Facebook Twitter E-mail
5. června 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. Páni, ten čas ale letí, no ne? Dnes je to přesně jeden rok od prvního vydání. Alespoň tímto způsobem bych chtěl poděkovat všem, kteří pravidelně přispívají skvělými hláškami, a taky všem, kteří si nás každý týden čtou. Snad se vám Hláškoviny líbí a budete se u nich bavit i nadále.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (27. května – 2. června 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Archer

7×10 – Deadly Velvet: Part II
stanice
FX
vysílání
2. 6. 2016
Archer

česky:
(Archer odchází od policisty, který mu přizvukuje, aby si nemyl ruce kvůli pozdějšímu testu na zbytky střelného prachu.)
policista: A nemyjte si ruce!
Archer: Nebudu.
policista: Slibte mi to, prosím.
Archer: Máte mé slovo. Skvělá policejní práce.

originál:
policeman: You better not wash those hands!
Archer: I won't!
policeman: I'd like your word, please!
Archer: You have it! Great police work.

(inekafe)

Baby Daddy

5×11 – Trial by Liar
stanice
ABC Family
vysílání
1. 6. 2016
BabyDaddy

česky:
(Bonnie se vrátila z Peru, kde byla hledat Brada.)
Bonnie: Peru bylo na houby. Brad tam nebyl, tak jsem zpět.
Tucker: No, tak se tam vraťte. Nepřestávejte hledat. Je to velká země.

originál:
Bonnie: Peru sucked. Brad wasn't there, so I came home.
Tucker: Well, go back. Okay? Keep looking. It's a big country.

(inekafe)

Bones

11×18 – The Movie in the Making
stanice
Fox
vysílání
2. 6. 2016
Bones

česky:
(Baví se o mrtvolném zápachu.)
Cam: Když jsem začínala, musela jsem si pod nos natírat mentolový olej, abych ten zápach přebila.
Hodgins: Já si nechal narůst knírek v domnění, že to ten zápach zastaví. Nezastavilo. Jen jsem vypadal jako úchyl s neustálým pachem smrti v nosních dírkách.
Cam: Jo, časem si na to člověk zvykne. Jako na ten zápach. Ne na Hodginse s knírkem.

originál:
Cam: When I first started I had to dab peppermint oil under my nose to mask the smell.
Hodgins: I actually tried growing a mustache, thinking that it would block the smell. It didn't. Just made me look like a creep who had this ever-present stench of death in his nostrils.
Cam: Yeah, eventually you get used to it. The smell, I mean. Not Hodgins with a mustache.

(Gabik.029)

Game of Thrones

6×06 – Blood of My Blood
stanice
HBO
vysílání
29. 5. 2016
GameofThrones

česky:
(Gilly a Sam projíždí Samovým rodným krajem.)
Gilly: Je to tak zelené.
Sam: Ano. Jakmile se ocitneš jižně od Řekotočí, začnou převládat velmi odlišné druhy stromů. Javor, jilm, buk, topol. Podivná vrba. A samozřejmě nyní, když je léto u konce, si začneš všímat, jak se zbarvují podzimními barvami. Stejně zde najdeš více zeleně než kdekoliv jinde.
Gilly: Jsi nervózní. Jsi ukecaný, když jsi nervózní. (Sam zůstane ticho.) To není o nic lepší, než být nervózní a mlčet.

originál:
Gilly: It's so green.
Sam: Oh, yes. Once you get south of the Riverlands, very different sorts of trees start to take over. Maple, elm, beech, poplar. The odd willow. And of course now that summer's over, you'll start seeing the autumn colors coming in. Still, you'll find more green here than anywhere else.
Gilly: You're nervous. You're a nervous talker… That's not any better being a nervous mute.

(Kahlan)

česky:
Walder Frey: Vy jste ho ztratili?
Černý Walder: Ano, otče.
Walder Frey: (rozzuřeně) Je to hrad, ne žádná ovce. Pravděpodobně stále víte, kde stojí.

originál:
Walder Frey: You've lost it?
Walder Rivers: Yes, Father.
Walder Frey: It's a castle, not a bloody sheep. Presumably you still know where it is.

(La.Volpe)

Musketeers, The

3×01 – Spoils of War
stanice
BBC
vysílání
28. 5. 2016
TheMusketeers

česky:
(Aramis, Porthos, Athos a D´artagnan se setkávají po čtyřech letech, po tom, co Aramis odjel do kláštera, aby se stal mnichem.)
Aramis: Rád tě zase vidím, příteli. Byla to dlouhá doba.
Porthos: Já jsem se tak nerozhodl.
Aramis: Do války jsem s vámi jít nemohl, Porthosi.
Porthos: Byli jsme bratři ve zbrani. Nikdy jsem se nemusel zabývat tím, co je za mnou, protože záda jsi mi kryl ty.
Aramis: Učinil jsem slib Bohu. Přísahal jsem sám sobě.
Porthos: A co přísaha nám? Jeden za všechny. Co tohle? Čtyři roky je dlouhá doba. Naučili jsme se žít bez tebe.

originál:
Aramis: It's good to see you again, my friend. It's been too long.
Porthos: That wasn't my choice.
Aramis: I could not go to war with you, Porthos.
Porthos: We were comrades. I never had to worry what was behind me because you… you had my back.
Aramis: I made a promise to God… a vow to myself.
Porthos: What about your vow to us? One for all. What about that? Four years is a long time. We learned to live without you.

(Kahlan)

Outlander

2×08 – The Fox's Lair
stanice
Starz
vysílání
28. 5. 2016
Outlander

česky:
Claire: Chceš bojovat za prince Karla?
Jamie: Bojovat za naši rodinu. A za Skotsko. Nevidím jinou možnost. Ty ano?
Claire: Žádnou, se kterou můžeme žít. Říká se, že šílenství je to, když děláš pořád to samé dokola a čekáš jiný výsledek.
Jamie: Nevím, kdo to říká, Sassenachová, ale vsadím se, že necestoval časem.

originál:
Claire: You want to fight for Prince Charles?
Jamie: Fight for our family.And for Scotland. Canna see any other way. Can you?
Claire: Not one that we could live with. They say the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result.
Jamie: Well, I do not ken who they are, Sassenach but I'll wager they have never traveled through time.

(Kahlan)

Penny Dreadful

3×05 – This World Is Our Hell
stanice
Showtime
vysílání
29. 5. 2016
PennyDreadful

česky:
(Jared Talbot vyčítá svému synovi Ethanovi, že kvůli němu byla zmasakrována jejich rodina.)
Jared: Přivedl jsi k mým dveřím ďábla, synu. A dal jsi mu k nim klíč. Teď musíš padnout na kolena a prosit našeho Pána o odpuštění. Budeš plakat pro své hříchy. Budeš se kát, nebo tě sám pošlu do pekel.
Ethan: S pokáním jsem skončil a do pekla patřím.

originál:
Jared: You brought the devil to my door, son. And you gave him the key. Now, you must get down on your knees and beg the mercy of our Lord. You will weep for what you have done. You will repent or I will send you to hell myself.
Ethan: I'm done repenting and I belong in hell.

(phoboska)

Person of Interest

5×10 – The Day the World Went Away
stanice
CBS
vysílání
31. 5. 2016
PersonofInterest

česky:
Root: Přemýšlela jsem o té tvojí věci.
Shawová: Mojí věci?
Root: O tom, že ses pomátla a svět je jenom simulace. Já taky o všem pochybovala, když mě Harold nechal zavřít.
Shawová: Co to takhle probrat až po té vražedné přestřelce?
Root: Nač to odkládat, Sameen? A jestli je to jen simulace, koho zajímá, že zemřeme? Schrödinger tvrdí, že se vesmír neskládá z fyzické hmoty, ale tvarů. Napadlo mě, že ti to pomůže.
Shawová: Vážně?
Root: Jen tvar. Nic pevného. Znamená to, že svět je stejně jen simulace.
Shawová: Že já se ti s tím vůbec svěřovala.
Root: Ta myšlenka se mi líbí. Že i když nejsme skutečné, představujeme dynamiku. Prst kreslí čáru v nekonečnu. Jsme tvar, co pak zmizí.
Shawová: To mi má jako pomoct? Jsem tvar?
Root: Jo. A ty jsi pořádný tvar, zlato.
Shawová: Přísahám, že flirtuješ v těch nejhorších chvílích.
Root: Já vím. Hele, prostě tím chci říct, že pokud jsme jen informace, jen zvuk v systému, můžeme být i symfonie.

originál:
Root: So I was thinking about your thing.
Shaw: My thing?
Root: Your whole „I'm crazy and the world's just a simulation“ thing? It's a little like when Harry had me locked up and I was questioning everything.
Shaw: Can we talk about this after the whole lethal shootout thing?
Root: No time like the present, Sameen. Besides, if this is just another simulation, who cares if we die? Anyway, Schrödinger said at its base level, the universe isn't made up of physical matter, but just shapes. I thought that might make you feel better.
Shaw: Seriously?
Root: A shape, you know? Nothing firm. What it means is the real world is essentially a simulation anyway.
Shaw: You are the last person I should have confided in about this.
Root: I liked that idea. That even if we're not real, we represent a dynamic. A tiny finger tracing a line in the infinite. A shape. And then we're gone.
Shaw: That's supposed to make me feel better? I'm a shape?
Root: Yeah. And, darlin', you got a great shape.
Shaw: I swear to God, you flirt at the most awkward times.
Root: I know. Listen, all I'm saying is that if we're just information, just noise in the system, we might as well be a symphony.

(lukascoolarik)

Powers

2×01 – Caracas, 1967
stanice
PlayStation Network
vysílání
31. 5. 2016
Powers

česky:
(Deena naštvaně vpálí ke Christianovi domů.)
Deena: Neuhodneš, co ten parchant udělal.
Christian: Který konkrétně?
Deena: Jasně, zapomněla jsem, že jsem parchanty obklopena. Včetně tady přítomného.
Christian: Dnes ne, Deeno.

originál:
Deena: Do you know what the asshole did?
Christian: Which asshole in particular?
Deena: Right, I forget I'm surrounded by assholes, present company included.
Christian: Not today, Deena.

(inekafe)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to ó náš nejdražší čtenáři moc děkujeme za podporu.
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

phoboska
před 188 týdny
Oprava, nechodíš spať vôbec :D
Lill
před 188 týdny
Congratulation and keep goin' guys ;)) Snáď o nejaký ten polrok...
Pipa22
před 188 týdny
vetsina aktualnich hlasek je fakt husta - hlavne PoI, Bones, Archer ...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY