Facebook Twitter E-mail
22. srpna 2015

Hláškoviny

Vítáme vás u pokračování rubriky, která je zaměřená na hlášky ze seriálů. S hláškami se u seriálů setkáváme dennodenně. Některé jsou jimi přímo napěchovány, až téměř praskají ve švech, jiné jsou naopak velmi skoupé. Každý týden se tak můžete těšit na dávku toho nejlepšího, co jste mohli v seriálech slyšet.

Z epizod vysílaných uplynulý týden (14. – 20. srpna 2015) si pro vás skupina uživatelů vybrala své favority. Jestli máte jiné oblíbené hlášky, neváhejte se o ně s námi podělit v komentářích.

Brink, The

1×09 – Just a Little Crazy Talk
stanice
HBO
vysílání
16. 8. 2015
TheBrink

česky:
(Ministr zahraničních věcí Spojených států amerických, Walter Larson, se snaží vyjednávat s pákistánským generálem.)
Larson: Dám vám stejnou dohodu jako Rajovi, špionážní satelity a všechno.
generál: Rovněž chci atomovou ponorku.
Larson: Do prdele.
generál: A dvě žirafy do naší národní zoo. Různé pohlaví. Pokaždé, když tam vezmu dceru, tak se ptá: „Tati, kde jsou žirafy?“

originál:
Larson: I'll give you the same deal I gave Raja, spy satellites and all.
General: I also want a nuclear ballistic submarine.
Larson: F*ck me.
General: And two giraffes for our national zoo. One male, one female. Every time I take my daughter, she says, „Papa, where are the giraffes?“

česky:
(Ministr zahraničních věcí Spojených států amerických, Walter Larson, se snaží vyjednávat s pákistánským generálem.)
Larson: Co kdybych se vás snažil zabít?
generál: Co prosím?
Larson: Hodíme bombu na váš dům. Teď tam nejste, samozřejmě. Vydáme veřejnou omluvu, vy odmítnete omluvu. Bude na vás nahlíženo jako na muže sebe vlastního, ne jako na naši loutku. Je to nejlepší věc, hned po smrti umučením.
generál: Ale právě jsem zrenovoval celé druhé patro. Dokončili jsme všechny instalatérské práce.
Larson: Mohl bych vám zničit auto dronem.
(po chvíli vyjednávání)
generál: Zničte mi auto a máme dohodu. Stejně už mi končil leasing.

originál:
Larson: How about I try to kill you?
General: Come again?
Larson: We bomb your house. You're not in it at the time, of course. We issue a public apology, you reject the apology. You're perceived as your own man, not our puppet. It's the next best thing to martyrdom.
General: But I just renovated the entire second floor. We already laid down all the plumbing.
Larson: I could blow up your car with a drone.
General: Blow up my car and we have a deal. My lease is up anyway.

(La.Volpe x 2)

Dark Matter

1×10 – Episode Ten
stanice
Syfy
vysílání
14. 8. 2015
DarkMatter

česky:
(Jednička, Trojka, Čtyřka a Šestka se potají sejdou, aby naplánovali, jak přijmout zadaný úkol, aniž by to naštvalo Dvojku.)
Trojka: Nepostavíme hlídku, kdyby náhodou?
Jednička: Jenom se tady soukromě bavíme. To není nic, co by ji mohlo naštvat.
Trojka: Vážně? Tak proč jsou zavřený dveře?
Jednička: Chtěl jsem probrat naše možnosti.
Trojka: Dobře. Buď tu práci vezmeme, nebo ne. To jsou naše možnosti.
Jednička: Jasně, takže co myslíte?
Trojka: Vzít práci, vydělat prací a získat ochranu.
Čtyřka: Souhlas.
Trojka: Ty?
Jednička: Taky souhlasím.
Trojka: Vážně?
Jednička: Je to solidní nabídka.
Trojka: To je pravda, ale jsem trochu překvapenej, že do toho jdeš, aniž by ses poradil se svou holkou.
Jednička: Mojí holkou? O čem to mluvíš? A i kdyby jsme byli spolu, a neříkám, že jsme, tak to neznamená, že musíme souhlasit ve všem.
Trojka: Ne.
Jednička: Jsem svým vlastním pánem, s vlastními nápady. Ona to chápe.
Trojka: Když to říkáš. A co ty? Dobře, tři proti jednomu, to je většina.
Šestka: Můžu něco říct?
Trojka: Jo, jo.
Šestka: Nelíbí se mi to.
Trojka: Dobře, tři proti jednomu, to je většina.
Jednička: Dobře, a kdo jí to řekne?
Trojka: To myslíš vážně?
Šestka: Na mě se nedívej.
Trojka: Hele, jsi svým vlastním pánem, s vlastními nápady. Jsem si jistej, že to pochopí.

originál:
Trojka: Should we post a lookout? Just in case?
Jednička: We're just having a private discussion. It's nothing for her to get upset about.
Trojka: Really? Then why is the door closed?
Jednička: So I just wanted to discuss our options.
Trojka: Okay. Either we take the job, or we do not take the job. Those are our options.
Jednička: Right. So, what do you guys want to do?
Trojka: Take the job; get some money, get some protection.
Čtyřka: Agreed.
Trojka: You?
Jednička: I agree too.
Trojka: Really?
Jednička: It's a solid offer.
Trojka: That's true, but I'm just kinda surprised you're putting your cards on the table without clearing things with your girl first.
Jednička: My girl? What are you talking about? Look, even if we were together, and I'm not saying we are, that wouldn't mean that we'd be together on everything.
Trojka: No.
Jednička: I'm my own man with my own mind. She understands that.
Trojka: If you say so. What about you? Okay, three to one. That's a majority.
Šestka: Can I speak?
Trojka: Yeah, yeah.
Šestka: I don't like it.
Trojka: Okay, three to one. That's a majority.
Jednička: Alright. Who's gonna tell her?
Trojka: Are you serious now?
Šestka: Don't look at me.
Trojka: Hey, you're your own man with your own mind. I'm sure she'll understand.

(Pajky)

Hell on Wheels

5×05 – Elixir of Life
stanice
AMC
vysílání
15. 8. 2015
HellonWheels

česky:
Cullen: Nejste prvním člověkem, který koupil od Švéda tovar, pane Youngu.
pan Young: Bratr Gundersen je Nór.
Cullen: Oklamal už mnoho lidí. Většina z nich je mrtvá.
pan Young: Říkal, že něco takového mi povíte.
Cullen: Nepleť si přiznání s předpovědí, synu. Thor Gundersen je lhář. A taky vrah. Řekl mi, že tvůj otec je falešný prorok.
pan Young: Mně zase řekl, že jste opustil svou manželku a dítě.

originál:
Cullen: You're not the first person to buy Swede's stock, Mr. Young.
pan Young: Brother Gundersen is Norwegian.
Cullen: He's fooled a lot of folks. Most of ‘em dead now.
pan Young: He told me you'd say as much.
Cullen: Don't confuse a confession for prediction, son. Thor Gundersen's a liar. And a murderer. He told me your father's a false prophet.
pan Young: He told me you abandoned your wife and child.

(inekafe)

Killjoys

1×09 – Enemy Khlyen
stanice
Syfy
vysílání
14. 8. 2015
Killjoys

česky:
Dutch: Jak je to velký?
John: Člověk by si řekl, že se mi to omrzí, když se mě na to pořád někdo ptá.

originál:
Dutch: How big is this thing?
John: You'd think I'd get sick of people asking me that.

(Gabik.029)

Married

2×06 – Murder!
stanice
FX
vysílání
20. 8. 2015
Married

česky:
(Linu a Russe vyděsil chlap na dvorku. Ukázalo se, že to byl druhý nájemník.)
Lina: Nina řekla, že ten chlap tady nikdy nebude a teď se tu plíží uprostřed noci…
Russ: Bylo půl desáté.
Lina: To je pro mě střed noci.

originál:
Lina: Nina said that that guy would never be around and now he's creeping around in the middle of the night…
Russ: It was 9:30.
Lina: To me, that's the middle of the night.

(Lill)

Mr. Robot

1×09 – eps1.8_m1rr0r1ng­.qt
stanice
USA Network
vysílání
19. 8. 2015
Mr.Robot

česky:
(Elliot ukradl peníze zákazníkovi.)
Elliot: Jak to, že nemám malér?
Mr. Robot: I když ses zachoval špatně, pořád jsi hodnej kluk. A ten chlap byl šmejd. Na tom někdy záleží víc.

originál:
Elliot: How come I'm not in trouble?
Mr. Robot: Even though what you did was wrong, you're still a good kid. And that guy was a prick. Sometimes that matters more.

(lukascoolarik)

Rick and Morty

2×04 – Total Rickall
stanice
Adult Swim
vysílání
16. 8. 2015
RickandMorty

česky:
(Rick dává mezi odpadky radioaktivní kameny.)
Jerry: Ricku, nesnáším svítící kameny v kuchyňském odpadu!
Rick: Mně se zase nelíbí tvé nezaměstnané geny v mých vnoučetech, Jerry, ale v životě musíš dělat ústupky.

originál:
Jerry: Rick, I don't like glowing rocks in the kitchen trash!
Rick: Well, I don't like your unemployed genes in my grandchildren, Jerry, but life is made of little concessions.

(inekafe)

Suits

5×09 – Uninvited Guests
stanice
USA Network
vysílání
19. 8. 2015
Suits

česky:
(Harvey se hádá s Mikem v kanceláři.)
Mike: Jedinou další možností, která by byť vzdáleně mohla být možná, je soukromé převzetí.
Harvey: To by vlastně mohlo zabrat. Když nad tím tak přemýšlím, proč jsi mi tohle neřekl hned?
Mike: Protože jsme věděl, že budeš kašlat na to první, co ti řeknu, ať to bude cokoliv, a že kývneš na záložní plán?
Harvey: Takže jsi mi předhodil kravský návrh, abys mě přiměl přijmout tvůj skutečný nápad?
Mike: Jo.
Harvey: Jak dlouho už to děláš?
Mike: Vzpomínáš na případ Peabody versus Danthrope?
Harvey: Ty parchante.

originál:
Mike: The only other option that's even remotely possible is we take them private.
Harvey: That actually might work. Come to think of it, why the hell didn't you just say that to me in the first place?
Mike: Because I knew you'd shit on whatever my first idea was and that you'd be open to the backup.
Harvey: You telling me, you set up strawman idea to manipulate me into liking your real idea?
Mike: Yep.
Harvey: How long you been doing that?
Mike: Peabody versus Danthrope.
Harvey: Son of a bitch.

(HonZajs000)

Teen Wolf

5×09 – Lies of Omission
stanice
MTV
vysílání
17. 8. 2015
TeenWolf

česky:
Scott: Zabil jsi Donovana?
Stiles: Chystal se zabít mýho tátu. Co? Měl jsem ho prostě nechat?
Scott: Neměl jsi udělat tohle. Nikdo z nás by neměl.
Stiles: Myslíš, že jsem měl na výběr?
Scott: Vždycky máš na výběr.
Stiles: Jo, no… já nedokážu to, co ty, Scotte.
Scott: Vím, že ty bys to neudělal.
Stiles: Ty bys nejspíš prostě na něco přišel, že?
Scott: Pokusil bych se.
Stiles: Jasně, protože ty jsi Scott McCall! Ty jsi pravý Alfa! Hádej co. Ne všichni můžeme být pravým Alfou. Někteří z nás musí chybovat. Někteří z nás si musí občas trochu ušpinit ruce. Někteří z nás jsme lidé!

originál:
Scott: You killed Donovan?
Stiles: Well, he was going to kill my dad. Huh? Was I supposed to just let him?
Scott: You weren't supposed to do this. None of us are.
Stiles: You think I had a choice?
Scott: There's always a choice.
Stiles: Yeah, well, I can't do what you can, Scott.
Scott: I know you wouldn't have done it.
Stiles: You probably would've just figured something out, right?
Scott: I'd try.
Stiles: Yeah, because you're Scott McCall! You're the true Alpha! Guess what? All of us can't be true Alphas. Some of us have to make mistakes. Some of us have to get our hands a little bloody sometimes. Some of us are human!

(Kahlan)

Další díly seriálu

Hláškoviny (6. 6. 2015)
Hláškoviny (13. 6. 2015)
Hláškoviny (20. 6. 2015)

... odkryj další díly seriálu

Hláškoviny (27. 6. 2015)
Hláškoviny (4. 7. 2015)
Hláškoviny (14. 7. 2015)
Hláškoviny (18. 7. 2015)
Hláškoviny (25. 7. 2015)
Hláškoviny (1. 8. 2015)
Hláškoviny (8. 8. 2015)
Hláškoviny (15. 8. 2015)
Hláškoviny (právě čteš)
Hláškoviny (29. 8. 2015)
Hláškoviny (6. 9. 2015)
Hláškoviny (13. 9. 2015)
Hláškoviny (20. 9. 2015)
Hláškoviny (27. 9. 2015)
Hláškoviny (4. 10. 2015)
Hláškoviny (11. 10. 2015)
Hláškoviny (18. 10. 2015)
Hláškoviny (25. 10. 2015)
Hláškoviny (1. 11. 2015)
Hláškoviny (8. 11. 2015)
Hláškoviny (15. 11. 2015)
Hláškoviny (22. 11. 2015)
Hláškoviny (29. 11. 2015)
Hláškoviny (6. 12. 2015)
Hláškoviny (13. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (20. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (27. 12. 2015)
Hláškoviny speciál (3. 1. 2016)
Hláškoviny (10. 1. 2016)
Hláškoviny (17. 1. 2016)
Hláškoviny (24. 1. 2016)
Hláškoviny (31. 1. 2016)
Hláškoviny (7. 2. 2016)
Hláškoviny (14. 2. 2016)
Hláškoviny (21. 2. 2016)
Hláškoviny (28. 2. 2016)
Hláškoviny (6. 3. 2016)
Hláškoviny (13. 3. 2016)
Hláškoviny (23. 3. 2016)
Hláškoviny (27. 3. 2016)
Hláškoviny (3. 4. 2016)
Hláškoviny (10. 4. 2016)
Hláškoviny (17. 4. 2016)
Hláškoviny (24. 4. 2016)
Hláškoviny (1. 5. 2016)
Hláškoviny (8. 5. 2016)
Hláškoviny (15. 5. 2016)
Hláškoviny (22. 5. 2016)
Hláškoviny (30. 5. 2016)
Hláškoviny (5. 6. 2016)
Hláškoviny (12. 6. 2016)
Hláškoviny (19. 6. 2016)
Hláškoviny speciál: Vicious (24. 6. 2016)
Hláškoviny (26. 6. 2016)
Hláškoviny (3. 7. 2016)
Hláškoviny (10. 7. 2016)
Hláškoviny (17. 7. 2016)
Hláškoviny (25. 7. 2016)
Hláškoviny speciál: BoJack Horseman (29. 7. 2016)
Hláškoviny (31. 7. 2016)
Hláškoviny (7. 8. 2016)
Hláškoviny (14. 8. 2016)
Hláškoviny (21. 8. 2016)
Hláškoviny (28. 8. 2016)
Hláškoviny (4. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Rizzoli & Isles (9. 9. 2016)
Hláškoviny (11. 9. 2016)
Hláškoviny (18. 9. 2016)
Hláškoviny speciál: Beauty and the Beast (24. 9. 2016)
Hláškoviny (25. 9. 2016)
Hláškoviny (2. 10. 2016)
Hláškoviny (9. 10. 2016)
Hláškoviny (16. 10. 2016)
Hláškoviny (23. 10. 2016)
Hláškoviny (30. 10. 2016)
Hláškoviny (6. 11. 2016)
Hláškoviny (13. 11. 2016)
Hláškoviny (20. 11. 2016)
Hláškoviny (27. 11. 2016)
Hláškoviny (4. 12. 2016)
Hláškoviny (11. 12. 2016)
Hláškoviny (18. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (25. 12. 2016)
Vánoční Hláškoviny (1. 1. 2017)
Vánoční Hláškoviny (8. 1. 2017)
Hláškoviny (15. 1. 2017)
Hláškoviny (22. 1. 2017)
Hláškoviny (29. 1. 2017)
Hláškoviny (5. 2. 2017)
Hláškoviny (12. 2. 2017)
Hláškoviny (19. 2. 2017)
Hláškoviny (26. 2. 2017)
Hláškoviny (5. 3. 2017)
Hláškoviny (12. 3. 2017)
Hláškoviny (19. 3. 2017)
Hláškoviny (26. 3. 2017)
Hláškoviny (2. 4. 2017)
Hláškoviny (9. 4. 2017)
Hláškoviny (16. 4. 2017)
Hláškoviny (23. 4. 2017)
Hláškoviny (30. 4. 2017)
Hláškoviny (7. 5. 2017)
Hláškoviny (14. 5. 2017)
Hláškoviny (21. 5. 2017)
Hláškoviny (28. 5. 2017)
Hláškoviny (4. 6. 2017)
Hláškoviny (11. 6. 2017)
Hláškoviny (18. 6. 2017)
Hláškoviny (25. 6. 2017)
Hláškoviny (2. 7. 2017)
Hláškoviny (9. 7. 2017)
Hláškoviny (16. 7. 2017)
Hláškoviny (24. 7. 2017)
Hláškoviny (30. 7. 2017)
Hláškoviny (6. 8. 2017)
Hláškoviny (13. 8. 2017)
Hláškoviny (20. 8. 2017)
Hláškoviny (27. 8. 2017)
Hláškoviny (3. 9. 2017)
Hláškoviny (10. 9. 2017)
Hláškoviny (17. 9. 2017)
Hláškoviny (24. 9. 2017)
Hláškoviny (1. 10. 2017)
Hláškoviny (8. 10. 2017)
Hláškoviny (15. 10. 2017)
Hláškoviny (22. 10. 2017)
Hláškoviny (29. 10. 2017)
Hláškoviny (5. 11. 2017)
Hláškoviny (12. 11. 2017)
Hláškoviny (19. 11. 2017)
Hláškoviny (26. 11. 2017)
Hláškoviny (3. 12. 2017)
Hláškoviny (10. 12. 2017)
Hláškoviny (17. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (24. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (31. 12. 2017)
Sváteční Hláškoviny (7. 1. 2018)
Hláškoviny (14. 1. 2018)
Hláškoviny (21. 1. 2018)
Hláškoviny (28. 1. 2018)
Hláškoviny (4. 2. 2018)
Hláškoviny (11. 2. 2018)
Hláškoviny (18. 2. 2018)
Hláškoviny (25. 2. 2018)
Hláškoviny (4. 3. 2018)
Hláškoviny (11. 3. 2018)
Hláškoviny (18. 3. 2018)
Hláškoviny (25. 3. 2018)
Hláškoviny (1. 4. 2018)
Hláškoviny (8. 4. 2018)
Hláškoviny (15. 4. 2018)
Hláškoviny (22. 4. 2018)
Hláškoviny (29. 4. 2018)
Hláškoviny (6. 5. 2018)
Hláškoviny (13. 5. 2018)
Hláškoviny (20. 5. 2018)
Hláškoviny (27. 5. 2018)
Hláškoviny (3. 6. 2018)
Hláškoviny (10. 6. 2018)
Hláškoviny (17. 6. 2018)
Hláškoviny (24. 6. 2018)
Hláškoviny (1. 7. 2018)
Hláškoviny (8. 7. 2018)
Hláškoviny (15. 7. 2018)
Hláškoviny (22. 7. 2018)
Hláškoviny (29. 7. 2018)
Hláškoviny (5. 8. 2018)
Hláškoviny (12. 8. 2018)
Hláškoviny (19. 8. 2018)
Hláškoviny (26. 8. 2018)
Hláškoviny (2. 9. 2018)
Hláškoviny (9. 9. 2018)
Hláškoviny (16. 9. 2018)
Hláškoviny (23. 9. 2018)
Hláškoviny (30. 9. 2018)
Hláškoviny (7. 10. 2018)
Hláškoviny (14. 10. 2018)
Hláškoviny (21. 10. 2018)
Hláškoviny (28. 10. 2018)
Hláškoviny (4. 11. 2018)

Hláškoviny (11. 11. 2018)
Hláškoviny (18. 11. 2018)
Hláškoviny (25. 11. 2018)
Hláškoviny (2. 12. 2018)
Hláškoviny (9. 12. 2018)
Hláškoviny (16. 12. 2018)
Závěrečné Hláškoviny (6. 1. 2019)

Líbilo se? Za každej like dostane autor bonbón!
inekafe
Fanúšik Simpsonovcov a Futuramy, ktorý si rád vypočuje dobrý metal alebo (punk)rock vždy, keď nesleduje seriály. V seriálových vodách vyhľadáva kvalitné káblovkové drámy a všakovaké sitkomy/komédie.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Gabik.029
před 230 týdny
A za mě ještě z The Last Ship, jak Slaughtery procházel jejich mobily a...
Pajky
před 230 týdny
Jo to bylo taky fajnový :)
Lill
před 230 týdny
Chúďa Hláškoviny, vždy ich zahltí kopa ďalších noviniek a potom ich musím loviť...

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY