Facebook Twitter E-mail
11. listopadu 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (2. listopad – 8. listopad 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Horror Story

8×09 – Fire and Reign
stanice
FX
vysílání
7. 11. 2018
AmericanHorrorStory

česky:
(Michael vypráví Mead svoje nápady, jak by jako Antikrist mohl zničit svět. Neví ale, že Mead, která je robot, ovládají na dálku Jeff a Mutt a ona tedy říká jen to, co oni dva chtějí.)
Michael: Možná bych se mohl stát prezidentem.
Mead: Dobře. To by mohlo být složité, a to z více důvodů. Vypadáš sotva dost starý na to, aby sis půjčil auto.
Michael: Jasně, ale můžu začít jako velvyslanec a pak bych se stal jedním z nejdůvěryhod­nějších poradců prezidenta. (Mutt a Jeff sedí u počítače a sledují na obrazovce Michaela, který tohle všechno vykládá Mead.)
Mutt: O čem to sakra mluví?
Jeff: Myslím, že vím a není to nic dobrýho. (Píše do počítače, co má Mead říct.)
Mead: Michaele, to zní jako zápletka z Omen 3: Poslední střetnutí. Odtud to máš?
Michael: (naštvaně) Nevím, kde jinde se inspirovat. Neexistuje mnoho návodů na to, jak být Antikristem.

originál:
Michael: Maybe I could run for president.
Mead: Okay. Yeah, that could be problematic for a lot of reasons. You look barely old enough to rent a car.
Michael: Sure, but I could start out as an ambassador and then I’d become one of the president’s most trusted advisors.
Mutt: What the fuck is he talking about?
Jeff: I think I know, and it’s not good.
Mead: Michael, this sounds like the plot of The Omen III. Is this where you’re getting your ideas?
Michael: Well, I don’t know where else to look. It’s not like there’s a bunch of reference material on how to bet he Antichrist.

(Caroline 115)

Big Bang Theory, The

12×08 – The Consummation Deviation
stanice
CBS
vysílání
8. 11. 2018
TheBigBangTheory

česky:
Raj: Hele, lidi, než sem přijde Anu, mohli bychom si promluvit o našem usazení? Nechtěl bych, aby musela sedět na zemi.
Sheldon: Bez problému. Bernadette, na zem.
Bernadette: Hej!
Howard: Jo, nemůžeš moji ženu nutit sedět na zemi.
Sheldon: Dobře, Howarde na zem.
Penny: Fajn, tak si na zem sednu já.
Raj: Díky, Penny. A Leonarde, tak trochu jsem doufal, že si sednu vedle Anu.
Leonard: Takže teď si mám já sedat na zem? Je to můj byt. Proč si Sheldon nesedne na zem?
Sheldon: To je asi ta nejhloupější věc, kterou jsi kdy řekl.
Howard: Lidi, existuje snadné řešení.
Raj: Já se s ní nerozejdu.
Howard: Dobrá, tak vymyslíme něco jinýho.

originál:
Raj: Hey, guys, before Anu gets here, can I talk about the seating situation? I really don't want her to sit on the floor.
Sheldon: No problem. Bernadette, floor.
Bernadette: Hey!
Howard: Yeah, you can't make my wife sit on the floor.
Sheldon: Fine. Howard, floor.
Penny: Fine, I'll sit on the floor.
Raj: Thank you, Penny. And, Leonard, I was kind of hoping I could sit next to Anu.
Leonard: So now I have to sit on the floor? It's my house. Why can't Sheldon sit on the floor?
Sheldon: That might be the dumbest thing you've ever said.
Howard: Guys, guys, there's a simple solution.
Raj: I am not breaking up with her.
Howard: All right. Let's keep thinking.

(Gabik.029)

Discovery of Witches, A

1×08 – Episode 8
stanice
Sky 1
vysílání
2. 11. 2018
ADiscoveryOfWitches

česky:
(Matthew leží na zemi z prořezaným hrdlem a loučí se s Dianou.)
Matthew: Hledal jsem tě celý svůj život.
Diana: Ty nezemřeš. Slyšíš mě? Já to nedopustím!

originál:
Matthew: I've searched for you my whole life.
Diana: You're not gonna die. Do you hear me? I won't let you!

(phoboska)

Doctor Who

11×05 – The Tsuranga Conundrum
stanice
BBC
vysílání
4. 11. 2018
DoctorWho

česky:
(Graham a Ryan pomáhali u porodu Yossova syna.)
Yaz: Už jsi vybral jméno pro dítě?
Yoss: (podívá se na Grahama a Ryana) Ano. Abych vás oba uctil, rozhodl jsem se ho pojmenovat Avokádo.
Ryan: Jak?
Graham: Avokádo?
Yoss: Jo, po starověkém hrdinovi ze země, Avokádovi Hruškovi.
Graham: Ne, kámo, to je ovoce.
Ryan: Ne, je to zelenina.
Graham: Ne. Podívej, tak či tak to není hrdina.
Yoss: Ale my jsme se to učili ve škole. Tvrdíte mi, že se gifftanské záznamy mýlí?
Graham: No, tak trochu!

originál:
Yaz: Have you got a name for the baby?
Yoss: Yeah. In honour of you both, I wanted to call him… Avocado.
Ryan: You what?
Graham: Avocado?
Yoss: Yeah, after the ancient Earth hero, Avocado Pear.
Graham: No, no, mate, that is a fruit.
Ryan: No, it's a vegetable.
Graham: No… Look, either way it's not a hero.
Yoss: But we did it in school. You mean the Gifftan history logs are wrong?
Graham: Well, just a bit!

(phoboska)

DuckTales

2×03 – The Ballad of Duke Baloney!
stanice
Disney XD
vysílání
3. 11. 2018
DuckTales

česky:
(Hamoun ztratil paměť a nepamatuje si, kdo byl předtím. Kačka a Bubík na něj narazí a chtějí o něm zjistit víc, tak si jdou s ním a jeho přáteli rybáři sednout do hospody.)
Mann: Je to jako by byl dělanej pro těžký život na otevřeným moři.
Hamoun: Potřebuju vědět jen to, že jsem vzešel z moře a na něm také umřu.
Kačka: (obdivně) Jeho život je jako haiku.
Bubík: Jo. Nesmyslná kravina, která svou strukturou nedává smysl.

originál:
Mann: It’like he was made for livin‘ a hard knock-life on open water.
Scrooge: All I need to know is that I came from the sea, and I’ll die by it.
Webby: His life is like a haiku.
Louie: Yeah. It’s vague garbage that structurally makes no sense.

(Caroline115)

Good Place, The

3×08 – The Lizard and the Owl
stanice
NBC
vysílání
8. 11. 2018
TheGoodPlace

česky:
(Eleanor zjistila, že když byla na Špatném místě, zamilovala se do Chidiho. Eleanor si to ale nepamatuje, tak jí Michael ukazuje na tu dobu vzpomínky.)
Eleanor: Už stokrát si nás zkoušel mučit, ale teď je to jinak. Jsme totiž zamilovaní. A láska je silnější než cokoli, co nám hodíš na krk.
Michael: Láska je silnější než cokoli? To sotva. Můžu na vás hodit slona. Myslíš, že vás slon nerozdrtí, když se milujete?
Chidi: Myslela to jako metaforu.
Michael: I ta metafora stojí za prd.

originál:
Eleanor: We know this is, like, the hundreth time you tried to torture us, but this time it’s different, because…we’re in love. And love is stronger than anything you can throw at us.
Michael: No, it’s not. Love is stronger than anything I can throw at you? I could throw an elephant at you. You think a thrown elephant wouldn’t crush you because of love?
Chidi: She was speaking metaphorically.
Michael: Even metaphorically, it’s lame.

(Caroline115)

House of Cards

6×05 – Chapter 70
stanice
Netflix
vysílání
2. 11. 2018
HouseofCards

česky:
(Prezidentka je už pár měsíců zavřená v Bílem domě a nevychází ven. Na veřejnost se však dostala znepokojivá fotka, která budí dojem, že Claire na tom není psychicky moc dobře.)
Claire: Zdravím. To je tedy snímek, co? Jedinečný. Bolest, hysterie a malá dávka šílenství. Claire Underwood, jak jste ji ještě neviděli (zatváří se jakoby plakala a byla nešťastná). Ve skutečnosti to není tak snadné, jak se to může zdát. Víte, abych se tak dokázala tvářit, musím si představit dokonalou kombinaci věcí. Zde je recept. Zaprvé musím myslet na všechny způsoby, kterými se mě muži snažili ovládat celý můj život. Pak myslím na nejhorší sen Ameriky, když jde o ženu v Oválu. A nakonec to, čeho lituji nejvíce. Francis J. Underwood.

originál:
Claire: Hi. That's quite a snapshot, right? Unique. Carefully calibrated. Pain, hysteria and just a small dose of crazy. Claire Underwood, like they've never seen before. It's actually not as easy as it looks. See, in order for me to make that face, I have to imagine… the perfect combination of things. Here's the recipe. First, I have to think about all the ways in which men have tried to manage me my whole life. Then, I think of… America's worst fear when it comes to a female in the Oval Office. And finally… my biggest regret. Francis J. Underwood.

(Kahlan)

Outlander

4×01 – America the Beautiful
stanice
Starz
vysílání
4. 11. 2018
Outlander

česky:
Jamie: Když jsi mě opustila po Cullodenu, byl jsem mrtvý. A přesto jsem tě po celou tu dobu miloval.
Claire: I já tě milovala. A nikdy jsem nepřestala.
Jamie: Až zemřu, má duše ti bude stále patřit. Nic není ztraceno, Sassenach. Jen změněno.
Claire: To je první zákon termodynamiky.
Jamie: Ne. Ne. To je víra.

originál:
Jamie: After you left me, after Culloden, I was dead. Yet all that time I loved you.
Claire: I loved you too. I never stopped.
Jamie: When my body dies, my soul will still be yours. Nothing is lost, Sassenach. Only changed.
Claire: That's the first law of thermodynamics.
Jamie: No. No. That's faith.

(Kahlan)

Simpsons, The

30×05 – Baby You Can't Drive My Car
stanice
Fox
vysílání
4. 11. 2018
TheSimpsons

česky:
(Homer je na pohovoru u firmy, která vyrábí samořídící auta.)
žena: Homere, CarGo je na popředí v technologii autonomních vozidel. Hledáme vysoce pasivní lidi, kteří by otestovali naše samořídící auta. (Homer se ani nehne a neřekne jediné slovo.) Perfektní odpoveď.
muž: Víc pasivní už asi nebudete, co? A vaše špatná řidičská historie je taky velkým plusem.
žena: Prý jste nikdy nepoužil směrovky.
Homer: Kterým směrem chci jít je jen a jen moje starost. (začne skandovat) USA! USA!
žena: A taky se vám nějak povedlo přejet sám sebe. Úžasné.

originál:
woman: Homer, CarGo is on the forefront of autonomous vehicle technology. We're looking for highly passive humans to road test our self-driving cars. Perfect answer.
man: Yes, you could not be more passive, could you? And your bad driving record is a big, big plus.
woman: You've apparently never used your blinkers.
Homer: What direction I want to go is my business and no one else's. USA! USA!
woman: And somehow you've driven over yourself. Amazing.

(inekafe)

You

1×09 – Candace
stanice
Lifetime
vysílání
4. 11. 2018
You

česky:
(Beck s kamarádkami brouzdá po sociálních sítích a fotkách Joeovy bývalky Candance.)
Beck: Otřesná Candance. Podívejte se na ni. Není divu, že se mu o ní zdá. Má celou tu auru chladné zrzky, která křičí „následuj mě do této jeskyně, Johne Snowe“.

originál:
Beck: F*cking Candace. I mean, look at her. No wonder he's dreaming about her. She's got this whole icy redhead „Follow me into this cave, John Snow“ vibe.

(Kahlan)


Baví vás tato rubrika? Pak máte jedinečnou příležitost stát se její součástí. Právě hledáme nové posily do našeho týmu Hláškovinářů a budeme rádi, když se k nám připojíte. Nemusíte se hned k ničemu zavazovat, pro více informací stačí kontaktovat uživatele Gabik.029 nebo inekafe a my vám zodpovíme případné otázky. :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nás motivuj likem!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Zatím nikdo nic nenapsal. Buď první a napiš, co si myslíš!

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY