Facebook Twitter E-mail
25. července 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (15. – 21. července 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Bones

11×22 – The Nightmare in the Nightmare
stanice
Fox
vysílání
21. 7. 2016
Bones

česky:
Hodgins: (špatným francouzským přízvukem) Inspektor Clouseau je opět na stopě Růžového pantera a tentokrát mu můžeme pomoct.
Brennanová: Proč mluvíš tím směšným přízvukem?
Hodgins: (normálním hlasem) Hraju Clouseauho. Z filmů o Růžovém panterovi. Peter Sellers. Nebo Steve Martin. Oba jsou po právu komediální géniové.
Brennanová: No, neznám je, ale jsem si zcela jistá, že panteři nikdy nejsou růžoví.

originál:
Hodgins: Once again, Inspector Clouseau is on the trail of the Pink Panther, and this time, we can help.
Brennan: Why are you talking in that ridiculous accent?
Hodgins: I'm-I'm doing Clouseau. From the Pink Panther movies. Peter Sellers. Or Steve Martin. Both comic geniuses in their own right.
Brennan: Well, I'm not familiar with them, though I am quite sure panthers are never pink.

(24ron24)

Killjoys

2×03 – Shaft
stanice
Syfy
vysílání
15. 7. 2016
Killjoys

česky:
(Tým začíná být v koncích.)
Dutch: Johnny, proveď analýzu.
Johnny: Analýzu čeho?
Dutch: (frustrovaně) Já nevím! To vždycky říkáme a ty pak všechno napravíš.

originál:
Dutch: Johnny, do an analysis.
Johnny: Analysis of what?
Dutch: I don't know! That's just something we say and then you make it all better.

(Gabik.029)

Last Ship, The

3×06 – Dog Day
stanice
TNT
vysílání
17. 7. 2016
TheLastShip

česky:
Toshiro: Byl jsem kuchař. Vařil jsem nóbl jídlo pro nóbl Američany v nóbl hotelu v Macau. Všichni moje jídla milovali. Ptali se mě: „Jak to, že tak dobře vaříš, Toshiro?“ Smál jsem se. Ale pravdu jsem jim neřekl. Nikdy jsem si po velké neumýval ruce. Čistá pravda.

originál:
Toshiro: I was a cook. I prepare fancy food for fancy Americans in a fancy hotel in Macao. Everybody love my cooking. They say to me, „Toshiro, how you cook so well?“ I laugh. But I don't tell them the truth. I never wash my hands after I take a dump. True story.

(24ron24)

Mr. Robot

2×03 – eps2.1_k3rnel-pan1c.ksd
stanice
USA Network
vysílání
20. 7. 2016
Mr.Robot

česky:
(Elliot v křesťanské skupině)
vedoucí skupiny: Podělíte se s námi, Elliote?
Elliot: (myšlenky) Ne, mám mozek na kaši.
vedoucí skupiny: Bůh vám pomůže.
Elliot: Tohle dělá? Pomáhá? Povězte, proč nepomohl mému nevinnému příteli, který bezdůvodně zemřel, a pachatel je na svobodě? No dobře, drobnosti nechme stranou. Co ten nespočet válek, které se vedou kvůli Němu? No dobře. To náhodné a zbytečné vraždění nechme plavat. Co ta směs rasismu, sexismu a fóbií, jíž jsme kvůli Němu součástí? A nemluvím jen o Ježíši, ale o všech náboženstvích. Exkluzivní skupiny spravující kontrolu, dealer, co lidem prodává drogu jménem naděje, následují ho jen závislí, co chtějí dávku sraček, aby nepřišli o svůj dopamin ignorace, závislí, co nechtějí přijmout krutou pravdu, že neexistuje pořádek, neexistuje žádná moc a že náboženství je jenom šířící se virus, který nás má rozdělit, aby nám šlo líp vládnout. Jsme pro ně jen platící fandové jejich chabého sci-fi. Proč mám sakra poslouchat cizího imaginárního přítele? Lidé věří, že jejich božstvo je nějaký klíč ke štěstí. Takhle si vás získá. Ani já nejsem tak na hlavu, abych té křivé realitě věřil. Do hajzlu s Bohem. Jako obětní beránek mi nestačí. (myšlenky) Prosím, řekni mi, že jsem to neřekl nahlas. Sakra. Řekl jsem to.

originál:
group leader: Elliot, would you like to share?
Elliot: No, man. My system's hung.
group leader: God can help you.
Elliot: Is that what God does? He helps? Tell me, why didn't God help my innocent friend who died for no reason while the guilty roam free? Okay, fine. Forget the one-offs. How about the countless wars declared in his name? Okay, fine. Let's skip the random, meaningless murder for a second, shall we? How about the racist, sexist, phobia soup we've all been drowning in because of him? And I'm not just talking about Jesus. I'm talking about all organized religion… exclusive groups created to manage control, a dealer getting people hooked on the drug of hope, his followers nothing but addicts who want their hit of bullshit to keep their… their dopamine of ignorance, addicts afraid to believe the truth… that there is no order, there's no power, that all religions are just metastasizing mind worms meant to divide us so it's easier to rule us by the charlatans that want to run us. All we are to them are paying fanboys of their poorly written sci-fi franchise. If I don't listen to my imaginary friend, why the f*ck should I listen to yours? People think their worship's some key to happiness. That's just how he owns you. Even I'm not crazy enough to believe that distortion of reality. So f*ck God. He's not a good enough scapegoat for me. Please tell me I didn't say all of that out loud. Shit. I did.

(MountainLionet)

Musketeers, The

3×07 – Fool's Gold
stanice
BBC
vysílání
16. 7. 2016
TheMusketeers

česky:
král Ludvík: Dnes společnost své ženy nevyžaduji.
královna Anna: Ludvíku, prosím. Musíme se přichystat na to, co přijde.
král Ludvík: Anno, kdo ví, kolik času mi ještě zbývá. Nehodlám ho strávit tím, že budu poslouchat ty vaše lži.
královna Anna: Strávila jsem s Aramisem noc. Je pokrevním otcem našeho syna. Ale pouze pokrevním. Vše, co poznal, co se naučil, co miloval, má od vás.
král Ludvík: Já vám nemůžu odpustit, Anno. Nikdy vám nebudu schopen odpustit.
královna Anna: Nezměníme, co se stalo. Ale můžeme změnit, co je psáno. Jmenujte mě regentkou a přísahám, že mu budu celý svůj život připomínat vaši památku. Napíši dějiny hodné vás a vašeho syna.

originál:
King Louis: I do not require my wife's company today.
Queen Anne: Louis, please. We must prepare for all that is to come.
King Louis: Anne, who knows how long I have left in this world. I do not intend to spend it listening to your lies.
Queen Anne: I spent a night with Aramis. He is the father of our boy, by blood, but by blood alone. Everything he has known and learnt and loved, has come from you.
King Louis: I cannot forgive you Anne. I will never be able to forgive you.
Queen Anne: We cannot change what has happened. But we can change how it is written. Name me as Regent. And I swear to spend my life keeping your memory alive for him. I will write a history worthy of you and your son.

(Kahlan)

Preacher

1×08 – El Valero
stanice
AMC
vysílání
17. 7. 2016
Preacher

česky:
Jesse: Tahle věc… ta moc… vybrala si mě.
Deblanc: Vybrala si mnoho lidí.
Jesse: A co se stalo s nima?
Fiore: Vybouchli.
Jesse: Proč ne já?
Deblanc: To nevíme.
Jesse: Vidíte, tam směřuju. Co všechno ještě nevíme?
Fiore: To nevíme.
Jesse: To nedává žádnej smysl.

originál:
Jesse: This thing… this power… it chose me.
Deblanc: It chose a lot of people.
Jesse: And what happened to them?
Fiore: They exploded.
Jesse: Why haven't I?
Deblanc: We don't know.
Jesse: You see, this is my point. What else don't we know?
Fiore: We don't know.
Jesse: This doesn't make sense.

(A.R.G.U.S.)

Rizzoli & Isles

7×07 – Dead Weight
stanice
TNT
vysílání
18. 7. 2016
Rizzoli&Isles

česky:
(Maura vypomáhá na klinice a Jane jí převzala balík.)
Maura: Díky, že jsi to za mě převzala. Zasekla jsem se včera na klinice.
Jane: V pohodě. Mimochodem, jaká je práce s živými lidmi?
Maura: Je to neuvěřitelné. Pomáhala jsem s císařským řezem.
Jane: Neodolala jsi něco rozříznout, co?
Maura: Byla to volba porodníka.
Jane: Přivedla jsi na tento svět život. Já jsem podepsala balíček.

originál:
Maura: Thank you for signing for this. I got caught up at the clinic last night.
Jane: Yeah, sure. How are you liking working with the living, by the way?
Maura: You know, it's incredible. I assisted with a caesarean.
Jane: Just couldn't resist cutting something open, huh?
Maura: It was the obstetrician's ca­ll.
Jane: You brought life into the world. I signed for a package.

(Kahlan)

Stranger Things

1×01 – Chapter One: The Vanishing of Will Byers
stanice
Netflix
vysílání
15. 7. 2016
StrangerThings

česky:
(Joyce šla na policii nahlásit, že její syn Will zmizel.)
Hopper: Joyce, tohle je Hawkins, jasný? Víš, co nejhoršího se tady stalo za čtyři roky, co tu dělám? Víš, co bylo nejhorší? Když sova napadla Eleanor Gillespieovou, protože si myslela, že má na hlavě hnízdo.

originál:
Hopper: Joyce, this is Hawkins, okay? You wanna know the worst thing that's ever happened here in the four years I've been working here? Do you wanna know the worst thing? It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest.

(phoboska)

Stranger Things

1×05 – Chapter Five: The Flea and the Acrobat
stanice
Netflix
vysílání
15. 7. 2016
StrangerThings

česky:
(Mike a Lucas se hádají, protože Lucas zjistil, že El sabotuje jejich pokus najít bránu do světa Vzhůru nohama, kde předpokládají, že se nachází Will a také příšera, co ho pronásleduje.)
Mike: Běž do háje, Lucasi!
Lucas: Ne! Ty běž do háje, Mikeu. Jsi slepej, protože se ti líbí, že tebou není znechucená. Ale prober se! Prober se, sakra! Ví, kde je Will, a teď ho nechá zemřít ve světě Vzhůru nohama.
Mike: Zmlkni!
Lucas: Co víme, je to její vina.
Mike: Zmlkni.
Lucas: Hledáme nějakou blbou příšeru, ale napadlo tě někdy, že to ona je tou příšerou?

originál:
Mike: Screw you, Lucas!
Lucas: No! Screw you, Mike. You're blind, blind because you like that a girl's not grossed out by you. But wake up, man! Wake the hell up! She knows where Will is, and now she's just letting him die in the Upside Down.
Mike: Shut up!
Lucas: For all we know, it's her fault.
Mike: Shut up.
Lucas: We're looking for some stupid monster,but did you ever stop to think that maybe she's the monster?

(phoboska)

Tyrant

3×03 – The Dead and the Living
stanice
FX
vysílání
20. 7. 2016
Tyrant

česky:
Daliyah: Všichni z nás jsou oběti. Ti mrtví i ti živí.

originál:
Daliyah: All of us are victims. The dead and the living.

(La.Volpe)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak šiř tuto zprávu do světa!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Addie
před 182 týdny
To určitě, mě to jen překvapilo, když jsem u toho viděla ten název,...
foruska
před 182 týdny
Přesně tenhle úsek z Mr.Robot bych vybrala taky. Očividně nejsem jediná,...
alesanko
před 182 týdny
Hláška z Mr. Robot je proste geniálna.. Inak by som možno ešte spomenul...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY