Facebook Twitter E-mail
16. dubna 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (7. – 13. dubna 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

2 Broke Girls

6×21 – And the Rock Me on the Dais
stanice
CBS
vysílání
10. 4. 2017
2BrokeGirls

česky:
(Bobby přichází do bistra.)
Bobby: Čau, Earle. Nevstávej.
Earl: Ani bych nemohl, jedině, že by začali vyrábět viagru pro celé tělo. Caroline tu není. Co potřebuješ?
Bobby: Vlastně jsem chtěl mluvit s vámi, lidi. I když mi řekla, abych to nikdy nedělal.
Oleg: (vchází na scénu) Hele, lidi, chcete vidět bradavku, která vypadá jako Fred Flintstone?
Bobby: Teď chápu proč.

originál:
Bobby: Hey, Earl. Don't get up.
Earl: No chance of that, unless they start making Viagra for the entire body. Uh, Caroline's not here. What do you need?
Bobby: Actually, I wanted to talk to you guys. Even though she told me never to do that.
Oleg: You guys wanna see a nipple that looks like Fred Flintstone?
Bobby: Now I see why.

(inekafe)

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×17 – Identity and Change
stanice
ABC
vysílání
11. 4. 2017
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Coulson si začíná uvědomovat, že Hydra lidem v Konstrukci lže a manipuluje jimi, aby nesnášeli Inhumans.)
Coulson: Hydra využila Cambridge, aby se chopila moci ve jménu práva a pořádku, všechno tím omlouvají. Takhle to nemělo být.
Daisy: Věděla jsem, že vy to pochopíte.
Coulson: Přišel bych na to už dřív, nebýt toho mýdla na vymývání mozků.
Daisy: Jasně. Počkejte. Co?
Coulson: To modré mýdlo, které všichni používají? Hydra do něj dává chemikálie. Dostane se vám do krve a vloží do mozku falešné vzpomínky. Chtějí, abychom si mysleli, že tohle je kouzelné místo. Ale bez obav, jsem čistý. Už si totižto vyrábím vlastní mýdlo.

originál:
Coulson: Hydra used Cambridge to take control, in the name of law and order to justify everything. It wasn't supposed to be like this.
Daisy: I knew if anyone would understand, it'd be you.
Coulson: I would've figured it out a long time ago if it wasn't for the mind-control soap.
Daisy: Yeah. Wait. What?
Coulson: That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals. It seeps into our bloodstream. Implants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. But don't worry, I'm clear. I make my own soap now.

(phoboska)

Bates Motel

5×08 – The Body
stanice
A&E
vysílání
10. 4. 2017
BatesMotel

česky:
(Romero přijde k Normanovi domů, ale najde tam Chicka, jak ťuká do psacího stroje.)
Romero: Kde je?
Chick: Můj zdroj říká, že se včera přiznal k vraždě. Je ve vězení.
Romero: Tak co tady sakra děláte?
Chick: Tancuju s novorozenými anděly a snažím se chytit múzu.
Romero: Proč to nemůžete říct jako normální člověk?
Chick: Píšu knihu!

originál:
Romero: Where is he?
Chick: Uh… so my sources tell me that… last night he confessed to murder. He's in jail.
Romero: So what the hell are you doin' here?
Chick: I'm dancing with newborn angels, trying to catch a muse.
Romero: Why don't you say it like a normal person?
Chick: I'm writing a book!

(inekafe)

Big Bang Theory, The

10×21 – The Separation Agitation
stanice
CBS
vysílání
13. 4. 2017
TheBigBangTheory

česky:
(Bert představuje ostatním svou novou přítelkyni.)
Sheldon: Je mladší a mnohem hezčí než on. (na Leonarda s Penny) Opičí se po vás dvou.

originál:
Sheldon: She's younger and far more attractive than he is. They're copying you two.

(Gabik.029)

Broadchurch

3×07 – Episode 7
stanice
ITV
vysílání
10. 4. 2017
Broadchurch

česky:
(Daisy chce odejít z Broadchurch za svou mámou.)
Ellie: Je toto Daisyina taška?
Alec: Nechci o tom s vámi mluvit.
Ellie: Pracujeme spolu, takže cokoliv se děje ve vašem životě, má vliv i na mě, zvláště když nám zbývá méně než šest hodin do propuštění podezřelého, a to je důvod, proč volám v tuto nekřesťanskou hodinu. Takže, co se děje?
Alec: Má rezervovaný lístek na vlak. Chce odjet. Řekl jsem jí, ať nejezdí. Prosil jsem ji o to. Řekla, že se na to musí vyspat a že mi zavolá do práce a dá mi vědět.
Ellie: Víte, co bych udělala já? Roztrhala ten lístek, dala si ho do kapsy, šla do práce a hotovo!
Alec: To nemohu udělat.
Ellie: (s úsměvem) Ale já ano.

originál:
Ellie: Is that Daisy's bag?
Alec: I don't want to talk about it.
Ellie: We work together, so whatever's going on in your life affects me too. Especially since there's less than six hours left on a suspect, which is why I'm calling at this ungodly hour. So tell me what's happening?
Alec: She's booked on a train. She wants to go. I've asked her not to. I've begged her not to. She said she'd sleep on it. She's gonna call me at work and let me know.
Ellie: You know what I'd do? I'd tear her ticket up, put it in my pocket, go to work, done!
Alec: I can't do that!
Ellie: Well, I can.

(Kahlan)

Grey's Anatomy

13×20 – In the Air Tonight
stanice
ABC
vysílání
13. 4. 2017
Grey'sAnatomy

česky:
(Meredith a Riggs letí v letadle s turbulencí a dozvídají se, že oba už zažili na vlastní kůži pád letadla.)
Riggs: Bylo to zlý?
Meredith: No, bylo to… Spadli jsme a ztratili jsme se. Někteří zemřeli. Nebyla to sranda. A co tvoje havárka? Přišel někdo o život nebo o končetinu? Víš, že takhle Arizona přišla o nohu.
Riggs: Dobrá, tak teď ti teda o té své rozhodně vyprávět nebudu. To se nedá srovnávat.
Meredith: To není soutěž.

originál:
Riggs: Was it bad?
Meredith: I mean, it was… We crashed and got lost. People died. It wasn't great. What about your plane crash? Did anyone die or lose a limb? You know that's how Arizona lost her leg.
Riggs: Okay, I'm definitely not telling you about mine now. It can't compare.
Meredith: It's not a contest.

(Gabik.029)

Hawaii Five-0

7×21 – Ua Malo'o Ka Wai (The Water is Dried Up)
stanice
CBS
vysílání
7. 4. 2017
HawaiiFive-0

česky:
(Steve je na kontrole u doktora a Danny mu začne vyšetřovat uši.)
Danny: Tady to je. To je mozek Steva McGarretta.
Steve: Vidíš něco?
Danny: Vypadá jako hrášek, jako malá fazolka.
Steve: Jsi idiot. Jdi ode mě.

originál:
Danny: There it is. There's the brain on Steve McGarrett.
Steve: Yeah, you see it?
Danny: Looks like a pea or, like, a little bean.
Steve: You're an idiot. Get off, off.

(Kahlan)

Once Upon a Time

6×16 – Mother's Little Helper
stanice
ABC
vysílání
9. 4. 2017
OnceUponaTime

česky:
(Henry dostane záchvat, během něj zapíše do notesu podivné znaky a pak odpadne. Regina se o něj bojí a myslí si, že to má něco společného s tím, že je Autor. Vezme proto Henryho za Isaacem, který byl Autorem před ním.)
Regina: Proč to Henry napsal?
Isaac: Kladete mi mnoho otázek, vaše veličenstvo, ale těžko se mi přemýšlí v této bezútěšné cele. Autor čerpá motivaci a inspiraci z jeho okolí.
Regina: Co chcete?
Isaac: Dostat se odsud… na dobro. Vrátím se zpět do New Yorku. A budu potřebovat auto… Nějaký sporťák. Možná Porsche.
Regina: To si děláte srandu.
Isaac: Lamborghini postačí.
Regina: Co kdybych já řídila to auto dle vašeho výběru a projela se po vaší malé bídné hlavě, dokud se nerozpleskne jako dýně?
Isaac: Svoboda, sporťák, Velké jablko. A protože to děláte tak složitým, tak taky lístky na Hamiltona.

originál:
Regina: Why did Henry write it?
Isaac: You're asking a lot of questions, Your Majesty, but it's just so hard to think in this dreary cell. A writer needs motivation and inspiration in his surroundings.
Regina: What do you want?
Isaac: I want out of here… for good. I'm gonna go back to New York. I'm gonna need a car… something sporty. Ooh! Maybe a Porsche.
Regina: You've got to be kidding me.
Isaac: Lamborghini will do.
Regina: How about I drive the sports car of your choice over your miserable little head until it squishes like a pumpkin?
Isaac: Freedom, sports car, Big Apple. And, since you're making this so difficult, „Hamilton“ tickets.

(Kahlan)

Prison Break

5×02 – Kaniel Outis
stanice
Fox
vysílání
11. 4. 2017
PrisonBreak

česky:
Whip: (přijde za Michaelem do cely, kde jeho spolubydlící poslouchá na mobilu Queen) Co to sakra je?
Michael: „We are the Champions“.
Whip: Hniješ v takovýhle díře a posloucháš Queeny? Už tu chybí jen holky, co řádí na pračkách.

originál:
Whip: What the hell is that?
Michael: We are the Champions.
Whip: You get stuck in a Porta-Potty like this, you go Queen? I mean, where are the girls riding the washing machines, right?

(Kahlan)

Scandal

6×10 – The Decision
stanice
ABC
vysílání
13. 4. 2017
Scandal

česky:
(Fitz a Olivia jsou v alternativním světě manželé a pohádali se, protože se Fitz dozvěděl, že Olivia odmítla ovlivnit volby a on je proto prohrál.)
Fitz: Dlužím ti omluvu.
Olivia: Tohle nemusíš dělat.
Fitz: Ty volby jsem prohrál, protože jsem to nechtěl. Nemyslím si, že jsem někdy něco chtěl, dokud jsem tě nepotkal.
Olivia: Fitzi.
Fitz: Odmítnout Defiance byla správná volba. Teď už to vím. Chtěla jsi mě osvobodit. Chtěla jsi mi dát šanci být šťastným, a já ji promrhal. To je moje chyba, jenom moje, a za to se ti omlouvám. Nepoznal jsem to, nerozuměl jsem tomu. Vůbec jsem nerozmýšlel. Trvalo mi příliš dlouho, než jsem si to uvědomil, a musím s tím něco udělat. Mám před sebou hodně práce, pokud je tu naděje stát se mužem, kterým vím, že se můžu stát. Mužem, kterého si zasloužíš. Chci tě mít po svém boku, Olivie… Pokud to chceš i ty.

originál:
Fitz: I owe you an apology.
Olivia: You don't need to do this.
Fitz: I lost that election because I didn't want it. I didn't ever think I wanted anything, not until I met you.
Olivia: Fitz.
Fitz: Saying no to Defiance was the right choice. I know that now. You tried to give me freedom. You tried to give me a chance to find happiness, and I squandered it. That is on me, only me. And that's why I'm sorry. I didn't recognize it. I didn't understand it. I wasn't thinking. I…it took me far too long to realize. I have things to figure out. I have work, a lot of work to do, if there's any hope of becoming the man I know I can be, the man you deserve. I still want you, Olivia…if you'll still have me.

(phoboska)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak šiř tuto zprávu do světa!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

verca.sotek
před 145 týdny
Ach ta Ellie :D
sarhod79
před 145 týdny
Super výběr, moc děkuji:)
Kolombo
před 145 týdny
Broadchurch byl tento týden celý perla za perlou :-)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY