Facebook Twitter E-mail
21. května 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (12. – 18. května 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

100, The

4×12 – The Chosen
stanice
The CW
vysílání
17. 5. 2017
The100

česky:
(Bellamy, Clarke, Monty a John chtějí, aby s nimi Raven letěla do vesmíru a oni se tak vyhnuli smrtící radioaktivní vlně.)
Bellamy: Raven, musíš nás dostat ze země, než přijde smrtící vlna. Co říkáš? Zvládneš to?
Raven: Co říkám? Říkám, že smrtící vlna mi může políbit zadek.

originál:
Bellamy: Raven, we need you to get us off the ground before the death wave hits. What do you say? Can you do it?
Raven: What do I say? I say that death wave can kiss my ass.

(phoboska)

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×22 – World's End
stanice
ABC
vysílání
16. 5. 2017
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Fitz se snaží přemluvit Aidu, aby už nikomu neubližovala.)
Fitz: Dobře, pamatuješ, o čem jsme mluvili?
Aida: Že pro mě není v tvém srdci místo?
Fitz: Ne, že být člověkem občas znamená…
Aida: Bolest a slzy a utrpení? Jo, učím se docela rychle. Už chápu, proč lidé složili tolik smutných písniček.
Fitz: Jo! To je skvělý příklad. Smutek a bolest se dají vyjádřit mnoha způsoby. Třeba hudbou a uměním…
Aida: A třískáním lidem hlavou o zem. Ten je zatím můj nejoblíbenější.

originál:
Fitz: Okay, remember what we talked about before?
Aida: How there isn't room in your heart for me?
Fitz: No, that being human sometimes means…
Aida: That there's pain and tears and suffering? Yeah, I'm catching on to that pretty quickly. Now I understand why humans have written so many sad songs.
Fitz: Yeah! Hey, that's a great example. There are lots of ways to express sadness and pain. There's music and art…
Aida: And smashing heads on the floor. That's the one I like the best so far.

(Gabik.029)

česky:
(Fitz chce vzít vinu za všechno, co se stalo na sebe a žádá ostatní, aby odešli bez něj.)
Daisy: Fitzi. Všichni jsme byli v Konstrukci společně. Chápeme, jak matoucí a zkažený svět to byl. A věř mi, že mi bude trvat roky zpracovat vše, co se tam stalo. Jediná věc, a na její pochopení nepotřebují čas, je fakt, že jsme v tom společně. Ne tak dávno jsem se taky obviňovala za všechno. Obarvila si vlasy. Myslela jsem, že když odejdu od týmu, tak ho tím ochráním. Ale popravdě jsem byla ztracená. A ty… ty jsi ten, kdo mě vrátil nazpět. Není to tvá vina, jasný? Všichni jsme tam byli ztracení. A ano, možná ti bude trvat dlouho, abys sám sobě odpustil. Myslím, že mluvím za celý tým, když řeknu, že se nemáš za co omlouvat.
May: Jestli musíme přijmout následky, tak je přijmeme, společně.
Jemma: Amen.
Coulson: Má ještě někdo hlad?

originál:
Daisy: Fitz. We were all in the Framework together. We understand how confusing and screwed-up that world is. And trust me, it's gonna take me years to process everything that happened in there. But the one thing that I don't need time to understand is that we are all in this together. I tried to take the blame for everything not too long ago. I dyed my hair. I ran away. I thought that separating myself from the team would help me protect it. But in truth, I kind of just lost myself. And you … you were the one who pulled me back in. This is not on you, okay? We all lost ourselves in there. And yeah, it might take you a long time to forgive yourself. But speaking on behalf of the team, you have nothing to apologize for.
May: If there's a price to pay, we pay it together.
Jemma: Amen.
Coulson: Anybody else hungry?

(phoboska)

Doctor Who

10×05 – Oxygen
stanice
BBC
vysílání
13. 5. 2017
DoctorWho

česky:
(Doctor má přednášku na škole.)
Doctor: Takže jak vás vesmír zabije? Jsem rád, že jste se zeptali. Největší problém je tlak. Žádný tam není. Takže nezadržujte dech, nebo vaše plíce explodují. Natržení schránek s krví. Odhalená místa natečou. Zábavný fakt. Bod varu vody je ve vákuu mnohem nižší. Což znamená, že váš pot a vaše sliny se vaří. Stejně jako tekutina kolem vašich očí. Nevšimnete si ničeho z toho, protože za 15 vteřin omdlíte, jakmile se kyslíkové bubliny tvoří ve vaší krvi. A za 90 vteřin… jste mrtví. Nějaké otázky? (přihlásí se studentka) Ano?
studentka: Co to má společného se střídání sklizní?
Doctor: Nevím, ale vesmír je skvělej, no ne?

originál:
Doctor: So, how does space kill you? I'm glad you asked. The main problem is pressure. There isn't any. So, don't hold your breath or your lungs will explode. Blood vessels rupture. Exposed areas swell. Fun fact! The boiling temperature of water is much lower in a vacuum. Which means… that your sweat and your saliva will boil… as will the fluid around your eyes. You won't notice any of this because 15 seconds in, you've passed out… as oxygen bubbles formed in your blood. And 90 seconds in… ..you're dead. Any questions? Yes.
student: What's this got to do with crop rotation?
Doctor: Er, I dunno. But space is great, isn't it?

(Kahlan)

Gotham

3×18 – Heroes Rise: Light the Wick
stanice
Fox
vysílání
15. 5. 2017
Gotham

česky:
(Za Gordonem přijde Oswald.)
Oswald: Hledám Eda. Máme spolu nevyřízené účty. A ty jsi prý poslední, kdo ho viděl.
Gordon: Jo. Než utekl z policejní vazby.
Oswald: Utekl. Slavnému detektivu Gordonovi? To si nemyslím. Ed se objevil v televizi a dožadoval se informací o skupině, která vede Gotham. O skupině, která si říká Tribunál. A ty jsi mu řekl, že ty informace máš.
Gordon: Abych ho vylákal na policejní stanici.
Oswald: Možná. Ale pak jsi ho zatkl a on najednou zmizel. Promiň. „Utekl z vazby.“

originál:
Oswald: I'm looking for Ed. We have some unfinished business. And it turns out you are the last one who saw him.
Gordon: Yeah, before he escaped police custody.
Oswald: „Escaped“? From the great Detective Gordon? I think not. Ed went on television demanding information about a group that runs Gotham. A group called the „Court.“ And you called him and said you had that information.
Gordon: A ruse to get him to the GCPD.
Oswald: Perhaps. But then you arrest him, and, voila, he disappears. Sorry, „escapes custody.“

(Kahlan)

Hawaii Five-0

česky:
(Danny vezme do práce Charlieho a ukazuje mu to tam.)
Danny: To je kancelář tety Kono. Tohle je kancelář strejdy China. Tátova kancelář je tady.
Charlie: A co strejda Steve?
Danny: Ukážu ti ji. Ta je támhle daleko v roku. Držíme ho tam. Jako by byl v exilu.
Charlie: Co to znamená?
Danny: Znamená to… Víš, jak když uděláš něco špatného, jdeš na hanbu?
Charlie: Jo.
Danny: Tak to je Steve. Steve je pořád na hanbě.
Charlie: Je to mizera.

originál:
Danny: This is Auntie Kono's office. This is Uncle Chin's office. Papa's office, right over here.
Charlie: What about Uncle Steve's?
Danny: That's, look, I'll show you, that's way, way, way off in the corner over there. We keep him over there. It's like he's in exile.
Charlie: What does that mean?
Danny: It means that he's, uh, you know… you know how when you do something bad, you get a time out?
Charlie: Yeah.
Danny: That's-that's Steve. He's in a constant state of time out, Steve.
Charlie: He's a bad boy.

(Kahlan)

Lucifer

2×16 – God Johnson
stanice
Fox
vysílání
15. 5. 2017
Lucifer

česky:
(Maze chce trávit každou volnou chvíli s Chloe a té to začíná vadit.)
Chloe: Měl bys Maze zavolat. Už je to nějakej ten pátek, co jste spolu někde byli, ne?
Lucifer: Už tě nebaví zakopávat o její erotické pomůcky, co?

originál:
Chloe: You know, you should give a Maze a call. Hasn't it been a while since you two hung out?
Lucifer: Tired of tripping over her sex toys, are you?

(phoboska)

Once Upon a Time

6×22 – The Final Battle Part 2
stanice
ABC
vysílání
14. 5. 2017
OnceUponaTime

česky:
(Temná víla zadala poslední příkaz Gideonovi, aby zabil Emmu za každou cenu. Když zemře Emma, bude zničeno dobro. Když Gideon, z Emmy se stane Temná víla.)
Regina: Sama dobře víš, že existuje i třetí možnost, Emmo. Vzpomínáš, když jsi poprvé přijela do Storybrooku? Nesnášely jsme se.
Emma: Regino.
Regina: Ne, je to pravda. Byla jsem Henryho matka, ale to ty jsi tvrdila taky. A bojovaly jsme skoro pořád. Ale našla jsi třetí možnost. Obě jsme jeho matky. Dnes jsem viděla svou zlou polovinu, jak se zachovala nesobecky. Nečekala jsem, že nás všechny zachrání. Stejně jako ty ještě nečekáš, že se z tohohle dostaneš. Ale dostaneš.
Emma: Mluvíš o naději.
Regina: Naučila jsi mě to před lety, když jsi to se mnou nevzdala.

originál:
Regina: Emma, you of all people should know, there's always a third way. Remember when you first came to Storybrooke? We hated each other.
Emma: Regina.
Regina: No, it's true. I was Henry's mother, but you said you were. And we fought. And oh, boy, did we ever fight. But you found a third way. We were both his mother. Earlier today, I saw my evil half… be selfless. She saved us all. I never saw that coming. Just like however you're going to get out of this, you haven't seen yet. But you will.
Emma: Sounds like you're talking about hope.
Regina: Something you taught me all those years ago when… you didn't give up on me.

(Kahlan)

Scandal

6×15 – Tick, Tock
stanice
ABC
vysílání
18. 5. 2017
Scandal

česky:
(Mellie se ptá Fitze, jestli má zrušit slavnostní přísahu, protože hrozí, že se ji na ní pokusí zavraždit.)
Mellie: Co bys dělal ty?
Fitz: Kdybych byl ve stejné situaci? Zrušil bych ji.
Mellie: Samozřejmě, že bys ji zrušil. Tys už tu svoji absolvoval. Pro tebe by to nebylo nic nového. Ale tohle… Celý život jsem o tom snila. Nerozumím, proč všichni říkají, že malé holčičky sní o svatbách. Kdo sní o svatbách? Já jsem vždy toužila po tomhle.
Fitz: Mellie… Já bych ji zrušil, protože vím, jaké to je být postřelený.

originál:
Mellie: What would you do?
Fitz: If I were in this situation? I'd cancel.
Mellie: Of course you would. You already had yours. This is old hat for you. But this…I have been dreaming about this my entire life. I don't know why everybody says little girls dream about weddings. Who dreams about weddings? I always wanted this.
Fitz: Mellie…I'd cancel because I know what it feels like to be shot.

(phoboska)

Supernatural

12×23 – All Along the Watchtower
stanice
The CW
vysílání
18. 5. 2017
Supernatural

česky:
(Kelly každou chvíli porodí.)
Castiel: Jsi v pořádku. Tlakové vlny jsou stále velmi vzdálené.
Kelly: Tlakové vlny?
Castiel: Tak nazvali kontrakce v mém kurzu pro duly. Bral jsem ho online.

originál:
Castiel: You're all right. The pressure waves are still very far apart.
Kelly: “Pressure waves”?
Castiel: It's what they it's what they called contractions in my doula class. I-I took it online.

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Kdo nelikuje není SerialZoňák!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Kahlan
před 133 týdny
to bude asi tým..však aj mňa to teraz čaká, keď niečo nájdem =D
phoboska
před 133 týdny
Na to sa dá povedať len jedno...Vitaj vo svete dospelákov :D Budem ti držať...
Kahlan
před 133 týdny
ďakujem =D nejak mi to postupne dochádza =D realita zvaná život =D

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY