Facebook Twitter E-mail
30. července 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (21. července – 27. července 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Ballers

3×01 – Seeds of Expansion
stanice
HBO
vysílání
23. 7. 2017
Ballers

česky:
(Spencer a Joe mluví o splacení dluhu Rickymu.)
Spencer: No, chce vědět, jak jsme na tom se splacením tý zasraný půjčky.
Joe: Ježíši. Slyšel jsi někdy to staré rčení „nikdy nepůjčuj peníze rodině a přátelům“?
Spencer: Jo.
Joe: Možná by to důležitější rčení mělo být „tak si je kurva neber“.

originál:
Spencer: Well, he wants to know how we're looking with paying back the fucking loan.
Joe: Oh, Jesus… You ever hear that old saying „never lend friends and family money“?
Spencer: Yeah.
Joe: Well, maybe the more important adage should be „don't fucking take it“.

(San.)

Dark Matter

3×08 – Hot Chocolate
stanice
Syfy
vysílání
21. 7. 2017
DarkMatter

česky:
Ryo: Pětko, tady Ryo. Obsadil jsem loď. Zbytek tvé posádky jsou mými vězni. A jak už jsi pravděpodobně zjistila, Android je pod mou kontrolou. Jsi pozoruhodná dívka a nepochybuji, že bys byla schopná vyhýbat se mým mužům po určitou dobu a dokonce se i celkem vzpírat, až budeš nakonec dopadena. Ale nemysli si. Dříve či později budeš dopadena. Posily jsou už na cestě. Naše neshoda se vymkla kontrole. Hnána nedorozuměními a, to uznávám, přehnanými reakcemi na obou stranách. Teď bych chtěl nabídnout příměří. Vzdej se pohonu a na oplátku se já vzdám této lodi. Všechny vás propustím, nezraněné. Vydáme se po vlastních cestách a znovu je nezkřížíme. Máš mé slovo jako císaře Zaironu.
Sarah: Tak co myslíš?
Pětka: Myslím, že má plnou hubu keců.

originál:
Ryo: Five, it's Ryo. I've taken the ship. The rest of your crew are my prisoners. And as you've probably already figured out, the Android is under my control. You're a remarkable girl and I have no doubt you'll be able to elude my men for quite some time, and even put up quite a fight when you're eventually captured. Make no mistake. Sooner or later, you will be captured. Reinforcements are already on their way. Our disagreement has gotten out of hand. Fueled by misunderstandings and, I'll admit, overreactions on both sides. Now, I'd like to offer a truce. Give up the drive and, in return, I will give up this ship. I'll release you all, unharmed. We'll go our separate ways and never cross paths again. You have my word, as the Emperor of Zairon.
Sarah: What do you think?
Five: I think he's full of shit.

(A.R.G.U.S.)

Killjoys

3×04 – The Lion, the Witch & the Warlord
stanice
Syfy
vysílání
21. 7. 2017
Killjoys

česky:
D'avin: Kakao? Tak se omlouváš, žes mi téměř usmažila mozek?
Zeph: S Makha kořenem. Přírodní opiát a mírný halucinogen.
D'avin: Chceš mě zdrogovat.
Zeph: Meditace a halucinogeny dokážou zpřístupnit části mozku. Místo vynucování spojení se pokusíme o jemnější cestu. Teď se soustřeď na vzpomínky na Delle Seyah. Používala parfém? Čich je nejvýznamnější paměťový spouštěč.
D'avin: Chceš mě zdrogovat čucháním k jejím kalhotkám?
Zeph: (nadšeně) Máš nějaké?
D'avin: Opravdu musíme zapracovat na těch vtipech.

originál:
D'avin: That's how you apologize to me for nearly frying my brain?
Zeph: Steeped Makha root. Natural opioid and mild hallucinogen.
D'avin: Ah, you want me to get high.
Zeph: Meditation and hallucinogens can access parts of the brain we normally can't. Instead of forcing a connection, we'll try a gentler way in. Now, be specific when keying into Delle Seyah's memories. Did she wear perfume? Smell is one of the most powerful memory triggers.
D'avin: You want me to get high and sniff her panties?
Zeph: Do you have some?
D'avin: We really need to work on the whole joke thing.

(24ron24)

Game of Thrones

7×02 – Stormborn
stanice
HBO
vysílání
23. 7. 2017
GameofThrones

česky:
(Jon Snow se snaží přesvědčit Seveřany, proč by měl přijat Tyrionovo pozvání a odjet na Dračí Kámen.)
Jon Snow: Všichni jste mě korunovali za svého krále. Nikdy jsem to nechtěl. Nikdy jsem o to nežádal. Ale přijal jsem to, protože Sever je můj domov. Je mou součástí a já se za něj nikdy nepřestanu bít, nehledě na okolnosti. Ale ty jsou teď proti nám. Nikdo z vás neviděl armádu mrtvých. Nikdo. Nemůžeme si myslet, že je porazíme sami. Potřebujeme spojence, mocné spojence. Vím, že to je riskantní, ale já ten risk musím podstoupit.

originál:
Jon Snow: You all crowned me your king. I never wanted it. I never asked for it. But I accepted it because the North is my home. It's part of me, and I will never stop fighting for it, no matter the odds. But the odds are against us. None of you have seen the Army of the Dead. None of you. We can never hope to defeat them alone. We need allies, powerful allies. I know it's a risk. But I have to take it.

(phoboska)

Midnight, Texas

1×01 – Pilot
stanice
NBC
vysílání
24. 7. 2017
MidnightTexas

česky:
(Olivia má u sebe v pokoji svázaného Manfreda, když za ní přijde Fiji.)
Fiji: (vejde do pokoje, kde na zemi vidí ležet Manfreda přivázeného k židli) Olivie, vyřeš si své problémy s hněvem.
Olivia: Pomoz mi ho zvednout.
Fiji: Proč je vlastně svlečený?
Olivia: Musela jsem ho zkontrolovat kvůli odposlechu a GPS sledování.
Fiji: Žijeme tak rozdílné životy.

originál:
Fiji: Olivia, deal with your anger issues.
Olivia: Ugh, help me get him up.
Fiji: Why exactly is he naked?
Olivia: I was checking for wires, GPS trackers.
Fiji: We live such different lives.

(Kahlan)

Orphan Black

5×07 – Gag or Throttle
stanice
BBC America
vysílání
22. 7. 2017
OrphanBlack

česky:
(Alison se vrátí po delší době domů a má ostříhané a barvené vlasy.)
Donnie: (obejme Alison a chytí ji za zadek, ona se odtáhne) Udělal jsem něco špatně?
Alison: Vůbec nic, jen jsem si chtěla tu transformaci navždycky připomenout. (ukáže mu své nové tetování)
Donnie: (čte, co si nechala vytetovat) Žij dobytek.
Alison: (opraví ho) Žij dosyta.
Donnie: Žij… Žij dosyta, už to tam vidím.
Alison: Je to citát z Thoreaua. Máš žít dosyta a vysát ze života všechen morek.

originál:
Donnie: What did I do?
Alison: Nothing. I just, um, I did a little something to commemorate the transformation.
Doonie: Whoa. „Liver deep.“
Alison: Live deep.
Donnie: Live… live deep. Yeah, there it is.
Alison: It's a Thoreau quote. It means live deep and suck the marrow out of life.

(Kahlan)

Shadowhunters

2×17 – A Dark Reflection
stanice
Freeform
vysílání
24. 7. 2017
Shadowhunters

česky:
(Upír Simon trénuje mladého Lovce stínů Maxe, mladšího bratra Izzy. Právě mají přestávku v restauraci.)
Izzy: Co kdybysme toho už dneska nechali?
Max: Ale je pořád ještě brzo! Pokud teda není Simon unavený.
Simon: Co? V žádném případě! Jen jsem se rozehříval. Zpátky do práce, mladý Padawane. (Max a Izzy se na Simona nechápavě podívají) Cože? Neříkej mi, že nevíš, co je to Jedi. Izzy, co jsi to za trenérku? Tohle je důležitá věc! Dobře, poslední u loďky je Imperial Gonk droid. A ten rozhodně nechceš být! (Simon odběhne)
Max: (na Izzy) Jsou všichni upíři tak divní?
Izzy: Rozhodně ne.

originál:
Izzy: How ‚bout we call it a day?
Max: But it‘s still early! Unless Simon's too tired.
Simon: What?! No way! I was just getting started. Let's get back to work, young Padawan. What? Don't tell me you don't know what a Jedi is. Izzy, what type of trainer are you? This is important stuff, man! All right, last one back to the boat basin is an Imperial Gonk droid. And you don't wanna be that guy!
Max: Are all vampires this weird?
Izzy: Definitely not.

(24ron24)

Strain, The

4×02 – The Blood Tax
stanice
FX
vysílání
23. 7. 2017
TheStrain

česky:
(Eph ošetřuje zranění Alexině bratrovi, který sebou při tom trochu cukne.)
Eph: Promiň.
Alex: To zvládne. Často se hlasitě hádá o tom, že muži snesou víc bolesti než ženy.
Eph: To rozhodně není pravda.
Alex: Vidíš? A říká to doktor. Tak klidně přiznej, že to bolí.
Alexin bratr: (snaží se vyznít přesvědčivě) Nebolí. Zbožňuju to.

originál:
Eph: Sorry.
Alex: He can take it. He's been known to argue vociferously about how men have a higher pain tolerance than women.
Eph: That's definitely not true.
Alex: See? And that is coming from a doctor. So you can admit that it hurts.
Alex´s brother: Doesn't hurt. I love it.

(Kahlan)

Wynonna Earp

2×07 – Everybody Knows
stanice
Syfy
vysílání
21. 7. 2017
WynonnaEarp

česky:
Dolls: Hej, Jeremy!
Jeremy: Jak je?
Dolls: Poslyš, ty a já, sledovačka.
Jeremy: (nadšeně) Jasně. Ty a já v akci jako…
Dolls: Mlč. Tohle nejsou lístky na Cosmic-Con, jasný?
Jeremy: (opraví ho) Comic-Con?
Dolls: Ticho. První pravidlo sledování: zavřená pusa. Jasný?

originál:
Dolls: Hey, Jeremy.
Jeremy: Hey, yo.
Dolls: Listen, you and me, surveillance, alright?
Jeremy: OK, yeah. Me with you in the field like…
Dolls: Shhh! This ain't tickets to Cosmic-Con, alright?
Jeremy: Comic-Con?
Dolls: Quiet. First rule of stakeout: mouth shut. Got it?

(24ron24)

Younger

4×05 – The Gift of the Maggie
stanice
TV Land
vysílání
26. 7. 2017
Younger

česky:
(Kelsey je na rande u Zanea doma, jenže se nepohodnou kvůli práci a Kelsey se chystá odejít.)
Zane: Ne, ne, ne. zůstaň. Ale přespávat tu nebudeš. (Kelsey se na něj nechápavě podívá) Viděl jsem u tebe v kabelce ten kartáček s kalhotkama.

originál:
Zane: No, no, no. Stay. But no sleeping over. I saw the toothbrush and panties in your purse.

(Gabik.029)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to ó náš nejdražší čtenáři moc děkujeme za podporu.
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Nira
před 129 týdny
Díky všem za výběr v článku i doplnění v komentářích, vypadá to...
Kahlan
před 129 týdny
Amen, sestro. ........pre mňa majú koľkokrát väčšiu výpovednu hodnotu a...
Verity
před 129 týdny
:D :D

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY