopian movies have taught me two things: „A,“ you can make a four-part movie from a three-part book, and „B,“ there is no hope.

(inekafe)


Baví vás tato rubrika? Pak máte jedinečnou příležitost stát se její součástí. Právě hledáme nové posily do našeho týmu Hláškovinářů a budeme rádi, když se k nám připojíte. Nemusíte se hned k ničemu zavazovat, pro více informací stačí kontaktovat uživatele Gabik.029 nebo inekafe a my vám zodpovíme případné otázky. :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak šiř tuto zprávu do světa!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Nira
před 64 týdny
Díky všem, skvělé hlášky :-)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY