16. 9. 2018

Hláškoviny

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (7. září – 13. září 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

American Horror Story

8×01 – The End
stanice
FX
vysílání
12. 9. 2018
AmericanHorrorStory

česky:
(Coco se svojí asistentkou Mallory se snaží během probíhající apokalypsy dostat na letiště, kde je soukromé letadlo vezme do bezpečí.)
Mallory: Nemůžu se nikomu dovolat. Mámě to jde rovnou do hlasovky. Musím jít domů, Coco.
Coco: Ne. Ne, ne, ne, ne. Musíš tady zůstat se mnou. Jo? Můžeš si vzít lístek mého bratra. Mallory, víš, že jsem bez tebe bezmocná. Jsem horší než Elton John. Vždyť ani nevím, jak zapnout pračku nebo otevřít dveře.

originál:
Mallory: Look, I can’t get ahold of anyone. My mom’s going straight to voice mail. I got to go home, Coco.
Coco: No. No, no, no, no. You need to stay here with me. Okay? You can take my brother’s ticket. Mallory, you know I’m helpless without you. I’m worse than Elton John. I don’t even know how to work a dishwasher or open a door.

(mv1998)

Iron Fist

2×01 – The Fury of Iron Fist
stanice
Netflix
vysílání
7. 9. 2018
IronFist

česky:
(Colleen pomáhá Dianě, která pracuje v hračkářství, se žádostí o občanství.)
Danny: Měl bych za ní zaskočit.
Colleen: Abys sem odtud přinesl další blbiny?
Danny: Nejsou to blbiny. Je to výzkum. 15 let jsem nevěděl, co teď letí. Musím to dohnat.
Colleen: Je celkem roztomilý, když nevíš, kdo je SpongeBob.
Danny: Je to houba jménem Bob.

originál:
Danny: I should swing by and see her.
Colleen: So you can bring more junk up in here?
Danny: Hey, it's not junk. It's research. I missed the last 15 years of culture. I need to catch up.
Colleen: I kind of like that you don't know who SpongeBob is.
Danny: He's a sponge named Bob.

(Kahlan)

Iron Fist

2×09 – War Without End
stanice
Netflix
vysílání
7. 9. 2018
IronFist

česky:
(Colleen potřebuje tetování, aby mohla Davosovi sebrat Pěst. To jí mají udělat sestry Craneovy.)
sestra #1: Myslela jsem si, že si z nás střílíš, když jsi minule přišla. Ale ty asi vážně nějaké tetování chceš. Tak co by to mělo být?
sestra #2: Jednorožec?
sestra #3: Hořící kostky?

originál:
Sister #1: I thought you were full of shit when you came to the shop. Turns out you want some ink after all, huh? What you thinkin’?
Sister #2: Unicorn?
Sister #3: Dice on fire?

(mv1998)

Kidding

1×01 – Green Means Go
stanice
Showtime
vysílání
9. 9. 2018
Kidding

česky:
(Jeff je na procházce se synem.)
Jeff: Myslíš, že bych si měl koupit byt, který je blíž k domu?
Will: Ne.
Jeff: Podívej, tvoje mamka a já… Ona nechce, abych bydlel v domě, zatímco se vyrovnává se svými pocity a já to respektuji.
Will: Ona tě neopustila, protože Phil zemřel. Opustila tě, protože ses choval jak p*čus.
Jeff: Prosím tě, nepoužívej sprosté slovo, když můžeš použit slušné.
Will: Dobře, choval ses jak vagína.

originál:
Jeff: Do you think I should get an apartment closer to the house?
Will: No.
Jeff: Look. Your mom and I… She doesn't want me living in the house while she's processing her emotions, and I respect that.
Will: She did not leave you because Phil died. She left you because you're a pussy.
Jeff: Please don't use a bad word when you can use a good word.
Will: Fine. You're a vagina.

(phoboska)

Last Ship, The

5×01 – Casus Belli
stanice
TNT
vysílání
9. 9. 2018
TheLastShip

česky:
(Tom Chandler nyní učí na univerzitě. Na odhalení nové námořní flotily se setkává s Mikem.)
Mike: Pořád učíš „Moby-Dicka“?
Tom: Jednou tě ho donutím přečíst.
Mike: Mučení jsem měl dost. Jsi připraven na svůj velký proslov?
Tom: Měli jsme jednu loď. Teď jsme flotila. Super život.
Mike: Vidíš? Nepotřebuješ 800 stran. Buď sám sebou.

originál:
Mike: You still teaching „Moby-Dick“?
Tom: One day, I'm gonna make you read it.
Mike: I think I've been been through enough torture. Ready for your big speech?
Tom: We were one ship. Now we're a fleet. Life is good.
Mike: See? You don't need 800 pages. Keep it simple.

(Kahlan)

Purge, The

1×02 – Take What's Yours
stanice
USA Network
vysílání
11. 9. 2018
ThePurge

česky:
moderátor: Co je Amerika? Amerika je, jak nám bylo řečeno, země svobody. Tak mi řekněte, co je víc americké než Očista? Nic. Očista je ta nejsvobodnější noc. Během noci Očisty máte povoleno udělat cokoliv chcete. Žádný zákon, žádná osoba, žádný řídící orgán, který by diktoval vaše chování. Během noci Očisty Amerika splňuje svůj slib. Takže jak využijete tuto svobodu? Napravíte křivdy? Budete léčit? Ublížíte? Darujete život? Vezmete život? Hlavně svou zemi nezklamte. Očista je Amerika. Takže buďte Američan a očišťujte.

originál:
Anchorman: What is America? America is, we've been told, the land of the free. So tell me, then, what is more American than the Purge? Nothing. The Purge is the ultimate night of freedom. On Purge night, you're free to do whatever you want. With no law, no person, no governing body dictating your behavior. On Purge night, America lives up to its promise. So how will you use this freedom? Will you right some wrongs? Will you heal? Will you hurt? Will you give life? Will you take life? Just don't let yourself or your country down. The Purge is America. So be an American and Purge.

(phoboska)

Snatch

2×01 – Olé
stanice
Crackle
vysílání
13. 9. 2018
Snatch

česky:
(Albert a Charlie se připravují na setkání s investory.)
Albert: Viděl jsi dneska Billyho?
Charlie: Ještě ne.
Albert: Billy! Kde jsi? Billy? (nakoukne do pokoje) Včera v noci nepřišel domů.
Charlie: Asi je venku a zase vojíždí tu temperamentní středomořskou bohyni. Šťastnej hajzl.
Albert: Není šťastnej hajzl. Je mu mizerně. A je mu tak od té doby, co ho Lotti odkopla. Přetahuje všechno, co má puls a to jen proto, aby na ni zapomněl. A přiznejme si to, co ti Chloe dala kopačky, ani ty na tom nejsi o moc líp, co?
Charlie: Prosím tě! Já už jsem se přes rozchod s Chloe na 100 % dostal.
Albert: Jasně.
Charlie: Mimochodem, nedala mi kopačky, jen se rozhodla, vždyť víš, že život na útěku by jí nevyhovoval.
Albert: Charlie, utekla z lodě v Biarritzu a to ještě předtím, než jsme vůbec dojeli do Španělska. Přiznej si to, bez okolků tě odkopla.

originál:
Albert: You seen Billy today?
Charlie: Not yet.
Albert: Billy! Where are you? Billy? He didn't come home again last night.
Charlie: Oh, probably out ravaging that temperamental Mediterranean goddess again. Lucky sod.
Albert: He's not a lucky sod. He's miserable. He has been ever since Lotti dumped him. He's shagging everything with a pulse to get over her. And let's face it, you ain't much better since Chloe gave you the elbow, are you?
Charlie: Please! I'm a 100 percent over Chloe.
Albert: Yeah.
Charlie: By the way, she did not give me the elbow. Jus…just decided that, you know, a life on the lam was not for her.
Albert: Charlie, she jumped ship in Biarritz before we even got to Spain. Accept it, you were unceremoniously dumped.

(phoboska)

Take Two

1×13 – One to the Heart
stanice
ABC
vysílání
13. 9. 2018
TakeTwo

česky:
Sam: Včerejší noc byla…
Eddie: Nečekaná?
Sam: Plná překvapení.
Eddie: Jako o Vánocích nebo jako ve strašidelném domě?
Sam: No, sténání tam bylo dost.

originál:
Sam: Last night was…
Eddie: Unexpected?
Sam: Full of surprises.
Eddie: Like Christmas or a haunted house?
Sam: Well, there was a lot of moaning.

(mv1998)

Upstart Crow

3×03 – If You Prick Us, Do We Not Bleed?
stanice
BBC Two
vysílání
12. 9. 2018
UpstartCrow

česky:
(Shakespeare píše hru Kupec benátský a snaží se přijít na to, kdo by měl být hlavním záporákem.)
Shakespeare: Pokud mám vytvořit nadčasovou klasiku, potřebuji skupinu, kterou každý pronásleduje, lidi, kteří zosobňují věčně nesmyslné předsudky a pronásledování. Ale kdo to jen může být?
Bottom: Zrzci?
Shakespeare: Ano, Bottome. Rozhodně. Zrzci by byli skvělí. Carrot Top, zrzavej lichvář z Benátek. Hra se bude psát sama. Ale počkej chvíli! Je tu jedna maličkost, královna je zrzavá.
Kate: Pane Shakespeare, už se tomu očividnému dále nemůžeme vyhýbat. Hledáme lidi, kteří jsou celosvětově hanobeni a opovrhováni. Existuje pouze jeden uchazeč.
Shakespeare: Samozřejmě, Skot!

originál:
Shakespeare: If I'm to create a timeless classic, I need a group that everybody persecutes, a people who truly encapsulate the eternal nature of ignorant prejudice and bigotry. But who can it be?
Bottom: A ginge?
Shakespeare: Yes, Bottom. Absolutely. A ginge would be perfect. Carrot Top, the ginger moneylender of Venice. The play will write itself. Except, hang on! There is one thing, Queen is a ginge.
Kate: Mr Shakespeare, we can't avoid the obvious no longer. We seek a people who are universally vilified and despised. There can be only one contender.
Shakespeare: Of course, a Scot!

(phoboska)

Wynonna Earp

3×08 – Waiting Forever for You
stanice
Syfy
vysílání
7. 9. 2018
WynonnaEarp

česky:
(Nicole a Jeremy se snaží rozluštit nápis na prstenu Waverly, když vtom vejde Wynonna.)
Wynonna: Vím, proč je Bulshar v Trojúhelníku řeky duchů! Kate s dokonalým nosem mi četla z karet! Očividně jsme s Bulsharem tarotová dvojčata. Myslíme si, že tohle jsou ty karty, které chtěl. (začne na stůl vykládat karty) Nejprve minulost. Ďábel, protože naše rodina se musí potýkat s celou kopou démonických sraček. Další karta představuje přítomnost. Bulshar chce mít věž.
Waverly: To je zřejmě metafora pro jeho pinďu.
Wynonna: Kate říká, že to představuje temnotu a ničení.
Waverly: Jo, jak jsem řekla, Bulsharův pinďa.
Wynonna: Ale když ji získá, jeho budoucnost bude… (otočí poslední kartu, na které jsou milenci)
Nicole: Město sexu? Fakt jde o Bulsharova pinďu?
Wynonna: Jsou to první dva milenci, kteří kdy… (rukama naznačí sex, ostatní nechápou a koukají na ni) Úplně první milenci, lidi! Ti první, jejichž ptáci se třeli o včeličky. První série, první epizoda Šukolandu?
Nicole: Tomu páru se normálně říká Adam a Eva.

originál:
Wynonna: I know why Bulshar's in the Ghost River Triangle! Perfect Nose Kate read my cards! I'm apparently Tarot twins with Bulshar. We think these are the cards he wanted. First, the past. The devil, ‚cause, yeah, our family‘s taken a whole metric shit-ton from that demon-bag. The next card represents the present. Bulshar wants… The Tower.
Waverly: Well, that's obviously a wang metaphor.
Wynonna: Kate says that represents darkness and destruction.
Waverly: Yeah, like I said, Bulshar's wang.
Wynonna: But if he gets it, his future is gonna be…
Nicole: Make-out city? Um, is this about Bulshar's wang?
Wynonna: It's the first two lovers who ever… The first first lovers, guys! The first two to grab some birds and rub 'em on their bees. Season one, episode one of Boneland?
Nicole: So the couple normally referred to as Adam and Eve.

(Kahlan)


Baví vás tato rubrika? Pak máte jedinečnou příležitost stát se její součástí. Právě hledáme nové posily do našeho týmu Hláškovinářů a budeme rádi, když se k nám připojíte. Nemusíte se hned k ničemu zavazovat, pro více informací stačí kontaktovat uživatele Gabik.029 nebo inekafe a my vám zodpovíme případné otázky. :-)

Další díly seriálu
Na tyhle čudlíky nesmíš klikat! 
Gabik.029

Gabik.029

Autor si zatím nevyplnil svoje mikrobio.
Poslední komentáře7zobraz všech 7 příspěvků
Gabik.029

Gabik.029

A já děkuju vám třem, že jste to tento týden utáhli sami ;)
před 123 týdny
Nira

Nira

A já děkuji vám všem, že nám naprosto spolehlivě každý týden zajistíte skvělý výběr hlášek :-) Upstart...
před 122 týdny
phoboska

phoboska

Ešte pridávam jednu,ktorá ale bola pridlhá, plus preklad by ju pokazil :) Burbage nacvičuje roli žida...
před 122 týdny
Další články k tématu