Facebook Twitter E-mail
9. dubna 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (31. března – 6. dubna 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

13 Reasons Why

1×01 – Tape 1, Side A
stanice
Netflix
vysílání
31. 3. 2017
13ReasonsWhy

česky:
(Hannah zaučuje Claye v stánku s popcornem v kině.)
Hannah: A když se tě zeptají, jestli je to máslo pravé, co řekneš?
Clay: Jedná se o výrobek na bázi másla.
Hannah: A usmívej se, když to říkáš. Já vím, je to děs. Ale prodá to jednu velkou lež. A malé obchodní tajemství: Když se ti někdo zalíbí, prostě dej máslo jen navrch, bude si muset během promítání přijít pro další.
Clay: Dobře, ale proč?
Hannah: Abys mohl flirtovat.
Clay: Já na flirtování moc nejsem.
Hannah: To se mi líbí. Myslím, že nám to půjde. Dokud budeš mít na paměti, že jsem tu o tři týdny dýl než ty, takže jsem zkušenější, a proto tě tu teď zaučuju.

originál:
Hannah: Now, if they ask you if it's real butter, what do you say?
Clay: It's a butter-based product.
Hannah: And smile when you say it. I know, terrifying. But it sells the big lie. Oh, and, uh, little trade secret: If they're cute, only put butter on the top so they have to come back for more during the movie.
Clay: Okay, uh, why?
Hannah: So you can chat ‚em up.
Clay: Oh, chat‘s not really my thing.
Hannah: I like it. I think we're gonna get along. As long as you remember I started here three weeks before you, so I have seniority, which is why I'm training you.

(Kahlan)

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×16 – What If…
stanice
ABC
vysílání
4. 4. 2017
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Jemma a Daisy se dostaly do Konstrukce a s pomocí Warda utíkají před agenty Hydry.)
Jemma: Takže, pracuješ pro Hydru, ale ochraňoval jsi Skye?
Ward: Jo. Proto jsem se přidal k odboji.
Jemma: Vždycky musíš být dvojitý agent. (ke Skye) A vedle něho ses probudila? Vy jste jakože byli spolu? Páni, tohle není Konstrukce, ale peklo.

originál:
Jemma: So, you're Hydra, and you've been protecting Skye?
Ward: Yeah. That's why I joined the resistance.
Jemma: Oh, always the double agent. And this is who you woke up with? You two were together? Oh, this isn't the framework. This is hell.

(phoboska)

Baby Daddy

6×04 – A Mother of a Day
stanice
Freeform
vysílání
3. 4. 2017
BabyDaddy

česky:
(Riley podělala přípravný soud a myslí si, že ji nepovýší. Dannyho to naštve a vtrhne do místnosti, kde je Rileyin šéf a kolegové.)
Danny: Zdravím, jsem Danny Wheeler, snoubenec Riley.
šéf: Nikdy jsem se jí nedotkl, neubližujte mi.
Danny: Cože? Ne, ne. Jen jsem vám chtěl říct, že děláte obrovskou chybu. No a co, že je těhotná? Jo, přesně tak. Není tlustá. Má tam dole nacpaný dítě!
Riley: Můj hrdina.

originál:
Danny: Hey. I'm Danny Wheeler, Riley's fiancé.
boss: I never touched her, don't hurt my face.
Danny: What? No. No, I just want you all to know that you're making a terrible mistake. So what if she's pregnant? Yeah… that's right. She's not fat. She's got a kid shoved up in there!
Riley: My hero.

(inekafe)

Big Little Lies

1×07 – You Get What You Need
stanice
HBO
vysílání
2. 4. 2017
BigLittleLies

česky:
Nathan: Poslyš, byli jsme dnes s Bonnie za poradcem, který se specializuje na adolescenty. Tak jsem ti chtěl…
Madeline: Počkej. Ty jsi byl u poradce?
Nathan: (Abigail chtěla spustit stránku, kde by dražila svoje panenství, aby vysbírala peníze pro Amnesty International) Jo. Myslí si, že je to jakési volání po pozornosti. Rozvod dokáže děti pěkně rozhodit.
Madeline: (ironicky) Takže rozchod může děti negativně ovlivnit? Škoda, že jsem to nevěděla, než jsem odešla.

originál:
Nathan: Listen, um, Bonnie and I went to see a counselor today, one that specializes in teenagers. And I just wanted to share something with you.
Madeline: Wait a second, you went to see a counselor?
Nathan: Yeah. He thinks that this is a kind of, um, scream for attention. Divorce messes kids up pretty good.
Madeline: Oh, so splitting up can negatively affect the kids? Wish I had known that before I walked out.

(Kahlan)

Last Man Standing

6×22 – Shadowboxing
stanice
ABC
vysílání
31. 3. 2017
LastManStanding

česky:
(Pan Larabee a Joe se v práci pořád hádají. Mandy se je snaží zase spřátelit díky své knížce, kde je přesný postup, jak dosáhnout usmíření. Nedaří se jí to a oba pánové odejdou naštvaní z místnosti.)
Mandy: Dobře, vím, že to vypadalo hodně špatně, ale jenom jsem se snažila, aby si to vyříkali, jak píšou v téhle knížce.
Mike: Dokázal bych najít knížku, která by ti řekla, že všechno v té tvé je špatně. Je jen jediná knížka, kterou musíš dodržovat slovo od slova.
Mandy: Bible.
Mike: Daňový řád. Protože promlčecí lhůta neexistuje a oni si tě najdou.

originál:
Mandy: Okay, I know that looked bad, but I was just trying to get them to talk it out like my book said.
Mike: You know, I can probably find a book that will tell you everything in that book is wrong. There's only one book you have to follow word for word.
Mandy: The Bible.
Mike: The Federal Tax Code. ‚Cause there‘s no statute of limitations and they will chase you down.

(inekafe)

Prison Break

5×01 – Ogygia
stanice
Fox
vysílání
4. 4. 2017
PrisonBreak

česky:
(Lincoln a C-Note jsou napadeni radikály v Jemenu. Nakonec je bez větších obtíží přemohou.)
C-Note: Pozdravy od amerického vězeňského systému, čubky.

originál:
C-Note: Greetings from the U.S. prison system, bitches.

(La.Volpe)

Saving Hope

5×04 – A Stranger Comes to Town
stanice
CTV
vysílání
2. 4. 2017
SavingHope

česky:
(Cassie je na příjmu a stěžuje si Devovi na hypochondrické pacienty.)
Cassie: Sedm let jsem studovala, jen abych mohla říct dalšímu člověku, že jeho prasknutý slepák jsou akorát zaražené větry. Prostě si prdněte, lidi!

originál:
Cassie: Seven years of school to tell yet another person that their burst appendix is actually gas. Just fart, people!

(Gabik.029)

Simpsons, The

28×19 – Caper Chase
stanice
Fox
vysílání
2. 4. 2017
TheSimpsons

česky:
(Homer sedí u Vočka v hospodě a je skleslý, protože se stal profesorem a neví, co by měl učit ve své třídě.)
Vočko: Co se děje, profesůrku?
Lenny: Neví, co by měl učit ve svý třídě.
Carl: Homer prostě nemá na to, aby byl pedagog.
Vočko: To je brnkačka. Jenom se musíš registrovat a držet se dál od dětských hřišť. Aha, počkat, tys řekl „pedagog“.

originál:
Moe: Hey, what's the matter, Professor?
Lenny: He don't know what to teach his class.
Carl: Homer's just not cut out to be a pedagogue.
Moe: That's easy. You just got to register. Stay away from playgrounds. Oh, you said „pedagogue.“

(inekafe)

Sleepy Hollow

4×13 – Freedom
stanice
Fox
vysílání
31. 3. 2017
SleepyHollow

česky:
(Lara a Ichabod se chystají cestovat do pekla.)
Diana: To je praštěný. Vážně. Letos už jsem jednoho parťáka ztratila.
Ichabod: Agentko Thomasová, našel jsem cestu zpátky z Očistce, katakomb a New Jersey. Vrátíme se.
Diana: To byste měli.
Alex: Dobře, pořád potřebujeme způsob, jak obejít jezdce a dostat se k Dreyfussovi. Nebo si je aspoň udržet od těla.
Jenny: Jdu na to. A jestli má peklo dárkový obchod, chtěla bych sněhovou kouli.

originál:
Diana: This is nuts. Really. I've already lost one partner this year.
Ichabod: Agent Thomas, I have found a way back from Purgatory, the Catacombs, and New Jersey. We will return.
Diana: You better.
Alex: Okay, we still need a way to bypass the Horsemen to get to Dreyfuss. Or at least hold them at bay.
Jenny: On it. And if Hell has a gift shop, I'd like a snow globe.

(Kahlan)

Walking Dead, The

7×16 – The First Day of the Rest of Your Life
stanice
AMC
vysílání
2. 4. 2017
TheWalkingDead

česky:
(Sasha se rozhodla vzít si tabletku od Eugena, když ji Negan zavřel do rakve. Nakonec tedy zemřela a proměnila se na zombie.)
Rick: Myslíš, že si to Sasha udělala sama?
Maggie: Nevím jak, ale vím, že ano.
Rick: Dala nám šanci. Ty taky. Udělala jsi dobré rozhodnutí, že jste přišli.
Maggie: To rozhodnutí bylo učiněno už hodně dávno, před tím, než se kdokoliv z nás vůbec znal, když jsme byli jen cizinci, co by kolem sebe jen prošli na ulici, před tím, než svět skončil. A teď pro sebe znamenáme všechno. Měl jsi potíže, byl jsi uvězněn. Glenn tě neznal, ale pomohl ti. Šel sám do nebezpečí, kvůli tobě. A tím to všechno začalo… Od Atlanty, přes farmu mého otce, po to vězení, až k tomuhle okamžiku… Už ne jako cizinci, ale jako rodina… Protože Glenn si tehdy před tou dlouhou dobou zvolil, že tam bude pro tebe. To bylo to rozhodnutí, co všechno změnilo. Začalo to s vámi dvěma a přeneslo se to… na nás všechny… obětovat se jeden pro druhého… Společně trpět a povstat, truchlit a získávat, milovat a žít… bojovat jeden pro druhého. Glenn se rozhodl, Ricku. Já ho jen následuji.

originál:
Rick: Do you think Sasha did that herself?
Maggie: Maggie: I don't know how, but I know she did.
Rick: She gave us a chance. You did. You made the right decision to come.
Maggie: The decision was made a long time ago, before any of us knew each other, when we were all strangers who would have just passed each other on the street before the world ended. And now we mean everything to each other. You were in trouble. You were trapped. Glenn didn't know you, but he helped you. He put himself in danger for you. And that started it all From Atlanta, to my daddy's farm, to the prison, to here… to this moment now… not as strangers… as family… because Glenn chose to be there for you that day a long time ago. That was the decision that changed everything. It started with both of you, and it just grew… to all of us… to sacrifice for each other… to suffer and stand, to grieve, to give, to love, to live… to fight for each other. Glenn made the decision, Rick. I was just following his lead.

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to ó náš nejdražší čtenáři moc děkujeme za podporu.
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Nira
před 144 týdny
Díky všem za perfektní výběr, díky Kahlan za další hlášky v komentáři....
Kahlan
před 144 týdny
neni zač =D
Destinytte
před 144 týdny
Povedený výběr. 13 Reasons Why, Baby Daddy, Big Little Lies, The Simpsons. (y)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY