Facebook Twitter E-mail
2. října 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (23. – 29. září 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×02 – Meet the New Boss
stanice
ABC
vysílání
27. 9. 2016
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Mack a Fitz se náhodou setkali s Daisy, která opustila tým, a vzali ji do letadla, aby jí ošetřili zlomenou ruku.)
Mack: Hledali jsme tě, abychom tě chránili, vrátili vše zpět a ty… Proč? Proč to děláš?
Fitz: Protože se k nám otočila zády, Macku! Protože se stalo něco hrozného a nestojí o naši pomoc, aby se přes to dostala.
Mack: (Fitzovi) Zpomal, Turbo.
Fitz: Všem se staly hrozné věci a nikdy jsme se k sobě neotočili zády!
Daisy: Já dělám to, co musím.
Mack: A nás to neustále ovlivňuje. Ať se ti to líbí, nebo ne.

originál:
Mack: We've been out there looking for you, trying to protect you and put the pieces back together, and you…Why? Why are you doing this?
Fitz: Because she's turned her back on us, Mack! Because something terrible happened, and she didn't want our help getting through it.
Mack: Slow down, Turbo.
Fitz: Well, we've all been through terrible things, all of us and we've never turned our back!
Daisy: I'm doing what I need to do.
Mack: And it still affects us. Like it or not.

(phoboska)

American Horror Story

6×03 – Chapter 3
stanice
FX
vysílání
28. 9. 2016
AmericanHorrorStory

česky:
Lee: Není úzkosti, která by se vyrovnala strachu ze ztráty dítěte. Vychází ze samotné podstaty člověka a je drásající.

originál:
Lee: There is no fear like the fear of losing a child. It is primal and it's wrenching.

(phoboska)

Big Bang Theory, The

10×02 – The Military Miniaturization
stanice
CBS
vysílání
26. 9. 2016
TheBigBangTheory

česky:
Penny: Když se Leonard cítí úzkostlivě, tak ho pošlu na dlouhou procházku.
Amy: Pomáhá to?
Penny: Na chvilku, pak se ale zase vrátí.

originál:
Penny: When Leonard's feeling anxious, I make him take a long walk.
Amy: Does that help?
Penny: For a while, then he comes back.

(Gabik.029)

Doktor Martin

2×06 – Tajemný dům v Beskydech
stanice
Česká televize
vysílání
25. 9. 2016
DoktorMartin

originál:
Irena: (o svatbě) Už máte termín?
Martin: Starejte se laskavě o sebe, ano?! Vlastně jsem se vás chtěl zeptat…
Irena: Ano?
Martin: Když už to stejně víte, jestli byste mi nešla za svědka.

(La.Volpe)

Gotham

3×02 – Mad City: Burn the Witch
stanice
Fox
vysílání
26. 9. 2016
Gotham

česky:
James: Co z toho budete mít vy?
Valerie: Článek.
James: To je celé?
Valerie: Šokuje vás, že svou práci miluju a chci v ní vynikat?
James: Trošku. Proč ji nepředvedete sama? Proč dávat milion dolarů mně?
Valerie: Protože jsem lepší člověk než vy. (James se na ni upřeně podívá.) A… Protože ji nemůžu najít.
James: Ha. Ztratila jste kontakt se zdrojem.

originál:
James: What's in it for you?
Valerie: A story.
James: That's it?
Valerie: It shocks you that I love my job and I want to be good at it?
James: Kinda. Why not just bring her in yourself? Why give me a million dollars?
Valerie: Because I'm a bigger person than you. And… because I couldn't find her.
James: Ah. You lost touch with your source.

(24ron24)

Hawaii Five-0

7×01 – Makaukau ‚oe e Pa‘ani? (Ready to Play?)
stanice
CBS
vysílání
23. 9. 2016
HawaiiFive-0

česky:
Danny: Něco ti povím. Pokud tvé tělo odmítne má játra, protože to nebereš vážně, budu fakt naštvanej.
Steve: To budeš tak či tak.
Danny: Šest hodin.
Steve: Šest hodin.
Danny: Šest hodin jsem ležel na stole, zatímco se mi tým doktorů hrabal v těle a vyndal mi životně důležitý orgán, aby ho dali tobě. Buď vděčný. Nebuď nevděčný.
Steve: Je to tu.
Danny: Je to tu. Co to má znamenat?
Steve: To je dárcova lítost.
Danny: Lítost?
Steve: Klasická dárcova lítost.
Danny: O čem to mluvíš? Jen říkám, ať mi prokážeš respekt. Respektuj má játra, jasné? A dodržuj pravidla, to je vše. Jo.
Steve: Něco ti povím, ano? Vlastnictví je 9/10 práva, jasné, kámo? A když mám teď tvá játra v těle, nemáš co mluvit do toho, jak s nimi zacházím, co ty na to?
Danny: To je to nejblbější, co jsem slyšel, jasné? To se na darování orgánů nevztahuje, jasné? Myslím, že to tu neplatí. Ale pokud jo, myslím, že bychom měli změnit zákon. Mezitím bych chtěl svá játra zpátky. Prosím.

originál:
Danny: Let me tell you something. If your body rejects my liver because you're not taking this seriously, I'm gonna be very upset.
Steve: You're gonna be very upset if it takes or not.
Danny: Six hours.
Steve: “Six hours”.
Danny: Six hours I laid on an operating table, while a team of doctors picked at my insides and took out a vital organ to give to you. Be grateful. Don't be ungrateful.
Steve: Here we go.
Danny: Here we go. “Here we go,” what does that mean, “Here we go”?
Steve: This is donor's remorse.
Danny: “Donor's remorse”?
Steve: It's-it's classic donor's remorse.
Danny: What are you talking– I'm just saying show some respect! Have some genuine respect for my liver, okay? And follow the rules, that's all.
Steve: Let me tell you something, all right? Possession is nine-tenths of the law, okay, buddy? And now since your liver is in my body, you got no say in how I treat it, how about that?
Danny: That's the stupidest thing I've ever heard in my entire life. Okay? I don't think that goes for, uh, organ donations, okay? I don't think it applies! But if it does, I think that we should change the law. In the meantime, I'd like my liver back please.

(Kahlan)

Longmire

5×03 – Chrysalis
stanice
Netflix
vysílání
23. 9. 2016
Longmire

česky:
(Vic ukazuje možnému svědkovi, milovníkovi motýlů, fotku oběti a jeho auta.)
svědek: To auto neznám a tento muž není mrtvý.
Vic: Není?
svědek: Smrt není smrtí. Je to jen další fáze života. Věčná kukla.
Vic: Řeknu to oběti. Určitě bude potěšen.

originál:
witness: I don't know that car, and this man's not dead.
Vic: He's not?
witness: Death isn't death. It's just another stage of life. An eternal chrysalis.
Vic: I'll let the victim know. I'm sure he'll be delighted.

(inekafe)

MacGyver

1×01 – The Rising
stanice
CBS
vysílání
23. 9. 2016
MacGyver

česky:
Angus: Super.
Jack: To nezní zrovna povzbudivě.
Angus: Jo, víš, jak si vždycky musíš vybrat, zda přeříznout modrý nebo červený drát?
Jack: Jo.
Angus: No tak tady je jich asi dvanáct a všechny jsou zelené.

originál:
Angus: Great.
Jack: That doesn't sound very encouraging.
Angus: Yeah, well, you know how you always have to pick between cutting the blue wire and the red wire?
Jack: Yeah.
Angus: Well, I've got about 12 wires down here and they're all green.

(24ron24)

Red Dwarf

11×02 – Samsara
stanice
Dave
vysílání
29. 9. 2016
RedDwarf

česky:
(Kocour o sobě říká, že má často skvělé nápady, jen je neříká nahlas, a přirovnává se k jednomu vynálezci, ale nedokáže si vzpomenout na jeho jméno.)
Kocour: Mám to! Mám to! Už vím, jako kdo jsem! Ten vynálezce, co mu jméno začíná na „R“!
Lister: Kdo?
Kocour: Archimédés!
Lister: Archimédés?
Kocour: Archimédés! Ten chlápek, co seděl pod stromama a vynalejzal různý věci.
Lister: To byl Newton.
Kocour: Tys ten příběh nikdy neslyšel? Takže – jednoho dne Archimédés sedí pod stromem. Pak zničehonic dostane vanou po palici… Bác! A on se zvedne, zařve „Umakart!“ a vynalezne omáčku!
Lister: Ten chlap pod stromem byl Newton. A objevil gravitaci, když mu na hlavu spadlo jablko.
Kocour: Jablko tebou neotřese! Z toho se nepostavíš, abys řval „Umakart!“ a vynalezl omáčku!
Lister: Umakart je žáruvzdornej, lehce otíratelnej laminát. Kdo by řval „Umakart!“? To nedává smysl. Nikdo neřve „Umakart!“!
Kocour: Každej by řval „Umakart!“, kdyby dostal po palici vanou!

originál:
Cat: I-I-I got it! I got it! The inventor guy I'm like! Begins with „R“!
Lister: Who?
Cat: Archimedes!
Lister: Archimedes?
Cat: Archimedes! The guy that sat under trees and invented stuff!
Lister: That was Newton.
Cat: You never heard this story? So, one day Archimedes is sitting under a tree. The all of a sudden out of nowhere, this bath hits him on the head… POW!! And he gets up, shouts „formica“, and invents gravy!
Lister: It was Newton who was sat under the tree. And he discovered gravity when he got hit on the head by an apple.
Cat: An apple can't concuss ya! That ain't gonna make you stagger around, shout „formica“ and invent gravy!
Lister: Formica is a heat-resistant, wipe clean, plastic laminate. Who'd shout „formica“? It doesn't make any sense. No one shouts „formica“!
Cat: You get hit on the head with a bath, everyone shouts „formica“!

(Drunk_Queen)

Scream Queens

2×02 – Warts and All
stanice
Fox
vysílání
27. 9. 2016
ScreamQueens

česky:
(Doktor Brock a Chanel jdou do kina.)
Dr. Brock: Jak sníš všechen ten popcorn?
Chanel: Nebudu jíst nic. Podívej, koupím si tu největší krabici popcornu, kterou prodávají, nechám ho polít máslem a pak ho tajně sypu po hrstech na podlahu během filmu.
Dr. Brock: Nechápu. Proč?
Chanel: Tlusťoši se kvůli tomu cítí špatně. Pak se cítí hrozně a jedí víc. Je to můj nejoblíbenější koníček.
Dr. Brock: Jsi ta nejúžasnější žena, kterou jsem kdy poznal.

originál:
Dr. Brock: How are you gonna eat all that popcorn?
Chanel: I'm not gonna eat any of it. You see, I buy the biggest tub of popcorn they sell and have them cover it in butter, and then I secretly drop handfuls of it on the floor as the movie plays.
Dr. Brock: I don't understand. Why?
Chanel: To make the fatties feel bad about themselves. Then they feel terrible and eat more. It's, like, my favorite hobby.
Dr. Brock: You are the most incredible woman I've ever met.

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak si to nenech jen pro sebe!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

carolos
před 173 týdny
Milujem hlášky Chanel. Škoda, že ten seriál stráca na sledovanosti. Na budúci...
Drunk_Queen
před 172 týdny
Pardon, dneska toho je míň, ale jen kvůli tomu, že se mi to nechce psát...
Nira
před 172 týdny
Jako vžy perfektní hlášky v článku i komentech, bavím se znamenitě -...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY