Facebook Twitter E-mail
4. července 2015

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (26. června – 2. července 2015) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Baby Daddy

4×17 – Wheeler War
stanice
ABC Family
vysílání
1. 7. 2015
BabyDaddy

česky:
Ross: Co je to superjízda na bruslích?
Riley: Je to hra, která mě bere zpátky do doby, kdy jsem často hrála hokej na ulici. Víš, tak jako většina dívek. A prostě, já nevím, já… jsem tak trochu soutěživá.
Bonnie: Trochu? Převrhla jsi Volkswagen. Byla v něm rodina.

originál:
Ross: What's the great skate?
Riley: It's this game that takes me back to when I used to play a lot of street hockey. You know, like most girls did. And, I don't know, I just… I get a little competitive.
Bonnie: A little? You flipped a Volkswagen. There was a family in it.

(inekafe)

Ballers

1×02 – Raise Up
stanice
HBO
vysílání
28. 6. 2015
Ballers

česky:
(Spencerovi volá Karen, úřednice z banky.)
Karen: Váš primární účet je přečerpaný, tak jsem myslela, že byste mohl chtít nějaké finanční prostředky převést z druhého účtu.
Spencer: Mám druhý účet?
Karen: Ano.
Spencer: Kolik na něm je?
Karen: Hm, 3,052 dolarů.
Spencer: Nuže, to bysme je mohli převést, Karen.
Karen: Zařídím to. Děkuji.
Spencer: Ne, já děkuji vám. A mimochodem, jen takový výstřel do tmy. Je šance, že mám i třetí účet?

originál:
Karen: Your primary account is overdrawn, so I thought you might want to transfer some funds from your other account.
Spencer: I have another account?
Karen: You do.
Spencer: How much is in it?
Karen: Um, $3,052.
Spencer: Well, we may as well move it all over, Karen.
Karen: I'll get right on it. Thank you.
Spencer: No, thank you. Oh, Karen, by the way, just a shot in the dark here. By chance, do I have a third account?

(La.Volpe)

Melissa & Joey

4×17 – The Parent Trap
stanice
ABC Family
vysílání
1. 7. 2015
Melissa&Joey

česky:
(Joe se dozví, že se jeho matka a Melissin otec spolu vyspali. Začne odcházet z kuchyně.)
Melissa: Co to děláš?
Joe: Jdu si trochu zaběhat.
Melissa: Kam?
Joe: Do Kanady.

originál:
Melissa: What are you doing?
Joe: Going for a little run.
Melissa: Where?
Joe: Canada.

(inekafe)

Mr. Robot

1×02 – eps.1.1_ones-and-zer0es.mpeg
stanice
USA Network
vysílání
1. 7. 2015
Mr.Robot

česky:
Elliot: Jak vůbec víme, jestli máme kontrolu? A že jen netěžíme maximum z toho, co nám život dá. Neustále si vybíráme mezi dvěma možnostmi. Třeba ty dvě malby, které máte v čekárně. Nebo… Coca-Cola a Pepsi. McDonald's nebo Burger King. Hyundai nebo Honda. Vše je součástí stejné mazanice, ne? Odvádí to naši pozornost. Ta iluze volby. Půlka z nás si ani nedokáže zvolit… kabelovku, benzín, elektřinu. Vodu, kterou pijeme. Zdravotní pojištění. I kdyby ano, mělo by to význam? Když si jako pojišťovnu vybereme Blue Cross nebo Blue Shield, jaký je v tom sakra rozdíl? Nejsou v podstatě stejné? To ne. Naše rozhodnutí máme už dávno předplacená.

originál:
Elliot: How do we know if we're in control? That we're not just making the best of what comes at us, and that's it. Trying to constantly pick between two options. Like your two paintings in the waiting room. Or… Coke and Pepsi. McDonald's or Burger King? Hyundai or Honda? Hmm. It's all part of the same blur, right? Just out of focus enough. It's the illusion of choice. Half of us can't even pick our own… our cable, gas, electric. The water we drink, our health insurance. Even if we did, would it matter? You know, if our only option is Blue Cross or Blue Shield, what the f*ck is the difference? In fact, aren't they… aren't they the same? No, man… our choices are prepaid for us, long time ago.

(MountainLionet)

Penny Dreadful

2×09 – And Hell Itself My Only Foe
stanice
Showtime
vysílání
28. 6. 2015
PennyDreadful

česky:
(John prozrazuje panu Putneymu svoji představu o skutečném zlu.)
John: Skutečné zlo je nade všechny věci, přitažlivé. Když ďábel zaklepe u vašich dveří, nemá kopyta. Je krásný a nabízí vám to, po čem vaše srdce šeptajíc touží. Jako Siréna, vábící vás k ničivému břehu.
pan Putney: A co uděláte, když ta Siréna zazpívá?
John: Spasíte svou duši, anebo ji dáte jí.
pan Putney: Ale pak jste zatracen.
John: Ale nejste sám.

originál:
John: True evil is above all things, seductive. When the Devil knocks at your door, he doesn't have cloven hooves. He is beautiful and offers you your heart's desire in whispered airs. Like a Siren, beckoning you to her ruinous shore.
Mr. Putney: And what do you do, when that Siren sings?
John: You save your soul, or you give it to her.
Mr. Putney: But then you're damned.
John: But you're not alone.

(phoboska)

Suits

5×02 – Compensation
stanice
USA Network
vysílání
1. 7. 2015
Suits

česky:
(Louis vtrhne za Jessicou do kanceláře ohledně Donniny mzdy.)
Louis: Musím s tebou mluvit.
Jessica: Nech mě hádat. Špičkovali jste se s Harveym a on ti řekl, že to on platí Donně její mzdu. Tys mu jako ješita řekl, že se o to postaráš, a teď jsi přišel zjistit, kolik tě to vlastně bude stát.
Louis: Nic z toho.
Jessica: Skvěle, tak o co jde?
Louis: Přesně, jak jsi říkala.
Jessica: Louisi…
Louis: Jessico, prosím. Chci jen vidět to číslo.
Jessica: Dobrá. Chceš vidět to číslo? Tady je.
Louis: Děkuju… No ty krávo. Určitě jsi tam nepřipsala nulu navíc?
Jessica: Ano, určitě.
Louis: Nemohla by firma třeba…
Jessica: Firma to platit rozhodně nebude!

originál:
Louis: I need to talk to you.
Jessica: Let me guess. You got into a pissing contest with Harvey, he told you he's been covering Donna's salary, you, out of pride, said that you were going to take it on, and now you're here to find out how much you're on the hook for.
Louis: Nothing like that.
Jessica: Oh, good. Then what is it?
Louis: Everything you just said.
Jessica: Louis…
Louis: Jessica, please. I just want to see the number.
Jessica: Okay, Louis. You want to see the number? Here's the number.
Louis: Thank y… holy goddamn shit. Are you sure you didn't accidentally add a zero?
Jessica: Yes, I'm sure.
Louis: Is there any way the firm can…
Jessica: The firm is not going to pick this up.

(HonZajs000)

Teen Wolf

5×02 – Parasomnia
stanice
MTV
vysílání
30. 6. 2015
TeenWolf

česky:
(Stiles je podezřívavý ohledně Thea, který se po letech znovu objevil ve městě. Snaží se o něm něco zjistit.)
Malia: Takže jsi ho prověřil a vše, co jsi našel, byla pokuta za rychlost?
Stiles: Pokuta za rychlost podepsaná Theovým tátou před osmi lety.
Malia: Což znamená co?
Stiles: Kdo jezdí rychle? Lidi, kteří se snaží od něčeho utéct.
Malia: Kolik pokut máš ty?
Stiles: Žádnou.
Malia: Kolik bys jich měl, kdyby tě z nich tvůj táta nedostal?
Stiles: Sedmnáct.

originál:
Malia: So you ran a background check, and all you found was a speeding ticket?
Stiles: Speeding ticket signed by Theo's dad eight years ago.
Malia: Which means what?
Stiles: Who speeds? People trying to get away from something.
Malia: Well, how many tickets do you have?
Stiles: None.
Malia: How many would you have if your dad didn't get you out of them?
Stiles: Seventeen.

(Lill)

Vicious

2×05 – Flatmates
stanice
ITV
vysílání
29. 6. 2015
Vicious

česky:
Freddie: Přemýšlel jsem. Když jsem opět nezadaný, měl bych začít randit. Samozřejmě, s někým věkově přiměřeným. Řekněme kolem 35. Ale s nikým nad 40. To by bylo odporné.

originál:
Freddie: I've been thinking. Now that I'm single again, I should start dating. Somebody age-appropriate, of course. Say… 35-ish. But nobody over 40. That would be revolting.

(Kahlan)

Wayward Pines

1×07 – Betrayal
stanice
FOX
vysílání
2. 7. 2015
WaywardPines

česky:
(Kate plánuje se svým manželem opustit Wayward Pines. Ethan se je snaží zastavit.)
Kate: Ethane, jsem tady uvězněna již 12 let. Zkus si představit, jaké to je. A pak se tady objevíš ty. A o týden později jsi šerif?
Ethan: Dobře, podívej, to teď končí.
Kate: Proč bych se měla přestat snažit utéct z tohohle vězení?
Ethan: Podívej, svět, který jsme ty a já znali, svět za tou zdí, ten už neexistuje. Už není rok 2014. Už… Už dokonce není ani 21. století.

originál:
Kate: Ethan, I've been trapped here for 12 years. Try and imagine what that's like. And then you show up. And a week later, you're sheriff?
Ethan: All right, look, it stops now.
Kate: Why would I stop trying to escape this prison?
Ethan: Look, the world that you and I knew, the world outside the fence, that no longer exists. It's not 2014. It's not… It's not even the 21st century anymore.

(La.Volpe)

Zoo

1×01 – First Blood
stanice
CBS
vysílání
30. 6. 2015
Zoo

česky:
Robert Oz: Lidé byli dominantním druhem po celá staletí. Zkrotili jsme zvířata, zavírali jsme je do klecí, zabíjeli je pro sport. Ale co kdyby se zvířata po celém světě rozhodla, že si to už víc nenechají líbit? Co kdyby se konečně rozhodla bojovat?

originál:
Robert Oz: For centuries, mankind has been the dominant species. We've domesticated animals, locked them up, killed them for sport. But what if, all across the globe, the animals decided, „No more“? What if they finally decided to fight back?

(inekafe)


Miluješ seriály a SerialZone? Chceš být součástí rozrůstajícího se týmu redaktorů, kteří přispívají ke každodennímu chodu webu? Máš zájem o psaní článků? Nebo by tě bavilo doplňovat obsahy epizod? Láká tě třeba kontrola, korekce a schvalování seriálových zajímavostí a zajímavostí k osobnostem? Pokud umíš výborně česky (u psaní článků nutná také pokročilejší znalost angličtiny) a máš zájem o kredity navíc, napiš na redakce@serialzone.cz a řekni nám, pod jakou přezdívkou na SZ vystupuješ a na čem se chceš podílet!

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to dej vědět světu!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

inekafe
před 237 týdny
Ja som už raz pridal v minulosti. :D Aj do dnešného článku som mal...
La.Volpe
před 237 týdny
Však ti nikdo nebrání ;-) #VoteForBanshee
wheelko
před 237 týdny
už sem to chtěl zkusit ale zrovna nemám čas si vůbec pustit něco natož...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY