Facebook Twitter E-mail
20. června 2015

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (12. – 18. června 2015) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Dark Matter

1×01 – Pilot – Part 1
stanice
Syfy
vysílání
12. 6. 2015
DarkMatter

česky:
(Po probuzení z umělého spánku si nikdo nic nepamatuje, avšak snaží si vzpomenout.)
Six: Co děláš?
Five: Nic. Co děláš ty?
Six: Hledám něco na bolest hlavy.
Five: Bolest hlavy může být způsobena abnormalitami v cévách či mozkovými nádory.
Six: Jak to víš?
Five: To netuším. Jen to prostě vím. Nádor je tvořen mnoha buňkami, které se nekontrolovatelně množí. Lidské tělo vytvoří každou sekundu asi 25 milionů nových buněk. A ledvinami koluje asi 180 litrů krve každý den. Krev vytryskne asi do výšky dvou metrů, když je krční tepna přeseknuta. Je to velmi efektivní způsob zabití.
Six: (trochu se vyděsí) Aha.

originál:
Six: What're you doing?
Five: Nothin'. What are you doing?
Six: Looking for something to treat a headache.
Five: Headaches can be caused by blood vessel abnormalities or brain tumors.
Six: How do you know that?
Five: I don't know. I… I just do. A tumor is a mass of cells that multiplies uncontrollably. The human body creates twenty-five million new cells every second. And its kidneys process one hundred and eighty liters of blood every day. Blood will spurt up to two meters when the carotid artery is severed. It's a very efficient killstroke.
Six: Uh-huh.

(La.Volpe)

Halt and Catch Fire

2×03 – The Way In
stanice
AMC
vysílání
14. 6. 2015
HaltandCatchFire

česky:
(Donna s Gordonem přichází za Cameron a dalšími programátory kvůli problému.)
Cameron: Užila sis jednohubky a koktejly?
Donna: Co se děje, Cameron?
Lev: Cizí program nám přepsal disky.
Yo-Yo: Všechna data jsou v hajzlu.
programátor: Jmenovalo se to Sonaris.
Gordon: Sakra.
Donna: Ty jsi to odeslal?
Gordon: Já… Než jsme odešli…
Cameron: Dost. Napsal jsi to ty?
Donna: To ne, já netušila, že to vážně pošle.
Cameron: Nevěděla jsi to? Je to přece tvůj muž.
Donna: Co to mělo být?
Gordon: Snažíme se zmapovat vaši síť. Pusťte mě dál, klidně pomůžu.
Cameron: Tak ty nám chceš pomoct?
Gordon: No tak promiň. Koupím vám nové disky.
Tom: Nejde o disky, kreténe, ale o hry, o tu původní práci.
Cameron: Ne, ne, ne, ta slova mu nic neříkají. Nemohl ses držet dál? Nemohl jsi nás nechat pracovat?
Gordon: Bože, seber se.
Cameron: Nesnášíš to, protože je to nové a odvážné a protože jsi mimo hru a jen se díváš, ty zaprodanče.
Gordon: Bacha na jazyk.
Cameron: A tvá žena mezitím dělá věci, které si neumíš ani představit.
Gordon: Chceš ji do toho zatáhnout?
Donna: Gordone.
Gordon: Kdo vám platí podnájem? Kdo vám potají platí vodu a elektřinu? Donna je jediný důvod, proč jste ještě nešli ke dnu! To jsi určitě nevěděla, co? Nebo ty, nebo ty nebo ty, slečno Geniální. Tomuhle říkáš firma?
Donna: Zlato…
Gordon: To spíš Noční můra v Nerd Street.
Donna: Hele, zlato.
Gordon: Co je?
Donna: Šel bys domů?
Gordon: Donno.
Donna: Běž prosím domů.

originál:
Cameron: Oh, did you enjoy your finger food and cocktails?
Donna: Cameron, what is this? What's going on?
Lev: A rogue program ate our drives.
Yo-Yo: Nuked all our data.
programátor: Something called Sonaris.
Gordon: Oh, shit.
Donna: You sent it?
Gordon: I… I mean, I… before we left…
Cameron: Stop. You wrote this?
Donna: No, uh, I didn't know that he actually went ahead and sent it.
Cameron: You didn't know? You're married to him.
Donna: What is that supposed…
Gordon: We were trying to help you map your network. Look, let me in there, maybe I can help.
Cameron: You want to help us?
Gordon: I'm sorry, all right? You know, I'll buy you some new drives.
Tom: It's not the drives, asshole. We lost games. We lost original work.
Cameron: No, no, no. He doesn't know what that is. You wouldn't just stay away? You couldn't just leave us to do our thing?
Gordon: Christ, get over yourself.
Cameron: I mean, which you hate because it's new and brave and because you're on the outside looking in, you sellout.
Gordon: Watch your mouth.
Cameron: Meanwhile, your wife is doing things that you couldn't even imagine.
Gordon: You want to bring her into this?
Donna: Gordon.
Gordon: Who signs your lease? Who pays your water and electric behind your back? You know? Donna's the whole reason you haven't been condemned! Bet you didn't know that, did you? Or you or you or you, Little Miss Girl Genius. You call this a company?
Donna: Honey…
Gordon: This is more like „Nightmare on Nerd Street“!
Donna: Hey, honey.
Gordon: What?
Donna: Would you go home?
Gordon: Donna.
Donna: Just go home, please.

(lukascoolarik)

Humans

1×01 – Episode 1
stanice
Channel 4
vysílání
14. 6. 2015
Humans

česky:
(rozhovor s robotem)
Laura: Ty jsi jenom hloupej stroj, že?
Synth Anita: Ano, Lauro.

originál:
Laura: You're just a stupid machine, aren't you?
Synth Anita: Yes, Laura.

(Pajky)

Melissa & Joey

4×15 – The Book Club
stanice
ABC Family
vysílání
17. 6. 2015
Melissa&Joey

česky:
Joe: Zlato, ona… Vůbec ji nezajímala moje omluva. Mé… mé urážky ji vzrušovaly. Pravdou je, že tvá oplzlá kamarádka se mě snažila sbalit.
Melissa: Ale prosím tě. Podle tebe se tě snaží sbalit všechny ženy.
Joe: Je to mé břímě. Myslíš, že být neodolatelným je moje volba?

originál:
Joe: Honey, she… She didn't care about my apology, okay? My… my insults turned her on. Truth is… Your dirty little book friend hit on me.
Melissa: Oh, please. You think every woman's hitting on you.
Joe: It's my burden. I mean… You think I'm irresistible by choice?

(inekafe)

Murder in the First

2×02 – Schizofrenzy
stanice
TNT
vysílání
15. 6. 2015
MurderintheFirst

česky:
únosce: Hra končí, jen když hrdina zachrání princeznu.

originál:
únosce: Game only ends when the hero rescue the princess.

(MountainLionet)

Orphan Black

3×09 – Insolvent Phantom of Tomorrow
stanice
BBC America
vysílání
13. 6. 2015
OrphanBlack

česky:
(Do skladu přijde Helena, která předstírá, že je Alison.)
Donnie: Alison. Zlato, říkal jsem ti, ať počkáš v autě.
Helena: Trvat ti to dlouho. Přišla já zkontrolovat manžel.
Pouchy: Co to máš s hlasem?
Helena: Mám rýmu.
Donnie: Jo, jo. Má takovou tu strašnou rýmu, která napadá větnou skladbu.

originál:
Donnie: Alison. Honey, I said to wait in the car.
Helena: You were taking a long time. I came to check up husband.
Pouchy: What's up with your voice?
Helena: I have a cold.
Donnie: Yeah, yeah. It's one of those really bad ones that messes with your syntax.

(Gabik.029)

Penny Dreadful

2×07 – Little Scorpion
stanice
Showtime
vysílání
14. 6. 2015
PennyDreadful

česky:
(Rozhovor o následcích vraždy, kterou Vanessa vykonala s pomocí černé magie.)
Vanessa: Vím, co jsem udělala.
Ethan: Skutečně? Víš, jaké to je… nést břímě vraždy po zbytek svého zatraceného života? Víš, jaké to je, holčičko? Dovol mi, abych ti o tom pověděl. Poprvé je to těžké. Jsem si jistý, žes trochu plakala, je to tak? Neboj se, to přejde. Podruhé je to jednodušší. Potřetí už ani nemrkneš. Pak je to jen rutina. Už víc nepláčeš. Ani si nevzpomeneš, že jsi zvykla plakat. Jsi naživu, oni jsou mrtví. Srát na ně.
Vanessa: Přestaň!
Ethan: Už nikdy nedostaneš svou duši zpět. Nikdy. Rozumíš tomu?
Vanessa: Ano.
Ethan: Vítej v temnotě, Vanesso.

originál:
Vanessa: I know what I've done.
Ethan: Do you? Do you know what it is… to walk with someone's body tied around your neck for the rest of your goddamn life? Do you know what that is, little girl? Let me tell you about it. First time is hard. I'm sure you cried a bit, didn't you? Don't worry, that'll pass. Second time is easier. Third time, you don't blink. Then it's all just repetition. You don't cry anymore. You don't even remember when you used to cry. You're alive and they're dead. F*ck ‘em.
Vanessa: Stop it!
Ethan: You'll never get your soul back. Not ever. Do you understand that?
Vanessa: Yes.
Ethan: Welcome to the night, Vanessa.

(phoboska)

Salem

2×11 – On Earth as in Hell
stanice
WGN America
vysílání
14. 6. 2015
Salem

česky:
(Isaac přinese do kostela během obřadu tělo Dollie a obviňuje Georgea Sibleyho z jeho zločinů a hříchů.)
Hathorne: (k ostatním v kostele) Tohle všechno od smilníka Isaaca.
Isaac: (ukazuje prstem na Hathornea) Pokrytče! Pokrytče. (mluví ke všem) Všichni jste smilníci. Spíte spolu dennodenně, včetně svátků! Přísahám vám… kdyby Ježíš Kristus kráčel ulicemi Salemu, nenašel by jediného člověka hodného spásy.

originál:
Hathorne: This from Isaac the fornicator.
Isaac: Hypocrite! Hypocrite. You're all fornicators. Screwing each other every day of the week, including the Sabbath! I swear… if Jesus Christ walked the streets of Salem, he wouldn't find a man worth saving.

(inekafe)

Stitchers

1×03 – Connections
stanice
ABC Family
vysílání
16. 6. 2015
Stitchers

česky:
Kirsten: Peter a Julie, a teď Scott a Lilly. Tohleto je láska? Intenzivní spojení a pak ztráta, která ti láme srdce?
Cameron: Možná.
Kirsten: Stojí to za to?
Cameron: „Je lepší milovat a ztratit, jak nemilovat vůbec.“ Tennyson.
Kirsten: Myslíš, že je to pravda?
Cameron: Nevím. Ale když to zjistíš, dej mi vědět.

originál:
Kirsten: Peter and Julie, and now Scott and Lilly. Is this what love is? Intense connection and then heartbreaking loss?
Cameron: Maybe.
Kirsten: Is it worth it?
Cameron: „It is better to have loved and lost than to never have loved at all.“ Tennyson.
Kirsten: Do you think he's right?
Cameron: I don't know. But if you figure it out, tell me.

(Lill)

Vicious

2×03 – Ballroom
stanice
ITV
vysílání
15. 6. 2015
Vicious

česky:
Stuart: Dobrá, odcházím do tanečních. Uvařil jsem večeři. Je v troubě.
Freddie: Na jaký kus lepenky bez chuti se mám těšit? Uvařil jsi polštářek z křesla?
Stuart: Teď jsem rád, že to spadlo na zem.

originál:
Stuart: All right, I'm leaving for dance class. I cooked dinner. It's in the oven.
Freddie: What tasteless piece of cardboard do I have to look forward to? Did you boil a chair cushion?
Stuart: Now I'm glad it fell on the floor.

(Kahlan)


Miluješ seriály a SerialZone? Chceš být součástí rozrůstajícího se týmu redaktorů, kteří přispívají ke každodennímu chodu webu? Máš zájem o psaní článků? Nebo by tě bavilo doplňovat obsahy epizod? Láká tě třeba kontrola, korekce a schvalování seriálových zajímavostí a zajímavostí k osobnostem? Pokud umíš výborně česky (u psaní článků nutná také pokročilejší znalost angličtiny) a máš zájem o kredity navíc, napiš na redakce@serialzone.cz a řekni nám, pod jakou přezdívkou na SZ vystupuješ a na čem se chceš podílet!

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (právě čteš)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak zmáčkni nějakej ten čudlík!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Pajky
před 239 týdny
Hurray! Další díl hláškovin je tady. Ta z Dark Matter se mi taky líbila,...
inekafe
před 239 týdny
Mne sa páčili všetky, ostatne ako vždy. :D Máme tu celkom dobrý rozptyl...
Kahlan
před 239 týdny
nemáš začo, ja rada =D

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY