Facebook Twitter E-mail
8. dubna 2018

Hláškoviny

Určitě budete souhlasit, že hlášky jsou nedílnou součástí každého seriálu. Ať už jde o vtipné brepty u komedií a sitcomů, nebo vážné projevy a sarkastické poznámky u dramat. My jsme pro vás každý týden na pozoru a ty nejlepší z nejlepších vám přinášíme v naší rubrice.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (30. březen – 5. duben 2018) jsme si pro vás vybrali své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Agents of S.H.I.E.L.D.

5×15 – Rise and Shine
stanice
ABC
vysílání
30. 3. 2018
AgentsofS.H.I.E.L.D.

česky:
(Jemma podává Fitzovi nářadí.)
Jemma: Poznáváš to?
Fitz: Ano, je moje. Po mém zranění jsem si to číslo nechal vyrýt, protože jsem si nepamatoval jméno.
Jemma: (podává mu druhý, identický kus) Jo, jenže tady jde o to, že tohle je tvé. To druhé nářadí patří Dekovi… Který to dostal od svého dědečka.
Fitz: Je to můj… Náš vnuk?
Jemma: Jo.
Fitz: Ale vždyť je hroznej.
Jemma: Podle mě je perfektní. Navíc je důkazem toho, že ty a já jsme se dostali do Majáku a žili jsme natolik dlouho, abychom vychovali dceru. Víš, co to znamená?
Fitz: Jo, vím. Znamená to, že si naše dcera zjevně vezme nějakýho vesmírnýho rváče a narodí se jí (zhnuseně) Deke.

originál:
Jemma: Do you recognize this?
Fitz: Yeah. It's mine. After my injury, I got the number engraved because I couldn't remember the name.
Jemma: See, that's the thing. This one's yours. That other tool belongs to Deke… who got it from his grandfather.
Fitz: He's my… our… grandson?
Jemma: Yeah.
Fitz: But… he's the worst.
Jemma: I think he's perfect. Plus, his very existence proves that you and I make it to the Lighthouse… and live long enough to raise a daughter. Do you see what this means?
Fitz: Yeah, I do. It means that our daughter's ob­viously gonna marry some belligerent space goon if she's gonna give birth to a Deke.

(phoboska)

Big Bang Theory, The

11×19 – The Tenant Disassociation
stanice
CBS
vysílání
5. 4. 2018
TheBigBangTheory

česky:
Penny: Vědělas, že on sám je Sdružením nájemníků?
Amy: Ne, ale nepřekvapuje mě to. Je také papežem planety, kterou si vymyslel v hyperprostoru. (na Sheldona) Proč jsi mi to neřekl?
Sheldon: Chtěl jsem si být jistý, že miluješ mě a ne mé postavení.

originál:
Penny: Do you know he is the entire tenants association?
Amy: No, but I'm not surprised. He's also the pope of a planet he invented in hyperspace. Why didn't you tell me?
Sheldon: Cause I wanted to make sure that you loved the man, not the office.

(San.)

Blindspot

3×17 – Mum's the Word
stanice
NBC
vysílání
30. 3. 2018
Blindspot

česky:
(Roman slíbil týmu pomoc s dopadením Crawforda, který se chystá uzavřít kompromitující dohodu. FBI chce pořídit záznam, ale má to háček.)
Roman: Místnost je vybavena elektromagnetickou sítí, která blokuje veškeré nahrávání audia i videa.
Avery: Ty tu síť kontroluješ.
Roman: Když budete spolupracovat, tak ji vypnu, abyste mohli všechno nahrát. Ale pokud mě zradíte…
Jane: Tak náš záznam přerušíš.
Roman: Chytáš se. Proto mě potřebujete.
Reade: (na Pattersonovou) To můžeš vyřadit, že jo?
Pattersonová: (ironicky) Jasně, kdybych měla kouzelný udělátko, který by mi řeklo, jakou používá síť, na jaké je frekvenci, jak je napojená a mělo by schopnost teleportace do Chorvatska, tak klidně.
Reade: Takže možná.

originál:
Roman: Well, the room's outfitted with an electromagnetic net that blocks all audio and video recording.
Avery: You control the net.
Roman: Cooperate and I'll turn it off, allowing you to film everything. But if you don't play nice…
Jane: You have a kill switch that cuts our feed.
Roman: Sharp as always. That's why you need me.
Reade: You can override that, right?
Patterson:Oh, sure, if I had a magic machine that could tell what kind of net he's using, what frequency it is, how he's wired it and the ability to teleport to Croatia, not a problem.
Reade: So that's a strong maybe.

(Gabik.029)

For the People

1×04 – The Library Fountain
stanice
ABC
vysílání
3. 4. 2018
ForThePeople

česky:
(Kate pozval její kolega Tony na hudební festival. Ona ho ale odmítla.)
Leonard: Nejsi na muže? O tom to je?
Kate: Nemá to nic společného s pohlavím.
Leonard: Tak proto, že chodil na státní školu?
Kate: Já jsem chodila na státní školu.
Leonard: Na tom není nic špatného.
Kate: Pokud bych šla s Tonym na ten hudební festival, koupil by mi hot dog, vyslechli bychom si nějaké kapely, pak bychom šli k němu domů a vyspali bychom se spolu. A to nechci. Jaký to má potom smysl?
Leonard: Hudební festival? To nevím.
Kate: Cokoli z toho.
Leonard: Něco z toho může být zábavné.

originál:
Leonard: Are you not into guys? Is that what this is about?
Kate: It has nothing to do with gender.
Leonard: Then is it because he went to a state school?
Kate: I went to a state school.
Leonard: Nothing wrong with that.
Kate: If I went to that music festival with Tony, he'd buy me a hot dog, we'd listen to some bands, then we'd go back to his place and we'd have sex. I don't want that. What's the point?
Leonard: Of the music festival? I don't know.
Kate: Any of it.
Leonard: Well, some of it could be fun.

(Kahlan)

Grey's Anatomy

14×18 – Hold Back The River
stanice
ABC
vysílání
5. 4. 2018
Grey'sAnatomy

česky:
(Sam zjistila, že Andrew bydlí v nemocnici. On jí vysvětluje proč.)
Andrew: Bydlel jsem s dr. Robbinsovou, jenže ta pak začala spát s mou sestrou. Tak jsem se přestěhoval k dr. Huntovi, jenže pak začal spát s mou sestrou i on.

originál:
Andrew: I was staying with Dr. Robbins, and then she started sleeping with my sister. So then I moved in with Dr. Hunt, but then… he started sleeping with my sister.

(Gabik.029)

Harrow

1×04 – Finis Vitae Sed Non Amoris
stanice
ABC
vysílání
30. 3. 2018
Harrow

česky:
(Fairley si veze model kostry.)
Harrow: Měl jsem podezření, že jsi na starší ženy, Fairley, ale existují určité hranice.
Fairley: Je to dárek od výboru sympózia, vděčnost za můj vynikající proslov, jehož videozáznam je teď hodně populární.
Harrow: Na VíceOtupující­NežValium.com?
Fairley: Na Mezinárodním ortopedickém fóru.

originál:
Harrow:I suspec­ted you like older women, Fairley, but there are limits.
Fairley: It's a gift from the symposium committee, gratitude for my outstanding keynote address, the full video of which is now trending.
Harrow: On morenumbingthan­valium.com?
Fairley: On the Orthopaedics International Fo­rum.

(phoboska)

Series of Unfortunate Events, A

2×02 – The Austere Academy: Part Two
stanice
Netflix
vysílání
30. 3. 2018
ASeriesofUnfortunateEvents

česky:
(Hrabě Olaf se objevil ve škole, kde působili Klaus, Violet a Sunny, jako učitel tělocviku. Baudelaireovi ho chtějí na školním shromáždění přede všemi odhalit.)
Klaus: Tento muž je hrabě Olaf. Můžeme to dokázat.
Olivia: Baudelairovi jsou slušné děti. Měli bychom je vyslechnout.
Violet: Hrabě Olaf je podezřelý z podvodu, loupeže, vraždy a týrání dětí.
Olafův přisluhovač: A žhářství.
Violet: Má jedno srostlé obočí.
zástupce ředitele Nero: Na ochlupení není nic špatného. Kdybych si teď rozepnul košili…
Violet: Když si sundá turban… (snaží se mu ho sundat)
hrabě Olaf: Není přímo skvělá, vážení? Obávám se, že mé nesrostlé obočí musí zůstat skryto pod tímto turbanem z náboženských důvodů.
Klaus: A jaké je to náboženství?
muž s háky: (poradí Olafovi, který je nervózní a dívá se na své přisluhovače, aby mu poradili) Rekonstrukční judaismus.
hrabě Olaf: Rekonst… ismus. Ano, přesně tak.

originál:
Klaus: This man is Count Olaf. We can prove it.
Olivia: The Baudelaires seem like honest and decent people. We should listen to what they have to say.
Violet: Count Olaf, who is wanted by the authorities for suspicion of fraud, theft, murder and child endangerment.
Olaf's Henchper­son: And arson.
Violet: Who has one eyebrow instead of two.
Vice Principal Nero: Why, there's nothing wrong with being bushy. If I open my shirt now, you…
Violet: If Count Olaf took off his turban…
Count Olaf: Isn't she marvelous, everybody? I'm afraid my two glorious eyebrows will remain hidden underneath this turban, which I wear for religious reasons.
Klaus: And what religion might that be?
Hook-Handed Man: Reconstructionist Judaism.
Count Olaf: Reconst… ism. Yes, that.

(Kahlan)

Series of Unfortunate Events, A

2×09 – The Carnivorous Carnival: Part One
stanice
Netflix
vysílání
30. 3. 2018
ASeriesofUnfortunateEvents

česky:
(Hrabě Olaf a jeho parta přišli do cirkusu, aby od madam Lulu získal odpovědi na některé své otázky.)
hrabě Olaf: (madam Lulu se ho zeptala, po čem prahne jeho srdce) Tak to je jednoduché. Poskytněte mi své ucho, madam Lulu.
madam Lulu: Jsou to jen kruhové náušnice, ale v pořádku.
hrabě Olaf: Přežil jeden z rodičů Baudelaireových ten požár?
madam Lulu: (po chvilce ticha) Svou odpověď dostanete ráno.
hrabě Olaf: Ráno?
madam Lulu: Tak křišťálová koule funguje. Denní směna, noční směna, jako konzervárna.

originál:
Count Olaf: Well, that's easy. Lend me your ear, Madame Lulu.
Madam Lulu: Ooh. Is just hoop earring, but okay.
Count Olaf: Did one of the Baudelaire parents survive the fire?
Madam Lulu: You will have your answer in morning.
Count Olaf: The morning?
Madam Lulu: Is how crystal ball works. Day shift, night shift, like a cannery.

(Kahlan)

Simpsons, The

29×14 – Fears of a Clown
stanice
Fox
vysílání
1. 4. 2018
TheSimpsons

česky:
(Barta soud odsoudí do nápravního zařízení pro mladistvé, protože Marge se angažovala.)
Marge: Já nevím. Nevím, jestli jsem udělala správnou věc. Utěš mě.
Homer: Marge, být rodič taky znamená dělat věci, díky kterým na tebe tvé dítě už nikdy nepromluví. Ale ne, zlato, nechtěl jsem říct nikdy. Na jeho smrtelné posteli určitě jo. Když bude umírat.

originál:
Marge: I don't know. I don't know if I did the right thing. Comfort me.
Homer: Oh, Marge, part of being a parent is doing things that'll make your child never speak to you again. Oh, no, honey, I didn't mean „never“. Definitely on his deadthbed. When he' dying.

(San.)

Young Sheldon

1×17 – Jiu-Jitsu, Bubble Wrap, and Yoo-hoo
stanice
CBS
vysílání
5. 4. 2018
YoungSheldon

česky:
(Sheldon se chce naučit bojové umění, aby se dokázal ubránit, když je tak malý.)
Tam: Tvůj táta je urostlý, třeba budeš jako on.
Sheldon: Oba máme rádi moji mámu. Víc toho společného asi mít nebudeme.

originál:
Tam: Your dad's big, maybe you'll take after him.
Sheldon: We both like my mom. I think that's where the similarities end.

(Gabik.029)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (22. 8. 2015)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Tak zmáčkni nějakej ten čudlík!
Gabik.029
Autorka je zapálenou fanynkou amerických seriálů jakéhokoliv žánru. Kromě závislosti na seriálech se u ní projevuje také závislost na SerialZone, Twitteru, angličtině a čokoládě.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Nira
před 92 týdny
Nové díly Series of Unfortunate Events jsem ještě neviděla, takže tyto hlášky...
Kahlan
před 92 týdny
určite sa máš na čo tešiť =D
zip
před 92 týdny
Super:-) mladý i starý Sheldon;-)

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY