Facebook Twitter E-mail
15. srpna 2015

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (7. – 13. srpna 2015) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Ballers

1×08 – Gaslighting
stanice
HBO
vysílání
9. 8. 2015
Ballers

česky:
(telefonát mezi Joem a Victorem)
Joe: Mám pár věcí, které spolu musíme probrat, dokud jsi ještě ve městě.
Victor: Aha, jasně. Poslouchám. O co jde?
Joe: Lepší by to bylo udělat osobně.
Victor: Teď se mi to nehodí, Joe. Po obědě jdu na trénink.
Joe: Tak se za tebou stavím hned teď.
Victor: Teď se mi to vážně nehodí.
Joe: Victore, jestli stojíš nad tělem mrtvé prostitutky, tak ti pomůžu zbavit se ho.
Victor: Máš chorou mysl, Joe, víš to?

originál:
Joe: There are a couple things that I want to review with you while you're in town.
Victor: Oh, okay. I'm listening. What's up?
Joe: It's better if we do it in person.
Victor: Now's not a good time, Joe. I head out to training camp this afternoon.
Joe: Well, then, I'll come to you right now.
Victor: Uh, now's really not a good time.
Joe: Victor, if you're standing over a dead prostitute, I will help you hide the body.
Victor: You got a sick mind, Joe, you know that?

(inekafe)

Brink, The

1×08 – Who's Grover Cleveland?
stanice
HBO
vysílání
9. 8. 2015
TheBrink

česky:
Gail: Jsem těhotná a ty mě tu necháš samotnou tři dny v týdnu?!
Zeke: A každou druhou sobotu.

originál:
Gail: I'm pregnant, and you are going to leave me alone for three days a week?!
Zeke: And every other Saturday.

(La.Volpe)

Difficult People

1×03 – Pledge Week
stanice
Hulu
vysílání
12. 8. 2015
DifficultPeople

česky:
(Billy se s Julie baví v restauraci o včerejším rande s chlapem, který se přihlásil jako pomocník z publika při kouzelnické show.)
Julie: Co to sakra je? Že se nestydí už jenom za tu myšlenku zapojit se jako divák.
Billy: Ja vím, já to nesnáším dokonce i na koncertech. Jako když zpěvák řekne „Tak, a teď zpívejte vy“. Ne, jdi do háje.
Julie: Přesně, já zaplatila za zpěv tobě. Díky moc.
Billy: Já nežádám Imagine Dragons, aby tady dělali číšníky. Je to prostě blbost.

originál:
Julie: What is that even? To not be embarrassed by even just the idea of audience participation.
Billy: I don't know, I don't even like it at a concert. Like when the lead singer goes, „Now you guys sing!“ No, f*ck you.
Julie: Yeah, I paid you to sing. Thank you very much.
Billy: I don't ask Imagine Dragons to come here and wait tables. It's bullshit.

(inekafe)

Impastor

1×05 – Ex-Communication
stanice
TV Land
vysílání
12. 8. 2015
Impastor

česky:
Buddy: Zjistila jsi, co se včera stalo s Alexou?
Dora: Russell ji prý po módní přehlídce viděl s nějakým fešákem, tak možná měla s-e-x, jestli chápeš, co tím myslím.
Buddy: (jemně sarkasticky) No, je to sice těžší poznat, když mluvíš v takovém kódu, ale jo, chápu.

originál:
Buddy: Ever find out what happened to Alexa last night?
Dora: Well, Russell said he saw her with some hunk muffin after the fashion show, so maybe she was having S-E-X, if you know what I mean.
Buddy: Well, it's kind of tough when you speak in code like that, but I get the idea.

(inekafe)

Kevin from Work

1×02 – Gossip From Work
stanice
ABC Family
vysílání
12. 8. 2015
KevinfromWork

česky:
(Ricky najde kousek papíru se smajlíkem na svém stole, jako to dělávala Audrey Kevinovi.)
Ricky: (vylekaně křičí na celé pracovisko) Kdo to udělal? Kdo… Kdo to udělal?
Audrey: Ricky, uklidni se. To já.
Ricky: Co máš za lubem, sestro?
Audrey: Snažila jsem se být milá.
Ricky: Děláním srandy z mé kulaté hlavy?
Audrey: Ne. To nejsi ty. Je to smajlík, univerzální znak přátelskosti. Vždycky jsem to dělala pro Kevina a ani jednou na mě neječel.
Ricky: Aha. To je milé, ale budu tě muset nahlásit pro nevhodné chování.
Audrey: Cože?
Ricky: Přesně tak.

originál:
Ricky: Who did this? Who… Who has done this?
Audrey: Ricky, calm down. It was me.
Ricky: What's your game, sister?
Audrey: I was trying to be nice.
Ricky: By making fun of my round head.
Audrey: No. That is not you. It's a smiley face, the universal sign of friendliness. I always did it for Kevin and he never once yelled at me.
Ricky: Oh. That's sweet, but… I'm going to report you for aggressive behavior.
Audrey: What?
Ricky: Yes, bitch.

(inekafe)

Mr. Robot

1×08 – eps1.7_wh1ter0se­.m4v
stanice
USA Network
vysílání
12. 8. 2015
Mr.Robot

česky:
(Elliot se baví se svým imaginárním přítelem.)
Elliot: Všichni žijeme v paranoii toho druhého. To rozhodně nemůžeš popřít. Je to důvod, proč se každý každému vyhýbá? Musím se uklidnit. Kéž bych mohl být pozorovatelem jako ty. Pak bych mohl myslet klidněji. (zvolní krok a uklidní se) To je příjemné. Méně stresující. Ve skutečnosti mám pocit, že vidím všechno, vím všechno. Hm. Víš víc než já? To by nebylo fér, můj imaginární přítel by věděl víc než já. Takže, co bys teď udělal?

originál:
Elliot: We're all living in each other's paranoia. You definitely can't argue that. Is that why everyone tries to avoid each other? I need to calm down. I wish I could be an observer like you. Then I could think more calmly. This is comfortable. Less stressful. In fact, I feel like I can see everything, know everything this way. Hmm. Do you know more than me? That wouldn't be fair, my imaginary friend knowing more than me. So what would you do now?

(phoboska)

Ray Donovan

3×05 – Handshake Deal
stanice
Showtime
vysílání
9. 8. 2015
RayDonovan

česky:
(Baví se o tom, že Conorova matka na pár dnů odjela z města.)
Conor: Myslím, že odjela kvůli tomu, že jsem ji vyděsil. Načapala mě ve špatnou chvíli.
Mickey: Ve špatnou chvíli? Honil sis ho? Conore, kdyby Bůh nechtěl, abychom si ho honili, nadělil by nám kratší ruce.

originál:
Conor: I think she left ‘cause I freaked her out. She walked in on me at a bad time.
Mickey: Bad time? Were you jerking off? Conor, if God didn't want us to jerk off, he would've given us shorter arms.

(Furiant)

Rick and Morty

2×03 – Auto Erotic Assimilation
stanice
Adult Swim
vysílání
9. 8. 2015
RickandMorty

česky:
Rick: První pravidlo cestování vesmírem je vždycky kontrolovat nouzová volání. V devíti z deseti případů se jedná o loď plnou mrtvých mimozemšťanů a kopou věcí zadarmo! V jednom případě z deseti se zase jedná o smrtelnou past, ale jsem ochotný to risknout.

originál:
Rick: The first rule of space travel, kids, is always check out distress beacons. 9 out of 10 times, it's a ship full of dead aliens and a bunch of free shit! 1 out of 10 times, it's a deadly trap, but I'm ready to roll those dice.

(inekafe)

Strain, The

2×05 – Quick and Painless
stanice
FX
vysílání
9. 8. 2015
TheStrain

česky:
Fet: Jsem městskej deratizátor.
policista: Se slabostí pro dynamity?
Dutch: Je to nejlepší lovec potvor v New Yorku.
Fet: Taky mám slabost pro stříbrný granáty.
policista: Cože stříbrnýho?
Fet: Spálí ty bestie na prach. Nejsou tak dobrý jako ultrafialový světlo, ale…
Dutch: O stříbru ani o světle nevíte, co?

originál:
Fet: I'm a city exterminator.
cop: With a dynamite fetish?
Dutch: He's the best creature hunter in New York.
Fet: I also have fetish for silver grenades.
cop: Silver what?
Fet: You know, it's not as good as ultraviolet light, but…
Dutch: You don't know about the silver or the UVC?

(Kahlan)

True Detective

2×08 – Omega Station
stanice
HBO
vysílání
9. 8. 2015
TrueDetective

česky:
(Frank se v úkrytu poprvé setká s Ani, a tak se seznamují.)
Frank: Už jsme se potkali? (pauza) Jste policajt, že? Policajtka.
Ani: Co mě prozradilo? Kozy?

originál:
Frank: We met? You're a cop, right? Lady cop.
Ani: What gave me away? The tits?

(Pajky)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to dej vědět světu!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Pajky
před 225 týdny
Taky si myslím, že nás ve čtvrtek čeká úplný závěr, ale je to škoda. Seriál...
Seraphine313
před 225 týdny
Awww, minulý týden mě nejvíc pobavil Ray Donovan a Ballers a koukám, že obě...
HonZajs000
před 225 týdny
Kdo sleduje, ví, že jedno oko nezůstane suché...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY