Facebook Twitter E-mail
23. září 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (14. září – 20. září 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Horror Story

8×02 – The Morning After
stanice
FX
vysílání
19. 9. 2018
AmericanHorrorStory

česky:
(Dinah vzpomíná na dřívější časy, kdy se jí líbil jeden herec v oblíbeném pořadu.)
Dinah: „Hardyho chlapci“ byl velmi oblíbený program.
Coco: Samozřejmě. Měli jste jen tři kanály. Víte co? To je přesně ten důvod, proč je to pro nás, mladíky, mnohem těžší než pro vás, staříky. Byli jste zvyklí mít ve svém životě jen dvě tři trapné věci, jako televizní kanály, způsoby pití kávy, sexuální orientace. Mallory, pomoz mi s tím trochu.
Mallory: Psí plemena. Za nás bylo přinejmenším deset druhů pomořanů, ze kterých jste si mohli vybrat. A vy jste přitom byli spokojení s pitím vody z kohoutku.
Eddie: Měli jsme ve všem tolik možností. Zubní nitě, osvěžovače vzduchu. Neobjednali jsme si jenom tak burger, potřebovali jsme vědět, jestli chceme krůtí, vegetariánský, nebo takový ten bezmasý, který krvácel úplně stejně jako ten opravdový.
Mallory: Měli jsme nejmíň čtyři Chrise, kteří mohli hrát ve filmu. Kolik jste jich měli vy?

originál:
Dinah: „The Hardy Boys“ was a very popular program.
Coco: Yeah, of yourse it was. You only had three networks. You know what, this is exactly why this is so much harder on us youth than it is for you geriatrics. You’re used to only having two or three lame things in your life, like TV networks, ways to drink coffee, sexual orientations. Mallory, help me with this, please.
Mallory: Dog breeds. We had at least ten different Pomeranians to choose from. And you guys were cool with drinking tap water.
Eddie: We had so many options for everything. Dental floss, air fresheners. We didn’t just order a burger, we needed to know if we wanted turkey or veggie or that meatless kind that bleeds like the real thing.
Mallory: We had at least four Chrises that could star in a movie. How many did you have?

(mv1998)

American Vandal

2×06 – All Backed Up
stanice
Netflix
vysílání
14. 9. 2018
AmericanVandal

česky:
(Perry popisuje Samovi a Peterovi, jak Lou těží ze svého přátelství s DeMarcusem.)
Perry: Pokud chcete vycházet s DeMarcusem, musíte vycházet i s jeho kamarádem. Úplně jako Spice Girls.

originál:
Perry: If you wanna get with DeMarcus, you gotta get with his friend. It’s some real Spice Girl shit, man.

(Caroline115)

Discovery of Witches, A

1×01 – Episode 1
stanice
Sky 1
vysílání
14. 9. 2018
ADiscoveryOfWitches

česky:
Matthew: Kdysi byl svět plný zázraků, ale teď patří lidem. My stvoření jsme všichni zmizeli – démoni, upíři a čarodějnice, schováváme se, bojíme se odhalení, jsme nesví a to i jeden před druhým. Ale jak můj táta zvykl říkat, při každém konci je nový začátek.

originál:
Matthew: Once the world was full of wonders, but it belongs to humans now. We creatures have all but disappeared – demons, vampires and witches, hiding in plain sight, fearful of discovery, ill at ease, even with each other. But, as my father used to say, in every ending… there is a new beginning.

(phoboska)

First, The

1×07 – The Choice
stanice
Hulu
vysílání
14. 9. 2018
TheFirst

česky:
(Tom přišel za Denise, aby si s ní promluvil o letu na Mars, který se blíží.)
Tom: Sepsal jsem návrh dopisu pro posádku a poslal ho prezidentce.
Denise: Řekla mi to.
Tom: Jo. Všichni ho podepsali. Já ještě ne.
Denise: Zvládneme to. Ne, to jsi mi řekl ty. Pamatuješ tu noc, kdy ses vrátil z DC? Už tehdy jsi byl rozhodnutý.
Tom: Myslel jsem si, že bychom mohli.
Denise: Ano, já také. Mýlili jsme se, co?
Tom: Četla jsi některý z mých e-mailů?
Denise: Jo. Tolikrát jsem ti v duchu odepsala, ale pokaždé mě napadalo jen to samé… „Potřebuju tě tady. Nechci, abys šel.“
Tom: Dobře, pokud mě potřebuješ…
Denise: Bože, ne. Jen jsem to potřebovala říct. Abych tě přestala potřebovat.

originál:
Tom: So, I drafted a letter for the crew to sign and send to the President.
Denise: She told me.
Tom: Yeah. They've all signed it. I haven't signed it yet.
Denise: We can make it work. No, that's what you told me. Remember that night you got back from D. C.? You'd already decided.
Tom: I thought that we could.
Denise: Yeah, so did I. We were wrong, huh?
Tom: Did you read any of my e-mails?
Denise: Yeah. There's so many times I wrote back to you in my head, but I just… I kept coming up with the same thing… „I need you here. I don't want you to go.“
Tom: Well, if you need me h…
Denise: Oh, God, no. I… I just needed to say that. So I can stop needing you.

(Kahlan)

Killjoys

4×09 – The Kids Are Alright
stanice
Syfy
vysílání
14. 9. 2018
Killjoys

česky:
(D'avin chce schovat Jaqa před Dámou u Delle Seyah.)
Delle Seyah: (D'avin jí dá do ruky její přívěšek) Tento čip byl určen pouze pro nouzové situace.
D'avin: A proto jsme přišli. Dáma chce Jaqa. Málem ho dostala na Telen…
Delle Seyah: Promiň, Jaqa?
Johnny: Jo. Ozzman mu fakt nesedl. Malý chlapík je 100% D'avin. Ani za nic neumí lhát a uvěří všemu.
D'avin: Teď si nechává říkat Jaq. Je to jeho volba.
Delle Seyah: Nechala jsem Jaqa s tebou, aby byl v bezpečí.
D'avin: Nebude v bezpečí, dokud nezabijeme Dámu, takže ho musíme mezitím schovat někam, kde ho nenajde.
Johnny: Překvápko.
Delle Seyah: Příště zavolejte dopředu.

originál:
Delle Seyah: This chip was for emergencies.
D'avin: And we're cashing it in. The Lady wants Jaq. Almost caught him on Telen…
Delle Seyah: I'm sorry, Jaq?
Johnny: Yeah, Ozzman wasn't really a fit. Little man's like, 100% D'av. Can't lie for shit, and gullible as mittens.
D'avin: He goes by Jaq now. His choice.
Delle Seyah: I left Jaq with you so he'd be safe.
D'avin: He won't be safe until we kill the Lady, so until then, we need to hide him where she can't find him.
Johnny: Suprise.
Delle Seyah: Next time, call ahead.

(Kahlan)

Sorry for Your Loss

1×01 – One Fun Thing
stanice
Facebook Watch
vysílání
18. 9. 2018
SorryForYourLoss

česky:
(Amy budí Leigh, které se nechce vstávat.)
Amy: Vstávej.
Leigh: Ne.
Amy: Jo. V sedm ti začíná lekce.
Leigh: Mami.
Amy: Žádný mami. Honem. (začne z Leigh stahovat peřinu)
Leigh: Hej! Nech toho, nemám na sobě kalhoty.
Amy: Tvoje tělo doslova vylezlo z mé vagíny, takže ty kalhoty si nech od cesty.

originál:
Amy: Up.
Leigh: No.
Amy: Yeah. You teach at seven.
Leigh: Mom.
Amy: No „mom“. Come on.
Leigh: Hey! Stop, I'm not wearing any pants.
Amy: Your body literally came out of my vagina, do not talk to me about pants.

(Gabik.029)

Upstart Crow

3×04 – Sigh No More
stanice
BBC Two
vysílání
19. 9. 2018
UpstartCrow

česky:
(Susanna chce jít do hospody, kde na ni má čekat Claude.)
Susanna: Mami, jdu do hospody.
Anne: Do hospody? Ale vždyť jsi ještě jenom děvče!
Susanna: Je mi 16. Julie se vdala, naplnila manželský svazek, zabila se a to všechno v pouhých třinácti letech.
Anne: No jo, už to neřešme, zlatíčko, protože si narovinu myslím, že je trochu divné, že váš otec z Julie udělal třináctileté děvče.
Shakespeare: Není to divné.
Mary Arden: Musím říct, že mě to trochu trápilo, ale rozhodla jsem se to ignorovat.
Anne: Myslím si, že lidi budou dělat to, že do role obsadí starší herečku a pravděpodobně vynechají text, ve kterém je zmíněno, že se Julie nedožije čtrnáctého léta, protože je to opravdu trochu divné.
Shakespeare: Není to divné. Je to docela vědomě stylizovaný obraz mládí a nevinnosti. Bylo by to jiné, kdyby byl Romeo špinavý starý perverzák, což očividně není.
John Shakespeare: Proč očividně? Jestli si dobře vzpomínám, nikdy jsi Romeův věk nezmínil, i když to nevím jistě, protože jsem v půlce druhého dějství usnul.

originál:
Susanna: Mum, I'm off to the tavern!
Anne: The tavern? But you be but a maid.
Susanna: I'm 16. Juliet got married, consummated it and killed herself by the time she was 13.
Anne: Yeah, well, let's not dwell on that, love, because, frankly, I've always thought your father making Juliet only 13 was a bit weird.
Shakespeare: It was not weird.
Mary Arden: I must say, it always bothered me a bit, but I decided to ignore it.
Anne: I think that's what people will do – cast older actresses and probably cut the line where it says about Juliet not having seen her 14th summer, because it really is a bit weird.
Shakespeare: It's not weird. It's a quite deliberately stylised image of youth and innocence. It would be different if Romeo were a dirty old pervington, but he's not, obviously.
John Shakespeare: Why obviously? As I recall, you never mention Romeo's age, although I can't be sure because, by the middle of Act II, I was fast asleep.

(phoboska)

Vanity Fair

1×04 – Episode 4
stanice
ITV
vysílání
16. 9. 2018
VanityFair

česky:
Rawdon: Tak jaký máme plán?
Becky: Až dorazíme do Belgie, budu ti hledat nové spoluhráče.
Rawdon: Výborně.
Becky: Nové přátele, užitečné lidi se stále plným měšcem, kteří jsou obecně méně protivní.
Rawdon: A uměla bys ve svém volném čase vyhrát i válku?

originál:
Rawdon: So, what’s our plan?
Becky: Once we get to Belgium, I’m going to look for new gaming partners for you.
Rawdon: Very good.
Becky: And new friends. Useful people with more reliable pockets who are generally just…less annoying.
Rawdon: In your spare time, Becks, can you also win us the war?

(Caroline115)

Wrecked

3×07 – Ballers
stanice
TBS
vysílání
18. 9. 2018
Wrecked

česky:
(Todd je v bezvědomí a zdá se mu o Robu Cordrym, který mu ukazuje momenty z jeho minulosti a do každé této životní etapy prochází různými dveřmi.)
Todd: Co bys říkal tomu, kdybychom prošli nějakými těmi dveřmi zpátky do časů prvních Hooters nebo tak? Do časů, kdy byl silikon ještě v pořádku.

originál:
Todd: What do you say we také one of these magic doors back in time to, like, the first Hooters or something you know? When silicone was good.

(Caroline115)

Wynonna Earp

3×09 – Undo It
stanice
Syfy
vysílání
14. 9. 2018
WynonnaEarp

česky:
(Nicole a Waverly si zavolaly na pomoc klenotníka, aby sundal Waverly záhadný prsten, který jí drží na prstu.)
Derek: Jak že jste k tomu prstenu přišly?
Nicole: (začne si vymýšlet) Je v mé rodině už celé generace.
Waverly: Jo.
Nicole: Jo. Byl sem přepraven na lodi… Babička Haughtová ho propašovala ve své… spodničce.

originál:
Derek: How did you say you came upon this ring?
Nicole: It's been in my family for generations.
Waverly: Yeah.
Nicole: Yep. It came… came right over on the boat. Smuggled right up Granny Haught's… petticoats.

(Gabik.029)


Baví vás tato rubrika? Pak máte jedinečnou příležitost stát se její součástí. Právě hledáme nové posily do našeho týmu Hláškovinářů a budeme rádi, když se k nám připojíte. Nemusíte se hned k ničemu zavazovat, pro více informací stačí kontaktovat uživatele Gabik.029 nebo inekafe a my vám zodpovíme případné otázky. :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nebuď labuť a sdílej!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

mv1998
před 62 týdny
Ještě jedna z AHS :) (Michael Langdon oznamuje, že pouze malá hrstka...
Nira
před 62 týdny
Opět velmi povedený výběr, díky všem! Na The First a Sorry for Your Loss se...
STOUPA
před 62 týdny
Díky za další super hlášky:)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY