Facebook Twitter E-mail
19. června 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (10. – 16. června 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Devious Maids

4×02 – Another One Wipes the Dust
stanice
Lifetime
vysílání
13. 6. 2016
DeviousMaids

česky:
Carmen: Tak jak to jde s tím sousedem? Byla jsi na jeho jachtě?
Zoila: Ukázalo se, že je tu problém.
Carmen: Ne, ne, ne. Je hezký a bohatý a bydlí hned vedle. Nenič to.
Zoila: Žije se svou matkou.
Carmen: Skonči to.
Zoila: Carmen, myslím, že se mi opravdu líbí.
Carmen: Bydlí se svou maminkou.
Nejspíš to bude sériový vrah.
Zoila: Možná to jsou zdravotní problémy? Možná často padá? Nebo je jen dobrým synem.
Carmen: Nebo tě stáhne z kůže a udělá z tebe svíčky.

originál:
Carmen: So, how is it going with the neighbor guy? Have you been on his yacht?
Zoila: Turns out there's a problem.
Carmen: No, no, no. He's cute and rich and he lives right next door. Don't ruin this!
Zoila: He lives with his mother.
Carmen: Dump him.
Zoila: Carmen, I think I might really like him.
Carmen: He lives with his mommy. He's probably a serial killer.
Carmen: Maybe there are health issues? Maybe she falls down a lot? Or maybe he's just being a good son.
Zoila: Or maybe he's gonna skin you and turn you into candles.

(Kahlan)

Game of Thrones

6×08 – No One
stanice
HBO
vysílání
12. 6. 2016
GameofThrones

česky:
Sandor: Kde je ten druhej? Ten se žlutým pláštěm.
Gatins: Jdi do hajzlu!
Sandor: To jsou tvoje poslední slova? Jdi do hajzlu? No tak, zvládneš to i líp.
Gatins: P*čo!
Sandor: Při umírání stojíš za hovno, víš to?

originál:
Sandor: Where's the other one? The one with the yellow cloak.
Gatins: F*ck you!
Sandor: Those are your last words, f*ck you? Come on, you can do better.
Gatins: C*nt!
Sandor: You're shit at dying, you know that?

(La.Volpe)

česky:
(Jaqen H'ghar vejde do Síně tváří a všimne si, že přibyla tvář děvčete beze jména.)
Arya Řekl jsi jí, aby mě zabila.
Jaqen H'ghar: Ano. Ale ty jsi tady. A ona je tam. Konečně je děvče nikdo.
Arya: Děvče je Arya Stark ze Zimohradu a já jedu domů.

originál:
Arya You told her to kill me.
Jaqen H'ghar: Yes. But here you are. And there she is. Finally a girl is no one.
Arya: A girl is Arya Stark of Winterfell and I'm going home.

(phoboska)

Hell on Wheels

5×08 – Two Soldiers
stanice
AMC
vysílání
11. 6. 2016
HellonWheels

česky:
(poslední slova před popravou)
Švéd: Jsem Thor Gundersen. A pocházím z Norska.

originál:
The Swede: I am Thor Gundersen. From Norway.

(inekafe)

Musketeers, The

3×02 – The Hunger
stanice
BBC
vysílání
11. 6. 2016
TheMusketeers

česky:
(Aramis a Porthos pátrají po zmizelých pytlech se zrnem a narazí na muže, který ho prodává.)
Aramis: Měli bychom si s tím obchodníkem popovídat. Z našeho zvláštního druhu taktu a diplomacie by něco mohl získat.
Porthos: Už jsme to dlouho nedělali.
Aramis: (Rozběhne se na obchodníka a napadne ho.) Uhněte!
Porthos: Za všechno se moc omlouvám. Můj přítel tady si je jistý, že je tohle jeden z pytlů ukradených hraběti de Beaufortovi.
Aramis: Má královský znak.
Porthos: Ano, to má. Mohl byste být obviněn ze zrady.
obchodník: Nikdy dřív jsem toho muže neviděl! Prodával z povozu za tržištěm.
Aramis: Lže!
Porthos: (Aramis chce muži zlomit nohu.) Bože. Aramisi, ne! Žádné lámání nohou.

originál:
Aramis: We should have a little talk with the trader. He could benefit from our special brand of our tact and diplomacy.
Porthos: It's been a while.
Aramis: Move!
Porthos: Oh, I'm ever so sorry about this. It's just that my friend here is certain that this is one of the sacks stolen from the Duke de Beaufort's store, you see.
Aramis: It has the king's mark.
Porthos: Oh, yes, so it does. You're looking at a charge of treason.
Trader: I never saw the man before. He was selling off the wagon behind the market square.
Aramis: He's lying!
Porthos: Oh, my! Aramis, no. No more breaking legs.

(Kahlan)

Orphan Black

4×10 – From Dancing Mice to Psychopaths
stanice
BBC America
vysílání
16. 6. 2016
OrphanBlack

česky:
Krystal: Ahoj. Ty jsi kdo?
Sarah: Sarah. Tvůj klon.
Krystal: Dobrá, klony? Jako…
Sarah: Jako geneticky identické. Z laborky.
Krystal: Jasně. Já podle vás vypadám takhle?
Art: Prakticky jo.
Felix: Jo.
Krystal: Dobrá, to jste jako slepí? Protože tahle holka se mi nepodobá ani trochu. Za prvé, mám mnohem větší kozy. A za druhé, i kdyby se trochu učesala, byla by z ní tak sedmička, když by se zadařilo, a mně bylo řečeno, že jsem desítka.

originál:
Krystal: Hi. Who are you?
Sarah: I'm Sarah. I'm your clone.
Krystal: Okay, clones? Like…
Sarah: Like genetic identicals. Made in the lab.
Krystal: Right. This is what you think I look like?
Art: Pretty much.
Felix: Yeah.
Krystal: ‚K, are you, like, blind? 'Cause this girl looks nothing like me. Like, first of all, my tits are way bigger. And secondly, even if you could drag a comb through that hair, she‘s like a 7 on a good day, and I've been told I'm a 10.

(Gabik.029)

Outlander

2×10 – Prestonpans
stanice
Starz
vysílání
11. 6. 2016
Outlander

česky:
Fergus: Paní, pane. Žádám o povolení připojit se k vám v boji.
Claire: A kdo se postará o ohně v nemocnici?
Fergus: Někdo jiný takovou práci jistě zastane. Můžu se vplížit do stanu generála Copa. Ukradnu mu jeho meč. Bez svého meče nemůže generál bojovat.
Jamie: Nepochybuji o tvých schopnostech, chlapče. Ale když nebude tebe, kdo se postará o ženy?
Fergus: Stejná osoba, co bude mít na starost ty ohně. Já nevím.

originál:
Fergus: Milady, Milord. I request permission to join you in the fight that is to come.
Claire: And who will keep the hospital fires burning, hmm?
Fergus: I'm sure someone else can handle such work. I can sneak into the very tent of General Cope. I will steal his sword. A general cannot fight without his sword.
Jamie: I don't doubt yer capabilities, laddie. But without you, who will look after the women?
Fergus: Uh, the… the same person who keeps the fires lit, I don't know.

(Kahlan)

Penny Dreadful

3×07 – Ebb Tide
stanice
Showtime
vysílání
12. 6. 2016
PennyDreadful

česky:
(Drakula se snaží přimět Vanessu, aby se mu poddala, tím, že jí vyznává lásku.)
Vanessa: Jak se odvažuješ mluvit o lásce?
Drakula: Odvaž se se mnou.
Vanessa: Neskloním hlavu a nenakrmím se se zvířaty. Nikdy ti nebudu sloužit.
Drakula: Nechci, abys mi sloužila, Vanesso. Já chci sloužit tobě. Matce zla. (Vanessa mu plivne do tváře a odchází, Drakula jde za ní.) Jaký byl můj život? Sled mizerných identit v hulvátských světech. Z jedné tragické éry do druhé. Neustálé pátrání po tom jediném, co nemůžu mít! Smiluj se, prosím!
Vanessa: (Vytáhne zbraň.) To je jediná milost, kterou ti mohu nabídnout.
Drakula: Do toho. Lépe zemřít hned, než být další den bez tebe.

originál:
Vanessa: How dare you speak of love?
Dracula: Dare with me.
Vanessa: I will not lower my head and feed with the animals. I will never serve you.
Dracula: No, I don't want you to serve me, Vanessa. I want to serve you. The Mother of Evil. What has my life been? A series of shabby identities in vulgar worlds. From one tragic age to another. Always in search of that one thing I cannot attain! Have mercy, please!
Vanessa: This is the only mercy I can offer you.
Dracula: Then do it. Better to die now than walk another day without you.

(phoboska)

Preacher

1×03 – The Possibilities
stanice
AMC
vysílání
12. 6. 2016
Preacher

česky:
(Jesse řekne Cassidymu o svých schopnostech.)
Cassidy: No, jsou tu tři možná vysvětlení… Za prvý, John Travolta v tom filmu, kde dostane schopnosti díky nádoru na mozku. Za druhý, Jason Bourne dostane schopnosti od tajné vládní organizace. Nebo, a tohle je sice nejméně pravděpodobná, ale zato má nejoblíbenější teorie, seš Jedi.

originál:
Cassidy: Now… there are three possible explanations here… Number one, John Travolta, you know the movie where he gets his power from a brain tumor. Number two, Jason Bourne gets his power from a secret government agency. Or, and it's the least likely, but it's my favorite scenario, you're a Jedi.

(inekafe)

UnREAL

2×02 – Insurgent
stanice
Lifetime
vysílání
13. 6. 2016
UnREAL

česky:
Graham: V pohodě. Pokud má Chet nápady, jak show obrátit novým směrem, tak super. Taky už mám dlouho pár postřehů, které bych s ním rád probral.
Quinn: Jak jinak.
Graham: Víš, umím třeba zpívat.
Quinn: A já umím vystřelit pingpongový míčky ze svý vagíny, ale na to taky není nikdo zvědavej.

originál:
Graham: That's fine. If Chet's got some ideas of taking the show in a new direction, great. I've got some long-gestating thoughts of my own I'd like to discuss with him.
Quinn: I'm sure you do.
Graham: You know, I can sing, you know.
Quinn: You know, and I can shoot ping-pong balls out of my vagina but no one wants to see that, either.

(Gabik.029)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak šiř tuto zprávu do světa!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

sarhod79
před 187 týdny
joo děkuji za hlášky,ale dneska mě dostaly UnReal a Preacher, díky moc
Bored Silly
před 187 týdny
UnREAL - uplne uzasny ;) tesim se na kazdy novy dil.
inekafe
před 186 týdny
Jo, jo, GoT by mohlo mať spešl vydanie. :DD Uvidíme podľa zajtrajška, či budúci...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY