Facebook Twitter E-mail
2. prosince 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (23. listopad – 29. listopad 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Black-ish

5×06 – Stand Up, Fall Down
stanice
ABC
vysílání
27. 11. 2018
Black-ish

česky:
(Andre bere Juniora s sebou do práce, aby se pořád nepoflakoval doma.)
Junior: (vejde do kuchyně, kde jsou Andre a Rainbow) Jsem připraven na svůj první den v otcově práci.
Rainbow: Podívejme se na tebe, jdeš do práce!
Andre: Konečně připravený dělat něco s tím rokem volna.
Rainbow: Ale jdi.
Junior: Hej, něco jsem dělal, jasný? Můj podcast má dva odběratele.
Rainbow: Jen jednoho. Je mi to líto, miláčku. Já se odhlásila.

originál:
Junior: Ready for my first day at Dad's office!
Rainbow: Aah, look at you going to work!
Andre: Finally ready to do something with that gap year.
Rainbow: Aw, come on.
Junior: Hey, I've done things, okay? My podcast has two subscribers.
Rainbow: Only one. I'm sorry, sweetheart. I unsubscribed.

(Kahlan)

Doctor Who

11×08 – The Witchfinders
stanice
BBC
vysílání
25. 11. 2018
DoctorWho

česky:
(Becka obvinila Doctora z toho, že je čarodejnice a probíhá s ní soud. Z vody se vynoří prázdná stolička.)
Ryan: Kam zmizela? Co se jí stalo?
Becka: Ne… Ne!
Yaz: Kde je?
Doctor: (vynoří se z vody) Hledáte mě?
Yaz: Doctor!
král Jakub I.: Opravdu je to mocná čarodějka.
Doctor: Ne, pane. Nejsem žádná čarodějnice. Jen jsem dobrá v zadržování dechu a unikání z pout, a to díky velmi mokrému víkendu s Houdinim.

originál:
Ryan: Where's she gone? What's happened to her?
Becka: No… No!
Yaz: Where is she?
Doctor: Looking for me?
Yaz: Doctor!
King James I.: She truly is a powerful witch.
Doctor: No, sire. I am no witch. I'm just good at holding my breath and getting out of chains, thanks to a very wet weekend with Houdini.

(Kahlan)

Legends of Tomorrow

4×06 – Tender is the Nate
stanice
The CW
vysílání
26. 11. 2018
LegendsofTomorrow

česky:
(Nateův otec se přišel podívat na palubu Waveridera, aby zhodnotil, jak Legendy pracují a nakolik je potřebné financování jejich práce.)
Hank: Vysvětlete mi, jak ten váš magiometr funguje.
Ray: Takže…
Mick: Věcička zapípá a my nakopeme zadky.
Zari: Znamená to, že prozkoumáme každé časové období.
Constantine: Najdeme příšeru.
Sara: Dovedeme ji na Úřad.
Ray: A snad se během toho naučíme i životně důležité lekce.
Hank: A na to je vás potřeba šest?

originál:
Hank: So explain to me how this magic-o-meter of yours works.
Ray: Oh, well…
Mick: Thingy goes beep, and we kick ass.
Zari: Meaning we investigate each time period.
Constantine: We find the creature.
Sara: We bring it to the Bureau.
Ray: And hopefully learn some life lessons along the way.
Hank: And it takes six of you to do that?

(Kahlan)

Modern Family

10×08 – Kids These Days
stanice
ABC
vysílání
28. 11. 2018
ModernFamily

česky:
(Haley zjistila, že je těhotná.)
Dylan: Je to plod naší lásky. Je to plod naší lásky, že jo?
Haley: Ano, Dylane. Spočítala jsem si to.
Dylan: Když jsi počítala naposledy, tak jsme omylem nechali spropitné 300 dolarů.

originál:
Dylan: A product of our love. It is a product of our love, right?
Haley: Yes, Dylan. I did the math.
Dylan: Last time you did the math we accidentally left a $300 tip.

(Gabik.029)

Mom

6×09 – Pork Loin and a Beat-Up Monte Carlo
stanice
CBS
vysílání
29. 11. 2018
Mom

česky:
(Christy předvádí svou řeč Jill a Adamovi.)
Christy: Nehýbu moc rukama?
Jill: Neslyšela jsem ani slovo z toho, cos řekla. Byla jsem uchvácena tím, jak dobře na tobě vypadá můj kostým.
Christy: A co si myslíš ty?
Adam: Já nevím, Angie Harmonová dost hýbala rukama, když hrála v Zákoně a pořádku.
Jill: Cože? Ona tam ještě pořád hraje?
Adam: Ne, už ho zrušili. Teď je v Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně.
Jill: Co? Už ani ten nevysílají. Měli bychom se o ni začít bát? (začne brouzdat na netu)
Christy: Lidi, mohli bychom se zajímat o mou kariéru a ne o kariéru Angie Harmonové?
Adam: Bude to dobré, budeš skvělá.
Jill: Bože, Angie se rozvedla, ta ženská nemá chvilku klidu.

originál:
Christy: Am I moving my hands too much?
Jill: I didn't hear a word you said. I was mesmerized by how good you look in my suit.
Christy: What do you think?
Adam: I don't know, Angie Harmon used to move her hands around a lot on Law & Order.
Jill: What? She still on that show?
Adam: No, it got cancelled. She went to Rizzoli & Isles.
Jill: What? That's not on anymore either. Should we be worried about her?
Christy: Guys, can we worry about my career and not Angie Harmon's?
Adam: It's gonna be fine, you gonna do great.
Jill: Oh my God, Angie got divorced, that woman can't catch a break.

(phoboska)

Mrs. Wilson

1×01 – Episode 1
stanice
BBC One
vysílání
27. 11. 2018
MrsWilson

česky:
(Gordon má smuteční proslov na pohřbu svého otce.)
Gordon: Rozhodl jsem se, že přečtu něco z otcovy knihy. „Pár lidí si uvědomuje, co naše krajina dluží statečným mužům z námořnictví. K nim sláva a chvála zřídkakdy přichází, bohatství nikdy. Mnohdy umírají tiše a dokonce hanebně. Jejich jest dokonalé vlastenectví, které je připraveno obětovat domov, rodinu, všechno v zájmu krajiny, která je zrodila.“

originál:
Gordon: I have decided I'd like to read from one of my father's books. „Few people realise what our country owes to the gallant men of the silent service. To them, fame and glory seldom comes, riches never. Often they die quiet, even shameful deaths. Theirs is the ideal patriotism that is prepared to sacrifice home, family, everything for the sake of the land that gave them birth.“

(phoboska)

New Amsterdam

1×09 – As Long As It Takes
stanice
NBC
vysílání
27. 11. 2018
NewAmsterdam

česky:
(Sarah před lety získala díky transplantaci srdce Maxovy sestry Luny. Teď jí ale srdce selhává a Sarah umírá.)
Sarah: Musím vám říct, že Lunino srdce nemělo nikdy dobrý vkus na chlapy. Ale když jsem poznala Andyho, tak úplně poskočilo. Jako by ho pro mě vybrala. Luna a já jsme zažily lásku. Mám práci, kde pomáhám lidem. Procestovala jsem svět. Běžela jsem maraton, i když mi každý říkal, ať to nedělám. Loni jsem vyhrála soutěž v pojídání melounu, což fakt existuje a navíc ho mám ráda. Proto se se mnou můžete v klidu rozloučit. Vaše sestra mi dala nádherný život.
Max: Je to přesně naopak.

originál:
Sarah: I have to tell you, Luna's heart never had the best taste in guys. But it skipped a beat when she met Andy. It's like she picked him out just for me. Me and Luna learned what it felt like to be in love. I have a job where I help people. I've been all over the world. I ran a marathon even though people told me not to. Last year, I won a watermelon eating contest, which is a real thing, and I love them. That's why it's OK. It's time for me to go. Your sister, she gave me a beautiful life.
Max: It's the other way around.

(Gabik.029)

Rookie, The

1×06 – The Hawke
stanice
ABC
vysílání
27. 11. 2018
TheRookie

česky:
Nolan: (mluví o svém kolegovi) Víte, že teď bydlí v motelu?
Bishopová: To má za to, že si hrál na velkýho policajta i doma. Skončil na gauči.

originál:
Nolan: You know he's living in a motel now?
Bishop: That's what happens when you try to be big policeman at home. You end up on the couch.

(Gabik.029)

Simpsons, The

30×08 – Krusty the Clown
stanice
Fox
vysílání
28. 11. 2018
TheSimpsons

česky:
výkonný ředitel: V současnosti existuje víc než 500 seriálů v televizi, na kabelovkách a přes streaming.
Homer: Proč jich tolik děláte? Nikdo se nedokáže dívat na víc než 300 seriálů.
výkonný ředitel: Je nám jedno, jestli se lidi dívají. Záleží nám jen na jejich 13 dolarovém měsíčním předplatném. Když lidi platí předplatné, ale nedívají se, tak ty seriály nemusíme vyrábět. Jen musíme diváky přesvědčit, že se na ně můžou podívat.
Homer: Falešné seriály? Ale co když se na ně lidi budou chtít kouknout?
výkonný ředitel: Nebudou, protože recenzenti jako vy těm seriálům dávají B mínus. A nikdo se nedívá na B mínus.
Homer: Ale to je šílenost. To nikdy nemůže fungovat.
výkonný ředitel: Už to tak je. Říká vám něco USA Network?
Homer: No jasně. Milionový lékař, Kravaťáci, Ve službách FBI.
výkonný ředitel: Viděl jste někdy ty seriály?
Homer: Ne, ale někdo přeci musel… Jistě někdo…
výkonný ředitel: Žádná USA Network neexistuje. Už dobrých 20 let. Jsou to jen reklamy na autobusech!
Homer: Můj bože. Zlatá éra televize je lež.

originál:
Corporate CEO: Currently there are over 500 scripted shows on network, cable, and streaming.
Homer: Why are you making so many shows? No one could watch more than 300 of them.
Corporate CEO: Oh, we don't care if people watch. We just care if they subscribe for $13 a month. You see, if people subscribe but don't watch, then we don't actually have to make the shows. We just need viewers to believe they can watch them.
Homer: Fake shows? But what if people try to see them?
Corporate CEO: They won't, because recappers like you will give those shows a B-minus. No one ever watches a B-minus.
Homer: But, but that's crazy. It could never work.
Corporate CEO: It already has. Are you familiar with the USA Network?
Homer: Sure. Royal Pains, Suits, White Collar.
Corporate CEO: Have you ever seen any of those shows?
Homer: No, but somebody must have… Surely somebody…
Corporate CEO: There is no USA Network. There hasn't been for 20 years. It's just bus ads!
Homer: Oh, my God. Peak TV is a lie.

(inekafe)

Single Parents

1×08 – The Beast
stanice
ABC
vysílání
28. 11. 2018
SingleParents

česky:
Poppy: Douglasi, nemůžeš být někým tak posedlý na základě vzhledu. Láska je o citovém spojení.
Douglas: A jak se ti to vyplácí?
Poppy: Musíš políbit pár žabáků, než získáš prince. Tento měsíc jsem zatím políbila žabáky dva, z toho jeden nosí drdol.

originál:
Poppy: Douglas, you can't be that obsessed with someone based off physical appearance. Love is about making an emotional connection.
Douglas: How's that working out for ya?
Poppy: Eh, you want a prince, you gotta kiss some frogs. And this month, I've kissed two frogs, one with man buns.

(Gabik.029)


Baví vás tato rubrika? Pak máte jedinečnou příležitost stát se její součástí. Právě hledáme nové posily do našeho týmu Hláškovinářů a budeme rádi, když se k nám připojíte. Nemusíte se hned k ničemu zavazovat, pro více informací stačí kontaktovat uživatele Gabik.029 nebo inekafe a my vám zodpovíme případné otázky. :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Kdo nelikuje není SerialZoňák!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Nira
před 53 týdny
V poslední době mám na sledování minimum času, o to víc jsem vám vděčná za...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY