Facebook Twitter E-mail
21. února 2016

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (12. – 18. února 2016) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Big Bang Theory, The

9×16 – The Positive Negative Reaction
stanice
CBS
vysílání
18. 2. 2016
TheBigBangTheory

česky:
(Kluci v karaoke baru probírají možnost Howardova nového vynálezu.)
Sheldon: Kde jsou toalety?
Raj: Támhle v rohu.
Sheldon: Omluvte mě.
Raj: Doufám, že jsou záchody jasně označený.
Leonard: To je fuk, stejně mířil do kuchyně.
Howard: To je možná ono – navigační systém pro opilce.
Raj: To už existuje. Říká se mu Uber.
(Sheldon se po chvíli vrátí.)
Sheldon: Kluci, ty záchody jsou úžasný. Normálně tam lidi vaří.

originál:
Sheldon: Where's the bathroom?
Raj: Uh, it's in the corner.
Sheldon: Excuse me.
Raj: I hope the bathroom is clearly marked.
Leonard: Doesn't matter. He's headed for the kitchen anyway.
Howard: Maybe that's an idea – guidance systems for drunk people.
Raj: They have that. It's called Uber.
Sheldon: You guys, the bathroom here is amazing. There's people cooking in it.

(HonZajs000)

How to Get Away with Murder

2×11 – She Hates Us
stanice
ABC
vysílání
18. 2. 2016
HowtoGetAwaywithMurder

česky:
Jason: Každý den se probouzím a obviňuji sám sebe. Proč jsem jen nosil tu zbraň? Kdybych ji nechal doma, pouze bychom se poprali, zmalovali si obličeje. Nikdo by nezemřel. Pořád byste měla syna. Když jste řekla, že chcete toto slyšení, byl to zvláštní pocit. Ale také poprvé jsem měl naději, že se mohu zlepšit. Díky vám. Udělám vše proto, abych získal vaše odpuštění.

originál:
Jason: Every day, I wake up kicking myself. Why'd I bring that gun? If I just left it home, we would have got in a fight… bashed each other's faces. No one would be dead. You'd still have your son. When you said that you wanted this hearing, I-I felt weird. But also… for the first time, I had hope that I can try to be better. T-That's because of you. I want to do everything I can to earn your forgiveness.

(La.Volpe)

Lucifer

1×04 – Manly Whatnots
stanice
Fox
vysílání
15. 2. 2016
Lucifer

česky:
(Lucifer a Chloe jdou na večírek. Chloe má na sobě šaty, co jí dal Lucifer.)
Chloe: Odkud vlastně máte ty šaty?
Lucifer: Jedna z mých nočních návštěv je u mě nechala.
Chloe: A co měla na sobě, když odcházela?
Lucifer: Úsměv.
Chloe: Jestli z té věci dostanu sexuálně přenosnou chorobu, tak vás zabiju.

originál:
Chloe: Where did you get this dress anyhow?
Lucifer: Oh, it was left behind by one of my overnight guests.
Chloe: What was she wearing when she left?
Lucifer: A smile.
Chloe: If I get an STD from this thing, I'm gonna kill you.

(phoboska)

Případy 1. oddělení

2×07 – Krádež století
stanice
Česká televize
vysílání
15. 2. 2016
Případy1.oddělení

originál:
(Plíšek dorazí na místo, kde se našlo auto, které figurovalo v případu odcizení půl miliardy.)
Plíšek: Nechali tady nějaké peníze? (Technik mu ukáže dvoutisícovku.) To jsou hajzlové! Takovej balík ukradnou a tak malý spropitný nechaj.

(HonZajs000)

Saving Hope

4×18 – Let Me Go
stanice
CTV
vysílání
14. 2. 2016
SavingHope

česky:
Maggie: (na Deva a Cassie) Co se to s vámi stalo? Když jste přišli, byli jste celí hladoví a nedočkaví mi ukázat, co ve vás je. (na Deva) A vy tady teď zíváte jako narkoleptik. (na Cassie) A vy očima ojíždíte doktora Bishopa tak moc, že by se vám hodily brýle s antikoncepcí.
Cassie: (pohoršeně) Doktorko Linová!

originál:
Maggie: What happened to you two? When you arrived, you were hungry and driven and just dying to show me what you were made of. And now, you're yawning like a narcoleptic, and you're eye-humping Dr. Bishop so hard you need glasses with birth control.
Cassie: Dr. Lin!

(Gabik.029)

Simpsons, The

27×13 – Love Is in the N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4
stanice
FOX
vysílání
14. 2. 2016
TheSimpsons

česky:
(Děda Simpson volá na Valentýna Homerovi.)
Homer: Copak, tati?
děda Simpson: Je Valentýn. Jsem sám. A ta kočka, co podle pachu pozná, jestli umíráš, se na mě upřeně dívá. (Podívá se na kočku.) Na co koukáš?! (zpět Homerovi) Synku, bojím se. Ta kočka už letos sprovodila ze světa pět lidí. A lidé ve svých devadesáti přeci neumíraj jen tak bez důvodu.

originál:
Homer: What is it, Dad?
Grandpa Simpson: It's Valentine's Da­y. I'm alone. And that cat who can smell if you're dying is staring at me. What are you looking at?! Son, I'm scared. This cat has taken five this year. People in their 90s don't just suddenly die for no reason.

(inekafe)

Sleepy Hollow

3×10 – Incident at Stone Manor
stanice
FOX
vysílání
12. 2. 2016
SleepyHollow

česky:
Sophie: Žiju teď ve světě, kde chrliči můžou klidně ožívat. Počítala jsem, že Crane a Abbie se možná s něčím takovým setkali.
Jenny: Nic, o čem bych věděla. Ale můžu ti říct, co by udělali. Crane by šel do archivů, vzal by velký štos knih a nastudoval vše, co je o chrličích známo.
Joe: Abbie by vypila tunu kafe a našla nějaké detaily, a Crane by pak udělal tu věc s rukama. „Tohle už jsem někde viděl, poručíku.“
Jenny: A začal by se spoustou historických detailů.
Joe: Ne takovými, co myslíte, ale něco jako: „George Washington byl zombík.“
Jenny: „Ben Franklin měl tajemný klíč k Očistci.“
Sophie: A co ještě, Jefferson byl hologram?
Jenny: On ti o tom řekl?

originál:
Sophie: I now live in a world where Gargoyles might come alive. I figured Crane and Abbie might have dealt with something like this.
Jenny: Not that I can think of. But I can tell you what they'd do. Crane would head back to the archives, he'd pull a whole stack of books and learn everything he could about Gargoyles.
Joe: Abbie would drink a ton of coffee and find some detail, and Crane would do that thing with his hands. „I've seen this before, Lieutenant.“
Jenny: And he'd think of a historic detail.
Joe: Not any history you think you'd know; it'd be like, „George Washington was a zombie.“
Jenny: „Ben Franklin had a demon key to purgatory.“
Sophie: And, what, Jefferson was a hologram?
Jenny: He told you about that?

(Kahlan)

Walking Dead, The

6×09 – No Way Out
stanice
AMC
vysílání
14. 2. 2016
TheWalkingDead

česky:
(Rick sedí u postele postřeleného Carla po tom, co spolu s ostatními zabili chodce.)
Rick: Když jsem byl tam venku, s nimi. A bylo po všem, když jsem věděl, že jsme si tohle místo vydobyli zpátky, něco jsem pocítil. Chvilku mi trvalo, než jsem si uvědomil, co to je. Protože jsem to nepocítil od té doby, co jsem se tehdy probral v nemocnici. Chci ti ukázat nový svět, Carle. Chci ho pro tebe udělat skutečným. Prosím, Carle, nech mě, ať ti ho ukážu. Prosím, synu, neumírej.

originál:
Rick: When I was out there, with them. When it was over, when I knew we had this place again, I had this feeling. It took me a while to remember what it was. Because I haven't felt it since before I woke up in that hospital bed. I want to show you the new world, Carl. I want to make it a reality for you. Please, Carl, let me show you. Please, son, don't die.

(phoboska)

X Files, The

10×05 – Babylon
stanice
FOX
vysílání
15. 2. 2016
TheXFiles

česky:
Einstein: Prosím, agente Muldere, poučte mě, jak ze mě devět let na univerzitě, tři tituly a dva roky v Quanticu mohou udělat naivku.
Mulder: Naivku ne, ale oportunistku.
Einstein: Tuto charakterizaci odmítám. Ani nevím, co to znamená.
Mulder: Znamená to, abyste si sedla a mlčela.
Einstein: Takhle mluvíte i s agentkou Scullyovou?
Mulder: Jen když se chová jako oportunistka. Prosím, posaďte se.
Einstein: Dávám vám dvě minuty, agente Muldere, a pak se vrátím zpátky na zem.

originál:
Einstein: Please enlighten me, Agent Mulder, how nine years of college, three degrees, and two years at Quantico has left me such a simpleton.
Mulder: Not a simpleton. A mugwump.
Einstein: I resent that characterization, and I don't even know what it means.
Mulder: It means sit down and shut up.
Einstein: You talk to Agent Scully like that?
Mulder: Only when she's being a mugwump. Please… have a seat.
Einstein: I'll give you two minutes, Agent Mulder, and then I'm due back on Earth.

(MountainLionet)

Young & Hungry

3×03 – Young & First Date
stanice
ABC Family
vysílání
17. 2. 2016
Young&Hungry

česky:
(Yolanda si myslela, že je těhotná, ovšem objevila, že má ve skutečnosti menopauzu. To ale zatajila Elliotovi, který se jí za to rozhodl pomstít.)
Yolanda: Hm, nebude vadit, když si dám. (Nedokáže otevřít dvířka od skříňky.) Fajn, tak si to sním bez talíře. (Nedokáže otevřít šuplík.) Ale no tak! Jenom si chci vzít vidličku!
Elliot: Nemáš potíže?
Yolanda: Jo. Co se to děje?
Elliot: Zaslechl jsem tě, když jsi mluvila s Joshem. Vím, že nejsi těhotná.
Yolanda: Poslyš, já se moc omlouvám…
Elliot: To je v pořádku. Nezlobím se.
Yolanda: Vážně? Jakto?
Elliot: Protože jsem na všechno, co miluješ, dal dětskou pojistku. Hodně štěstí, krávo!
Yolanda: Ale prosím tě. Vážně si myslíš, že k tomu, abych snědla dort, potřebuju vidličku? No tak. (Objeví, že dětská pojistka je i na nádobě s dortem.) Neeeee!

originál:
Yolanda: Mm-mm, don't mind if I do. Fine, I'll just eat without a plate. Come on! I'm just trying to get a fork!
Elliot: Having problems?
Yolanda: Yeah. What's going on?
Elliot: I overheard you talking to Josh. I know you're not pregnant.
Yolanda: Oh. Uh, listen, I am sorry…
Elliot: It's okay. I'm not mad.
Yolanda: You're not? Why?
Elliot: 'Cause I baby-proofed everything you love. Good luck, bitch!
Yolanda: Oh, please. You think I need a fork to eat cake? Come on. No-oooo!

(Drunk_Queen)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak nám o tom dej vědět!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Pajky
před 204 týdny
Já teď dokoukal Supernatural a dostal mě Dean, když ho Sam upozornil, že na...
24ron24
před 204 týdny
Ešte ma napadlo Shannara Chronicles, to tu asi veľa ľudí nepozná. Tak to sa...
Hannie
před 204 týdny
Big Bang Theory a Lucifer :D to prostě nemá chybu!

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY