Facebook Twitter E-mail
5. března 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (24. února – 2. března 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

2 Broke Girls

6×18 – And the Dad Day Afternoon
stanice
CBS
vysílání
27. 2. 2017
2BrokeGirls

česky:
(Max přijela s celým gangem do bistra na Rhode Islandu v minivanu; má se tam setkat se svým otcem. Přichází k pokladníkovi.)
Max: Stůl pro dva. (ukazuje na ostatní) A obsazení American Horror Story: Minivan bude mít vlastní stůl.

originál:
Max: Table for, uh… for two. And the cast of American Horror Story: Minivan will be in a separate booth.

(inekafe)

APB

1×04 – Signal Loss
stanice
Fox
vysílání
27. 2. 2017
APB

česky:
(Gideon se odmítl vzdát vedení 13. okrsku na žádost starosty, a ten poslal bývalého manžela Murphyové, aby přešetřil Gideonovu způsobilost.)
Gideon: Ano, Murphyová, Santa Claus skutečně existuje, jsem to já. Jsem policejní Děda Mráz. Víte, kolik věcí sem mí elfové jen za tento týden přitáhli? Vylepšili jsme naše vozidla, upravili zábleskové granáty. Sakra, vždyť i zdejší kafe je lepší. Nechápu, proč by se mi chtěl někdo mstít za to, co jsem zde udělal.
Murphyová: Gideone, to kafe je skvělé, ale nečekejte, že vám bude starosta nosit koláčky a mléko, když jste ho tak naštval.

originál:
Gideon: Yes, Murphy, there is a Santa Claus, and it's me. I am the St. Nick of law enforcement. Do you have any idea how much stuff my elves have brought into the department this week alone? We boosted the horsepower in the Caddys, we improved the flashbang grenades. Hell, even the coffee is better. I don't understand why there's this vendetta against me and everything that I'm doing.
Murphy: Gideon, the coffee's great, but don't expect milk and cookies from the mayor. You pissed him off.

(phoboska)

Hawaii Five-0

7×18 – E Malama Pono (Handle with Care)
stanice
CBS
vysílání
24. 2. 2017
HawaiiFive-0

česky:
(U Stevea doma se objevil Sang Min, který byl zraněn.)
Nolani: (vyšetřuje Sang Mina) Bude v pořádku, ale ztratil spoustu krve.
Sang Min: Neztratil jsem ji. Sedím v ní celé hodiny a čekám, až se McGarrett vrátí z hodiny tance nebo co.
Steve: Ano, moc vtipné. To, co říkáš, zní jako stížnost, ale vezmu to jako vděčnost za to, že jsem ze své kuchyně udělal operační sál, co ty na to?

originál:
Nolani: He'll be okay, but he's lost a lot of blood.
Sang Min: I didn't lose it. I've been sitting in it for hours waiting for McGarrett to get back from, you know, dance class or something.
Steve: Yes, very funny, you know. What you're saying there, it sounds like a complaint, but I'm gonna take it as gratitude for turning my kitchen into an O.R., how about that?

(Kahlan)

Last Man Standing

6×18 – Take Me to Church
stanice
ABC
vysílání
24. 2. 2017
LastManStanding

česky:
(Vanessa s Mikem se snaží dostat dcery zpátky do kostela. Pomůžou pastorovi udělat zábavnou mši, ale i tak tam nechtějí chodit.)
Vanessa: Sakryš. Myslela jsem, že je máme.
Mike: Myslím, že je můžeme získat zpět. Jednu bych mohl upálit na hranici. A pak to Eve možná dopne.

originál:
Vanessa: Oh, shoot. I thought we had them.
Mike: I think we can get them back. I could burn one of them at the stake. Maybe Eve will get the message.

(inekafe)

New Girl

6×18 – Young Adult
stanice
Fox
vysílání
28. 2. 2017
NewGirl

česky:
(Jess se stala novou ředitelkou ve škole a chce, aby ji studenti brali jako kamarádku. Zjistí, že skupině holek se líbí Nickova kniha „The Pepperwood Chronicles“.)
Nick: To mi lichotí.
Jess: Prosím, přijeď a promluv si s těmi holkami. Jsou posedlé Pepperwoodem.
Nick: Nemám čas. (o pokračování Pepperwooda, které zrovna píše) Jsem jenom na druhé stránce. A ta první je věnování Winstonovi.

originál:
Nick: That's very flattering.
Jess: Please come and talk to these girls. They're obsessed with Pepperwood.
Nick: I don't have time for this. I'm only on page two. And page one is just a dedication to Winston.

(inekafe)

Sleepy Hollow

4×08 – Sick Burn
stanice
Fox
vysílání
24. 2. 2017
SleepyHollow

česky:
(Molly přidá příspěvek na Ichabodův účet na Picagramu.)
Molly: Postnula jsem to.
Ichabod: Skvělé.
Molly: I když je to trochu zbytečné, když nemáte žádné sledující.
Ichabod: Nuže, v životě jde o víc než o nahromadění sledujících, slečno Molly. Sociální média se jen hemží čím, videi koček? Ale představte si, čeho by mohlo být dosaženo, jak vysoké vrcholy bychom mohli zdolat, kdyby dnes žili takoví praví vůdci jako Jefferson nebo Lincoln. Co kdyby měli přístup na Facebook a Picagram a Snapchat?

originál:
Molly: I posted it.
Ichabod: Jolly good.
Molly: Though, it's kind of pointless since you don't have any followers.
Ichabod: Well, there is more to life than amassing followers, Miss Molly. Social media is rife with, what, cat videos? But just imagine what could be achieved, what grand heights could be scaled were a true leader like Jefferson or Lincoln alive today. What if they had access to Facebook and Picagram and Snapchat?

(Kahlan)

Suits

6×16 – Character and Fitness
stanice
USA Network
vysílání
1. 3. 2017
Suits

česky:
(Harvey se snaží přesvědčit Mikea, aby se vrátil k firmě. Ten říká, že to udělá, když zdvojnásobí nabídku, kterou mu Harvey zrovna dal.)
Harvey: To je všechno?
Mike: Ani zdaleka.
Harvey: Jinak bych to ani nechtěl.
Mike: Můžu si přibrat poradnu na kterýkoliv případ budu chtít.
Harvey: Hotovo.
Mike: Můžu si z poradny přivést kohokoliv chci. Louis ani ty v tom nebudete mít slovo. Žádné pravidlo o Harvardu.
Harvey: Hotovo.
Mike: A ještě jedna věc, ale ta se ti nebude líbit.
Harvey: Nedostaneš mou kancelář.
Mike: Ale ano, dostanu. A řeknu ti proč.
Harvey: Proč?
Mike: Protože je pryč, Harvey. A už se nevrátí. Je načase, abys převzal otěže.

originál:
Harvey: That's all it's gonna take?
Mike: Oh, not even close.
Harvey: I wouldn't have it any other way.
Mike: Any case I want to bring the clinic on to, I can.
Harvey: Done.
Mike: Anyone I want to bring over from the clinic, I can. Louis doesn't get a say, you don't get a say, no Harvard rule.
Harvey: Done.
Mike: And there's one more thing, and you're not gonna like it.
Harvey: You are not getting my office.
Mike: Oh, yes, I am. And I will tell you why.
Harvey: Why?
Mike: ‘Cause she's gone, Harvey. And she's not coming back. It's time for you to take the reins.

(inekafe)

Supergirl

2×14 – Homecoming
stanice
The CW
vysílání
27. 2. 2017
Supergirl

česky:
(DEO tým zachránil Jeremiaha, kterého po mnoho let věznila nebezpečná organizace Cadmus. Mon-Elovi se ta záchrana zdála až příliš jednoduchá.)
Winn: Co je tak přísně tajné, že o tom nemůžeme mluvit v DEO?
Mon-El: Jde o Jeremiahův návrat. Co když… Co když nás ho nechali zachránit, aby nás sabotoval? Zrovna když má vybuchnout tahle ničivá bomba. Vždyť se nad tím zamysli.
Winn: Dobře. Víš co? Věděl jsem, že ti nemám dávat svoje heslo na Netflix. Protože sledovat najednou tolik „24 hodin“ není zdravé.
Mon-El: Já nejsem paranoidní, Winne. Nejsem.

originál:
Winn: What's so top secret that you can't talk to me at the DEO?
Mon-El: It's Jeremiah's re­turn. What if… What if Cadmus allowed us to „rescue“ Jeremiah so he could sabotage us? Just when this, this doomsday bomb is about to be detonated. I mean, think about it.
Winn: Okay. You know what… I knew I shouldn't have given you my Netflix password. Because watching that much „24“ at once is not healthy, I told you.
Mon-El: I… I… I'm not being paranoid here, Winn. I'm not.

(24ron24)

Supernatural

12×14 – The Raid
stanice
The CW
vysílání
2. 3. 2017
Supernatural

česky:
(Po tom, co se Mary přiznala, že spolupracuje s britskými Men of Letters.)
Mary: Dělám to pro vás. Musím dohánět tři dekády.
Dean: A my ne? Jaké myslíš, že to bylo pro nás? Jsme tvoji synové a tys byla pryč. Celý náš život. Řekla jsi, že potřebuješ čas. Ne, řekla jsi, že potřebuješ trochu prostoru. Dali jsme ti prostor. Ale o to ti tak úplně nešlo. Tys potřebovala prostor bez nás.
Mary: To není pravda. Deane, snažím se…
Dean: Co kdybys pro jednou byla prostě máma?
Mary: Jsem vaše matka, ale nejsem „prostě máma“. A ty nejsi dítě.
Dean: Nikdy jsem jím nebyl. Takže mezi námi a nimi…
Mary: Tak to není.
Dean: Ale je, Mary. A ty sis vybrala. Tamhle jsou dveře.

originál:
Mary: I'm doing this for you. I'm playing three decades of catch up here.
Dean: And we're not? How do you think this has been for us? We're your sons, and you've been gone. Our whole lives, you've been gone. You said that you needed time. No, you said you need space. So we gave you your space. But you didn't need just space. No, you needed space from us.
Mary: That's not true. Dean, I'm trying…
Dean: How ‘bout for once, you just try to be a mom?
Mary: I am your mother, but I am not „just a mom.“ And you are not a child.
Dean: I never was. So between us and them…
Mary: It's not like that.
Dean: Yeah, Mary, it is. And you made your choice. So there's the door.

(inekafe)

Walking Dead, The

7×11 – Hostiles and Calamities
stanice
AMC
vysílání
26. 2. 2017
TheWalkingDead

česky:
(Eugen sa potká s Neganem.)
Negan: (dá Lucille k Eugenově tváři) Nuže, Eugene… Vím, že si Lucille pamatuješ. Vidíš to? Pořádně se podívej. Kamaráde, tohle je kulka, kterou jsi udělal. Za normálních okolností bych ti ji ukázal velmi zblízka, a to hned několikrát. Ale já chci vědět, zda jsi chytrák, Eugene.

originál:
Negan: Well, Eugene… I know you remember Lucille. Now, you see this right here? You might have to get real close. That, my friend, is the bullet you made. Now, under normal circumstances, I'd be showing you that real close over and over again. But, Eugene, see, all I really want to know is if you are a smarty-pants.

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak šiř tuto zprávu do světa!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

sarhod79
před 144 týdny
Krásný výběr, děkuji
Nira
před 144 týdny
Povedené kousky, díky všem za skvělý výběr :-)
Rašík
před 144 týdny
ta scena mi přišla zprvu zvláštní, ale pak jsme si uvědomila, že to je typické...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY