Facebook Twitter E-mail
22. ledna 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (13. – 19. ledna 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Death in Paradise

6×03 – The Impossible Murder
stanice
BBC
vysílání
19. 1. 2017
DeathinParadise

česky:
(JP je při zajišťování místa činu nesvůj a má problém se soustředit.)
Dwayne: JP. Co se to s tebou dnes děje?
JP: Se mnou?
Dwayne: Bez urážky, ale vypadáš, jako bys nebyl ve své kůži.
JP: Moc jsem toho poslední noc nenaspal, Dwayne. S Rosey jsme měli naši první hádku.
Dwayne: Počkat. První?! (JP přitakává.) Jak dlouho jste spolu? Šest měsíců?
JP: Ano. A tři dny.
Dwayne: A po celý ten čas jste se ani jednou nepohádali?
JP: Vždycky jsme spolu nějak vycházeli.
Dwayne: JP. Páry se hádají. Manželé obzvlášť. Po cestě domů prostě vyzdvihneš nějaké květiny, řekneš Rosey, že se omlouváš, že to byla tvoje chyba a že ji moc miluješ. Brnkačka.
JP: Ale nejsem si jistý, že to byla jen moje chyba, Dwayne. Taky na tom měla podíl.
Dwayne: JP. Něco musíš pochopit. Jsi ve vztahu se ženou. Vždycky to bude tvoje chyba. A teď se pořádně soustřeď, ať pomůžeme šéfovi vyřešit tuto vraždu. Kapiš?
JP: Ano. Kapiš.

originál:
Dwayne: JP. Is there something the matter with you today?
JP: With me?
Dwayne: With all due respect, it doesn't feel like you're performing at your absolute best.
JP: I-I didn't get much sleep last night, Dwayne. Me and Rosey had our first row.
Dwayne: Wait. Your first row?! How long have you two been together now? Six months, isn't it?
JP: Yes, and three days.
Dwayne: And in all that time, you've never had one argument?
JP: I-I guess we just, you know, sort of, get on. Or rather, we did.
Dwayne: JP. Couples argue. Especially married ones. All you need to do is pick up some flowers on your way home tonight, tell Rosey you're sorry, it was all your fault, and you love her very much. Simple.
JP: But the thing is, Dwayne, I'm not so sure that it was all my fault. She had her part to play as well, you know?
Dwayne: JP. There's something you have to understand. You're in a relationship with a woman. It's always going to be your fault. Now, come on, you need to start focusing on helping the Chief solve this murder. Capeesh?
JP: Yes. Capeesh.

(inekafe)

Good Place, The

1×12 – Mindy St. Claire
stanice
NBC
vysílání
19. 1. 2017
TheGoodPlace

česky:
(Eleanor si nakoupila plný košík alkoholu, sladkostí a chipsů.)
pokladní: Máte velké plány na víkend?
Eleanor: Jo. Budu sedět sama doma, sledovat na YouTube nevydařené svatby a popíjet margaritu brčkem z Twizzlers, dokud nevytuhnu se svým vibrátorem.

originál:
cashier: So, big plans this weekend?
Eleanor: Yep. I'm gonna sit alone in my house watching wedding fails on YouTube, drinking margaritas through a Twizzlers straw until I pass out on top of my vibrator.

(Gabik.029)

Gotham

3×12 – Mad City: Ghosts
stanice
Fox
vysílání
16. 1. 2017
Gotham

česky:
(Harvey a James mají nový případ.)
Lucius: Melanie Blakeová. V noci ji našli, jak se nahá toulá po kolejích. Krátce poté zkolabovala a zemřela v sanitce na selhání srdce. Než se objevila na trati, někdo ji silně zasáhl elektrickým proudem. Podle rozsahu popálenin odhaduji, že tou ubožačkou prošly doslova tisíce voltů.
Harvey: Mučení?
Lucius: Možná.
Harvey: Řekla něco, než zemřela?
Lucius: Ne.
James: Ona byla i pobodaná?
Lucius: Melanii před třemi dny pobodal její přítel. V sanitce ji prohlásili za mrtvou.
Harvey: Počkat, cože?
Lucius: Před dvěma dny to děvče převezli do márnice. Mrtvé.
Harvey: Přesto v noci odkráčela ke kolejím poté, co dostala ránu deseti tisíc voltů do kebule? To už v Gothamu nikdo neumírá?
James: Je možné, že nebyla skutečně mrtvá a z márnice prostě odešla?
Lucius: Už netvrdím, že je něco nemožné. Nepravděpodobné.
James: Jdem do márnice.
Harvey: To není márnice, ale motel.

originál:
Lucius: Melanie Blake. Found wandering the train tracks late last night in a state of undress. She collapsed soon after, and died in the ambulance of coronary failure. At some point prior to her appearance on the tracks, somebody applied a strong electrical current to her. Considering the extent of the burns, I'm guessing literally thousands of volts were passed through this poor girl.
Harvey: Torture?
Lucius: Perhaps.
Harvey: She say anything before she die?
Lucius: No.
James: She was stabbed as well?
Lucius:Melanie was stabbed three days ago by her boyfriend. She was pronounced dead in the ambulance.
Harvey: Wait, w-what?
Lucius: Two days ago, this girl was taken to the morgue, dead.
Harvey: And yet last night, she's walking down the train tracks after getting zapped with 10,000 volts in her noggin? Doesn't anyone die in Gotham anymore?
James: Is it possible she wasn't actually dead, and just walked out of the morgue?
Lucius: These days I no longer say impossible. Unlikely.
James: The morgue.
Harvey: It's not a morgue, it's a motel.

(A.R.G.U.S.)

Hawaii Five-0

česky:
Max: Všem děkuji, že jste dnes večer přišli. A speciální mahalo Kamekonovi, že nás dnes hostí. Taky chci ujistit své už bývalé kolegy, že Úřad soudního lékaře bude ve velmi schopných rukách. Doktorka Noelani Kunhová ten úkol velmi dobře zvládne. Pokud byste někdo potřebovali probrat otevřené nebo předchozí vyšetřování, budu na e-mailu nebo telefonu. Prosím, kdykoliv mě kontaktujte. Takže jsem jen chtěl říct mahalo. Bylo mi ctí a privilegiem pracovat s honolulskou policií a jednotkou Five-0. Ale… Nejvíc mi bude chybět má adoptivní rodina. A tím myslím vás. Veliteli McGarrette. Jak víte, vyrostl jsem jako jedináček. Vždycky jsem chtěl velkého bratra. A když jsem začal pracovat s Five-0, konečně jsem ho měl. Detektive Williamsi. Možná vás to překvapí, ale vždycky jsem vás považoval za svůj vzor. Vždycky jsem byl terčem vašich sarkasmů, ale pravda je, že mi to nikdy nevadilo. Vždy jsem je bral jako ukázku náklonnosti. Vaše malé vtípky mi budou chybět. Doufám, že zvážíte, že byste mi občas nějaký poslal SMSkou. Poručíku Kelly. Nikdo nechápe význam ohany víc než vy. A z toho důvodu, mezi mnoha jinými, budete malé Saře báječným otcem. A co jsem viděl, tak už jím jste. Kono. Bez vás bych si nikdy svou krásnou Sabrinu nevzal. Detektiv Williams je můj vzor jako jednotlivec, ale váš láskyplný vztah s Adamem je něco, co snad budeme mít se Sabrinou taky. Seržante Grovere. Bude mi chybět váš úsměv. (Lou se usměje.) Ano, tenhle. Vím, že nějaká vaše část bude vždycky patřit do Chicaga, ale Havaj vás přijala za jednoho ze synů. Vážně věřím, že ostrovy jsou lepším místem, protože jste tady. Jerry. Díky, že jsi mi byl přítelem a za všechny tvé rady. V mnoha směrech jsi mě změnil a umožnil mi dospět způsoby, o kterých jsem ani nesnil. Vy všichni pro mě budete ohana. Navždycky. Mám vás rád.

originál:
Max: Well, um, thank you, everyone, for coming out tonight. And a very special mahalo to Kamekona for hosting tonight's fes­tivities. Also, I want to reassure my, now, former colleagues that the M.E.‚s office will be in very capable hands. Dr. Noelani Kunha is more than up to the task. However, if you ever need consult on open or prior investigations, of course I am available by e-mail or text. So please contact me at any time. So with that, uh, I just wanted to say mahalo. It‘s been a honor and privilege to be working with the HPD and the Five-0 Task Force. But, what I will miss the most is… is my adopted family. And by that I mean you. Commander McGarrett. As you know, I grew up as an only child. And I always wanted a big brother. And when I started working with the Five-0, I finally got one. Detective Williams. This might be a surprise to you, but I always considered you as something of a role model. I've always been on the receiving end of your sarcasm, but, truth be told, it never bothered me. I always took them as a token of affection. I'm going to miss your little quips. I hope that you would consider texting me one of those from time to time. Lieutenant Kelly. Nobody understands the meaning of ohana more than you. And for that reason, among many others, you are gonna make an amazing father to little Sara. And from what I've already seen, you already are. Kono. Without you, I would've never married my beautiful Sabrina. And Detective Williams is my role model as an individual, but your loving relationship with Adam is something that Sabrina and I hope to emulate. Sergeant Grover. I'll miss your smile. Yes, that one. I know a part of you will always belong to Chicago, but Hawaii has claimed you as one of its sons, and I truly believe that the islands are a better place because you are here. Jerry. Thank you for being a friend and all your counsel. You've changed me in many ways, and allowed me to grow in ways I never could've imagined. All of you will be ohana to me. Forever. I love you.

(Kahlan)

Last Man Standing

6×13 – Explorers
stanice
ABC
vysílání
13. 1. 2017
LastManStanding

česky:
(Mikeův vlog pro Outdoor Man)
Mike: Nejde o to, kolik let nám ještě zbývá. Jde o to, jak s nimi naložíme. Jestli svůj život strávíte sledováním maratonů Živých mrtvých, nejste o nic lepší než zombie. Popravdě, jste horší. Oni se alespoň hýbou. Vy jen sedíte na zadku. Bible nás učí, že prachem jsme a na prach se taky obrátíme. Tak nebuďte i během života jako kupka prachu. Běžte splavovat řeku nebo zdolat horu… Neproplouvejte životem, jako kdybyste ani nežili. Protože jestli Bůh nepozná rozdíl, tak se klidně může stát, že si vás vezme mnohem dřív.

originál:
Mike: It's not about how many summers we have left. It's what we choose to do with those summers. If you spend your life watching Walking Dead marathons, you're no better than a zombie. Actually, you're worse. At least they're walking. You're sitting on your ass. The Bible teaches us that we start out as dust, and unto dust we shall return. Don't be a dust bunny in between. Climb a mountain, ride some rapids… don't live life like you're already dead. Because if God can't tell the difference, he may just go ahead and grab you early.

(inekafe)

Lucifer

2×11 – Stewardess Interruptus
stanice
Fox
vysílání
16. 1. 2017
Lucifer

česky:
(Chloe a Lucifer se snaží přijít na motiv vraždy dvou lidí, kteří spali s Luciferem.)
Chloe: Co když je to celé o touze? Byl jsi s mnoha lidmi. Co když někdo začal žárlit a chtěl tě celého jen pro sebe?
Lucifer: Cože, jako že nějaký můj bývalý vraždí ostatní?
Chloe: Podívej, já viděla, čeho jsou tvoji bývalí schopní. Například taková Charlotte Richardsová.
Lucifer: Hrome, naposled, to není bývalka.
Chloe: I tak bychom je měli varovat, že mohou mít potíže. Zatímco Dan hledá jinou spojitost mezi oběťmi, promluvíme s každým, s kým jsi spal.
Lucifer: To je znamenitý plán.
Chloe: Vážně?
Lucifer: Jak ti lépe dokázat, že za to stojím, než houfem bývalých partnerů pějících chválu?
Chloe: Jistě. Přesně to se stane. (Vytáhne notes.) Jmenuj každého, s kým jsi za posledních osm týdnů spal.
Lucifer: Tak jo, ale to budeš potřebovat větší notes.

originál:
Chloe: What if this whole thing is about desire? You've been with a lot of people. What if one of them got jealous and wanted you all to themselves?
Lucifer: What, you think one of my exes is killing off the others?
Chloe: Look, I've seen what your exes are capable of. Charlotte Richards, to name one.
Lucifer: Bloody hell, for the last time, she is not an ex.
Chloe: Either way, we should warn them that they could be in trouble. While Dan's looking into other connections between our victims, we should talk to anyone you've slept with.
Lucifer: Oh, that's a brilliant plan.
Chloe: It is?
Lucifer: Well, what better way to prove my word to you than a bevy of exes singing my praises?
Chloe: Sure. That's definitely what's gonna happen. Okay, a list of everyone you've slept with in the last eight weeks.
Lucifer: Right, you'll need a much bigger notepad.

(phoboska)

Man Seeking Woman

3×03 – Horse
stanice
FXX
vysílání
18. 1. 2017
ManSeekingWoman

česky:
(Josh má v plánu nechat zabít Lucy, protože vykecala všechny důvěrnosti, které jí svěřil. Všichni stojí na náměstí před lidem jako ve středověku, a jak má přijít na nejhorší, objeví se Mike na koni a lukem zastřelí kata. Pak přichází k Joshovi a Lucy a promlouvá.)
Mike: Přišel jsem, abych promluvil na obranu této slečny! Když jsem ji prvně potkal, považoval jsem ji za velmi trapnou. Říkal jsem si: „Co to jako je? Nerozumím tomu.“ Taky jsem si říkal: „Proč zrovna ona?“ A po nějakém čase si říkám: „Pořád ta samá? Ale proč? Co se to děje? Co to jako má být?“ Pak jsem si s ní promluvil a chvíli jsme se spolu bavili. Jedna věc byla ale nadmíru jasná. Miluje mého kámoše… Fakt hodně, a to je opravdu vzácné. Většina holek by si řekla: „Tento chlap? Proč?“ A taky by říkaly: „V žádném případě, jeho ne. Nemám zájem.“ A pak by řekly: „Co to jako má být? Fujky.“ Ale k věci – tato přítelkyně je v pohodě! (Joshovi) Taky se mi zdá, brácho, že to trochu přeháníš.
Josh: Jo. Já vím, já vím.
Mike: Najal sis kata? (Josh provinile přitakává.) A já ho musel zabít? To je šílenost. Jsem vrah. Naprostá šílenost.
Josh: Jo.

originál:
Mike: I'm here to speak in this lady's defense! When I first met this woman, I believed her to be very lame. I was like, „What is this? I don't know what's up with this.“ I was also like, „Why this one?“ And given some time, I was like, „This one still? But why? What's going on here? What is this?“ Then I talked to her and hung out with her a little, and one fact shone so bright, it could not be denied. She loves my buddy… big-time, and that is very rare.Most girls are like, „That guy? Why?“ And also like, „No way, not him. I'd rather not.“ And at times, they're like, „What is going on there? Ugh.“ Anyway, this girlfriend is cool! Also, dude, it feels like you're kind of overreacting.
Josh: Yeah. Yeah, I know.
Mike: You hired a hangman? And I had to kill him? That's nuts. I'm a murderer now. That's crazy.
Josh: Yeah.

(inekafe)

Nádraží

1×03 – To je bomba
stanice
Česká televize
vysílání
18. 1. 2017
Nádraží

originál:
(Dva sekuriťáci se baví o bombě nalezené na nádraží.)
Petr: Já, jelikož jsem prošel tvrdým pyrotechnickým výcvikem, jsem vyhodnotil celou situaci a pověřil jsem Zdeňu, aby zavolal na naše vedení.
Zdenda: Na policii.
Petr: Ne na policii, na naše vedení jsem říkal, že máš zavolat.
Zdenda: Aha, já volal na policajty.
Petr: Co jsi jim řek?
Zdenda: Řek jsem: „Bacha, na nádraží je bomba. A nedělám si srandu.“
Petr: Pak jsi řek co?
Zdenda: Pak jsem zavěsil.

(La.Volpe)

Series of Unfortunate Events, A

1×01 – The Bad Beginning: Part One
stanice
Netflix
vysílání
13. 1. 2017
ASeriesofUnfortunateEvents

česky:
(úvodní monolog na začátku první epizody)
Lemony: Pokud se vám líbí příběhy se šťastným koncem, raději se podívejte na jiný seriál. Tento nemá ani šťastný konec, ani šťastný začátek a jen velmi málo šťastných věcí uprostřed. Jmenuji se Lemony Snicket a je mou smutnou povinností vylíčit pochmurný příběh sourozenců Baudelairových. Vám však ale nic nebrání tento seriál včas vypnout a podívat se raději na něco veselejšího.

originál:
Lemony: If you are interested in stories with happy endings, then you would be better off somewhere else. In this story, not only is there no happy ending, there is no happy beginning, and very few happy things in the middle. My name is Lemony Snicket. It is my solemn duty to bring to light the sorry history of the Baudelaire children as it happened so many years ago. But you in the audience have no such obligation, and I would advise all our viewers to turn away immediately and watch something more pleasant instead.

(Kahlan)

Sherlock

4×03 – The Final Problem
stanice
BBC
vysílání
15. 1. 2017
Sherlock

česky:
(Mary poslala Johnovi po své smrti video.)
Mary: PS: Já vás dva znám, a pokud jsem pryč, vím, co se z vás mohlo stát. Protože já vím, kdo doopravdy jste. Feťák, který řeší zločiny, aby se mohl sjet. A doktor, který se nikdy nevrátil domů z války. Slyšíte mě? Nezáleží na tom, kdo skutečně jste. Všechno je to o mýtech, příbězích, dobrodružství. Na světě je poslední úkryt pro zoufalé, nemilované, pronásledované. Pro každého je poslední odvolací soud. Když vše začne být příliš divné, příliš nepravděpodobné, příliš děsivé, vždy je tu ještě poslední naděje. Když všechno ostatní selže, vždy jsou tu tihle dva, co sedí a hádají se v ošuntělém bytě, jakoby tam byli odjakživa a měli tam být už napořád. Ti nejlepší a nejchytřejší muži, co jsem kdy potkala. Moji hoši z Baker Street. Sherlock Holmes a doktor Watson.

originál:
Mary: PS, I know you two. And if I'm gone, I know what you could become. Because I know who you really are. A junky who solves crimes to get high. And the doctor who never came home from the war. Will you listen to me? Who you really are, it doesn't matter. It's all about the legend. The stories, the adventures. There is a last refuge for the desperate, the unloved, the persecuted. There is a final court of appeal for everyone. When life gets too strange, too impossible, too frightening, there is always one last hope. When all else fails, there are two men sitting arguing in a scruffy flat like they've always been there, and they always will. The best and wisest men I have ever known. My Baker Street boys. Sherlock Holmes and Dr Watson.

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak si to nenech jen pro sebe!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Adélkaa
před 156 týdny
A series of unfortunate events byla plná skvělých hlášek :D Navíc jsem nikdy...
Nira
před 156 týdny
Z 10 "hláškovaných" seriálů jsem jich viděla 6, takže jsem se...
inekafe
před 156 týdny
Wow! Ja iba 5, z toho 3 som pridával ja. :'D Tak to ma neskutočne...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY