Facebook Twitter E-mail
14. října 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (5. říjen – 11. říjen 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Big Bang Theory, The

12×04 – The Tam Turbulence
stanice
CBS
vysílání
11. 10. 2018
TheBigBangTheory

česky:
Amy: Kdo je Tam?
Sheldon: V dětství to byl můj nejlepší kamarád na celém světě.
Amy: Vážně? A proč jsi ho přede mnou nikdy nezmínil?
Sheldon: Ale zmínil. Tento týden jsem se o něm zmínil určitě alespoň pětkrát.
Amy: To si nemyslím.
Sheldon: (dopáleně) Tam! Tam! Tam! Tam! Tam! Vidíš, a to je teprve čtvrtek.

originál:
Amy: Who's Tam?
Sheldon: He was my best friend in the whole world growing up.
Amy: Really? Why have I never heard you mention him before?
Sheldon: Oh, of course I have. I'm sure I've mentioned him, like, five times this week.
Amy: I don't think you have.
Sheldon: Tam! Tam! Tam! Tam! Tam! There, it's only Thursday.

(Gabik.029)

Discovery of Witches, A

1×04 – Episode 4
stanice
Sky 1
vysílání
5. 10. 2018
ADiscoveryOfWitches

česky:
(Matthew oznámil Dianě, že neporuší úmluvu zakazující mezidruhová partnerství.)
Diana: Ty to vzdáváš?
Matthew: Domenicova návštěva byla diplomatická, další taková už nebude. I kdybychom se jim postavili, co potom? Obnovili bychom dávná nepřátelství, která by se nám vymkla z ruky a odhalila nás lidem. To nedopustím.
Diana: Takže konec? Podřídíme se nějaké starověké, úzkoprsé dohodě, která vznikla před tisícem let?
Matthew: Ano.
Diana: Ne. My dva jsme propojeni. Má čarovná moc se začala projevovat až když jsem potkala tebe.
Matthew: Před třemi týdny jsi ani nevěděla, že existuju. Neznáš mě! Nevíš, čeho jsem schopen. Neznáš ani sama sebe.

originál:
Diana: You're giving in?
Matthew: Domenico's visit was a diplomatic mission. The next one will not be. Even if we stood up to them, what then? We'd be opening up old animosities that would spiral out of control and expose us to humans. I won't let that happen.
Diana: So that's it? We're just going to abide by some ancient, narrow-minded agreement that was made a thousand years ago?
Matthew: Yes.
Diana: No. We are bound together. My magic started coming out when I met you.
Matthew: Three weeks ago, you'd never even heard of me. You don't know me! You have no idea what I'm capable of. You don't even know yourself.

(phoboska)

Doctor Who

11×01 – The Woman Who Fell to Earth
stanice
BBC
vysílání
7. 10. 2018
DoctorWho

česky:
Graham: Nevypadáte jako mimozemšťan.
Doctor: Měl jsi mě vidět před pár hodinami. Celé moje tělo se změnilo. Každá buňka v mém těle hořela. Některé ještě pořád hoří, přeskupují se, regenerují.
Grace: To zní bolestivě, zlato.
Doctor: Nemáte ani tušení. V jednu chvíli víte, že umřete a pak se znovu narodíte. Je to děsivé. Právě teď si připadám cizí. Jsou tu ozvěny toho, kým jsem byla a něco jako volání toho, kým jsem teď. A já jen musím mít nervy na uzdě a věřit všem novým instinktům. Přizpůsobit se jim. Nakonec budu v pořádku. Snad. No, musím být, protože vy potřebujete pomoc a pokud je tu něco, čím jsem si jistá, tak je to to, že když lidé potřebují pomoc, nikdy neodmítnu.

originál:
Graham: You don't look like an alien.
Doctor: You should've seen me
a few hours back. My whole body changed. Every cell in my body burning. Some of them are still at it now – reordering, regenerating.
Grace: Sounds painful, love.
Doctor: You've no idea. There's this moment when you're sure you're about to die and then…you're born. It's terrifying. Right now, I'm a stranger to myself. There's echoes of who I was, and a sort of call towards who I am. And I have to hold my nerve and trust all these new instincts. Shape myself towards them. I'll be fine, in the end. Hopefully. I have to be because you guys need help. And if there is one thing I'm certain of, when people need help, I never refuse.

(Kahlan)

Fresh Off the Boat

2×03 – The Good Samaritan
stanice
ABC
vysílání
6. 10. 2018
FreshOffTheBoat

česky:
(Jessičina kniha je fiasko, zato se začala prodávat první část Harryho Pottera.)
Jessica: Má kniha je propadák, Louisi!
Louis: Cože?
Jessica: Prodalo se jí celkově ani ne 100 kusů.
Louis: A co ta fronta v obchodě?
Jessica: Všichni tam přišli kvůli jiné knize… „Chlapec čaroděj“. A to to napsala nějaká britská bezdomovkyně.

originál:
Jessica: The book is a flop, Louis!
Louis: What?
Jessica: It sold less than 100 copies nationwide.
Louis: What about that line at the store?
Jessica: Everyone was there for some other book… „Boy Witch.“ Written by a homeless British teacher of all things.

(inekafe)

God Friended Me

1×02 – The Good Samaritan
stanice
CBS
vysílání
7. 10. 2018
GodFriendedMe

česky:
(Rakeshovi se podařilo zjistit polohu Bohova účtu.)
Rakesh: (volá Caře) Konečně někdo, kdo mi zvedl telefon. Poslouchej, podařilo se mi zjistit polohu Boha. Právě teď je v Hell's Kitchen.
Cara: Dobře, pošli mi adresu. Sejdeme se tam.
Rakesh: Pošlu, pošlu. Ale potřebuju, abys nejprve vyzvedla Milese. Nezvedá mi to. Je v Domově bistru na East Side.
Cara: A to víš jak?
Rakesh: Zjistil jsem jeho polohu na „Najdi svý kámoše“. Nedělají to tak všichni?
Cara: Ne. Ale půjdu teda pro něj.

originál:
Rakesh: Finally someone picks up the phone. Listen, I got a lock on God's location. He's in Hell's Kitchen right now.
Cara: Okay, just text me the address. I'll meet you there.
Rakesh: I will, I will. But I need you to go get Miles, all right? He's not picking up my call. He is at Dom's Diner on the East Side.
Cara: How do you know that?
Rakesh: I just tracked his location on Find My Friends. Doesn't everyone do that?
Cara: No. But, uh, I'll go get him.

(Kahlan)

Good Place, The

3×04 – The Snowplow
stanice
NBC
vysílání
11. 10. 2018
TheGoodPlace

česky:
(Eleanor utekla ze zásnubního večírku Tahani poté, co každému ze skupiny vynadala.)
Simone: (Eleanor se schovává za stromem) Eleanor? Jsi to ty?
Eleanor Ne. Asi před 20 minutami jsem si zavolala taxík a tady se píše, že je ještě asi 10 kilometrů daleko a já nemám tušení, kolik to vlastně je.
Simone: Je to něco málo přes 6 mil.
Eleanor: Tos mi sem přišla dát přednášku o metrickém systému?

originál:
Simone: Eleanor? Is that you?
Eleanor No. I called a cab like, 20 minutes ago. It says it's ten kilometers away, which is I don't even know how far.
Simone: It's a little over six miles.
Eleanor: Is that why you came out here? To scold me about the metric system?

(phoboska)

Grey's Anatomy

15×04 – Momma Knows Best
stanice
ABC
vysílání
11. 10. 2018
Grey'sAnatomy

česky:
(Alex záměrně řízl pacienta, aby mu mohl provést operaci, kterou by si jinak nemohl finančně dovolit.)
Richard: Co to mělo znamenat, Kareve?
Alex: Qadriová mě nahlásila?
Richard: Dělala jen svoji práci. Bodl jste pacienta?
Alex: Hele, řekl jste, ať najdu nějaké kreativní řešení.
Richard: Neřekl jsem, abyste ho napadl nebo spáchal pojistný podvod. Jestli je tohle váš způsob, jak se zbavit pozice dočasného šéfa, tak blahopřeji. Pravděpodobně díky tomu skončíte i jako doktor.
Alex: Podívejte, prostě se jen z téhle pozice snažím vytěžit, co můžu, jak říkala vaše matka.
Richard: Ne, slova mojí matky proti mně nepoužívejte.
Alex: Tak já vám povím něco, co říkala moje matka. „Netopýři! Všude jsou tady netopýři, Alexi, a znají všechna naše telefonní čísla.“ Tak co kdybyste mi na chvíli půjčil tu vaši?

originál:
Richard: What the hell, Karev?
Alex: Oh, Qadri reported me?
Richard: She did her job. You stabbed a patient?
Alex: Look, you said find a creative solution, right?
Richard: I didn’t say commit assault or insurance fraud. I mean, if this is your way of getting out of being interim chief, congratulations. It’ll likely get you out of being a doctor at all.
Alex: Look, I’m just kicking the job’s ass before it kicks mine, like your mother said.
Richard: No, no. You do not get to use my mother’s words against me.
Alex: Well, let me tell you something my mother used to say: „Bats! There are bats everywhere, Alex, and they know everybody's phone numbers.“ So how about you let me borrow you mom for a minute?

(mv1998)

Into the Dark

1×01 – The Body
stanice
Hulu
vysílání
5. 10. 2018
IntotheDark

česky:
(Jack, Alan a Dorothy se schovávají před zabijákem, který po nich jde. Jackovi právě došlo, že jeho podřízená Maggie pomáhá zabijákovi v tom, aby je našel.)
Jack: Maggie mu pomáhá.
Alan: Myslíš tu bloncku?
Jack: Jo, byla oblečená jako Elsa z Ledového království.
Dorothy: Jako Marie Antoinetta, ty kreténe. Slyšels někdy o něčem, co není akční figurka?
Jack: Pardon, profesorko. Nemám diplom z dějin občanské války.

originál:
Jack: Maggie’s helping him.
Alan: Oh, wait, the blonde that was with him tonight?
Jack: Yeah, the one that was dressed as, um..uh, Elsa from Frozen.
Dorothy: Marie Antoinette, you dipshit! Do you know anything about anything that’s not been made into an action figure?
Jack: I’m so sorry, professor. I’m not an expert in Civil War history, okay?

(Caroline115)

Last Man Standing

7×02 – Man vs. Myth
stanice
Fox
vysílání
5. 10. 2018
LastManStanding

česky:
Kristin: (o svém dědečkovi) Byl to můj hrdina.
Mike: A to si vzpomínám, jak jsem tě vytahoval z vody, když jsi vypadla z kanoe, ale tvůj hrdina je on.
Kristin: Ty jsi pořád můj hrdina, tati. Dědeček byl…
Mike: Co?
Kristin: Bylo mi 17. V batohu jsem měla těhotenský test se svítícím pluskem velkým jako poklop na kanálu. Říkám si: „Je po mně. Můj život skončil.“ Pak jsme šli s dědečkem na pizzu. Zastavil auto a ptá se mě: „Co to dnes s tebou sakra je?“
Mike: Ohleduplný jak dělnická bota.
Kristin: A tak jsem se na něj koukla a řekla jsem mu všechno.
Mike: Můj táta byl první, komu jsi to řekla?
Kristin: Ano.
Mike: A nezabil Ryana?
Kristin: Nabídl se. Mluvili jsme hlavně o tom, jak jsem se ti to bála říct, protože by ses za mě styděl. Ale on řekl: „Kristin, znám tvého otce, bude tě mít rád ještě víc než teď. Takovej on je táta.“ A měl pravdu.

originál:
Kristin: He was my hero.
Mike: And yet, I remember pulling you out of the river when you fell out of the canoe, but he's your hero.
Kristin: You're my all-time hero, Dad. Grandpa was my…
Mike: Your what?
Kristin: I'm 17. In my backpack, I've got a pregnancy test with a neon, blinking plus sign on it the size of a manhole cover. I'm thinking, „I'm dead. My life is over.“ And I'm driving to get pizza with Grandpa, and he pulls over and he looks at me and says, „What the hell's with you today?“
Mike: All the tact of a construction boot.
Kristin: And so I look at him… and I tell him. I tell him everything.
Mike: My dad was the first person you told?
Kristin: Yep.
Mike: And he didn't kill Ryan?
Kristin: He offered. Mostly we-we talked about how scared I was to tell you. How I was afraid you'd be ashamed of me. But he said, „Kristin, I know your father, "and he will love you even more than he loves you now. ‚Cause that‘s the kind of dad he is.“ And he was right.

(inekafe)

Young Sheldon

2×04 – A Financial Secret and Fish Sauce
stanice
CBS
vysílání
11. 10. 2018
YoungSheldon

česky:
(Sheldona tíží otcovo tajemství.)
Tam: Škoda, že nejsi katolík. Mohl by ses vyzpovídat u kněze.
Sheldon: To je skvělý nápad. Ty jsi katolík. Vyzpovídám se tobě.
Tam: Já ale nejsem kněz.
Sheldon: A já nejsem katolík. Dává to naprostý smysl.

originál:
Tam: Too bad you're not Catholic. You could confess it to a priest.
Sheldon: That's a great idea. You're Catholic. I'll confess it to you.
Tam: I'm not a priest.
Sheldon: I'm not a Catholic. It makes perfect sense.

(Gabik.029)


Baví vás tato rubrika? Pak máte jedinečnou příležitost stát se její součástí. Právě hledáme nové posily do našeho týmu Hláškovinářů a budeme rádi, když se k nám připojíte. Nemusíte se hned k ničemu zavazovat, pro více informací stačí kontaktovat uživatele Gabik.029 nebo inekafe a my vám zodpovíme případné otázky. :-)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak to dej vědět světu!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Nira
před 65 týdny
Nejen, že jsem příšerně pozadu ve sledování, ale už i Hláškoviny čtu...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY