Facebook Twitter E-mail
19. února 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (10. – 16. února 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×14 – The Man Behind the Shield
stanice
ABC
vysílání
14. 2. 2017
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Fitz má výčitky svědomí po tom, co mu Mack řekl, že i kvůli jeho práci je ředitel Mace nezvěstný a May uvězněná ve virtuální realitě.)
Simmonsová: Zachráníme je.
Fitz: Co když to nezvládneme? Co když May bude trpět trvalou kognitivní dysfunkcí, nebo jí atrofuje mozek? Nebo umře?
Simmonsová: Fitzi.
Fitz: Netušíme, jaké účinky to může mít na její mozek. Já jí to způsobil. Aida, Konstrukce. Moje otisky jsou na všech těchhle vražedných zbraních. Mack měl pravdu.
Simmonsová: Mack měl pravdu. Musíš myslet na důsledky věcí, které vytváříš. Ale jen proto, že někdo využívá tvé nápady špatným způsobem, není tvá vina, že jsi je vytvořil. Vytváříš věci ze své geniality a dobroty srdce, abys pomohl lidem. Nedopusť, aby to Radcliffe zničil. Nejsi zodpovědný za to, co udělal. Křivdy byly spáchány. Teď je napravíme. Společně.

originál:
Simmons: We're going to save them.
Fitz: What if we can't? What if May suffers from permanent cognitive dysfunction or cerebral atrophy? Or she dies?
Simmons: Fitz.
Fitz: We don't know the adverse effects this could have on her brain. I did it to her. Aida, the framework. My fingerprints are all over these murder weapons. Mack was right.
Simmons: Mack was right. You do need to think about the implications of the things you create. But just because someone uses your ideas for evil does not make it your fault for creating it in the first place. You make things from the genius of your mind and the goodness of your heart to help people. Don't let Radcliffe's actions corrupt that You are not responsible for the twisted things he's done. Wrongs have been committed. Now we make them right. Together.

(phoboska)

Big Bang Theory, The

10×16 – The Allowance Evaporation
stanice
CBS
vysílání
16. 2. 2017
TheBigBangTheory

česky:
Sheldon: Proč se se mnou nebavíš?
Amy: Protože jsem na tebe naštvaná.
Sheldon: Tak teď lituji, že jsem se zeptal.
Amy: Sheldone, je to ponižující. Díky tobě teď všichni mí kolegové probírají náš sexuální život.
Sheldon: Co by na něm probírali? Vždyť skoro žádný nemáme.

originál:
Sheldon: Why aren't you talking to me?
Amy: Because I'm mad at you.
Sheldon: Well, now I'm sorry I asked.
Amy: Sheldon, it's humiliating. Thanks to you, my colleagues are gossiping about our sex life.
Sheldon: What is there to gossip about? We barely have one.

(Gabik.029)

Death in Paradise

6×07 – The Seven-Year Mystery
stanice
BBC
vysílání
16. 2. 2017
DeathinParadise

česky:
(Jack se svou dcerou Siobhan leží pod hvězdnou oblohou.)
Jack: Víš, co potřebujeme?
Siobhan: Víc sebeovládání?
Jack: Dospěláka.
Siobhan: To by nebylo na škodu.
Jack: Pamatuješ, když jsi byla malá a byla jsi tak fascinovaná hvězdami, žes mi nedovolila zatáhnout záclony ve tvém pokoji?
Siobhan: Pamatuju.
Jack: A když bylo v noci zataženo, říkal jsem ti, že tam nejsou žádné hvězdy, protože jim došly baterky. To jsem si teda nadběhl! Vybrala jsi baterky ze všech svých hraček a večer jsi je pro mě měla připravené, abych hvězdy zase zapnul.
Siobhan: A tys řekl, že to je nesprávný typ baterek.
Jack: Ano. Omlouvám se.
Siobhan: V pohodě. Máma mi sehnala ty svítící ve tmě a přilepila je k oknu.
Jack: Celá máma, napravuje, co jsem zpackal.
Siobhan: Hodně mi chybí.
Jack: Vím, lásko. Mně taky.

originál:
Jack: You know what we need?
Siobhan: More willpower?
Jack: A grown-up.
Siobhan: Wouldn't hurt.
Jack: Remember when you were little? You were so fascinated by the stars you wouldn't let me close your bedroom curtains.
Siobhan: I remember.
Jack: And on cloudy nights I used to tell you there were no stars because the batteries had run out. Backfired a bit on me there! You took the battery out of every toy you owned and had them ready for me at bedtime… to turn the stars back on.
Siobhan: And you said that they were the wrong size batteries.
Jack: So I did. Sorry about that.
Siobhan: It's OK. Mum got me the glow in the dark ones to stick on the window.
Jack: Ah. Just like your mum, tidying up after my mess.
Siobhan: I really miss her.
Jack: I know you do, love. Me, too.

(inekafe)

Hawaii Five-0

7×16 – Poniu I Ke Aloha (Crazy in Love)
stanice
CBS
vysílání
10. 2. 2017
HawaiiFive-0

česky:
(Steve se rozhodne strávit Valentýna s Lynn a zjistí, že ve vedlejším pokoji jsou ubytováni Danny s Melissou.)
Steve: Vím, co jsi udělal. Vím, co jsi udělal. Jo, ty. Řekl jsi Melisse, že si máme vyrazit jako skupina, že jo?
Danny: Jo, ale nemyslel jsem to vážně. To se říká přítelkyni, když nechceš, aby si myslela, že jsi asociální podivín.
Steve: Ty jsi asociální podivín.
Danny: O to jde. Nechci, aby si to myslela.
Steve: Dobře. Chytrý tah. Skrývat před tvou holkou tvé pravé já. To bude pro váš vztah určitě super.

originál:
Steve: I know what you did. I know what you did. Yeah, you. You told Melissa we need to hang out as a group, didn't you?
Danny: Yeah. But I didn't mean it. That is what you say to your girlfriend when you don't want her to think you're an antisocial weirdo.
Steve: You are an antisocial weirdo.
Danny: That's the whole point. I don't want her thinking that.
Steve: Okay. No, smart move. Hide your true self from your girlfriend. I'm sure that's gonna be great for your relationship.

(Kahlan)

Law & Order: Special Victims Unit

18×11 – Great Expectations
stanice
NBC
vysílání
15. 2. 2017
Law&Order:SpecialVictimsUnit

česky:
(Kyle nechce vypovídat proti svému otci, který celou rodinu tyranizuje. Detektivové se ho snaží přesvědčit.)
Carisi: Něco ti povím, Kyle. Když jsem uviděl Jacka ležet v té nemocnici, dost mě to rozrušilo. Byl jsem naštvaný na toho, kdo to udělal. Jack mi v té chvíli připomněl mě samotného. I já býval tím děckem ubožáčkem. Kluci v sousedství si mě dobírali každičký den. Nejhorší byl Bobby Bianchi. Jednoho dne mě ve škole popadl za vlasy a mou hlavou prorazil okenní sklo.
Kyle: To muselo bolet.
Carisi: Krvácel jsem, celý pořezaný. Ředitel se zeptal, co se stalo. V tu chvíli jsem to mohl utnout. Stačilo říct Bobbyho jméno. Ale neudělal jsem to. Nechtěl jsem Bobbyho dostat do problémů.
Kyle: Prošlo mu to?
Carisi: Prošlo. Nikdo se nikdy nedozvěděl pravdu. A víš, kde je Bobby teď? Sedí v Sing Singu za to, že během barové bitky dobodal nějakého chudáka k smrti. A já si říkám, co kdybych byl něco řekl. Co kdybych tehdy prostě něco řekl. Možná by ten chlap ještě žil. Promarnil jsem svou šanci, Kyle. Není dne, kdy bych toho nelitoval. Tohle je tvoje šance. Právě teď.

originál:
Carisi: You know something, Kyle? When I first saw Jack laid up in that hospital, I was pretty upset. I was angry at who did it. Because right away, Jack reminded me of… of me. You see, I was the scrawny kid, way back when. Guys in the neighborhood, they used to pick on me every day. The worst was this… this kid, Bobby Bianchi. One day when we were at school, he grabbed me by the hair and he… he shoved my face through a plate glass window.
Kyle: Must have hurt.
Carisi: I was bleeding, I was all cut up. The principal asked what happened. Now I could have put an end to it. Right there, all I had to do was say Bobby's name. But I didn't. Because I didn't want Bobby to get into trouble.
Kyle: He got away with it?
Carisi: That's right. Nobody ever knew what happened. You know where Bobby is now? He's in Sing Sing for stabbing some poor sap to death during a bar fight. And I always think, what if I would have said something? What if I just would have said something? Maybe… that guy would still be alive. I missed my shot, Kyle. Not a day goes by that I don't regret it. But this is your shot. Right now.

(inekafe)

Mary Kills People

1×04 – Raised by Wolves
stanice
Global
vysílání
15. 2. 2017
MaryKillsPeople

česky:
(Ben přichází na policejní okrsek a tam už na něj čeká jeho parťák Frank.)
Ben: Franku, Mary mi včera večer volala.
Frank: Řekni, že jsi s tou ženskou opět nespal.
Ben: Můžu ji přesvědčit, aby se přiznala.
Frank: Ano? To máš v péru sérum pravdy?

originál:
Ben: Frank, Mary called me last night.
Frank: Tell me you did not have sex with this woman again.
Ben: I can get her to confess.
Frank: Yeah? Is there truth serum in your dick?

(phoboska)

Simpsons, The

28×13 – Fatzcarraldo
stanice
Fox
vysílání
12. 2. 2017
TheSimpsons

česky:
(Jelikož už ve Springfieldu prodávají jen samé zdravé jídlo, Homer se rozhodne odjet autem mimo město.)
Homer: Nebeský Otče, vím, že jsi přítelem jedlíků. Vytvořil jsi neděli, abychom mohli mít brunch. Prosím tě, ó, Bože, zahlť mě svými božskými dobrůtkami a dej mi pár vaječných rolek. Nebo pizzu. Nebo hot dogy. Cokoliv, co můžu jíst při řízení. Neboť tvé jsou kytky a omáčky navěky. A men… u by taky bodlo. Díky.

originál:
Homer: Heavenly Father, I know you're a friend of the eating man. You created Sunday so we can have brunch. Please, O Lord, shower me with your divine grease and deliver me some egg rolls. Or pizza or hot dogs. Whatever I can eat while driving. For thine is the flower and the gravy forever. A men… u would be great. Thank you.

(inekafe)

Six

1×05 – Collateral
stanice
History
vysílání
15. 2. 2017
Six

česky:
(Video, které musel Rip pod nátlakem natočit. Zrovna si ho přehrávají na základně.)
Rip: Jmenuju se Richard Taggart a jsem tváří Ameriky. Všechno, co vám teď řeknu, jde přímo z mého srdce. Sedmnáct let jsem byl vojákem v nejelitnějším týmu pro speciální operace na celém světě – SEAL Team 6. Dne 3. září 2014 jsem v Kúnaru v Afghánistánu zabil neozbrojeného Američana, který se vzdal bez odporu. Vím… Vím, že… Promiňte, tohle se mi hodně těžko přiznává… Že jsem byl jen najatým vrahem, který spáchal válečné zločiny. Zbytku světa, povstaňte a bojujte proti americké nekonečné válce vůči nevinným muslimům. Ameriko, získej zpátky svou vlastní duši, vidinu spravedlnosti a svobodu. Mým bratrům v SEAL Team 6… Nahlédněte do svých srdcí. Ať vaše lepší povaha, ať pravda… Ať vám to otevře oči. Ještě není pozdě. Jsem toho důkazem.

originál:
Rip: My name is Richard Taggart, and I'm the face of America. Everything that I'm about to tell you comes from my heart. For 17 years, I was a soldier on SEAL Team Six, the most elite special-operations team in the world. On September 3rd, in Kunar, Afghanistan, 2014, I murdered an unarmed American who had surrender peacefully. I… I know now… Excuse me, this is very hard for me to admit… that I was nothing more than a hired assassin who committed war crimes. To the rest of the world, rise up and fight America's endless war against innocent Muslims. To America, take back your own soul, your dream of justice and freedom. To my brothers on SEAL Team Six… look inside your hearts. Let your better nature, let the truth… let it shine through. It's not too late. I am proof of that.

(inekafe)

Sleepy Hollow

4×06 – Homecoming
stanice
Fox
vysílání
10. 2. 2017
SleepyHollow

česky:
(Ichabod, Diana, Alex, Jenny a Jake se cestou do Sleepy Hollow zastavili v obchodě.)
Ichabod: Lodní suchar, sušené maso, spousta ořechů, semínek, sušeného ovoce a nápojů. Zde nahromaděné zásoby by vydržely roční výpravu do divočiny.
Diana: Jsme jen 45 minut od sjezdu do Sleepy Hollow. Chipsy postačí.
Ichabod: Chipsy. Za mých časů vyžadoval takový výlet víc než jen kreditní kartu. Bylo třeba umět lovit zvěř, nastražit oko, stahovat z kůže, kuchat a připravit mršinu, postavit udírnu, obstarat sůl, ocet, čekanku. Tak byste udělala pochoutku Slim Jim.
Diana: Zkontroluj, jestli máš u dveří mývalí ocas, Danieli Boone.

originál:
Ichabod: Hardtack, peppered jerky, a myriad nuts, seeds, dried fruit and beverages. Provisions amassed here would sustain a year-long expedition into the wild.
Diana: We're only 45 from the Sleepy Hollow exit. Chips will do the trick.
Ichabod: Chips. In my day, a road trip required more than simply a credit card. You needed the skill to hunt game, set a snare, skin, gut and prepare a carcass, build a smokehouse, procure salt, vinegar, chicory. That is how you make a Slim Jim.
Diana: Check your raccoon tail at the door, Daniel Boone.

(Kahlan)

Vampire Diaries, The

8×12 – What Are You?
stanice
The CW
vysílání
10. 2. 2017
TheVampireDiaries

česky:
(Damon nutně potřebuje od Alarica knihu, aby zachránil Stefanovi život. Alaric mezitím zapojuje Matta na lékařské zařízení.)
Damon: (ironicky) Stefanovi utíká čas, ale v pohodě, udělejme Donovanovi vyšetření.

originál:
Damon: The clock is ticking on Stefan's life, but by all means, let's given Donovan a physical.

(La.Volpe)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to ukaž ostatním!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Lill
před 152 týdny
Dobré vydanie, najviac pobavili TBBT a Sleepy Hollow :D
Kahlan
před 152 týdny
konečne niekto kto sa chytil na Sleepy Hollow =D už som si myslela, že sa...
Destinytte
před 152 týdny
Tentokrát mě TBBT pobavil, stejně tak Simpsonovi. Nejen hlášky uvedené...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY