Facebook Twitter E-mail
1. května 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (22. – 28. dubna 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

3×18 – The Singularity
stanice
ABC
vysílání
26. 4. 2016
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Fitz a Simmonsová se políbí. Fitz si o tom chce na druhý den promluvit.)
Fitz: Jemmo, vím, že není ten pravý čas, ale můžeme si promluvit o tom, co se mezi námi včera stalo? Myslím profesionálně.
Simmonsová: Určitě, doktore Fitzi. Vždyť jsme kolegové.
Fitz: To jsme, doktorko Simmonsová, to jsme. Náš pracovní vztah se doufám nezmění.
Simmonsová: Nechtěli bychom, aby do něj něco zasáhlo.
Fitz: Přesně, a právě proto bude lepší, když promyslíme všechny proměnné, jak budeme postupovat, protože může dojít ke komplikacím.
Simmonsová: Myslíš tím, když dojde na sex?

originál:
Fitz: Jemma, I know it's not a good time, but can we speak about what happened between us last night, professionally speaking, I mean.
Simmons: Of course, Dr. Fitz. We are colleagues, after all.
Fitz: That we are, Dr. Simmons, that we are. It's that working relationship which I would like to keep intact.
Simmons: Yes, we wouldn't want anything to interfere with it.
Fitz: Exactly. So, that's why, as things progress with our…We should consider all variables as we move forward, because things are bound to get…complicated.
Simmons: You mean once we have sex?

(phoboska)

Big Bang Theory, The

9×22 – The Fermentation Bifurcation
stanice
CBS
vysílání
28. 4. 2016
TheBigBangTheory

česky:
(Leonard nemůže uvěřit, že má Sheldon přátele, o kterých nic nevěděl, a dokonce s nimi probírá důležité problémy.)
Leonard: A kdo jsou ti lidé?
Sheldon: Leonarde, přátelé jsou jako toaletní papír. Vždycky se hodí mít jich pár schovaných pod umyvadlem.

originál:
Leonard: Who are these people?
Sheldon: Leonard, friends are like toilet paper. It's good to have extras under the sink.

(Pajky)

Flash, The

2×19 – Back to Normal
stanice
The CW
vysílání
26. 4. 2016
TheFlash

česky:
Wells: Jdu najít Jesse, než ji najde Zoom… znovu.
Cisco: Počkat, našel jsi ji? Jak?
Wells: Hluchá místa, Ramone. Lidé z mé Země vibrují na jiné frekvenci než lidé z vaší Země. Všude, kam jdou, po nich zůstávají hluchá místa.
Cisco: To proto se mi ve vaší blízkosti přerušují hovory?

originál:
Wells: I'm gonna go find Jesse before Zoom does… again.
Cisco: Wait, you found her? How?
Wells: Cellular dead zones, remote… People from my Earth vibrate at a different frequency than people from your Earth. They leave cellular dead zones wherever they go.
Cisco: That's why I'm always dropping calls around you?

(Kahlan)

Game of Thrones

6×01 – The Red Woman
stanice
HBO
vysílání
24. 4. 2016
GameofThrones

česky:
(Ramsay truchlí nad tělem Myrandy.)
Ramsay: Tvoje utrpení bude natisíckrát oplaceno. Kéž bys tu byla, abys to viděla.
Wolkan: Mám nechat vykopat hrob, můj pane? Nebo mají muži postavit hranici?
Ramsay: Pohřbena, spálena? Je to dobré maso. Nakrmte psy.

originál:
Ramsay: Your pain will be paid for a thousand times over. I wish you could be here to watch.
Wolkan: Shall I have a grave dug for her, my lord? Or would you rather the men build a pyre?
Ramsay: Buried, burned? This is good meat. Feed it to the hounds.

(La.Volpe)

Hawaii Five-0

6×21 – Ka Pono Ku'oko'a (The Cost of Freedom)
stanice
CBS
vysílání
22. 4. 2016
HawaiiFive-0

česky:
(Kamekona zavolá Steveovi.)
Steve: Urgentní to je, když jde o život a smrt. Rozumíš tomu? Tohle je prázdná pneumatika.
Kamekona: Říká se tomu ekonomická krize.
Steve: Ekonomická krize?
Kamekona: Když neprodám krevety, Nahele nedostane výplatu. Když Nahele nedostane výplatu, bude hledat alternativní zdroje, což by mohlo mít dopad na tvou finanční situaci.
Steve: Opravdu?
Kamekona: Ekonomika stékajících kapek, brácho.

originál:
Steve: An emergency is-is a life-or-death situation. You understand that? This is… this is a flat tire.
Kamekona: It's called an economic crisis.
Steve: An economic crisis?
Kamekona: If I don't sell shrimp, Nahele don't get paid. Nahele don't get paid, he looks for alternative sources of income, which might directly impact your financial situation.
Steve: Is that right?
Kamekona: Trickle-down economics, brah.

(Kahlan)

Last Man Standing

5×22 – The Shortcut
stanice
ABC
vysílání
22. 4. 2016
LastManStanding

česky:
Mandy: (o Kyleovi) Dělá vafle pro celou rodinu. S domácí zmrzlinou nahoře.
Mike: Můžeme si ho nechat? Prosím. Budu ho venčit. Vážně budu. Kdykoliv bude třeba.

originál:
Mandy: He's making waffles for the whole family. With homemade ice cream on top.
Mike: Can we keep him? Please? I'll walk him. I will. I'll walk him all the time. I really will.

česky:
Mike: Jestli si chcete vážit své rodiny, promluvte si s někým, kdo ji nemá. Vy ji berete za samozřejmost, jiní se za ni modlí. A jestli chcete někoho bez rodiny opravdu potěšit, vezměte je a přivítejte je do té své. Pomůže vám to uvědomit si, jaké máte štěstí. Jen se ujistěte, že tam opravdu chtějí být, jinak by to byl únos.

originál:
Mike: You want to appreciate your family, talk to somebody who doesn't have a family. That thing you take for granted, some people pray for. And if you want to make their day, take someone without a family and welcome them into your family. It will help you realize how lucky you are. Just make sure they really want to be there, because otherwise, it's kidnapping.

(inekafe x 2)

Lucifer

1×13 – Take Me Back to Hell
stanice
Fox
vysílání
25. 4. 2016
Lucifer

česky:
Dr. Linda: Takže vy… Vy dva jste bratři?
Amenadiel: Bohužel.
Lucifer: A moc nám naše společná spolupráce nejde. Ale jelikož jste mi moc pomohla, Lindo, možná to dokážete vyřešit i teď.
Amenadiel: Hele, vím, že to musí být šok…
Dr. Linda: Jste vůbec skutečný doktor?
Lucifer: (s úšklebkem) Ne, jasně, že není. Bože, kdyby měl alespoň tucha o lidské povaze, nebyli bychom teď v rejži.
Amenadiel: Fakt? Ty mě chceš kritizovat? Luci, jsi arogantní, sobecký a myslíš jenom pérem…
Lucifer: Což ty bys nikdy neudělal, co? Jak se má Maze, mimochodem?
Amenadiel: Doktorko Martinová, řeknete mu, prosím, ať drží zobák a vyslechne si důvody.
Lucifer: Jestli těmi důvody myslíš všechny ty tvoje sra…
Dr. Linda: Dost! Lhal jste mi, že jste doktor, abyste mohl zmanipulovat Lucifera, který je ve skutečnosti vaším bratrem. Nějak. Uvědomujete si, do jaké etické pozice jste mě dostal? (Lucifer se usměje a nadechne ke slovu.) A vy, nechte mě hádat, chtěl jste prohodit nějaký erotický vtip ohledně toho, jak mě dostat do určité pozice.
Lucifer: Je to tak, jo.
Dr. Linda: Protože všechno je pro vás jen vtip. A stejně bůhvíproč vás pořád beru vážně, i když stále trváte na těch trapných metaforách… (s úšklebky) Nebe, peklo, andělé, démoni.
Amenadiel: To vlastně nejsou…
Lucifer: Věř mi, tuhle hádku začínat nechceš.
Dr. Linda: Říkal jste, že jste přijel do L.A. znovuobjevit sám sebe, ale pokaždé, když myslím, že jsme se k něčemu dostali, uděláte přesný opak.

originál:
Dr. Linda: So you're-you're brothers?
Amenadiel: Unfortunately.
Lucifer: And we're having a terrible time working together. But because you've been so helpful with me, Linda, hopefully you can help fix our problems.
Amenadiel: Listen, I know this must be a shock…
Dr. Linda: Are you even a real doctor?
Lucifer: (s úšklebkem) No, of course he isn't. Gosh, if he had any clue about human nature, we wouldn't be in this mess.
Amenadiel: Oh. You dare criticize me? Luci, you're arrogant, you're selfish, all you do is think with your penis…
Lucifer: Oh. Which, of course, you would never do, would you? How's Maze, by the way?
Amenadiel: Dr. Martin, will you please tell him to shut up and just listen to reason?
Lucifer: Oh, if by reason, you mean a deceptive load of bull…
Dr. Linda: Enough! You lied to me about being a doctor so you could manipulate Lucifer, who is actually your brother. Somehow. Do you realize the ethical position you've put me in? And you, let me guess, you were gonna make a sexual joke about putting me in a position.
Lucifer: That's true, yeah.
Dr. Linda: Because everything's a joke to you. And yet, for some reason, I take you seriously, even when you insist on clinging to these ridiculous metaphors… (s úšklebky) Heaven, Hell, angels, devils.
Amenadiel: Actually, they're not…
Lucifer: Trust me, you don't want to pick that fight.
Dr. Linda: You claimed you came to L.A. to reinvent yourself, yet every time I think you come upon a moment of realization, you go the exact wrong direction with it.

(HonZajs000)

česky:
(Lucifera hledá policie a on i s Amenadielem přijde za Danem na okrsek, aby získal informace o Malcolmovi.)
Dan: Jak jste se sem dostali? Hledají vás.
Lucifer: A tohle je to poslední místo, kde byste mě hledali. Docela chytré, ne?
Dan: Musíte odsud vypadnout.
Amenadiel: Napřed budeme potřebovat nějaké informace.
Dan: A vy jste kdo?
Lucifer: Tohle už ne. Je to můj bratr. Docela šokující, ne? Je mnohem méně pohledný než já.

originál:
Dan: How did you get in here? There's a manhunt for you.
Lucifer: And this is the last place you'd look, isn't it? I thought it was quite clever.
Dan: You need to get the hell out of here.
Amenadiel: Oh, we're gonna need some information first.
Dan: Who are you?
Lucifer: Not this again. He's my brother. I know, shocking, isn't it? He's much less handsome than I am.

(phoboska)

Outlander

2×03 – Useful Occupations and Deceptions
stanice
Starz
vysílání
23. 4. 2016
Outlander

česky:
Claire: Jamie? Jsem tak ráda, že tu jsi. Měla jsem naprosto skvělý den. Propíchla jsem dva vředy, měnila špinavé obvazy a poprvé viděla plně rozvinutou krtici.
Murtaugh: Jízda kočárem domů byla plná nádherných příběhů o krvi, hnisu a zanícených nehtech na nohou.
Jamie: Kde jste byli? Určitě ne na čaji u madame Louisy.

originál:
Claire: Jamie? I'm so glad you're here. I've had the most wonderful day. I lanced two boils, changed filthy dressings, and saw my first case of full-blown Scrofula.
Murtaugh: The carriage ride home was full of delightful tales of blood and pus and gangrenous toenails.
Jamie: Where have you been? Certainly not at Madame Louise's for tea.

(Kahlan)


Pozor, pozor! Hledají se noví hláškovináři!
Sleduješ epizody svých oblíbených seriálů v týdnu, kdy byly odvysílány? Baví tě hlášky některého z hrdinů tak moc, že se s nimi toužíš podělit s ostatními i u nás na SerialZone? Nebo jen chceš více upozornit na opomíjené klenoty? Jestli umíš výborně česky a anglicky (důležité kvůli překladu), pak neváhej kontaktovat soukromou zprávou uživatele inekafe, ten už ti všechno vysvětlí :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nebuď labuť a sdílej!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

A.R.G.U.S.
před 194 týdny
Hláška z GoT mě dostala :D
eliska.musilova
před 194 týdny
Romantik Ramsey nezklamal :D A škoda, že Lucifer už má letos utrum, jeho vtípky...
jvanicek
před 193 týdny
Wow ten Ramsey :D :D asi moje nejneoblíbenější postava z game of thrones.

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY