Facebook Twitter E-mail
10. září 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (1. září – 7. září 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Horror Story

7×01 – Election Night
stanice
FX
vysílání
5. 9. 2017
AmericanHorrorStory

česky:
(Kai se snaží přesvědčit městskou radu, že je zbytečné zvyšovat ochranu Židovského komunitního centra. Chce, aby naopak snížili počet policistů, aby tak všichni žili ve strachu.)
Tom: Dobře, takže si to ujasněme. Vy chcete, abychom vpustili do naší komunity chaos, aby byli všichni natolik vyděšení, že nám dají neomezenou moc, když je budeme chránit?
Kai: Copak nesledujete, co se ve světě děje? Já vám jenom říkám to, co je již skutečností.
Tom: Mladíku, vážím si toho, že se ta vaše parta z 4chanu chce přidat ke zbytku naší společnosti teď, když vám to taťka Trump dovolil. Rád bych vám ale něco vzkázal. Je to jen výkřik do tmy. Dočasné povstání. Vím, že je dobrý pocit, když se potvrdí vaše nejhorší instinkty, ale nenechte se zmást. Využijte tu příležitost, když už jste vylezl od rodičů ze sklepa, a poznejte lidi, co nejsou jako vy. To vy se bojíte. Ne my.

originál:
Tom: Okay. Let me get this straight. You want us…to just let chaos reign in our community so that everyone gets so scared that they'll, what, give us some sort of unlimited power to protect them?
Kai: Haven't you been watching what's going on in the world? I'm just telling you what's happening, man.
Tom: Young man…I appreciate that a lot of you 4chan guys feel empowered to join the rest of us in civil society now that Papa Bear Trump is telling you it's okay. But let me send you a message. This is a blip, a temporary intifada. I know it feels good to have your worst instincts validated, but don't be fooled. Use this opportunity, now that you're out of your parents' basement, to meet a few people that aren't like you. You are afraid. We are not.

(phoboska)

Doctor Doctor

2×04 – Episode 4
stanice
Nine Network
vysílání
6. 9. 2017
DoctorDoctor

česky:
(Hugh se dozvěděl, že za Penny přijede její bývalý přítel a začne žárlit. Využije jejího syna Floyda, aby neměli příležitost dát se znovu dohromady.)
Hugh: Slyšel jsem, že za mámou přijde večer někdo na návštěvu.
Floyd: Jo, Toke. Mám ho rád.
Hugh: Jsi si jistý?
Floyd: Neměl bych?
Hugh: Já nevím. Měl bys?
Floyd: Přijde mi, že se motáme v jednom kruhu.
Hugh: Co když chce, aby se máma přestěhovala zpátky do Sydney?
Floyd: (dojde mu, že by se musel taky stěhovat, což nechce) Ten je ale vyčůranej!
Hugh: Ano, to je. Radím ti, abys je celý večer nespouštěl z očí, jasný? Tím pádem nebude mít příležitost… (zarazí se) Promluvit si o tom stěhování.

originál:
Hugh: So, I hear your mum has a guest tonight.
Floyd: Yeah, Toke. I like him.
Hugh: Do you, though?
Floyd: Shouldn't I?
Hugh: I don't know. Should you?
Floyd: I feel like we're going in circles.
Hugh: What if he wants your mum to move back to Sydney?
Floyd: Oh, he's sneaky!
Hugh: Yes, he is. My advice, don't let them out of your sight tonight, okay? That way he won't have a chance to… Talk about moving back.

(Gabik.029)

Girlfriends' Guide to Divorce

4×04 – Rule #49: Let It Shine
stanice
Bravo
vysílání
7. 9. 2017
Girlfriends'GuidetoDivorce

česky:
(Od Delie odchází kvůli práci muž, se kterým se scházela.)
Jo: Víš co? Kašli na něho. Je to jeho mínus.
Delia: To je od tebe velkorysé, vzhledem k tomu, jak jsem se chovala.
Jo: Přirozená reakce. Vždyť spím s chlapem, který ti překazil svatbu.
Delia: Zdá se, že se chce kvůli tobě napravit.
Jo: To je od tebe milé, De. Za to ti dávám volňásek na kterýhokoliv z mých bývalých. Frumpkis, Scott… Posluž si, holka.

originál:
Jo: You know what? Screw him. It's his loss.
Delia: Oh, that's really generous of you, considering how I've been acting.
Jo: Healthy reaction. I mean, I'm only screwing the guy who blew up your wedding.
Delia: You seem like you make him want to be a better man.
Jo: It's big of you, De. You've got a freebie on any of my exes, baby. Frumpkis, Scott… go at it, sister.

(Gabik.029)

Killjoys

3×10 – Wargasm
stanice
Syfy
vysílání
1. 9. 2017
Killjoys

česky:
(Dutch se pohřešuje. Johnny je vážně zraněný a chce jít s D'avinem ji zachránit.)
D'avin: Nejsi ve stavu jít na misi.
Johnny: Jsem ve skvělém stavu. Klidně bych tě přepral.
D'avin: Zakašleš a vypadnou ti plíce.
Johnny: Žárlíš? To je rys, ne chyba. Hele, chceš jít zachránit Dutch?
D'avin: Tak zachraňme Dutch.
Zeph: (má o Johnnyho strach) To jste fakt pitomci? Žádné další trauma nepřežije.
D'avin: Jo, a jaké trauma ho asi čeká, když tam Dutch umře sama?
Zeph: Ty… Johne, to nemůžeš!
D'avin: Nech to být, Zeph!
Zeph: (už neví, jak by je zastavila) Myslím to vážně! Nemůžeš jít, protože tě miluju. (D'avin a Johnny se zarazí a pohlédnou na Zeph.) Jen jsem to zkusila ze zoufalství, a ne, nechci tě.
Johnny: Já taky ne.
Zeph: Fajn.

originál:
D'avin: You are in no shape for a mission.
Johnny: I'm in amazing shape. I will wrestle you right now.
D'avin: If you cough hard, your lungs will fall out.
Johnny: Are you jealous? That's a feature, not a bug. Hey. Want to go save Dutch?
D'avin: Let's save Dutch.
Zeph: Are you actual morons? He can't take any more trauma.
D'avin: Yeah, well, what kind of trauma do you think he'll go through if Dutch dies alone because we weren't there?
Zeph: You… John, you can't!
D'avin: Let it go, Zeph!
Zeph: I'm serious! You can't go, because… I love you. Whoa. I just tried that out of desperation, given the circumstance, and, nope, not good, do not want.
Johnny: Same.
Zeph: Fine.

(24ron24)

Last Ship, The

4×04 – Nostos
stanice
TNT
vysílání
3. 9. 20167
TheLastShip

česky:
Paul: Jste součástí největšího podrazu od doby, kdy Odysseus vyskočil z toho koně. Tom Chandler, na mojí jachtě a v mém domě. A vy dva jste to dovolili. Byl jsem mu takhle blízko. Takhle blízko. Mohl mě poznat.
Giorgio: Nevěděl jsem, že je to Chandler. Myslel jsem, že je rybář.
Paul: (naštvaně) Co jsi řekl? Co jsi to řekl? Hm? Co jsi mi to řekl?
Giorgio: (opatrně) Myslel jsem, že je to jen rybář.
Paul: Rybář. Ty jsi myslel. Bože, Giorgio, jsme uprostřed velkého posunu v lidském chování. Teď není čas, abys myslel.

originál:
Paul: You two are the butt of the biggest con since Ulysses jumped out of a wooden horse. Tom Chandler, on my yacht, in my house. And you two let it happen. I was that close to that guy. I was that close. He could've recognized me.
Giorgio: I didn't know it was Tom Chandler. I-I thought he was just a fisherman.
Paul: What did you say? What did you say to me? Hmm? What did you say to me?
Giorgio: I thought he was just a fisherman.
Paul: A fisherman. You thought. God, Giorgio, we are in the midst of a tectonic shift of a paradigm of human behavior. Now is not the time for you to think.

(24ron24)

Preacher

2×12 – On Your Knees
stanice
AMC
vysílání
4. 9. 2017
Preacher

česky:

(Cassidy tvrdí, že jednou viděl jednorožce.)
Cassidy: Poslouchej. Ležel jsem u táboráku a slyšel nějakej zvuk, tak jsem zašel k řece, abych to prozkoumal. (nakloní se nad talíř a dělá, že z něj pije) A tam byl… Jasný?
Tulip: Lízal kornout se zmrzlinou?
Cassidy: Lízal zmrzlinu… Jak tě to napadlo z toho, co jsem předváděl?
Tulip: Protože to vypadalo, že jíš kornout se zmrzlinou.
Cassidy: Kde by sakra vzal kornout se zmrzlinou?
Tulip: Ze zmrzlinářskýho vozu?
Cassidy: Ty se prostě snažíš zničit moji historku a to se mi nelíbí. Pil vodu z řeky.
Jesse: Jednorožec?
Cassidy: Opravdu, stál přímo pod hvězdama. Byla to nádherný pohled. Majestátný stvoření.
Jesse: Měl žízeň.
Cassidy: Jo, cválal kolem s tím svým obřím rohem na hlavě, víš, ani si nedokážu představit, jak musel bejt dehydratovanej.

originál:
Cassidy: Listen to this. I was lying by the campfire there. I hear a bit of a noise, so I went down to the river to investigate. And there it was, just… You know?
Tulip: Lickin' an ice cream cone, huh?
Cassidy: Lickin' an ice cream… How did you get that from what I just did?
Tulip: ‚Cause that what it look like, like you were eating a ice cream cone.
Cassidy: Where the bloody hell is it gonna get an ice cream cone?
Tulip: The ice cream truck?
Cassidy: You‘re just trying to ruin my story, anl don't like it. It was drinking river water.
Jesse: The unicorn?
Cassidy: Honestly, stood under the stars. It was just beautiful scene, regal. Majestic creature.
Jesse: He was thirsty.
Cassidy: Well, yes, clip-cloppin' around with an enormous horn on its head, you know, I can only imagine the dehydration with that.

(Kahlan)

Strain, The

4×08 – Extraction
stanice
FX
vysílání
3. 9. 2017
TheStrain

česky:
(Quinlan zabil Setrakaina, který byl napadnen a nakažen Eichorstem. Eph, Dutch, Fet a Quinlan ho potom spolu pohřbili.)
Eph: Chce někdo něco říct?
Quinlan: Byl jsem svědkem lidské smrtelnosti po více než 2000 let. Vím, že lidský život je až moc často jen záblesk ve tmě. Neměli bychom nad jeho smrtí truchlit. Jeho smrt byla nevyhnutelná. Měli bychom vzpomínat, co všechno nás naučil. Že to, jaký na vás bude mít život dopad, záleží na vůli. Odhodlání pokračovat v boji, ať to stojí, co to stojí. Jeho život byl majákem. Pro nás všechny.

originál:
Eph: Does anyone want to say something?
Quinlan: I have been a witness to human mortality for more than 2,000 years. I know that a single human life is too often just a flicker in the darkness. We should not mourn this man. His death was inevitable. Instead, we should remember what it is that he showed us. That the real… Impact of a life depends on will. The determination to keep on fighting, no matter the cost. His life was a beacon. For all of us.

(Kahlan)

Suits

7×09 – Shame
stanice
USA Network
vysílání
6. 9. 2017
Suits

česky:
Louis: A omlouvám se, že jsem na vás křičel, Gretchen. A také za to, že jsem po vás chtěl, abyste zrušila sezení u Lipschitze. Byla to ta nejhloupější věc, kterou jsem kdy řekl.
Gretchen: Ne, Louisi, nejhloupější věc, kterou jste kdy řekl, bylo, když jste chtěl, abych pro kancelář zařídila adopci siamských koček.

originál:
Louis: And I'm sorry I yelled at you, Gretchen. And I'm also sorry I told you to cancel Lipschitz. I mean, that was the dumbest thing I've ever said.
Gretchen: No, Louis, the dumbest thing you've ever said was when you ordered me to adopt a family of Siamese cats for the office.

(Kahlan)

Teen Wolf

6×12 – Raw Talent
stanice
MTV
vysílání
6. 8. 2017
TeenWolf

česky:
(Liam a Theo odlákali skupinku Lovců do prázdné ZOO. Perou se a snaží se nabudit dojem, že jsou tam i Scott a Malia.)
Liam: Roztrhl jsi mi tričko.
Theo: Jo, tys mi zase zlomil nos. Dvakrát. Uzdravil se a zlomils ho znovu. Dvakrát!
Liam: (znovu ho uhodí) Třikrát.

originál:
Liam: You ripped my t-shirt.
Theo: Yeah, you broke my nose. Twice. It healed, you broke it again. Two times!
Liam: Three times.

(Kahlan)

Victoria

2×02 – The Green-Eyed Monster
stanice
ITV
vysílání
3. 9. 2017
Victoria

česky:
(Victoria přišla navštívit svého bývalého premiéra vlády.)
Victoria: Přišla jsem vás požádat o radu.
pan Melbourne: Už nejsem politicky činný, madam. Nebylo by správné, abych vám radil.
Victoria: To není ten druh rady, kterou potřebuji. Chci se vás zeptat na manželství.
pan Melbourne: Prošel jsem dvěma. K tomu jsem stěží kvalifikovaný.

originál:
Victoria: I have come to ask your advice.
Lord Melbourne: I am no longer in politics, Ma'am, it would be wrong for me to advise you.
Victoria: It's not the kind of advice I need. I want to talk to you about… marriage.
Lord Melbourne: There too, I'm hardly qualified.

(24ron24)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak si to nenech jen pro sebe!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Gabik.029
před 123 týdny
A mě nejvíc :DDDD
phoboska
před 123 týdny
:D Vitaj 4h spánok :D
24ron24
před 123 týdny
Vitám, vitám :DD

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY