Facebook Twitter E-mail
12. listopadu 2017

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (3. listopad – 9. listopad 2017) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Big Bang Theory, The

11×07 – The Geology Methodology
stanice
CBS
vysílání
9. 11. 2017
TheBigBangTheory

česky:
(Amy volá Sheldonovi na mobil a ptá se ho, kde je.)
Sheldon: Ahoj, Amy. Jak to myslíš, kde jsem? Ve své kanceláři.
Amy: Ne, já jsem u tvé kanceláře a nejsi tu. Myslela jsem, že tě překvapím večeří.
Sheldon: Pro příště jsou nejlepší překvapení ta, o kterých vím nejméně tři dny předem.
Amy: Kde jsi?
Sheldon: To je překvapení. Jaký je to pocit, co?

originál:
Sheldon: Hello, Amy. What do you mean, where am I? I'm in my office.
Amy: No, I'm at your office and you're not here. I thought I'd surprise you with dinner.
Sheldon: For future reference, the best surprises are the ones I know abut three days in advance.
Amy: Where are you?
Sheldon: It's a surprise. Doesn't feel so good, does it?

(San.)

Gifted, The

1×06 – got your siX
stanice
Fox
vysílání
6. 11. 2017
TheGifted

česky:
(Lauren roznáší jídlo mezi dalšími mutanty.)
Wes: Jsou tady nějaký jiný příchutě? Kromě salisburskýho steaku?
Lauren: Jsou všechny stejný.
Wes: Dobře, počkat. Ty se staráš o uprchlíky? Jak se jmenuješ?
Lauren: Jmenuju se „mám práci“.

originál:
Wes: Are there any other flavors? Besides Salisbury steak?
Lauren: They're all the same.
Wes: Okay, wait. You take care of refugees? What's your name?
Lauren: My name is „I have work to do“.

(Kahlan)

Good Behavior

2×04 – I Think It's a Sign
stanice
TNT
vysílání
5. 11. 2017
GoodBehavior

česky:
(Letty si chce dát poslední drink, než ji s Javierem převeze Rhonda a její agent do vazby. Rhonda nakonec svolí.)
Rhonda: (na svého agenta) Běž do mé dodávky a v baru vem, co je potřeba.
agent FBI: A co je potřeba?
Rhonda: Ty jsi nikdy neměl martini?
Letty: On je abstinent.
Rhonda: Děláš si srandu?
agent FBI: Jsem abstinent. To je dobře.
Rhonda: Vem s sebou slečnu Rainesovou. Je to alkoholička. Ta se v tom vyzná.

originál:
Rhonda: Just go out to the Sprinter and get the stuff from the bar.
FBI Agent: What stuff?
Rhonda: Have you never had a martini?
Letty: He doesn't drink.
Rhonda: Are you serious?
FBI Agent: I don't drink. That's a good thing.
Rhonda: Take Ms. Raines with you. She's an alcoholic. She'll know what to get.

(Gabik.029)

Hawaii Five-0

česky:
(Tani a Danny jsou na místě činu, kde se okolo dodávky s mrtvým ochomítají prasata, která vedl na jatka. K místu se pojí legenda, o které Tani povídá Dannymu.)
Tani: Dobře, zřejmě jsi neslyšel příběh o Pele a cestě Pali.
Danny: Ne, protože jsem z New Jersey. Takže neslyšel.
Tani: Dobře. Je to starý havajský mýtus. Pele byla bohyně ohně. A měla žhavý vztah s polobohem jménem Kamapua'a. Byl to napůl muž a napůl prase.
Danny: Nahoře nebo dole?
Tani: Co?
Danny: Byl prase nahoře nebo dole? Podle mě je to zvrácené, zní to tak, a já rád detaily, takže mě to zajímá.
Tani: Já nevím. To nevím.
Danny: Dobře.
Tani: Každopádně jejich vztah byl samé drama a jednoho dne se rozhodli, že to ukončí.
Danny: Protože nechával bahno v kuchyni a v obýváku jako zvíře, co? Chápu.
Tani: Vážně mě překvapuje, že tě McGarrett ještě nezastřelil.
Danny: Bezděčně se snažil. Několikrát.

originál:
Tani: All right, well, you've obviously not heard the tale of Pele and the Pali Road.
Danny: No, I… because I'm from New Jersey. So I have not.
Tani: Okay. Well, it's an old Hawaiian myth. Pele was the goddess of fire. And she had this really hot relationship with a demigod named Kamapua'a. He was half man, half pig.
Danny: Top or bottom?
Tani: What?
Danny: Well, was the top half the pig or the bottom half? I-I think it's kinky, it sounds kinky, and I like details, so I'm… I'm interested.
Tani: I don't… I don't know. I don't know.
Danny: Okay.
Tani: Anyway, their relationship was full of drama, and one day they decide to call it quits.
Danny: ‚Cause he‘s-he's tracking hoof mud all through the kitchen and the living room like an animal, right? I get it.
Tani: I'm genuinely surprised that McGarrett hasn't shot you yet.
Danny: He's tried inadvertently. A bunch of different times.

(Kahlan)

Lucifer

3×06 – Vegas with Some Radish
stanice
Fox
vysílání
6. 11. 2017
Lucifer

česky:
(Lucifer a Ella se baví s Candy, o které si všichni myslí, že byla zavražděna.)
Candy: Jmenovala se Ali. Rozešla se s přítelem, tak jsem jí řekla, že může zůstat u mě. Jen jsem se snažila být dobrou kamarádkou.
Ella: No páni. (obejme Candy) Je mi to tak líto.
Lucifer: V každém případě. (snaží se je od sebe odtrhnout) V každém případě, Roxie Paglianiová nezabila Ali a ani svého manžela v žárlivém záchvatu vzteku. Vždyť ta žena má v sobě asi tolik vášně jako proteinová tyčinka.

originál:
Candy: Her name was Ali. She broke up with her boyfriend, so I said she could stay with me. I was just trying to be a good friend.
Ella: Oh, man. I'm so sorry.
Lucifer: Anyway. Anyway, Roxie Pagliani did not kill Ali or her husband in a jealous fit of rage. I mean, the woman's about as passionate as a protein bar.

(phoboska)

Middle, The

9×06 – The Setup
stanice
ABC
vysílání
7. 11. 2017
TheMiddle

česky:
(Sue se Seanem spolu jí.)
Sean: A pak můj dohlížející lékař říká: „Donahue, je to mrtvola. Nechte těch formalit.“ Tak pardon, že jsem slušňák. Vždycky mě učili, abych se představil.

originál:
Sean: So, then my attending says, „Donahue, it's a cadaver. You can dispense with the pleasantries.“ I'm sorry. I'm a polite guy. I was taught to introduce myself.

(inekafe)

Shannara Chronicles, The

2×05 – Paranor
stanice
Spike
vysílání
8. 11. 2017
TheShannaraChronicles

česky:
Shea: Stačilo vám to jídlo?
Mareth: Děláš si srandu? Za poslední týden jsme si opekli jen veverku, takže stačilo, bylo to výborný.

originál:
Shea: Was the food okay? You get enough?
Mareth: Are you kidding? We've only had squirrel jerky for the past week, so, yeah, it was better than okay.

(A.R.G.U.S.)

Simpsons, The

29×05 – Grampy Can Ya Hear Me
stanice
Fox
vysílání
5. 11. 2017
TheSimpsons

česky:
(V planetáriu.)
Pluto, bývalá planeta: Byl jsem planetou. Jednoho dne mě ale zavolali a řekli, že je konec. Konec je, až já řeknu, že je konec!
Lisa: To je tak smutné.
Pluto, bývalá planeta: Ale já se vrátím. Znova na něčem pracuju. Řekněme jen to, že už možná nikdy neuvidíte Halleyovu kometu.

originál:
Pluto, the Former Planet: I used to be a planet. Then one day they called and said it was over. It's over when I say it's over!
Lisa: So sad.
Pluto, the Former Planet: But I'll be back. I'm working on some stuff. Let's just say you might not be seeing Halley's Comet no more.

(San.)

Walking Dead, The

8×03 – Monsters
stanice
AMC
vysílání
5. 11. 2017
TheWalkingDead

česky:
(Morgan s Ježíšem se hádají, co udělají se zajatci.)
Morgan: Víš, jak je to nebezpečné a co jsou tito lidé zač.
Ježíš: Je jedno, co udělali. Jsou to lidé. Na světě je spousta nebezpečí a mnoho způsobů, jak zemřít. Zabíjel jsem. Musel jsem. Ty jsi taky zabíjel. Musel jsi. Ale nejsme žádní popravčí.
Morgan: Já jsem.

originál:
Morgan: You know how dangerous this is? Who these people are?
Jesus: No matter what they've done… They're people. There's many kinds of danger, many kinds of dying. I kill. I've killed. You do. You have. But we don't execute.
Morgan: I have.

(A.R.G.U.S.)

Young Sheldon

1×03 – Poker, Faith, and Eggs
stanice
CBS
vysílání
9. 11. 2017
YoungSheldon

česky:
(Sheldon hraje s babičkou poker.)
babička: Něco tě naučím. Podívej se na svoje karty a potom se podívej do zrcadla.
Sheldon: (dívá se do zrcadla) Hele, usmívám se.
babička: Jo. A co mi to napovídá o tvých kartách?
Sheldon: Že se mi líbí?
babička: Vidíš to. Teď se podívej na mou tvář. Pověz mi, co vidíš.
Sheldon: Že jsi stará.

originál:
Meemaw: I want to teach you somethin'. Look at your cards, and then look in the mirror.
Sheldon: Hey, I'm smiling.
Meemaw: Uh-huh. And what does that tell me about your cards?
Sheldon: That I like them?
Meemaw: Attaboy. Now look at my face. Tell me what you see.
Sheldon: That you're old.

(Gabik.029)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak zmáčkni nějakej ten čudlík!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Kahlan
před 113 týdny
SUPERGIRL 3x5: (Jamesa postrelili.) Winn: James... Jeez, if that bullet had a...
Nira
před 113 týdny
Minulý týden samé povedené hlášky. Tradičně díky všem a Kahlan i za...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY