Facebook Twitter E-mail
20. května 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (11. květen – 17. květen 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

5×21 – The Force of Gravity
stanice
ABC
vysílání
11. 5. 2018
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Coulson, Mayová a Deke narazí na nápisy psané jazykem Remorathů.)
Coulson: Co se tam píše, Dekeu?
Deke: Jak to mám vědět?
Coulson: Protože jsi tam žil.
Deke: Oni nás tam neučili jejich jazyk. Umím napočítat do pěti.
Coulson: (udiveně) Ty jsi tam žil desítky let a znáš jen pět čísel?
Deke: (uraženě) Umím i nulu, takže ne, znám šest čísel.

originál:
Coulson: What's it say, Deke?
Deke: How would I know?
Coulson: Because you lived there.
Deke: Well, they don't teach you the language. I can count to five.
Coulson: You lived there for decades, and you know five numbers?
Deke: I also know zero, so, no, I know six numbers.

(Gabik.029)

Brooklyn Nine-Nine

5×21 – White Whale
stanice
Fox
vysílání
13. 5. 2018
BrooklynNine-Nine

česky:
(Hitchcock naštvaně přichází do místnosti, kde jsou všichni kolegové.)
Hitchcock: Tohle město mě neskutečně štve. Šel jsem do kavárny a vteřinu na to, jak všichni poznali, že jsem polda, se přestali bavit a vyhýbali se mi. Jedna dáma dokonce odešla pryč. Už mě nebaví, když se ke mně všichni chovají jako k nepříteli…
Jake: Hej, Hitchcocku? Z kalhot ti kouká penis.
Hitchcock: (koukne dolů) Aha. Tak to je úleva.

originál:
Hitchcock: I am so sick of this city. I go into a coffee shop, and as soon as everybody sees that I'm a cop, they stop talking and they avoid eye contact with me. One lady even walked out. I am just so tired of being treated like the enemy…
Jake: Hey, Hitchcock? Your penis is hanging out.
Hitchcock: Oh. Well, that's a relief.

(inekafe)

Family Guy

16×19 – The Unkindest Cut
stanice
Fox
vysílání
13. 5. 2018
FamilyGuy

česky:
Peter: Doktore, řekněte nám pravdu. Jak je na tom náš kamarád?
doktor: Pane Griffine, neexistuje žádný jednoduchý způsob jak to říct, takže to prostě řeknu přímo. Je černý.
Peter: Ne tenhle kamarád. (ukáže na Quagmire) Quagmire.
doktor: Aha, tenhle.

originál:
Peter: Doc, give it to us straight. What's going on with our friend?
Doctor: Well, Mr. Griffin, there's no easy way to put this, so I'm just gonna come right out and say it. He's black.
Peter: Not that friend. Quagmire.
Doctor: Oh, him.

(San.)

For the People

1×09 – Extraordinary Circumstances
stanice
ABC
vysílání
15. 5. 2018
ForThePeople

česky:
Anya: Líbíš se mi.
Kate: Ty mně taky.
Anya: Ale ty se mi fakt líbíš. Líbí se mi se vedle tebe probouzet, navzdory tvé posedlosti budíkem. Líbí se mi, jak jsi divná.
Kate: Já nejsem divná.
Anya: Polívky máš roztřízené podle abecedy.

originál:
Anya: I like you.
Kate: I like you, too.
Anya: I „like you“ like you. I like waking up next to you, despite your alarm-clock compulsion. I like your weirdness.
Kate: I'm not weird.
Anya: You alphabetize your soup.

(Gabik.029)

Harrow

1×10 – Mens Rea
stanice
ABC
vysílání
11. 5. 2018
Harrow

česky:
(Simon se rozhodl krýt Harrowovi záda poté, co zjistil, že to on zabil Roberta.)
Harrow: Ty blbče! Neměl ses do toho zaplétat. Měl jsi zavolat policii. Věděl jsi, že je to ta jediná správná věc, kterou můžeš udělat.
Simon: Ano, věděl. Ty jsi své rozhodnutí učinil a já taky. Chtěl jsem jen vědět pravdu a teď ji znám. Neučil jsi mě právě tohle? Vědět proč?
Harrow: Zahráváš si se svou kariérou, to jsi neměl dělat. Na to jsi až moc dobrý patolog.
Simon: Řekni to znova.
Harrow: Jsi až moc dobrý patolog. A teď jsme v tom spolu.
Simon: Takže mi už nikdy nelži.

originál:
Harrow: You fool! You shouldn't have interfered. You should have rung the police. You knew what was the right thing to do.
Simon: I did. You made your choice and so did I. I just wanted to know the truth, and I found it. Isn't that what you always taught me, to find out why?
Harrow: But now you've gambled with your career and you shouldn't have. You're too good a pathologist.
Simon: Say that again.
Harrow: You're too good a pathologist. And now we're in it together.
Simon: So don't lie to me again.

(phoboska)

iZombie

4×11 – Insane in the Germ Brain
stanice
The CW
vysílání
14. 5. 2018
iZombie

česky:
(Do márnice přivezou mrtvolu muže převlečeného za ženu.)
Clive: Vypadá to na ránu tupým předmětem do hlavy.
Ravi: (ironicky) Díky, pane doktore. Nevadilo by vám, kdybych poskytl i svůj názor, aby mi všechny ty roky na medicíně nepřišly zbytečné?
Liv: Páni, má pěkně dlouhé vlasy.
Ravi: (nakoukne pod sukni) A pěkně dlouhý penis.
Clive: Hádám, že se ti ta škola přeci jen vyplatila.

originál:
Clive: Looks like blunt force trauma to the head.
Ravi: Oh, thank you, Doctor. Do you mind if I render an opinion so all those years at medical school don’t feel wasted?
Liv: Man, she’s got pretty big hair.
Ravi: And a pretty big penis.
Clive: I guess all that medical schooling did pay off.

(mv1998)

Lucifer

3×24 – A Devil of My Word
stanice
Fox
vysílání
14. 5. 2018
Lucifer

česky:
(Pierce postřelil Chloe a po následném boji s Luciferem leží na zemi smrtelně raněn.)
Lucifer: Slíbil jsem ti, že najdu způsob jak tě zabít. Ďábel vždy dodrží své slovo.
Pierce: Je Chloe v pořádku?
Lucifer: Ano, je, ale ne díky tobě.
Pierce: Teď když vím, že umírám, nevím, čeho jsem se tak bál. Jdu do nebe.
Lucifer: Opravdu tomu věříš?
Pierce: Už jsem ti říkal, Lucifere, že ničeho nelituji.
Lucifer: Ano, ale to bylo předtím, než jsi zabil Charlotte Richardsovou.
Pierce: Ne, ne. To byla nehoda.
Lucifer: Zmáčkl jsi spoušť. Ukončil jsi její život. Vybral sis, že ji zabiješ. Hluboko uvnitř víš, že jsi netvor a že patříš do pekla, kde se budeš touto pravdou navždy mučit. Protože bez ohledu na to, co si říkáš, nemůžeš utéct tomu, co jsi udělal. Co skutečně jsi.
Pierce: (Luciferovi se vrátila ďábelská tvář) Ani ty ne.

originál:
Lucifer: I promised you that I would find a way to kill you. I am a Devil of my word.
Pierce: Is Chloe okay?
Lucifer: She's fine. No thanks to you.
Pierce: Now that I know I'm dying, I don't know what I was so afraid of. I'm going to Heaven.
Lucifer: You really believe that?
Pierce: I told you, Lucifer, I don't regret anything I've done.
Lucifer: Yes, but that was before you killed Charlotte Richards.
Pierce: No. No, that was an accident.
Lucifer: Well, you pulled the trigger. You ended her life. You chose to kill her. Deep down, you know you're a monster. And that you belong in Hell, where you will torture yourself with that truth for eternity. ‚Cause no matter what you tell yourself, you can‘t outrun what you've done. What you truly are.
Pierce: And neither can you.

(phoboska)

Royals, The

česky:
Jasper: Chtěl jsem s vámi mluvit o tom, co řekl. Král Robert. O tom střelci, který je stále venku.
James Hill: Myslel jsi o svém otci? (podívá se na Jaspera) Vím, že to byl tvůj otec.
Jasper: Proč jste to neřekl Robertovi?
James Hill: Neřekl jsem mu o něm, protože to nepotřebuje vědět. A přijde mi, že to má větší účinek, když mě lidé podceňují. Ale aby bylo jasné, když si princezna hraje na Robina Hooda, když má Cyrus sex párty a když někdo používá ty hrozné, ne až tak tajné tunely, tak o tom vím. To jen kdyby tě to zajímalo.
Jasper: Takže víte o tom převratu, který plánuje Liam a jeho rodina?
James Hill: Ne, o tom jsem nevěděl.
Jasper: Tak teď už to víte.

originál:
Jasper: I wanted to talk to you about what he said before. King Robert. About the shooter still being out there.
James Hill: Oh, you mean your father? Yeah, I know it was your father.
Jasper: So why didn't you tell Robert that?
James Hill: I didn't tell him about your father because he doesn't need to know. And I find I can be more effective when people underestimate me. But for the record, when the Princess plays Robin Hood and Cyrus has a sex party, and every time someone uses the not-so-secret bloody tunnels, I know about it. In case you wondered.
Jasper: So do you know about the coup Liam and his family are planning?
James Hill: No. I didn't know about that.
Jasper: Well, you do now.

(Kahlan)

Simpsons, The

29×20 – Throw Grampa from the Dane
stanice
Fox
vysílání
13. 5. 2018
TheSimpsons

česky:
průvodce: Malá mořská víla je světoznámou ikonou Dánska už od roku 1913.
Bart: Ne, Malou mořskou vílu vymyslel Disney, ještě před Spider-Manem a Star Wars.

originál:
Guide: Created in 1913, The Little Mermaid is a world-famous icon of Denmark.
Bart: No. The Little Mermais was created by Disney, right before he created Spider-Man and Star Wars.

(San.)

Timeless

2×10 – Chinatown
stanice
NBC
vysílání
13. 5. 2018
Timeless

česky:
(Rufus přišel během záchrany Jiyi o život.)
Wyatt: Je to moje chyba. Všechno.
Lucy: Ne, není, Wyatte.
Wyatt: Slíbil jsem Rufusovi, že nedovolím, aby se mu něco stalo. Měl jsem ho chránit. A pak jsem všechno zvoral. Stejně jako s námi.
Lucy: To je pravda. S námi jsi to zvoral. Ale Rufus není tvoje vina. Byli jsme tam spolu. Znal riziko. A ochotně ho přijal. Dostal jsi Jiyu bezpečně domů. Na tom Rufusovi záleželo nejvíc.
Wyatt: Miluju tě, Lucy. Nemusíš mi to taky říkat. Nemusíš říkat nic. Měl jsem to říct už dávno, ale neřekl, tak to říkám teď. Rufus chtěl, abych to přiznal. Vím, že ať je kdekoliv… Pokud se dívá, říká si, že už bylo načase.

originál:
Wyatt: This is my fault. All of it.
Lucy: No, it's not, Wyatt.
Wyatt: I promised Rufus that I wouldn't let anything happen to him. I was supposed to protect him. And then I messed everything up. Just like I did with us.
Lucy: It's true. You did mess things up with us. But Rufus is not on you. We all stood together. He knew the risks. And he accepted them willingly. You brought Jiya home, safe. That's what mattered most to Rufus.
Wyatt: I love you, Lucy. You don't have to say it back. You don't have to say anything. I just should've said it a long time ago and I didn't, so I'm saying it now. Rufus wanted me to admit it. I know that wherever he is… If he's watching, he's saying, „Yeah, it's about damn time.“

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nás motivuj likem!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

pataaaaaa159
před 87 týdny
Věděl jsem že se tady objeví ta scénka z For the People :D Upřímně to byla...
Nira
před 85 týdny
Dodatečně díky všem za moc hezký výběr :-)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY