Facebook Twitter E-mail
14. května 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (5. – 11. května 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

4×21 – The Return
stanice
ABC
vysílání
9. 5. 2017
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(May a Coulson jsou zpět v reálném světě, jejich rozhovor je přerušen příchodem Ivanova.)
Coulson: Máme štěstí, že jsme se odtamtud dostali.
Ivanov: To nebylo štěstí. Žijete, protože mi nainstalovali omezení. Naštěstí byla tato omezení právě odstraněna.
May: Co je to k čertu za chlapa?
Coulson: Hodně jsi toho propásla, ale, stručně řečeno, můžeš ho klidně zastřelit.

originál:
Coulson: We're lucky we got out of there.
Ivanov: It wasn't luck. You are only alive because I had restrictions put on me. Fortunately…those restrictions have just been lifted.
May: Who the hell is this guy?
Coulson: Well, you missed a fair amount, May, but the quick version is, you can go ahead and shoot him.

(phoboska)

American Gods

1×02 – The Secret of Spoons
stanice
Starz
vysílání
7. 5. 2017
AmericanGods

česky:
pán Středa: (Stín koupil v obchodě mobil pro pána Středu, kdyby se s ním potřeboval zkontaktovat) Co to sakra je?
Stín: Žádnej nemáte.
pán Středa: Žádnej nechci.
Stín: Potřebujete ho. Co když s váma chce někdo mluvit?
pán Středa: Proč bych měl s někým mluvit?
Stín: Co když s váma budu muset mluvit já? (vytáhne z kapsy svůj mobil)
pán Středa: Zkus zařvat. (chytne jeho mobil a oba vyhodí z okna)
Stín: Co to…
pán Středa: A nebo mi radši… pošli telegram. Ani nevíš, jak moc mi chybí. Tečky a čárky, tajné kódy. Mělo to v sobě drama. Někdo ti dal obálku, měl jsi očekávání. Co tam asi bude? Otevřels ji velmi pomalu. Každá fráze pečlivě vybraná, protože si účtovali každé slovo.

originál:
Mr.Wednesday: What– What the hell is this?
Shadow Moon: You don't have one.
Mr. Wednesday: I don't want one.
Shadow Moon: Well, you need one. What if someone wants to talk to you?
Mr. Wednesday: Why the hell would I want to talk to anyone?
Shadow Moon: Okay, what if I need to talk to you, huh?
Mr. Wednesday: Try shouting.
Shadow Moon: What…
Mr. Wednesday: Or in a pinch… a telegram. Oh, you know I miss those. Dots and dashes, secret code. There was drama in there. Someone gave you an envelope, you got anticipation. What's in there? So you'd open it very slowly. Every phrase chosen carefully 'cause they charge you by the word.

(Kahlan)

Big Bang Theory, The

10×24 – The Long Distance Dissonance
stanice
CBS
vysílání
11. 5. 2017
TheBigBangTheory

česky:
(Amy bylo nabídnuto pracovat tři měsíce na Princetonské univerzitě a se Sheldonem si pravidelně volají přes Skype.)
Amy: Je to divné. Dneska jsem ukončila větu předložkou a tys tu nebyl, abys opravil mou gramatiku.
Sheldon: Mrzí mě, žes jsi tím musela projít.
Amy: Vlastně, v té chvíli smi začal skutečně chybět.
Sheldon: Víš, že jsi právě spojila jsi mi?
Amy: (svůdným hlasem) Opravdu? Dáš mi lekci?
Sheldon: To dám. Je nepřístojné spojovat zvratná slovesa.
Amy: (pořád mluví svůdným hlasem) A co s tím uděláš?
Sheldon: Napomenu tě.
Amy: Důrazně?
Sheldon: Přesně takhle vždycky napomínám.

originál:
Amy: It's so strange, earlier today I ended a sentence with a preposition and you weren't there to correct my grammar.
Sheldon: I'm sorry you had to go through that.
Amy: In fact, that's when I started to really miss you.
Shledon: You know you just split an infinitive.
Amy: Did I? Are you gonna teach me a lesson?
Sheldon: I am. It is naughty to put an adverb between the word „to“ and the verb stem.
Amy: What are you gonna do about it?
Sheldon: I'm going to admonish you.
Amy: Vigorously?
Sheldon: That's the only kind of admonishing I do.

(Kahlan)

Brooklyn Nine-Nine

4×17 – Cop-Con
stanice
Fox
vysílání
9. 5. 2017
BrooklynNine-Nine

česky:
(Celá jednotka měla minulou noc obrovskou párty v hotelu. Holt na ní nebyl; ukazuje Jakeovi fotku na notebooku.)
Holt: Chci vám ukázat fotografii ze včera, která mě zarmoutila.
Jake: Dobře, ale na mou obranu – Rosa se vsadila o 50 centů, že ten šampón nevypiju.
Holt: O tom jsem nechtěl… Vy jste pil šampón?
Jake: Cože? Ne. To vy prdíte bublinky.

originál:
Holt: I wanna show you a picture from last night that really upset me.
Jake: Okay, but in my defense, Rosa bet me 50 cents that I couldn't drink all that shampoo.
Holt: That's not what I wanted to… You drank shampoo?
Jake: What? No. You're the one farting bubbles.

(inekafe)

Brooklyn Nine-Nine

4×18 – Chasing Amy
stanice
Fox
vysílání
9. 5. 2017
BrooklynNine-Nine

česky:
(flashback na kvíz v baru)
Jake: Správná odpověď je „Zima se blíží“.
moderátor: Ne, Paul Revere ve skutečnosti řekl „Britové se blíží“.
Kylie: Ale kurňa.
Jake: Jo, kurňa. (zpátky do současnosti) Takže Paul Revere nikdy neřekl „zima se blíží“? Ani na konci podzimu? Pořád si za tím stojím.

originál:
Jake: The phrase you're looking for is, „Winter is coming.“
moderator: No, what Paul Revere said was that the British are coming.
Kylie: Come on.
Jake: Yeah, come on. So what, Paul Revere never said „winter is coming?“ Not even in late autumn? I still think I was right.

(inekafe)

Doctor Who

10×04 – Knock Knock
stanice
BBC
vysílání
6. 5. 2017
DoctorWho

česky:
(Doctor pomáhá Bill se stěhováním a Bill zadává TARDIS údaje její nového bydliště.)
Bill: Viděla jsem tu ložnici. Ty tu i spíš?
Doctor: Pokud potřebuji. Hotovo?
Bill: Jo. Když potřebuji? To znamená co?
Doctor: Spánek je pro želvy.
Bill: A pro „Pány času“ ne?
Doctor: Ne! Pokud jsme zrovna nezregenerovali nebo jsme se pořádně nenajedli.

originál:
Bill: I saw the bedroom. Do you sleep here?
Doctor: If I need to. Done?
Bill: Yeah. „If I need to.“ What does that mean?
Doctor: Sleep's for tortoises.
Bill: Not „Time Lords“?
Doctor: No. Unless we've regenerated, or had a big lunch.

(Kahlan)

Flash, The

3×21 – Cause and Effect
stanice
The CW
vysílání
9. 5. 2017
TheFlash

česky:
(Savitar je Barryho zlé já.)
Joe: Nechápu to. Jak může být Savitar ty?
Barry: Není já. Ne úplně.
Cisco: Je stvořen z tvých nejhorších částí. Jako ve „Star Treku“, když ten transportér rozdělil Kirka na dobrého Kirka a zlého Kirka. (otočí se na H.R.a) Prosím, řekni mi, že na vaší Zemi máte alespoň „Star Trek“.
H.R.: „Voyager.“
Cisco: Nesnáším spin-offy.

originál:
Joe: I don't understand. How could Savitar be you?
Barry: He's not me. Not really.
Cisco: He's all the worst parts of you. It's like in „Star Trek“ when the transporter splits Kirk into good Kirk and bad Kirk. Please tell me you at least have „Star Trek“ on your Earth.
H.R. „Voyager.“
Cisco: I hate spinoffs.

(Kahlan)

Hawaii Five-0

česky:
(Kamekona souhlasil, že zainvestuje do rozšíření Hirschova podniku.)
Kamekona: Tohle není půjčka, ale investice.
Hirsch: Co prosím?
Kamekona: Řekni aloha novému tichému partnerovi, Hirsch-Kamekona Crime Clean Enterprise.
Chin: Víš, že nejsi tichý partner, pokud je tvé jméno v názvu firmy. Že jo?

originál:
Kamekona: See, this is not a loan, it's an investment.
Hirsch: Uh, excuse me?
Kamekona: Say aloha to your new silent partner, Hirsch-Kamekona Crime Clean Enterprise.
Chin: You do know that you're not a silent partner if your name is in the company name.

(Kahlan)

Lucifer

2×15 – Deceptive Little Parasite
stanice
Fox
vysílání
8. 5. 2017
Lucifer

česky:
(Charlotte prozradila Amenadielovi a Luciferovi, že Azraelovo ostří je ve skutečnosti plamenný meč, který je dostane zpět do nebe.)
Lucifer: Ale je tak malý… a nehoří.
Charlote: Protože jen ty, můj světlonoši, ho můžeš zapálit.
Lucifer: Co mám asi tak dělat, namočit ho do whisky a škrtnout zápalkou?

originál:
Lucifer: But it's so small and so… not flaming.
Charlote: That's because only you, my Lightbringer, can ignite it.
Lucifer: Well, what am I supposed to do, dip it in some whiskey and light a match?

(phoboska)

Scandal

6×14 – Head Games
stanice
ABC
vysílání
11. 5. 2017
Scandal

česky:
(David si chce u Abby odložit krabici, ve které je uložena Samanthina odřezaná hlava, a Abby se dožaduje vysvětlení.)
David: Nuže, chtěl jsem vědět, kdo to je… Samantha.
Abby: Mrcha s copem, chápu. Takže jsi šel za Rowanem?
David: Tak jsem šel za Rowanem. Myslel jsem si, že by mohl něco vědět, mít něco, co by mi ji pomohlo identifikovat, vystopovat ji, zjistit její pravé jméno.
Abby: A to něco, co měl, byla její hlava?
David: Ten muž mě děsí. Nechtěl jsem se s ním hádat. Dá mi hlavu, vezmu si hlavu a řeknu mu: „Děkuji vám za tu hlavu.“ Tu hlavu si beru a jdu pryč, jasný?
Abby: Jasný, Davide.
David: Dobře, takže ji mám dát do lednice nebo do mrazáku?

originál:
David: So, I wanted to know who she is…Samantha.
Abby: Ponytail bitch, got it. So, you went to see Rowan?
David: So I went to Rowan. I thought he might know something, have something that might help me I.D. her, track her down, find out her real name.
Abby: And the something he had was her head?
David: That man terrifies me. Was not about to argue. He gives me a head, I take a head. I say „Thank you for the head.“ I take the head and I go, right?
Abby: Right, David.
David: Okay, so fridge or freezer?

(phoboska)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nám o tom dej vědět!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

sonkad
před 140 týdny
Scandal a Agenti boli skvelí :) Aj Lucifer samozrejme, to už je klasika :D
Gabik.029
před 140 týdny
Taky moc děkuju za výběr, já tento týden vůbec nestíhala :(
verca.sotek
před 140 týdny
Můžu říct, že ta holka mě prostě baví. A další perfektní hláška. Tahle...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY